RA Nuland 109 Voogdijrekeningen (1694-1698)

RA Nuland 109, Voogdijrekeningen 1694 - 1698                             versie 1.0

Blz 1 dd 29 januari 1698

momboiren: Jacob Jansen van Gogh en Sijmen Handricx als voogden over het onmondige kind van Lambert Frensse van Bocxel, genaamd Jan Frensse

sinds 12 juni 1694.

ontvangsten:

171-0-0           van de verkochte inboedel

84-0-0             verkoop grau mery paert

8-0-0               verkoop honingh? Dd. 18 juni 1694

12-13-0           verkoop boeckwijt, zelfde datum

142-0-0           verkoop rogh en boeckweijt, vleeschspeck en los geld in het sterfhuis gevonden

3-5-8               9 maart  verkoop garst

5-0-0               verkoop hout

2-0-0               idem

33-0-0             voor 6 zakken rogge 10 juli 1696

5-5-0               verkochte rogge

13-10-0           van Jan Gerit Bernaers voor rente van 300 gulden kapitaal voor het jaar 1695

13-10-0           idem 1696

13-10-0           van Peter Eijmbers en Jacob Aerts, rente van kapitaal van 300 gulden

memorie          verpachting van 7 hont hooijland bij de boterwegh onder Rosmalen  over 1694

3-17-19                 halve zak rogge verkocht aan weduwe Peter Jan Claesse

memorie          verpachting deel van teulland 1694, 1695 en 1696 en helft van 1697

33-0-0                    verpachting van 7 hont hooijland bij de boterwegh onder Rosmalen  over 1695/96/97

9-4-0                       verloopen interest Mathijs van Creijl 100 gulden kapitaal, 13 juni 1697

memorie          (en doorgestreept) interest Jan Willems van Bocxtel

555-15-18           totaal

 

uitgaven

3-10-12                 aan sub secretaris Willem Jansen voor uitmaken van koopconditie en inventaris

1-18-0                    op 18 december betaald aan Peter aent Hoogh voor weij

8-0-0                       costgeld aan Jan Meussen tot Heesch voor schoolgelt 21 jan 1695

8-5-8     voor weijland en verschot van verpondingen 9 maart 1695 aan Catheleijn Handricx van Vorstenbosch

2-0-0     10 april aan de onmondigen gegeven

0-18-0                    4 mei verteeringen om geld te krijgen van een verkocht paard aan Herbert Ermers

0-5-0                       Jan Gerart Bernaers ivm een stuk gout ?

300-0-0                 kapitaal aan Jan Gerart Bernaers en later aan Peter Eijmbers

3-0-0                       aan de heer officier voor het passeren van de acte

1-10-0                    aan de schepenen voor haar jura

0-12-0                    voor het overstaan van de schepenbrieven

3-0-0                       aan de secretaris voor het schrijven

105-0-0                 capitaal uitgezet a 4%

0-16-0                    voor passeren deze akte

0-7-8                       voor zegel

2-20-0                    voort dubbelt deser rechtbank

0-7-8                       voor zegel

26-0-0                    uitgezet aan Jan Willems van Boxtel a 4%

27-0-0                    uitgezet geld 555-0-0 (?)

33-0-0                    betaald aan Jan Lambert Frensse

50-0-0                    aan Hendrik Melten a 4%

memorie          de interest sinds 12juli 1694

549-16-4         Totale uitgaven

 

Resteert derhalve: 5-19-4

Tekenen: Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, D van Clootwijck, G Croon.

EINDE

Geef ons uw mening

Ga naar boven