Heemkamer van Heemkundewerkgroep Nuwelant

De Heemkundewerkgroep beschikt al jaren over een eigen werkruimte met een archief. In Gemeenschapshuis “De Meent” aan de Prins Bernhardplein te Nuland bevindt zich in de zogenaamde Heemkamer een schat aan lokaal historisch materiaal.

Duizenden foto’s van Nulanders, Nulandse gezinnen, scholen, verenigingen, parochie, gemeente en gemeentepolitiek. Je hoeft het maar te zeggen.

Ook hebben we topgrafische kaarten, naslagwerken, stamboomgegevens van Nulandse families. Tevens zijn diverse archieven aangelegd van Nulandse verenigingen  en tref je overal in de Heemkamer tastbare herinneringen aan uit het verleden.

Het is echt de moeite waard om een kijkje te komen nemen.

Een groot deel van ons archief is inmiddels gedigitaliseerd. Daarmee wordt het zoeken naar benodigde gegevens steeds gemakkelijker.

Voor informatie of advies over stamboomonderzoek kunt u altijd terecht in de Heemkamer of bij een van de leden van onze heemkundewerkgroep.

 

De Heemkamer is iedere dinsdag  (uitgezonderd feestdagen of vakantie (juli-aug) geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur.

De werkgroep houdt in de Heemkamer haar maandelijkse vergaderingen en deze vinden op ieder 1e dinsdag van de maand plaats vanaf 20.00 uur.

De Heemkamer heeft een eigen toegang aan de Prins Bernhardplein.