RA Nuland 117 Voogdijrekeningen (1754-1774)

RA Nuland 117 Voogdijrekening 1754 - 1774

 

Blz. 1 dd 2 november 1774

Rekening bewijs voor Schalk van der Ven als eender bij dispositie van Petronella Geurt Govers weduwe van Peter van de Ven, voor schepenen van Nuland dd 21 september 1754 naast de overleden Paulus Govers aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Petronella Geurt Govers verwekt bij Peter van de Ven en Heeft Schalk van de Ven, het bewind en administratie.

( blz 1 in marge: vandaag 2 november 1774 is deze rekening door de rendant gepresenteerd aan de schepenen Adraan Hanegraaf en Nicolaas Zwanenberg, drost RA wierdsma, en verder Gert van der Ven, Adriaan van der Ven, Maria van der Ven, en de minderjarige Jan van der Ven.)

Ontvangsten:

-       Geen staat en inventaris gemaakt van de goederen

-       geen contante penningen

-       geen in te manen pretentien

-       verkochte meubels te Nuland,  255-6-0, dd 3 oktober 1754

-       Verkocht graan te velden 48-3-0 over 1755

-       Verkocht hooi 49-17-0, dd 15 maart 1755 openbaar verkocht

-       Verkocht schaarhout 21-16-0, dd 26 februari 1767

-       Verkocht graan te velde, de ene helft  op dd 20 juli 1768, de som van 66-1-0

-       81-7-0 de andere helft van verkocht graan, dd 28 juli 1769

-       Ontvangen van Jan Hendrik van Craij 34-0-0 wegens een jaar huur 1756 van een huijs en land groot 1 lopens en 33 roeden, perceel 6 lopens en 25 roeden, gelegen int Vinkel, perceel 47 roeden, gelegen aldaar, perceel 2 lopens en 13 roeden gelegen in den Hoek, perceel 6 lopens en 25 roeden gelegen aldaar onder de HH Nuland, huurcedullen voor notaris Willem Aenhuijs te Rosmalen dd 25 november 1754

-       Idem van Jan Hendrik van Craij 34-0-0 wegens een jaar huur van voornoemd huis en land over 1757

-       Idem van Jan Hendri van Craij 34-0-0 over 1758

-       Van Hendrik Jacob van Creij 34-0-0 wegens een jaar huur van genoemd huis en land volgens acte voor notaris Samuel de Cassemajor Den Bosch dd 13 december 1757 , ontvangen kerstmis 1759

-       Idem van Hendrik Jacob van Creij 34-0-0 over 1760

-       Idem van Hendrik Jacob van Creij 34-0-0 over 1761

-       Idem van Hendrik Jacob van Creij 34-0-0 over 1762

-       Idem van Hendrik Jacob van Creij 34-0-0 over 1763

-       Idem van Hendrik Jacob van Creij 34-0-0 over 1764

-       Idem van Hendrik Jacob van Creij 34-0-0 over 1765

-       Ontvangen van Johannes Janse Gloudemans 22-0-0 wegens een jaar huur van het genoemde huis en land over 1766 wegens onderhandse huurcedulle dd 31 januari 1765

-       Invordering restant schuld huur en daarom verkoop graan te Velde van Jan Janse GLoudemans dd 2 juli 1767, autorisatie dd 15 juli 1767, een som van 136-10-0, volgens verkoopconditie dd 27 juli 1767, ontvangen kooppeningen dd 15 februari 1768 en ontvangen wegens achterstand 12-0-0, verder een som van 11-18-12 wegens 4/5 betaald verpondingen en beede over het jaar 1766 omdat de huurder in gebreke was gebleven. Ontvangen maar zal ook weer uitbetaald moeten worden. Verder een som van 5-8-8 wegens reeele lasten en gebuurcijns over 1766 door de rendant ook betaald. Een som van 14-16-12 wegens jaarhuur over het huis en landerijen over 1767 volgens onderhandse cedulle

-       Pm. restant jaarhuur over 1767 de som van 19-3-4, die niet betaald worden of gevorderd konden worden

-       Over 1768 is hoeve en land niet verhuurt, maar ten halven heeft laten besaaijen , p.m.

-       Over 1769 niet verhurt en ten halve laten insaaijen , pm.

-       Ontvangen van Jan Govers 34-0-0 wegens een jaar huur van hoeve en landerijen  over 1770.

-       Idem 34-0-0 van Jan Govers wegens jaar huur over 1771

-       Idem 34-0-0 van Jan Govers wegens jaar huur over 1772

-       Ontvangen van Hendrikus Jacob van Creij de som van 36-0-0 wegens een jaar huur over het jaar 1773, volgens acte voor notaris Everardus van de Bruggen te Den Bosch dd 20 november 1772

-       Nog te goed de huur te ontvangen per kerstmis 1774 van de weduwe Hendrikus van Creij , p.m.

-       NB Peter van de Ven heeft voor aanstelling van de voogden uit de hand verhuurt aan Hermen Boerdonk een perceel 1 lopens en 6 roeden gelegen te Nuland neffens de voetpad, pacht: 5 vay en 4 kannen rogge per jaar.

-       Ontvangen van Antony Hanegraaf 12-0-0 wegens jaarhuur van en perceel hooiland  in de gemene hoeve, item van een perceel van 1 mergen gelegen aldaar, uit de hand verhuurt, over 1755

-       ontvangen van Paulus Govers 3-0-0 wegens huur van 1,5 mergen hooiland over 1756, it de hand verhuurt.

-       Ontvangen van Antony van Gerwen  12-15-0 wegens jaar huur van voornoemde 1.5 mergen  ober 1757, uit de hand verhuurt

-        Ontvangen van Peter Boogers 13-2-0 wegens jaar huur van voornoemde percelen vervallen over de jaren 1758, uit de hand verhuurt

-       Ontvangen van Jan van Bakel, 16-0-0 wegens huur van genoemde 1.5 mergen over 1759

-       Ontvangen van Jan van Geffen 16-10-0 wegens huur van genoemde 1,5 mergen over 1760

-       Ontvangen van Peter Brinkmans 15-15-0 wegens huur van 1,5 mergen over 1761

-       Ontvangen van Peter van den Stoker (?) 15-5-0 wegens huur van 1,5 mergen over 1762

-       Ontvangen van Christiaan van Zeeland 15-10-0 wegens huur van 1,5 mergen over 1763

-       Ontvangen van Christiaan van Zeeland 17-12-0 wegens huur van 1,5 mergen over 1764

-       Ontvangen van Christiaan van Zeeland 18-0-0 wegens huur van 1,5 mergen over 1765

-       Ontvangen van Christiaan van Zeeland 18-0-0 wegens huur van 1,5 mergen over 1766

-       Ontvangen van Christiaan van Zeeland 18-0-0 wegens huur van 1,5 mergen over 1767

-       Ontvangen van Christiaan van Zeeland 15-8-0 wegens huur van 1,5 mergen over 1768

-       Ontvangen van Jan van Rooij 16-10-0 wegens huur van 1,5 mergen over 1769

-       NB vanaf 1770 niet meer hebben kunnen verpachten wegens het hoge water!

-       Ontvangen van Christiaan van Zeeland 12-0-0 wegens huur van 1,5 mergen over 1771

-       Ontvangen van J. vd Graaf 15-0-0 wegens huur van 1,5 mergen over 1772

-       Ontvangen van Jan Janse Bands een som van 18-0-0 wegens huur van 1,5 mergen over 1773

-       Ontvangen van Willem van der Ven, 25-0-0 wegens huur van 4 mergen hooiland genaamd de Betmeeren, door de ouders van de minderjarige mondeling gehuurt samen met de volgende 4 mergen, over 1754

-       Ontvangen van Francis van Hoek 32-0-0 wegens 4 mergen gen de Betmeeren de voorste welke hij in  gebruik had 1754

-       Van Antony Hanegraaf 32-0-0 wegens landhuur van de Bethemeren aan de Achterdijk over 1755

-       Van Antony van der Steen 38-0-0 wegens wegens 4 mergen genaamd de Betmeeren de voorste over 1755

-       De 8 mergen van de Bethmeeren over het jaar 1756 niet verhuurd door het hoge water

-       Van Wijn Wanders 19-4-0 wegens 48 kannen olie verkocht voor 8 stuijvers per kan.

-       Van 12 zaken boekwijt de som van 37-10-0, uit de hand verkocht

-       Van Marcelis Quack voor 10 zakken rogge 41-5-0

-       Van Cornelis van Gemonde 18-0-0 wegens schaarhout van het hout langs de Geer en om het huijs in 1758

-       Van Geurt Quirijnen 6-10-0 wegens schaarhout van den Leegenhof in 1759

-       Van Hendrik van Creij 3-0-0 wegens verkocht schaarhout op de willigen buiten en binnen aan het huijs in 1759

-       Van Hendrik van Creij 9-0-0 wegens schaarhout neffens de Geer en om het hoefken in 1762

-       Van Hendrik van Creij 8-0-0 wegens schaarhout neffens de Leegenhof in 1763

-       Doorgestreept schaarhout aan Cornelis van Gemonde

-       Van Hendrik van Creij 3-0-0 wegens schaarhout op de willige in 1763

-       Idem 8-0-0 wegens schaarhout langst de leegenhoff  in 1764

-       Idem 3-0-0 wegens schaarhout op de willige langst de baan in 1764

-       Van Bartus Gloudemans 8-0-0 wegens schaarhout langst de leegenhoef in 1769

-       Van Jan Gloudemans, 3-0-0 wegens verkocht schaarhout op de williege langst de baan in 1769

-       Van Jan Goovers 10-0-0 wegens schaarhout verkocht in 1772

-       Van Hendricus van Creij 18-0-0 wegens schaarhout langs de Geer en om het heufken, in 1773

-       Van Teun van Gerwen 3-0-0 wegens schaarhout uit de williege langst de baan in 1773

-       Van Jan Verhoeven 7-0-0 wegens achterstallige lasten van de lugtinge (?) der minderjarigen

-       24-0-0 wegens een koebeest aan Jan verhoeven verkocht

Gehele ontvangsten: 1691-18-0

Schuld van Jan Janse Gloudemans: 19-3-4 er nog bij, maakt 1711-1-4

 

(Blz 177) Uitgaven

-       aan secretaris JD Cremers 3-13-0 wegens jura, zegles bij voogdijaanstelling

-       idem 0-3-8 wegens regel gebruik voor verkoop schaarhout dd 3 oktober 1754

-       idem 0-3-8 wegens zegelgebruik bij het uitmaken verkoopconditie verkoop schaarhout dd 20 november 1755

-       aan Jacob Quirijn in leven secr. van Nuland, 1-8-0 wegens jura en verschot bij verkocht schaarhout  in 1767

-       idem 3-0-0 wegens verkochte granen dd 20 juli 1768

-       aan trekgeld verschoten op de voorschreven verkoping 0-16-0

-       aan Heer Quirijn 3-11-0 wegens verkochte granen dd 28 juli 1769

-       aan C Sterkmans vorster van Nuland 0-6-0 wegens publicatie verkoop hooi en stro

-       aan Marten Boerdonk 0-10-8 wegens vertering door peter van de Ven aan zijn huizinge

-       aan Jan Laaseris 1-0-0 wegens verdiend arbeidsloon  int maken van glazen

-       aan Dirk Ermers van Nuland 28-0-0 wegens geleend geld

-       voor 7 bossen latten om het huijs mee te dekken, samen 1-15-0

-       voor duizend banden gelevert aan de huijsinge 0-12-8

-       voor 4 pont nagels voor het huijs 0-10-0

-       aan Boudewijn van Osch 2-0-0 wegens verdiend arbeidsloon als metzelaar aan het huijs

-       idem 1-0-0 wegens loon als metselaar in 1773

-       aan Johannes Lambert van Boxtel 2-0-0 wegens loon als dekker van het huijs

-       aan Antony Coenraade 2-5-0 wegens loon als dekker van het huis

-       aan Jeroon van Grinsven 8-7-0 wegens loon als timmerman aan het huis

-       aan Nicolaas Pels 9-1-0 wegens geleverd hout en nagels voor het huis

-       idem voor een kist voor een der minderjarigen 2-10-0

-       aan Michiel van Tuijl 2-10-0 wegens levering van 10 bossen latten

-       aan Hendrik Hanenberg 10-15-0 wegens loon als timmerman aan het huis

-       aan G. van Amelsvoort 6-12-0 voor leveren van stenen plavuizen voor het huis

-       aan Hendrik Hanenberg 1-15-0 wegens loon als timmerman aan het huis

-       aan Tomas Toni Haanegraaf 1-15-0 wegens loon en leveren van 7 bossen latten voor het huis

-       aan Antony Piet Coenraade 1-9-0 wegens loon als dekker aan het huis

-       aan Nicolaas Pels 5-13-0 wegens geleverd hout voor het huis

-       aan Hendrik van Craij 7-9-8 wegens leveren van latten, nagels aan het huis

-       idem 3-10-0

-       aan Peter van Boxtel 10-10-0 wegens leverantie van 4 eijken bomen voor het huis te gebruiken

-       aan Adriaan Hanegraaf voor verschot 1-0-0 door Jan Goovers gedaan

-       aan Dirk van Vugt 3-5-0 wegens loon als smid en leverantie van ijzer voor het huis

-       idem 1-10-0 wegens loon als smid aan het huis

-       aan Jan van den Braak ( “werd met de kinderen met hen vieren aangenomen”) 21-4-0 wegens leverantie van stoffagie voor de minderjarigen

-       aan schepenen van Nuland voor de Pastorije Tiende door de minderjarige ouders in het jaar 1752 gepacht 17-16-0

-       aan Jan Janse van Vugt 0-18-0 wegens gekochte kramkes en nagels

-       terugbetaald aan Geurt van de Ven wegens geleend geld door de ouders 2-0-0

-       aan Hendrik van der Aa 0-9-0 wegens vertering door Peter van de Ven

-       aan Boudewijn van Osch 3-10-0 wegens loon als metselaar aan het huis

-       aan Ceel de Quak wegens leveren van 2 vimmen dakstro

-       aan Hendrikus van Gaal wegens verteer 0-7-0

-       aan Willem van den Akker  11-1-0 wegens leverantie van 2750 stenen voor het huis

-       aan Hendrik Peter Hanenberg 1-8-0 wegens loon als timmerman

-       aan Hendrik Guldemans 1-16-0 voor het maken van een paar schoenen voor de oude Peeter van de Ven

-       aan Jan Hendrik van Creij 3-0-0 voor kost en drank die de metselaars aan haar huis hadden gebruikt

-       aan Dirk van Nuland 3-0-0 wegens boode loon als knecht bij de minderjarigen ouders gewoond hebbende

-       aan Hendrik Hanenberg 0-10-0 wegens loon als timmerman

-       aan Jan Roovaal 6-0-0 wegens 4 zakken geleverd tarwe aan Peeter van de Ven

-       aan de vorster van Nuland wegens publiceren van het erfhuijs

-       aan de Heer J. van Oerle secretaris van Dinther 40-9-4 wegens een gekocht rundbeest door Peeter van de Ven

-       aan P. Vissers 9-4-8 wegens pachtpenningen van 2 mergen in 3 percelen aan wijlen Peter van de Ven

-       aan Wijnand Wanders 1-15-4 wegens gehaalde winkelwaren

-       aan Peter van den Boom – aangenomen door de 4 kinderen – 1-1-0 wegens loon als kleermaker

-       aan Rijk van den Bloemenberg, coster van Nuland, 0-14-0 voor doodschuld voor de weduwe van Peeter van de Ven,

-       aan Sijme van de Wetering 4-9-8 wegens gekocht schaarhout door Peter van de Ven,

-       aan Johannes Hendrik Mooren 8-2-0 wegens verschulde verpondingen van de wolfdijkse tiende en anderhalve mergenin de hoeve

-       aan Tomas Boselie wegens 10-0-0 wegens gedane visite en geleverde  medicamenten als chirurgijn

-       aan Hendrik van Houtem 2-11-0 wegens arbeidsloon

-       Aan Chrsitianus Paulus Smitsbergen, medicinaal Doctor te Den Bosch 5-5-0 voor het visiteren van het doode lichaam van Peeter van de Ven

-       Aan Peter Goovers 46-11-0 wegens geleend geld door Peter van de Ven

-       Aan Adriaan van Aalst 5-14-0 wegens

-       Aan Peeter Coenraade 3-1-0 wegens dekkersloon aan het huis

-       Aan Sergeant van den Dries 0-8-2 wegens gehaalde winkelwaren

-       Aan Gerardus van Weert, meester Kleermaker 0-15-0 wegens kleermakersloon

-       Aan Huijbert Tonie Kroon 8-1-0 wegens arbeidsloon voor het dorsen van de rog

-       Aan de weduwe Stoffel Keij/Kuij ? wegens verteering van Peter van de Ven 0-18-0

-       Aan Hr Jacob speelman, heer van Nuland, 18-0-0 wegens 2 kopen schaarhout door Peter van de Ven,

-       Aan Peter Geurts de Haas 0-18-0 wegens verteering door Peter van de Ven

-       Aan Harsken Geurt Govers 7-0-0 wegens geleende rog aan de minderjarigen moeder,

-       Aan A. van Roothuijsen, vorster van Hees, wegens publiceren aldaar van het erfhuijs, 0-3-0

-       Aan Regina Piet Palmers 0-15-8 wegens arbeidsloon

-       Aan Willem Vorstenbosch 0-4-0 wegens vertering door Peter van de Ven,

-       Aan G Sterkman, vorster van Nuland, 0-3-0 wegens publiceren verkoping der granen te velden,

-       Aan Piet van den Boom 0-6-0 wegens arbeidsloon, als kleermaker

-       Aan Jan Antony Hanegraaf 1-3-0 wegens land maaien, arbeidsloon

-       Aan Bartus Gloudemans, 0-7-4 wegens gehaalde winkelwaren door hem

-       Aan Antony Croon 1-10-0 wegens arbeidsloon als dekker

-       Aan Jan Janse van Vugt 5-0-0 wegens arbeidsloon als smid

-       Aan Drik Versteegen c.s. armmeesters 13-14-0 wegens pachtpenningen van 8 ½ hond hooiland met de lasten over 1753

-       Aan Jan de Weert 4-10-0 wegens arbeidsloon

-       Aan Adriaan Willems van Creij 60-0-0 wegens huishuur van Peter van de Ven,

-       Aan Baltus Jacob Langens 1-0-0 wegens arbeidsloon van het grasmaaien

-       Aan Willem Toonis 2-5-0 wegens arbeidsloon,

-       Aan Jan van den Braak 9-17-8  wegens geleverde stoffagie, aan de minderjarigen

-       Aan Peter Baarschot 10-4-0 wegens gehaalde winkelwaren door de ouders

-       Aan Jan Janse van Vugt 0-18-0 wegens arbeidsloon als smid

-       Aan Heer JD Cremers 8-1-0 wegens jura en verschot aan trekgeld na aftrek van 2-14-0

-       Aan Johan Hendrik Mooren 49-19-2 wegens verschuldigde gemene middelen, verponding, beede, en bezaaid van huis en land van Willem van Rooij en 2 percelen teulland van dezelfde over 1752 en over 1752 van de genoemde percelen, item over 1753 en van 1,5 mergen in de gemene hoeve, en 8 mergen in de Corte hoeve, van het convent van de Bethmeren over 1753

-       Aan Petrus Baarschot 9-18-0 wegens ( in marge ?)

-       Aan Antony Wanders 3-5-0 wegens loon als dakdekker

-       Aan Michiel van Tuijl 1-0-0 wegens arbeidsloon aan de hoefdijck

-       Aan Antony Wanders 3-5-0 wegens loon als dakdekker

-       Terugbetaald aan Juffr. GDM Ruijs de som van 25-0-0 wegens geleend geld door Peeter van de Ven op 25 juli 1751

-       Idem 4-0-0 wegens rente van voorgeschoten kapitaal

-       Idem 8-0-0 wegens een jaar rente van een som van 200-0-0 opgenomen door Peter van de Ven dd 28 januari 1755

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 28 februari 1756

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 28 februari 1757

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 28 februari 1758

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 28 februari 1759

-       Idem 9-0-0 wegens jaar rente  van kapitaal van 225-0-0 dd 28 februari 1760

-       Idem 9-0-0 wegens jaar rente  van kapitaal van 225-0-0 dd 28 februari 1761

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 28 januari 1763

-       Idem 3-5-0 wegens een kar klot die Peeter van de Ven nog aan haar schuldig was

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 24 februari 1764

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 24 februari 1765

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 24 februari 1766

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 24 februari 1767

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 24 februari 1768

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 24 februari 1769

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 24 februari 1770

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 24 februari 1771

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 24 februari 1772

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 24 februari 1773

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 24 februari 1774

-       Aan Marcelis Quak 1-15-0 wegens dakdekken op het genoemde huis

-       Doorgestreept som van 5-0-0 aan Dirk van Vugt als smid

-       Aan de vrouw van G van Amelsvoort 4-4-0 wegens geleverde steen voor het huijs

-       Aan Nicolaas Pels 4-7-8 wegens geleverd hout en nagels

-       Aan Antony Piet Coenraade 1-7-8- wegens dekkkersloon

-       Aan Johan van den Braak ( betreft Jan en Adriaan van der Ven), 12-9-0 wegens geleverd Sersie voering, knope, draad, stijflinnen,

-       Aan Hendrik van Craij 3-5-0 wegens geleverde latten, geerde en nagels, en 1-5-0 wegens verschot aan de dekkers

-       Aan Peter van Boxtel 3-14-4 wegens betaling reeele lasten van de Bethmeeren, over 1755

-       Idem 3-14-4 wegens 1756

-       Aan Cornelis van Gemonde 3-14-4 wegens reeele lasten over 1753

-       Aan Hendrik van Bakel c.s. borgemeester over 1754, 12-10-8 wegens reële lasten over de Bethmeeren

-       Aan Peter Govers 14-12-0 wegens restant reële lasten  over 1751

-       Aan Hendrik Hanegraaf 4-2-8 wegens reële lasten 1752

-       Aan Cornelis van Gemonde, borgemeester 4-12-10, reële lasten 1753

-       Aan Hendrik van Craij wegens verschot over het jaar 1759 tot 1765 van 9 hont hooiland in de gemene hoeve 21-0-0

-       Aan Jan Hendrik van Creij, 11-10-0, wegens voorschot, over lasten over de jaren 1756, 57 en 58, van 9 hond hooiland in de gemeene hoeve,

-       Aan Johan Hendrik Mooren 33-1-10 wegens verschuldigde landslasten, over 1750, 1751, 1754.

-       Aan Klaas Swanenberg, borgemeester van Nuland, over 1767 4-10-10, wegens reële lasten,

-       Aan Jan van Nuland, borgemeester van Nuland, 4-9-14 wegens reële lasten over 1768

-       Aan Adriaan Hanegraaf, 8-5-0 wegens verschot aan lasten van de gemene hoeve over 1769,1770 en 1771.

-       Aan Dirk Smits 2-14-8 wegens verschot over de gemene hoeve over 1772

-       Aan Johan Hendrik Mooren 4-10-0 wegens verpondingen en beede over 1753

-       Idem 14-13-2 wegens verschuldigde verpondingen beede eb bezaaijd over 1752

-       Idem 10-12-8 wegens landslasten over 1753

-       Aan Johannes Marsman collecteur van Nuland 11-3-2 wegens verschuldigde verpondingen, beede over de Betmeren over 1756

-       Idem 26-7-4  wegens verpondingen en beede over 1767 en 1768

-       Idem 9-11-0 wegens 2/3e deel in lands en dorpslasten van de goederen van de minderjarigen over 1769 en reel over 1770

-       Aan Heer C Wijgaarts 25-0-0 wegens pachtpenningen van 8 mergen de Beursen, vervallen over 1753, door de overleden Peter van de Ven gepacht gehad,

-       Idem 25-0-0 over 1754,

-       Aan C Wijgaarts als geautoriseerd van  voornoemde Beurs 25-5-0, jaar pachtpenningen van de 8 mergen in de Corte Hoeve over 1755

-       Aan Johan Hendrik Mooren collecteur van Nuland 31-8-0 wegens verpondingen en beede over 1754, alsmede van 2 mergen in 3 percelen over 1753. Nog van 8 mergen inde Corte hoeve van de Betmeeren, over 1755

-       Idem 20-17-2 wegens verschuldigde gemene middelen, over 1754, alsmede verpondingen, beede en bezaaid van huis en landerijen over 1755

-       Aan Heer Nicolaas Versfelt, penningmeester van de polder van der Eijgen, 1-2-8 wegens polderlasten van 9 hond land over 1754

-       Idem 1-4-0 wegens polderlasten over 1755

-       Idem 1-4-0 wegens polderlasten 1756

-       Idem 1-4-0 wegens polderlasten 1757

-       Idem 1-19-0 wegens polderlasten 1758

-       Idem 1-14-8 wegens polderlasten 1759

-       Idem 1-10-0 wegens polderlasten 1760

-       Idem 1-19-0 wegens polderlasten 1761

-       Idem 1-16-0 wegens polderlasten 1762

-       Idem 1-16-0 wegens polderlasten 1763

-       Idem 1-16-0 wegens polderlasten 1764

-       Idem 1-16-0 wegens polderlasten 1765

-       Idem 1-16-0 wegens polderlasten 1766

-       Idem 1-16-0 wegens polderlasten 1767

-       Idem 1-11-8 wegens polderlasten 1768

-       Idem 1-11-8 wegens polderlasten 1769

-       Idem 1-11-8 wegens polderlasten 1770

-       Idem 1-11-8 wegens polderlasten 1771

-       Idem 1-11-8 wegens polderlasten 1772

-       Idem 1-11-8 wegens polderlasten 1773

-       Aan Heer A.J. Verster rentmeester van het Godshuis 3-0-0 wegens jaarrente 1754

-       Idem 1755

-       Eigenlijk ook die van 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, die door de huurders zijn betaald, hier p.m.

-       Doorgestreept 1762, in marge: was al betaald door de gebruiker van de goederen

-       Doorgestreept 1763

-       Doorgestreept 1764

-       Doorgestreept 1765

-       Doorgestreept 1766

-       Aan Heer Bowier, rentmeester van het Godshuis 3-0-0 wegens jaarrente 1767

-       Aan AJ Verster, rentmeester van het Godshuis 3-0-0 wegens jaarrente 1768

-       Aan AJ Verster, rentmeester van het Godshuis 3-0-0 wegens jaarrente 1769

-       Doorgestreept: idem over 1770.  in marge: was al betaald door de gebruiker van de goederen

-       Idem doorgestreept 1771

-       Idem doorgestreept 1772.

-       Idem doorgestreept 1773

-       Betaald voor 2 zakken en 3 schepels rogge en nog 5 vat en 4 kannen rogge aan het Groot Gasthuijs ten comptoir van de Heer Tengnagel de som van 24-4-14 over 1765 zijnde hiermede de staande pacht mee betaald

-       Doorgestreept: 24-4-14 wegens gekochte granen te vergelden aan het groot gasthuijs over 1766, in marge: was al betaald door de gebruiker van de goederen

-       Een som van 23-10-0 wegens gekochte granen die de minderjarigen moeten leveren aan het Groot gasthuijs aan Heer Tengnagel en de Armen van Nuland, over het jaar 1767.

-       Een som van 24-4-14 wegens gekochte granen tot voldoening van de pacht  die de minderjarigen moeten leveren aan het Groot gasthuijs aan Heer Tengnagel en de Armen van Nuland, over het jaar 1768.

-       Idem 23-14-14 wegens differente pachte aan het Groot gasthuijs aan Heer Tengnagel en de Armen van Nuland, over het jaar 1769.

-       Doorgestreept: 34-7-12 wegens gekochte rog van 1 mud en 3 schepels als jaarlijkse pacht aan het Groot Gasthuis te Den Bosch over 1772. in marge: was al betaald door de gebruiker van de goederen

-       doorgestreept 17-10-12 wegens gekochte granen van 1 mud en 3 schepels als jaarlijkse pacht aan het Groot Gasthuis te Den Bosch over 1773.  in marge: was al betaald door de gebruiker van de goederen

-       doorgestreept 3-17-12 wegens 5 en 1/3 vat rogge uit de goederen der minderjarigen, te betalen aan het Groot Gasthuijs over 1770

-       doorgestreept 5-18-14 wegens 5 en ¾ vat gekochte rogge over 1771, in marge: was al betaald door de gebruiker van de goederen

-       doorgestreept: 8-4-10 wegens 5 en ¾ vat gekochte rogge over 1772, in marge: was al betaald door de gebruiker van de goederen

-       doorgestreept: 4-5-0 wegens 5 en ¾ vat gekochte rogge over 1773, in marge: was al betaald door de gebruiker van de goederen

-       doorgestreept: 0-12-2 wegens 1 vat rogge om te leveren ten comptoir van Rentmeester Tengnagel over 1774, in marge: was al betaald door de gebruiker van de goederen

-       doorgestreept: 1-8-12 wegens 1 vat rogge om te leveren ten comptoir van Rentmeester Tengnagel over 1772, in marge: was al betaald door de gebruiker van de goederen

-       doorgestreept: betaald 0-15-6 wegens 1 vat gekochte rogge om te leveren ten comptoir van Rentmeester Tengnagel over 1773, in marge: was al betaald door de gebruiker van de goederen

-       betaald 6-10-0 wegens 6 vat rogge te leveren aan de Armen van Nuland over de jaren 1758, 1759 en 1760.

-       Aan de Armmeesters dezer HH 2-10-0 wegens gekochte 3 vat rogge aan de Armen van Nuland over 1767

 

NB: namen van de kinderen pas later toegevoegd in de tekst!

 

-       Betaald aan de minderjarige Geurt van de Ven in verscheijde reizen geld gegeven, samen 6-0-0

-       Aan Hendrik van Kraij 1-0-0 wegens verdiende karvrachte in halen van leem en maken van de eere

-       Aan de drossaard van Nuland 31-10-0 wegens een geinrureerde boete geincureert door Adriaan van der Ven volgens accoord met de drossaard.

-       Betaald 1-16-0 wegens planken, nagels voor het maken van de doodskist voor de moeder van de minderjarigen,

-       Voor een half ton bier gebruikt voor de minderjarigen 2-4-0

-       Aan Antony Hanegraaf 0-16-0 wegens leveren van bier voor de luijers ( luiders)

-       Voor brood en vertering 2-16-6 in het halen van stenen gebracht aan het huis van de minderjarigen

-       Voor een ½ zak kalk voor het huis gebruikt 1-8-0

-       Aan Pieter van den Boom 0-7-0 voor maakloon als kleermaker,

-       Betaald voor een paar schoenen voor Geurt 0-11-8

-       Aan de Kleermaker ( betreft Jan van der Ven) voor kleren 0-16-0

-       Betaald aan Rijnier 0-18-0 wegens vertering door de minderjarigen haar vader gedaan

-       Aan Antony Wanders voor Dekloon op het huis van de minderjarigen 0-15-0

-       Voor nagels voor het huis 0-11-0

-       Voor nagels 0-6-4

-       Voor 3 paar schoenengespe 1-14-0 ( voor Geurt, Jan en Ariaan)

-       Schoenen voor Adriaan en Jan: 1-2-0

-       Voor meesterloon ( raakt Mieke) 0-19-0

-       Aan Hendrik van Creij 9-19-8 wegens een hekken en planken tot een  paardenstal en verschot van deurlatten, geerden, nagels voor het huijs in 5 jaar.

-       Voor maakloon van een caleminken ( raakt Mieke) rok 0-10-0

-       Betaald voor steen en kalk voor het ondervaaren van 2 steijlen 1-18-0

-       Voor 9 pont nagels voor het huis 1-1-6

-       Geroijeert : aan Jan de Wert timmerman 4-10-0 voor arbeidsloon

-       Aan Adriaan Hanegraaf als voogd over de minderjarige kinderen van Jan Goovers 10-19-0 wegens verschillende verschot door wijlen Jan Goovers aan het huis gedaanen het geven van kostgeld aan de timmerlieden die aan het huis werkten

-       Voor een kist voor Geurt 3-0-0

-       Voor een kist voor Adriaan 3-5-0

-       Aan de rendant voor verschillende vacatie bij het maken van de dijk, reis naar Den Bosch stellende voor iedere dag met verteeringen, 10 dagen a 12 stuijvers, 9,5 dagen gearbeid, 19-14-8

-       Aan Heer pastoor van Nuland 32-12-0 wegens gedane diensten in verschillende keren

-       Aan Adriaan van Aalst wegens verschillende uitgaven een som van 5-14-8

-       Voor vertering bij Ermert van Nuland 0-9-0

-       Aan Willem Aenhuijs drossaard van Nuland 45-0-0 wegens door een van de vrienden van de minderjarige moeten gedaan visitatie zonder daartoe verkregen hebbende consent en over voorschreven misslag gemaakt accoord om verdere kosten te voorkomen.

-       Betaald 5-4-8 voor hemden en maakloon,

-       Betaald voor Jan een kaleminkenhemdrok, voering, seij,en waslight voor de minderjarige 4-0-0

-       Betaald voor een treme (?)  vel voor Jan de minderjarige 1-14- 0

-       Schoolgelt voor de minderjarige Jan 0-4-0

-       Voor silver knopen voor de hemdrock voor Adriaan 7-9-0

-       Voor een hemdrock en broek voor Geurt, maakloon 1-13-8

-       Voor een paar klompe en kousen voor de minderjarige Marike 0-7-8

-       Een paar klompen voor Geurt  0-1-12

-       Een stoffe muts voor Marike 0-9-0

-       Een paar klompen voor Geurt van de Ven 0-1-12

-       Twee paar schoenen en kousen voor Adriaan en Jan 1-4-8

-       Voor een stiklijf voor Mariken 0-11-0

-       Aan Paulus Goovers voor veerschot aan kleeragie voor Geurt 2-5-0

-       Aan Pieter Goovers voor verschot aan kleeragie voor Marike 2-0-0

-       Voor linnen tot hemden voor de minderjarige 6-14-0

-       Aan een silvere haarpin en kousen voor Marie van de Ven 1-3-8

-       Voor latten en dekgeerden aan de huisinge gebruikt 2-1-0

-       Voor een slot aan de voordeur van het huis 0-11-0

-       Voor een keel en broek, kousen, sokken en klompen voor Geurt 1-15-0

-       Aan Paulus Govers 5-5-0 wegens verschillende verschoten aan de weduwe van de Ven gedaan

-       Betaald aan de weduwe Goovers wegens verschoten door haar gedaan aan Adriaan en Jan de som van 2-10-0

-       Voor een paar klompen voor Geurt 0-2-8

-       Voor kleeren en een hoedt voor Adriaan 4-9-0

-       Voor een hemdrock voor Geurt 1-5-2

-       Voor linnen gebruikt om te repareren de hemde van Geurt 0-8-0

-       Voor een stiklijf en stoffe muts voor Mariken 0-18-12

-       Voor een hoed voor Geurt 0-14-0

-       Voor een paar schoenen voor Geurt 0-7-12

-       Aan Marcelis Quak 2-0-0 voor 2 vimmen schuijfstrooij aan de ouders geleend

-       Voor 18 el ellekens.ock voor Geurt Adriaan en Jan 2-14-0

-       Aan Peter Goovers voor neusdoecken kousen en klompen 4-15-8

-       Voor linnen en voering voor Adriaan en Geurt 5-2-4

-       Voor een seem broeck voor Geurt van de Ven 1-5-0

-       Terugbetaald aan Paulus Goovers 5-12-0 voor kleren en schoolgeld voor Geurt

-       Voor een broek, kousen, sokken, voor Adriaan 2-2-8

-       Voor een hemdrock, broeken, voor Geurt, Adriaan en Mieke 2-0-0

-       Voor 2 paar wanten 0-6-8

-       Voor Hoeden voor Geurt en Adriaan 1-6-0

-       Voor linnen voor hemden 2-3-0

-       Voor maakloon voor 2 kamisoolen voor Adriaan en Geurt 0-14-0

-       Voor Marieken voor een kasekunt (?) te maken en mantel, 0-12-8

-       Aan de schoolmeester van Nuland voor schoolgelt voor Geurt Mieke en Adriaan 1-17-12

-       Voor 4 paar klompen 0-11-0

-       Geroijeert: maakloon van 4 siepen (?) 2-3-0

-       Voor Geurt voor 3 hemden 2-18-0

-       Twee hoeden voor Geurt, Jan en Adriaan, 2-4-0

-       Schoolgelt voor de minderjarigen Adriaan Geurt en Marie 1-2-0

-       Voor Baaje Broeken voor Jan en Adriaan 2-1-0

-       Hemdrock voor Adriaan 1-10-0

-       Voor Geurt wegens een hemdrok en maken, 7-10-0

-       Een kamisool en maken daarvan voor Adriaan 2-6-0

-       Voor een stiklijf voor Mariken 1-6-0

-       Voor het maken van een stiklijf voor Mariken 0-8-0

-       Voor een jack van Mariken 2-10-0

-       Linnen voor 12 hemden voor Adriaan en Jan 4-10-0

-       Voor linnen en wollen laken tot keele en hemdrock te maken voor Adriaan en Jan 6-11-0

-       Voor een baaje broek voor Jan 0-16-8

-       Voor schoolgelt en pampier voor Adriaan en Jan 0-17-0

-       Voor 2 hoede voor Adriaan en Jan 1-7-0

-       Voor broeken voor Adriaan en Jan 1-9-14

-       Voor Mariken voor een stiklijf 2-12-0

-       Voor Adriaan en Jan ieder een hemdrock siepseeme broek voor dezelfde 13-7-12

-       Voor adriaan en Jan voor ieder een ketting,  zarsie een lindelaken knoope en gaaren, 14-12-0

-       Voor Adriaan en Jan wegens nieuwe hemden, garen, knopen, 7-12-0

-       Voor laken voering kemelshair en knopen en maken van een kamisool, voor Adriaan, 5-11-12

-       Voor een hoed voor Adriaan 1-2-0

-       Voor schoolgelt voor Adriaan en Jan 0-10-0

-       Voor een lakens hemdrok en een zersie broek voor Adriaan 5-19-0

-       Aan een lakense camisool en een sersie broek voor Jan 6-13-8

-       Voor 5 ellen striep voor Marieken 3-5-0

-       Aan Geurt een som van 3-0-0

-       Aan Geurt in maart 1774 een som van 2-12-0

-       Idem in april 1774 een som van 10-8-0

-       Idem in april 7-16-0.

-       Voor 11 weken en 5 dagen kostgeld voor Geurt toen hij zich dienende stellende voor 1-0-0 per week ( in marge: Geurt protesteert tegen het uittrekken van 1 gelden, maar dit werd wel overeengekomen) 11-15-0, doorgestreept en vervangen door 6-1-0

-       Betaald aan ( in marge: hier voor hetgeen Jan Verhoeven betaald op deze 3 posten heeft in ontvangst gebracht

-       Betaald 3-0-0 wegens pacht gaande uit de uit de goederen der minderjarigen aan het Godshuis de H. Geest over 1750 die Jan Verhoeven had moeten betalen als huurder, maar in gebreke bleef

-       Idem over 1751 (ook door Jan Verhoeven moeten betalen)

-       Idem over 1752  (idem)

-       Idem over 1753  (idem)

-       Idem 3-2-4 betaald wegens verpondingen en beede over 2 mergen in 3 percelen gempacht van het gemene land, over 1753

-       Betaald 0-15-0 wegens onkosten in het sommeeren en renoveeren door P. Vissers als deurwaarder wegens verpondingen en beede van genoemde percelen volgens acte van renovatie

-       Betaald 11-18-12 wegens de 4/5e verpondingen en beede van de goederen die door Johannes Gloudemans hadden moeten betaald worden over de jaren 1766 over verkochte granen

-       Betaald 5-8-8 wegens wegens betaalde reele en nabuurchijns van de goederen der minderjarigen die door Johannes Gloudemans betaald had moeten worden over 1766 wegens verkochte granen

-       Betaald 82-19-0 zijnde 5% van de ontvangst op folio 88 blijkt te hebben gemonteert een somme van 1658-18-0, na aftrek van 52-3-0, remitterende de rendant 41-9-8, resteert in de telling 1754-2-8

-       Betaald voor zegel en ook voor het duplicaat en innaaijen deses 2-14-0

-       Aan de secretaris voor het doornemen van de documenten, diverse vacatien, diverse verkoopcondities 3-3-0

-       Idem voor opcijferen dezer rekening en formeren borderel 3-12-0

-       Idem voor copie borderel voor bijlage tot duplicaat 1-16-0

-       Aan de Heer officier voor vacatie en besoignes voor het opnemen en sluiten van deze rekening 12-12-0

-       Idem Covocatie recht 1-5-0

-       Voor heren commisarissen uit het college van schepenen tot de opneming gecommitteerd voor hun moeijtens 12-12-0

-       komt de secretaris voor het apostileeren en oplezen van deze rekening als ordinaris 12-12-0

-       voor het duplicaat de ½ dus 6-6-0

-       voor het bijschrijven van het slot 0-12-0

-       aan het vorster voor het waarnemen van deze comparitie en het citeeren van de schepenen 0-12-0

-       voor het minuteren en grosseren van deze rekening groot 326 folio, dan maar voor 310 gerekend a 4 stuijvers per folio samen 62-0-0

-       idem voor duplicaat 2 stuivers per folio , voor 16 folio minder, 31-0-0

blz 653:

Totale uitgaaf 150-16-0

Uit consideratie door de secretaris geremiteerd tot 150-16-0

Totale uitgave: 1894-18-8

Afgetrokken de ontvangsten blijkt dat er meer is uitgegeven dan ontvangen, resteert een schuld 183-17-4

 

Gesloten en getekend Schalk van der Ven, Adriaan Peter van der Ven, merk Maria van der Ven, Geurt van de Ven, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

Ra Nuland 117 - Blz. 655 dd 3 oktober 1754

Verkoop meubels en beesten door de voogden Schalx van der Ven en Paulus Govers

-       Een bles merry paard oud 3 jaar, gemijnt door Antony Willems Willigendaal voor 45-5-0, borgen Adriaan van Schijndel en Hendrik van Bakel

-       Een blauw bijesde koebeest Adriaan Willems van Creij, gemijnt Goijaert Gloudemans, voor 24-0-0, borgen: Hermanus Driesse en Philip van der Heijde

-       Een Swart koebeest door Heer Pardijk, gemijnt Hendrik Guldemans, 23-10-0, borg: Peter Brock en Geerit van Tuijl te Geffen

-       Een Rooij ruggelde gebeeterde coeij, gemijnt Gijsbert Sigmans, verschillende slagen Adriaan Willems van Creij, 51-15-0, borg: Dirk Versteegen en Gerardus Beijveld

-       Een Swart spreeuwde mael, Heer Pardijk op 16-10-0.

-       Een Swart creunt, Jacob van de Ven, slagen voor Hendrik Guldemans, 9-10-0, borg: als voor

-       Een Swart creunt calf, door Philip van der Heijde op 6-5-0

-       Een Rooij mael calf, door Jacob van der Ven, 6-5-0, borg: Goijaert Gloudemans en Nelis van Houtem

-       Een beslagen Hoogkar, Hendrik van Bakel, slagen voor Peeter Coonincx, voor 12-15-0, borg: Peeter Romme en Gijsbert Smits

-       Een ertkar, Geert van Tuijl, 4-7-0, borg Hendrik Guldemans en Peter Brock

-       Ploeg met toebehoren, Teunis Janse Smits, slagen door Dirk Verstegen, 8-15-0

-       Eegt, Ermert van Nuland 0-10-0

-       Haem, Crijn van Houtem, 1-11-0

-       Sael en Light, Adriaen Penninx, Peter van de Ven, Jacob Heijmans, 3-10-0

-       Een paards back, Hendrik Steenbeckkers, 0-8-0

-       Greel en halster en 2 kettingen, Peeter van de Ven, 0-10-0

-       Paar Hagten, Gielle van Nuland, 0-14-0

-       Snij back met een mes, Dirk Verstegen, 0-16-0

-       Stroomeijt, Dirk Verstegen, 6-0-0

-       Enig vlas, Cornelis Sterkman, Jan Broeksteegh, 3-7-0

-       Coeijketel, Peeter Goovers, 8-15-0, borg: Jacob Janse van Creij

-       Handketel, Heer Meijer, 5-9-0,

-       Idem, Paulus Govers, 1-5-0

-       Zijgschotel, Peter Romme, 0-16-0

-       Koffieketel, Schalk van de Ven, 1-17-0

-       Ijzer keteltje en een pan, Jan Wolfs, 1-5-0

-       Bedpan, Jan Broeksteegh, 2-3-0

-       2 tinne schootelen, 9 lepels, Spiring van Nuland, 1-6-0

-       Ijzere moespot, Jan Timmers, 1-11-0

-       Een corn, Marte van de Wetering, Geurt van der Horst, 3-15-0, borg: Cornelis van Houtem, Gijsbert van Houtem

-       Een corn gemak, Geerit van der Sanden, Peter Konings 1 slag, 2-0-0

-       Trog, Peter van Zochel, 4-2-0, borg: Peter en Jan Broeksteeg

-       Een trog op den eeren, Geerit van der Sanden, 3-19-0

-       Kist, Hendrik van den Boogaart, 4-5-0, borg: Gerardus van Wert en Daniel Timmers

-       Peulingh, Gerardus van Wert, 1-9-0

-       Deken, Jan Roovers, 1-10-0

-       Deken, Jan Broeksteeg, 2-10-0

-       Rosdoek, Jan Janse Broeksteegh, 1-5-0

-       Een haer getouw met een seijsie, Antonie Willigendael, 1-8-0

-       Twee lighten en een peerds haek, Adriaan van Nuland, 0-14-0

-       2 schuppen en een vlagseijssie , Gijsbert van Houtem, 1-7-0

-       Boter schotel, Paulus Goovers, 0-13-0

-       Hiep, Daniel Timmers, 0-15-0

-       Wan en een mand, Jan de Beij, 0-15-0

-       2 emmers en 2 potten, Hendricus van den Boogaard, 1-5-0

-       Een hekel en een bank en een kanneke, Jan van der Leest, 0-4-0

-       Schup en spaij, Cornelis Sterkman, 1-5-0

-       Enige banden en bussen van Ijzer, Francis van Hoek, ( niet leesbaar)

-       Negel hamer, een riek, Willem van de Weijgaert, 0-9-0

-       Zaaikorf en wat rommel, Jan Adriaan de Leest, 0-18-0

-       2 varkensbakken, en een asbak, Geurts van de Ven, 0-9-0

-       Een ketting vuurijzer, tang en schup, Hendrik Meijer, 1-7-0

-       Spinnewiel, Paulus Govers, 0-13-0

-       2 asijn vaten, Jan Wolfs, 0-13-0

-       2 tonne, Leendert Toone van Zochel, 0-8-0

-       Eens tuk Caese en zaad, Cornelis Sterkman, 3-2-0

-       Een hoek aardappelen, en enige Coolen, Paulus Govers, 1-5-0

-       Aardappelen, wortelen, Gile van Nuland, ( bedrag niet leesbaar)

-       Enige boonestaken, en cool, Goijaert Gloudemans, ( bedrag niet leesbaar)

-       2 stukken wortelen, Cornelis Sterkman, 3-4-0

-       …stoelen, …Peeters, 0-10-0

-       …..cooijman, 0-14-0

-       ……Stoelen,…..1-5-0

Tekent Jan Wolfs, president, loco officier, Peter van de Ven en Hendirk Meijer, schepenen., JD Cremers, secr.

 

Blz. 671 dd 25 november 1754

Huur huis door Jan Hendrik van Craaij

Compareert voor notaris Willem Aenhuijs te Rosmalen, Schalck van de Ven en Paulus Govers, inwoners van Nuland, voogden van de kinderen van Pieter van de Ven en Peternel Govers, verhuren aan Jan Hendrik van Craaij, mede wonend te Nuland, van een huis en landerijen, te Nuland gelegen in het Rot of Hoek genaamd Helsenhoek, groot 8 lopens, gereserveert het stuk land nu gehuurt door Herme Boerdonk, verder gereserveert al het schaarhout om het huis en het land. Verhuurd vanaf medio 1755 voor 6 achtereenvolgende jaren. Door de huurder te betalen de pacht aan het Goort Gasthuis: 2 zakken en 6 vat rogge, verder 3-0-0 aan het Gasthuis en verder 1 vat rogge aan het gemene land, aan Rentmeester Tengnagel. Verder 3 vat rogge aan de armen van Nuland. 8 Penningen nabuurcijns aan de borgemeester van Nuland.Verder het dak elk jaar te dekken met dakstro en de dekkers de kost te geven. Het afval mag hij dan wel houden. Pachtprijs 34-0-0. Elk jaar vanaf Kerstmis 1756. Na 3 jaar mogen beiden opzeggen.

Rosmalen, getuigen: Johannes van de Weerd en Marcelis Quack. Teken W Aenhuijs

 

Briefje: ontvangen op deze huurceel:

De som van 10-0-0, rogge 8-0-0, rogge 16-0-0, 5 vimmen stroo voor op het dak, rogge 16-0-0, nog 3 vimmen, nog als voor 9-0-10, een varken 6-10-0, rogge 9-10-0. totaal 75-10-0. ontvangen 6-0-0.

 

Blz. 679 dd 15 maart 1755 - copie

Verkoop stro, hooi en droog hout door de voogden Schalx van der Ven en Paulus Govers

-       Jan van Houtem 2-11-0

-       Jan Dirk Denen, 2-13-0

-       Jacob Janse van Creij, 2-7-0

-       Teunis van de Ven, 2-5-0

-       Crijn van Houtem, 2-5-0

-       Jan Drikcs 2-5-0

-       Janvan Grinsven, 2-1-0

-       Crijn van Houtem, 2-5-0

-       Jan van Houtem, 1-9-0

-       Jan Wolfs, 1-5-0

-       Jan Wolfs, 1-5-0

-       idem, 1-7-0

-       Jan teunisse van Houtem, 1-9-0

-       Jan Wolfs, 1-11-0

-       Martinus van der Aa, 1-11-0

-       Jan Wolfs, 1-11-0

-       idem 1-13-0

-       Gielle van Nuland, 2-11-0

-       Jan van Houtem, 2-13-0

-       Jan Govers, 1-9-0

-       Jooris van der Donck 2-9-0

-       Crijn van Houtem, 2-11-0

-       Idem, 2-9-0

-       Bertus Gloudemans, 2-15-0

-       Cornelis Sterkman, 1-9-0

Totaal 49-17-0

Tekenen: Jan Wolfs, Hendrik Meijer en Peeter van de Ven, JD Cremers

 

Blz. 687 dd 26 november 1755 copie

Verkoop granen te velde door de voogden van de onmondige.

-       rogge – gielle van Nuland 8-10-0

-       rogge – Paulus Govers, 6-10-0

-       rogge – Gerrit Peters van Uden, 7-5-0

-       rogge – Jan Hendrik Roovers, 6-5-0

-       boekwijt – Hermen Boerdonk, 8-15-0

-       boekwijt – Gielle van Nuland, 6-5-0

-       boekwijt – Jan de Creij, 4-12-0

Totaal: 48-3-0

 

 

Blz. 691 dd 22 oktober 1757

Acte aan de Vorster van Nuland, uit naam van de voogden Schalk van de Ven en Paulus Govers

Wordt verhuurt aan Jan de Creij inwoner van Nuland en gebruiker van het huis en land van de onmondigen, huis en land, en moet de vorster gaan aanzeggen dat de huur per 1758 stopt.  Tekent Schalk van de Ven en Paulus Govers.

Blz. 693: notitie ter memorie: Antwoord van Jan de Crij en hem copij gevende den 22 oktober 1757 “ik neem het aan, ick sal bij haar gaan”. Tekent C Sterkman, vorster.

 

Blz. 695 dd 13 december 1757

Copie acte notaris Samuel de Cassemajor te Den Bosch

Compareerde voor hem de voogden Schalk van de Ven en Paulus Govers ver verklaren verhuurt te hebben huis en landerijen gelegen in de Helsenhoek, aan Hendrik Jacobs van Creij, ook wonend te Nuland, voor 4 jaar, met 2 te mogen scheiden, vanaf 1758 voor 34-0-0, te leveren 4 vimmen goed stro voor het huis, met kost voor de dakdekkers, verder 2 zakken en 3 schepels rogge aan het Groot Gasthuis te Den Bosch, een vat rogge aan het gemene land, 3 vat rogge aan de armen van Nuland, 5 vaten en 4 kannen aan het Groot Gasthuis, 3-0-0 aan het Geefhuis. Verder 12 penningen nabuurcijns aan de borgemeester.

Borgen Jacob van Creij en Matijs Jacob van Creij, beide wonen te Nuland.

Tekent Den Bosch Cassemajor.

 

Blz. 703 dd 6 maart 1767

Voorwaarden waaronder Heer en Meester SH Guth zal ten overstaan van schepenen en officier publiek verkopen een partij schaarhout rondom zijn huis staande aan de Wolfsdijk, Hoogsel bij Jacobus Ackermans.

Blz. 709: onder dezelfde voorwaarden verkoopt Schalk van der Ven een partij schaarhout als voogd over de minderjarigen kinderen van Peter van de Ven,

-       Schalk van de Ven, J de Booij, 5-10-0

-       J de Booij, Schalk van de Ven, 6-11-0

-       Toon Blommers, 31-17-0, borg: Willem van der Leest en Toon Piet Coenrade

-       Jan van Nuland, 9-15-0, borg Geert van Gogh

Tekent J Quirijns, secr.

 

Blz. 719 dd 25 juli 1768, copie

Uit naam van de voogden Schalk van de Ven en Paulus Govers verkoop graan te velde

-       rogge Jan van Nuland, Hendrik Hanegraaf 7-14-0, borg: Geerit Peters van Uden en Flips van der Heijden

-       boekweijt, Jan van Nuland, 5-1-0 borg: Flips van der Heijden en Hendrik Hanegraaf

-       rogge, Geerit peters van Uden, 9-0-0, borg: Gerit van den Acker, Hendrik Hanegraaf

-       boekwijt, Jan van Nuland, J Ackermans, Antonie Maas, 6-1-0, borg: Flips van der Heijden, Eijmert Maas

-       rogge, Paulus Govers, Antonie Maas 10-5-0, borg als voor

-       rogge, gerst en boekwijt, Flips van der Heijden, 9-12-0, borg: Hendrik Hanegraaf. Hendrik Paulus Brok

-       rogge en boekwijt, Jan van Nuland, 10-8-0, borg als voor

-       rogge, Hendrik Vorstenbosch, Antonie Maas, 7-12-0, borg als voor

Tekent J. Quirijns

 

Blz. 735 dd 28 juli 1769

Voorwaarden waaronder Schalk van de Ven en Paulus Govers als voogden over de kinderen van Peeter van de Ven, graan te velden verkopen (laatste naam is de koper)

-       boekwijt, Schalk van der Ven, 6-0-0

-       rogge, Jan Strik, 7-17-0, borg Schalk van der Ven en Jan van Gerwen

-       rogge, Jan Strik, 7-5-0, borg als voor

-       boekwijt en erwten, Jan van Gerwen, Antonie Peer Maas, 7-12-0, borg: Jan van Gerwen en Jan Strik

-       Rogge, Antonie Piet Maas, 9-0-0, borg als voor

-       Boekwijt Jan van Gerwen, 5-19-0, borg Jan Strik en Schalk van der Ven

-       Rogge en boekwijt, Schalk van der Ven, 12-6-0

-       Rogge, Gerit van Boxtel, Schalk van der Ven, 8-17-0

-       Rogge, Schalk van der Ven, 5-5-0

-       Garst, RA Wierdsma, 5-19-0

-       Rogge, Jan Govers, 5-7-0, borg Schalk van der Ven en Jan Strik

-       Totaal 81-7-0, kosten 3-11-0

Tekent J Quirijns, secr.

EINDE

1 Reactie

  • Jan Toirkens ..

    Geplaatst door Jan Toirkens ..

    donderdag, 21 september 2017 22:18

    Uitstekend wek van dhr. Jan van der Biezen, die ik overigens alleen via Internet *ken*. Ik zelf ben al jaren bezit om het Rechterlijk archief van Boxtel te bewerken, eveneens Liempde, Den Dungen St. Michielosgetsel. Ik besef me dus terdege hoe oneindigfveel werk dhr. van der Biezen er aan heeft besteed of nog besteed wat betreft Nuloand etc. Veel dank daarvoor.
    Ben ook een beetje *jaloers* op de samenwerking met dhr. van de Biezen en jullie heemkundekring. Prachtig initiatief. Momenteel stel ik mijn eigen werkj ter beschikking aan het BHIC, Den Bosch.Met groet,.

Geef ons uw mening

Ga naar boven