RA Nuland 114 Voogdijrekeningen (1704-1710)

RA Nuland 114 Voogdij rekeningen 1704 - 1710                versie 1.0

 

blz 1: dd 19 december 1710

Ariaen van Veggel, Rut Joost Timmers, voogden over kinderen Jan Joost Timmers x Ariken van Veggel.

 

Ontvangsten

verkochte inboedel                                        twv  68-10-0

verkocht coorn op het velt                            twv 140-5-0

totaal                                                             twv 208-15-0

 

Uitgaven:

aan secr. voor schrijven momboir brief                                                                    1-4-0

voor de officier voor aanstellen momboirs                                                               1-10-0

voor verteer bij doenm van de eed                                                                           0-14-0

aan de schoolmeester voor dootschult van genoemde Jan

Joosten en dochter Peerken                                                                                      1-18-0

aan officier voor verkoop inboedel                                                                          3-0-0

schoolgelt                                                                                                                 0-5-0

aan Jan van Lith, borgemeester 1705, dorpslasten                                                    1-10-0

aan Jan Jacob Langens, borgemeester 1707, dorpslasten                                           4-16-2

aan Jan Lambert van Boxtel, verpondingen 1709, verpondingen                              3-7-0

aan Dries van Grinsven, collecteur kleine specien 1707                                           1-10-0

aan officier voor verkoop graan                                                                               4-10-0

aan secr. voor akten inboedel verkoop, graan verkoop en bestellen van de

kinderen                                                                                                                   1-16-0

aan Gijsbert Wellens, borgemeester 1708?, dorpslasten                                            4-8-14

aan Giliam van de Wordevoort voor Peerken een der onmondigen                         2-10-0

aan Peter Hendrik Peters, borgemeester 1709, dorpslasten                                      5-18-14

aan Hermen Creemers land en dorpslasten                                                                7-15-6

aan Peter Eijmbers voor verschuldige huishuur                                                        17-12-8

aan Willem Felicx voor gedane exploten                                                                  0-6-0

Aan Willem Claesse borgemeester 1707 dorpslasten                                                 4-1-6

aan Jan van der Ven borgemeester 1704                                                                   1-1-14

aan Gerrit Eijmbers voor leveren van rogh om te zaaien op de landerijen                7-17-8

aan Arien van Veggel voor verbouwen, eggen en saaien van het land                       11-9-0

aan Arien van veggel voorschieten van kosten voor uitvaart van Peerken, een

van de onmondige kinderen en arbeidsloon aan de kleermaker                                17-0-0

afgetrokken  verdient huurloon van gen. Peerken    

 (dus bij de kleermaker           inde kost?                                                      -                      4-5-0

aan Cornelis Crijnen van Houtingh voor een jaar cost van Peerken , het

jongste van de kinderen                                                                                            16-0-0

aan Arien van Veggel voor een jaar costgeld van Gijsbert een der onmondigen       7-10-0

aan Vorster Everdingh voor publicatie in het bestelle van de kinderen                    0-19-0

aan officier voor de rekening                                                                                    3-0-0

aan secretaris voor schrijven en uitmaken                                                                3-0-0

idem aan de schepenen                                                                                             0-0-0

aan vorster Everdingh voor het dagen van de schepenen en publiceren van

het doen van deze rekening                                                                                      0-10-0

aan Poulus van Osch voor kleine specielasten in 1708                                             1-10-0

verteer bij deze rekening                                                                                          2-0-0

betaling voor de rendanten wordt aan kinderen gegeven                                          0-0-0

aan Jan Poulussen voor verteer bij verkoop granen                                                  0-8-0

aan Emit Handricx voor hetgeen de luiers hebben verteert  die over Peerken

hadden geluid                                                                                                           0-10-0

 

Totale uitgaven 136-10-4

 

resteert 72-4-12

Tekenen: Schepenen Poulus Peeters van Osch en Jan Jansen Quack., G. Croon

 

Postia zijn de rendanten verdragen met goed vinden en approbatie van de Heren ouditeuren deser rekening dat de genoemde momboiren en rendanten in deser ieder voor de helft sullen …. ….en verantwoorden de overgeschooten penningen, datum ut supra.

EINDE

Geef ons uw mening

Ga naar boven