RA Nuland 110 Voogdijrekeningen (1695-1700)

RA Nuland 110 voogdijrekeningen 1695-1700

RA Nuland 110 - Blz 1: dd 20 januari 1700

Door Gijsbert Jansen van der Velde en Geerit Jansen van Geelkerken als momboiren van de onmondige en nagelaten kinderen van Jan Aerts de Mulder, vanaf 1694 tot heden

Ontvangsten:

-       in 1695 uit de goederen te Driel gelegen, verkocht door Gerrit van Geelkerken 61-0-0

-       van Andries van Boekhoeven 2-4-0 dat hij schonk aan de onmondige

-       van Peter den Decker vant schultboeck van Jenneke de Mulder 1-10-0

-       opgenomen van Helena Hamert te Den Bosch met rente 150-0-0

totaal: 214-14-0

 

Uitgaven:

-       aan Peter voor Bodeloon 0-6-4

-       voor een rock aan Geerit van Geelkerken 1-10-0

-       verteert tot Hendrick Bastiaans

-       aan marija haar moeder 2-10-0 hetgeen zij betaalde aan het eerste testament

-       aan de selve voor het broot voor de armen betaald 0-15-0

-       de 20e penning 2-0-0

-       aan de vorster van Driel         0-7-0

-       22 maart 1696 betaald te Nuland wegens verteeringen bij de deling en ruiling van het land van Jenneke Aart de Mulder, en aan de secretaris voort schrijven, 2-7-11

-       1 mei uitgegeven aan Haerske toen zij de pocken had, 2-15-0

-       1 augustus betaald voor een rock voor Aeltje haar dochter , 2-15-0

-       13 november 1697 toen ze het land gekocht hadden bij Hendrik Bastiaans ( vertering?) de som van 1-2-0

-       Op 3 en 4 januari betaald door Gerrit van Geelkerken int gaan en wederkomen naar Schijndel en St Oedenrode int coopen van een huijsken tgeen tot Nuland op den onmondigen land bij de Wetering is gezet, verteering 0-14-0

-       7 januari een huisken gekocht tot Dinther aan werckkoop betaald 0-11-0

-       22 januari betaald ten huijse van Hendrik Bastiaanse daar in 3 reijsen verteert 0-9-0

-       5 en 6 maart ten Bosch geweest om het gelt op te nemen om daarmeede het huijsken te betalen, en voor de timmeragie aan verteert 0-9-4

-       8 april aan de houwt schadt van het huijsken betaald 0-6-0

-       13 juni een half ton bier die de timmerman most hebben vant timmeren vant huisken betaald 2-5-0

-       14 juni idem 2-1-8

-       Latten 5-6-4

-       Ijserwerck voor Hendrick de Smit tot Heeswijk, 1-2-1

-       25 juni betaald met kennis van de moeder van de onmondige kinderen aan nagels 2-14-12

-       Aan Hendrik Merckus voor een deel

-       7 juni betaald aan bier toen gruijt gerecht werd

-       24 juni geweest in Vinkel met Geerit van Geelkerken toen het decken van het huis besteld werd, betaald voor wenkkoop

-       Aan Mattijs Willem Ariens voor het decken van het huijs 9-0-0

-       14 juli betaald aan Dadel Leenders, timmerman van het timmeren van het huijsken , 19-16-0

-       Aan Willem Geerit Beerents voor dackstrooij 4-15-8

-       Dackstrooij 2-10-0

-       Betaald aan de arbeiders van het vintjen? De som van 3-2-0

-       16e betaald aan Aeltjen 4-0-0 om bier te kopen en brandewijn om te laten drinken aan het volk die het huijsken hadden gehaalt

-       Aan Hermen Jansen c.s. betaald voor 5000 deckbanden 3-2-0

-       Betaald aan leem vitten ? de som van 2-4-0

-       Voor 2 vadt rogge voor de onmondige de som van 2-10-0

-       25 augustus betaald voor gelaesen (=ruiten) die in het huisken gezet zijn, 1-16-0

-       De accijns van een ½ vat bier            0-10-0

-       Aan Hendrick van Aelst 11-0-0 wegens gebruik van zijn land

-       Betaald aan Juffr. van Clootwijck 4-12-0 wegens verteeringe in 3 a 4 keer met schepenen 4-12-0

-       Aan de secretaris voor schrijfgelt en uitmaken , 11-7-8

-       Aan officier en schepenen voor het waarderen van de goederen rakende de 40e penning, de som van 5-7-8

-       40e penning: 4-4-8 voor het opnemen van de 150-0-0

-       Voor het maken en registereren van de authorisatie 2-5-0

-       Aan Tijs Willem Ariens voor dackstrooij 12-0-0

-       Dezelfde dag aan Hendrik Hendricx voor dakstrooij 13-0-0

-       Dezelfde dag aan Meck Handericx ook van dakstrooij 12-0-0

-       Idem aan Dierck Willems voor dakstrooij 6-0-0

-       Betaald voor het huijsken dat tot Dinther was gekocht 32-10-0

-       Betaald aan collaterale of 40e penning te Den Bosch 1-15-0

-       Aan de secretaris Clootwijck voor het schrijven, calculeeren, en passeeren van deze rekening  1-16-0

-       Zegel 0-7-4

-       Het dubbelt met zegel 1-4-0

-       Aan de officier voor het overstaan hooren en sluijten van de rekening 1-4-0

-       Aan de schepenen idem 1-4-0

Totaal 209-1-0

Afgezet tegen de ontvangst van 214-14-0, resteert 5-13-0

Kinderen bedanken de momboiren

 

Tekenen: Aaltje Jan Aarts (merk), Geerrad Jansen Hanegraaf, Haerske Jan Aerts (merk), Jan van der Poll, Anthonis Ermerts van Nulant, Clootwijk secretaris

EINDE

Laatst aangepast op zondag, 22 september 2013 21:57

Geef ons uw mening

Ga naar boven