RA Nuland 116 Voogdijrekeningen (1746-1751)

RA Nuland 116, voogdijrekening 1746 – 1751

 

Ra Nuland 116 - Blz. 1 dd 3 maart 1751

Rekening bewijs en reliqua door Anthony Hanegraaf en Jan Versteegen als momboiren over de onmondige kinderen van Adriaan van der Biesen verwekt bij Maria Pels, in leven egtelieden en inwoners deser Heerlijkheid.

 

Ontvangsten:

-       ontvangen van Gerrit Jan Aarts voor de helft van de huur van een huis en landerijen, waarvan de andere helft competeert de rendant, en de andere helft de onmondigen, verschenen kersmis 1747 de som van 25-0-0

-       Van Willem Lambers voor de helft van 2 stukken land gelegen onder de HH Berlicum, waarvan de andere helft competeert Claas Verstegen, vershcenen kersmis 1747, 4-10-0

-       Idem over 1748 de som van 4-10-0

-       Idem 1749 de som van 6-10-0

-       Doorgestreept: ontvangen van Antony Hanegraaf sijne medemomboir 16-0-0

-       Anthony Hanegraaf ontvangt van Hendrick Snel als huurder en gebruiker van huis en land te Rosmalen, gemeenlijk genaamd de Swaan, waarin de kinderen ¼ deel in competeren, de andere ¾ gehoren aan ( niet ingevuld)

-       Idem over de jaren 1743, 1744, 1745 en 1746 een som van 46-0-0

-       Ontvangen van Hendrik Snel ¼ van het jaar huur 1747 een som van 11-10-0

-       Idem 1748 een som van 11-10-0

-       Idem 1749 een som van 11-10-0

-       Van Gerrit Janse de Mulder van het huijs en landerijen te Nuland int Vinkel gestaan en gelegen, waarin de kinderen voor de ½ competeren en de andere helft Jan Claas Verstegen,  over 1748 een som van 33-15-0

-       Het huis en land is publiek verpacht voor 86-0-0, dus voor de onmondigen 43-0-0, pachter is geworden Jan van Grinsven, inwoner alhier, slaat nog 20 slagen, ieder slag een gulden, dus 5-0-0 voor de onmondigen, dd 18 november 1747.

-       Ontvangen van Jan van Grinsven de jaarhuur kersmis 1749, de som van 43-0-0

-       Ontvangen wegens verkochte inboedel ( bedden, hemden, kleren, slaaplakens, meubilaire goederen de som van 62-0-0

-       Wegens achterstallige verteeringen aan de onmondigen ouders verschuldigd geweest: Marte Westerlaken, Jan en Joost Westerlaken, Roelof Gloudemans, Hendrik Huijbers, Gerrit Lambers van Helvoort, Jan Steenbergen, de weduwe van Willem van Gerwen, totaal 14-2-0

Totaal 278-2-0

 

Uitgaven:

-       Toon Hanegraaf betaalt de secretaris voor het uitmaken en passeren van de acte van aanstelling tot voogden 2-2-0

-       Zegels 0-6-8

-       Voor Heer officier voor het afnemen van de eed 0-12-0

-       Schepen voor het overstaan 0-12-0

-       Aan de secretaris voor de copije conditie der verpachtingen van huis en land met het zegel totaal 1-6-8

-       Aan Hendrik Snel gebruiker van het huis onder Rosmalen van 1742 – 1746 voor aangelevert strooij de som van 6-6-0

-       Idem aan wat Snel verschooten had voor planken, nagels, steenen, pannen, latten, gerde plavuijzen, poldergeld, arbeidsloon, samen 18-5-0

-       Aan Willem Vorstenbosch de resterende pachtpenningen die overleden Adriaan van der Biesen aan hem verschuldigd was, 18-0-0

-       Aan de erfgenamen van Jan van den Braak voor geleverde saaij 0-16-4

-       Aan Hendrik Raats het schoolgeld van Betje Adriaan van der Biesen, 0-5-0

-       Laten valideeren aan Hendrick Snel als huurder en gebruiker van het huis onder Rosmalen aan gelevert Eijken hout, strooij, betaald poldergeld, timmermanlatten, gerde en banden, en nagelen, een som van 11-10-0

-       Betaald aan mede momboir Jan Verstegen verschoote penningen, aan strooij, latten, gerde, en aan Cleasie voor Elisabet en Bartus van der Biesen, 16-0-0

-       Aan Jan van Grinsven hetgeen hij had verdient aan het maken van de wanden en aan de put, aan gerde, aan latte, een som van 7-5-0

-       Aan Pieter Cornelisse van Davervelt meester Surisijn hetgeen hij had verdient in het geneesen Betje van der Biesen, 1-16-0

-       Aan de heer secretaris van Berlicum voor het verboeken van 2 percelen ten quohiere van de verpondingen, 0-12-0

-       Betaald voor 2 jaar voor de onmondigen 2-8-0

-       Aan Cornelis Sterkman voor het publiceeren van de verpachting van het huijs int Vinkel 0-1-8

-       Voor het zegel 0-1-12

-       Aan een stoffe muts voor de onmondigen 0-9-12

-       Aan een stoffe quasequien voor Lijsbette een som van 2-7-0

-       Aan de Glazemaker voor het repareren van de glazen, int Vinkel, 1-6-0

-       Costgeld voor Lijsbet in 1747 een som van 6-0-0

-       Een borstrock en een sticklijf en een leijde schortvoor Lijsbette 4-0-0

-       Voor een callenmakke borstrock voor Lijsbet 2-11-0

-       Voor ses silvere knoopen en een silver haar eijser en een sticklijf  de som van 7-0-4

-       Aan den decker hetgeen hij had verdiend opt huis int Vinckel, 1-0-0

-       Voor 7 ellen hemdelaaken, a 0-9-8 de elle: 3-6-8

-       Aan 7 ellen stof 6-0-4

-       Een paar cousen 0-8-8

-       Een paar clompen 0-3-0

-       2 pond deurnagelen 0-5-0

-       Een roijen rock voor Lijsbet met het maken 1-16-8

-       Aan striep tot mutsen een som van 0-16-8

-       Aan een flemminge hemdrock 1-6-8

-       5 vimmen dakstroo voor het huijs int Vinckel 5-10-0

-       10 bosse latten 2-0-0

-       Banden 0-10-0

-       Nagels 0-5-0

Uitgaaaf door Jan Versteegen:

-       Aan hendrik van der Ven voor gedane arbeidsloon, 3-7-0

-       Aan Gerrit Sijmens voor gelevert dakstroo 5-0-0

-       Aan Jan Tonissen van der Aa, voor gelevert stro, latten, gerde en banden, planken en nagelen, arbeidsloon een som van 13-8-8

-       Aan Jacobus Coppelaar voor 600 stenen, 0-18-0

-       Voor kousen en schoen voor Bertus van der Biesen 2-12-8

-       Aan Hendrik Snel voorgeschoten voor reparaties aan het huijs aan de Cruijsstraat, 11-5-0

-       Aan Piet Coenraden voor deecking van de huisjinge int vinkel 4-8-0

-       Aan Monsiuer de Messi 59-0-0 bij moderatie van geleverde gedesteleerde waateren,

-       Aan Hendrik Couwenberg 6-0-0 voor gelevert bier aan de onmondigen ouders

-       Aan Jan van Grinsven geleden schade wegens gebrek aan reparatie de som van 3-0-0

-       Aan Jacobus van Berkel tot Uden voor gelevert bier 11-0-0

-       Voor de officier voor opmaken en sluiten van de rekening 3-0-0

-       Voor de schepenen 3-0-0

-       De secretaris voor het instellen van deze rekening groot 30 folio 6-0-0

-       Duplicaat 3-0-0

-       Idem voor het appostoleeren deser rekeing  0-10-0 en het maken van de bordrelle

-       Voor de vorster voor het waarnemen en oppassen  0-12-0

-       Zegels 0-11-0

Totaal 272-7-12

Resteert 5-9-4.

 

Tekenen W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Peeter van der Ven, Willem Vorstenbosch, Jacob van Kreij.

EINDE

 

Geef ons uw mening

Ga naar boven