RA Nuland 115 Voogdijrekeningen (1744-1751)

RA Nuland 115 voogdijrekeningen 1744 - 1751

Blz. 1 dd 10 maart 1751

Rekening gepresenteert om gesloten te worden.

Betreft Hendrik van der Ven en wijlen Willem Hendriks van Creij als momboiren over de onmondige zoon Jan Adriaan Hoefs verwekt bij Metjen Hendriks Beijvelt, in leven wonend alhier.

 

Ontvangsten:

-       Sijn helft in een koeijketel                                                                           6-0-0

-       Zijn aandeel in het speck                                                                            2-10-0

-       Zijn aandeel in de corn                                                                                3-0-0

-       Verkoop rommelarij, lakens, kist, groffe sacken, hoogkar, zijn aandeel      15-13-0

-       verkocht koeijbeest                                                                                     30-0-0

-       wegens decleagie (?) die de onmondige vooruijt is competerende               12-0-0

-       over 1743 de pacht van 2 mergen int sevenvierendeel                                25-0-0

-       pacht van 13 hont opt Kerkenhoog over 1743                                           13-0-0

-       verkochte boekweijt                                                                                    26-9-10

-       verkochte rogge                                                                                           25-17-12

-       pacht van 2 mergen hooiland int sevenvierendeel over 1744                      21-0-0

-       pacht van weijland over 1744                                                                      13-0-0

-       verpacht teulland op Hansenhoef over 1744                                                          10-0-0

-       hooiland over 1745                                                                                      14-0-0

-       weijland over 1745                                                                                      10-0-0

-       teulland over 1746                                                                                       10-0-0

-       weiland over 1746                                                                                       13-0-0

-       hooiland over 1746                                                                                      7-0-0

-       hooiland over 1747                                                                                      37-0-0

-       weiland over 1748                                                                                       23-0-0

-       hooiland over 1748                                                                                      niets

-       hooiland over 1749                                                                                      15-0-0

-       wei en teulland over 1749                                                                           23-0-0

-       hooi, wei en teullanden over 1750                                                               47-0-0

-       teulland vanaf de stoppelen in 1751 verhuurt voor 6 jaar aan Paulus Govers , zonder het schaarhout te mogen hakken, voor dat het 5 jaar oud is. De pachter betaald alle lasten en St Martenchijns, en schouwkosten voor 10-0-0 per jaar

Totale ontvangst 412-10-8

 

Uitgaven:

-       aan verpondingen beede over 1742 en gemene middelen van 1742             11-8-0

-       aan Willem Aenhuijs verpondingen beede over 1744                                  9-6-2

-       verpondingen en beede van 2 mergen  en 13 hond hooi en weiland, over 1745 de som van 5-14-4

-       idem over 1746                                                                                            4-1-8

-       idem 1747                                                                                                    4-1-8

-       de verpondingen en beede van 13 hond weiland over 1748                        2-8-12

-       idem 1749                                                                                                    2-8-12

-       over 1750                                                                                                    5-14-2

-       de verponding en beede van het land van Willem van Grinsven en aan Paulus Govers 1-1-0 voor zijn deel in de gemeene slands middelen over 1744                       1-1-0

-       het poldergelt aan Hr. en Mr. Antony Versfelt over 1743                         4-1-0

-       idem opver 1744, 1745, 1746 , 1747, 1748 en 1749 voor elk jaar 3-15-0 en voor 6 jaar een som van 10-15-0 , dus                                                     18-15-0 en 3-15-0

-       aan Versfelt de polderlasten over de jaren 1750 ?                                       2-10-0

-       aan Adriaan Versteege, borgemeester het reëel van t land aan het kerkenhoog, over 1743                                                                                                                     0-16-4

-       aan Francis Ploegmakers als borgemeester over 1745 het reëel van 13 hond opt Kerkenhoog de som van                                                                                0-16-4

-       aan Paulus Govers, borgemeester over 1746                                                          0-16-4

-       aan Adriaan Hanegraaf, borgemeester over 1747                                        0-16-4

-       aan Welle Ruijs, borgemeester over 13 hond en 2 mergen 1748                  1-18-2

-       aan Francis Weijgergangs borgemeester over de 13 hond     over 1749       0-16-4

-       idem aan de borgemeester van 1740                                                            0-16-4

-       aan Adriaan Willems van Creij, een schuld van                                           50-0-0

-       aan dezlefde wegens rente                                                                           2-0-0

-       aan St Martenschijns over 1743                                                                  0-13-14

-       2 jaar St martenschijns over 1744 en 1745                                                  1-7-12

-       De verdere landen moeten door Paulus Govers als gebruiker van de teullanden betaald worden

-       Aan de deurwaarder omdat men niet dat men moest betalen over 1743     1-0-0

-       Wegens verponding van Heerooms hof 0-5-0 en 0-5-12 van de huur van 2 schaaren weijde die de huur te kort kwamen                                                                    0-10-4

-       Aan de heer officier voor het overstaan van de scheiding en deling            0-6-0

-       Aan schepenen                                                                                            0-6-0

-       Aan de secretaris voor voor passeeren en uitmaken van zijn portie in de deling en scheiding                                                                                                   3-13-8

-       Aan de Weevering van Nistelrooij                                                               1-0-0

-       Aan Gerardus en Hendrikus Hoecks wat zij verschooten hadden aan kousen en seemse broeck                                                                                              0-15-0

-       Zijn deel in de smaltiende                                                                            0-2-0

-       Aan het franckeeren van twee brieven tot Antwerpen                               0-6-0

-       Aan diensten aan de ouders van de rendant                                                0-8-0

-       Idem                                                                                                            1-12-0

-       Voor een nieuw hecken en eijserwerck                                                        4-12-0

-       Voor 1744 betaald voor 2 bannen op den dijck beschoud in de klopschouw 1-8-0

-       Zijn deel int besaijde haverland en van de weij van  den armen opt kerkehoog  een som van                                                                                                    0-4-4

-       Voor het nazien van de schouwen en graaven aan de landen van de onmondigen aan de rendanten, ieder jaar 4-0-0 . voor 8 jaar ( vanaf 1743)  op                32-0-0

-       Aan de rendant voor het verpachten van het land en invorderen van de pachtpenningen, het invaaren van de rog en boekweijt, en na den Bosch, en voor het doen van de administratie voor ieder jaar 1-10-0, voor 8 jaar                   12-0-0

-       De officier voor het overstaan van deze rekening                                       6-0-0

-       Idem de heren schepenen                                                                            6-0-0

-       De secretaris voor het instellen, in het net schrijven, en uitmaken  van de rekening een som van                                                                                                           9-9-0

-       Zegels                                                                                                          1-11-0

-       Aan de vorster voor het oppassen aan de Raadkamer tijdens het doen van de rekening de som van                                                                                                     1-0-0

Totaal 221-5-4. Resteert 191-5-4

Vermeld worden Gerardus en Hendrik Hoefs, Gerardus Buters, oud-president te Berchem, Jan Cornelissen van Rodijne inwoner te Berchem,

Tekenen: Willem Vorstenbosch, W Aenhuijs, Peeter van de Ven, JD Cremers, secr. Geradrus Hoes, G.Buters, Jan Cornelisse …. ( beschadigde bladzijden) Jan Wolfs,

 

EINDE

 

Geef ons uw mening

Ga naar boven