RA Nuland 113 Voogdijrekeningen (1698-1704)

RA Nuland 113 voogdijrekeningen 1698 - 1704                                   versie 1.0

Blz. 1 dd 13 november 1704

Rekening voor Claas Cornelissen van Rosmalen en Zepert Jansen van Schaijk als momboiren over de onmondige en naargelaten kinderen van Hermen Jan Aarts van Lit en Peerken Aert Roelofs

 

in marge: op 13 nov 1704 hebben de beide momboiren deze rekening gepresenteerd aan de officier en schepenen van Nuland in het bijzijn van Arnoldus van Lith en Antony Geerits als geinteresseerde.

 

ontvangst:

- in 1698 rente van een capitaal van 150 gulden                               twv 7-10-0

- van Dirck van Clootwijck wegens landhuur van den heijcamp      twv 9-0-0

- van Zepert jansen van Schaijk vanweg 6 jaar capitaal 100,-,                     twv 26-18-12

- in 1699 rente van een capitaal van 150 gulden                               twv 7-10-0

- van Dirck van Clootwijck wegens landhuur van den heijcamp      twv 9-0-0

- in 1700 rente van een capitaal van 150 gulden                               twv 7-10-0

- van Dirck van Clootwijck wegens landhuur van den heijcamp      twv 9-0-0

- in 1701 rente van een capitaal van 150 gulden                               twv 7-10-0

- van Dirck van Clootwijck wegens landhuur van den heijcamp      twv 9-0-0

- in 1702 rente van een capitaal van 150 gulden                               twv 7-10-0

- van Dirck van Clootwijck wegens landhuur van den heijcamp      twv 9-0-0

- in 1703 rente van een capitaal van 150 gulden                               twv 7-10-0

- van Dirck van Clootwijck wegens landhuur van den heijcamp      twv 9-0-0

 

op de rekening dd 8 okt 1698 meer ontvangen dan uitgegeven de som van 250-0-0

 

totale ontvangsten: 375-18-12

 

uitgaven

Betaald aan Claes Gerits voor costgeld van

Anneken Hermens Verschuren in 1697                                                twv 6-0-0

aan Juffr van Clootwijck wegens verteeringen met schepenen en de

onmondigen in verschillende momenten                                               twv 10-4-0

aan Claes Gerits   wegens een jaar costgeld

aan Anneken Hermens Verschuren   in 1698                                        twv 38-0-0

aan Claes Gerits   wegens een jaar costgeld

aan Anneken Verschuren   in 1699                                                       twv 36-0-0

aan Claes Gerits   wegens een jaar costgeld

aan Anneken Verschuren   in 1700                                                       twv 36-0-0

aan Claes Gerits   wegens een jaar costgeld

aan gen. Anneken    in 1701                                                                twv 33-0-0

aan Claes Gerits   wegens een jaar costgeld

aan gen. Anneken    in 1702                                                                twv 32-0-0

aan Claes Gerits   wegens een jaar costgeld

aan gen. Anneken    in 1703                                                                twv 20-0-0

aan Juffr Clootwijck voor opstellen van deze rekening in twee delen

verteer                                                                                                            twv 0-12-0

betaald aan Arnoldus van Lith en Antony Geerits voor zichzelf en de

eerste voor zijn broer en de laatste voor zijn swager Jan van Lith       twv 100-0-0

Betaald aan Officier Croon voor passeren en sluiten van de rek.                    twv  1-10-0

idem aan de schepenen                                                                                    twv  1-10-0

idem de scretaris                                                                                  twv 3-0-0

idem zegels                                                                                             twv 0-15-0

verteer vanwege opnemen en sluiten van de rekening door de rendanten    twv 6-0-0

 

totale uitgave 223-13-0

resteert 192-5-12

De voornoemde Jan Hermens van Lith heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt, mag zijn eigen zaken beheren, maar geen grond verkopen, geen schulden maken.

tekenen Martinus Kievit, Jacob van Gogh, G. Croon.

EINDE

 

Geef ons uw mening

Ga naar boven