RA Nuland 108 Voogdijrekeningen (1689-1694)

( 9.7.1694) momboirrekening voor Jenneke Gerits, 1694, door Antonius Ermers van Nulant en Hendrik Emonts van Vlijmen ( eed gedaan 16 juli 1689), in plaats van Handrick Peters, als momboiren over de onmondige kinderen van Gerit Handrick Sijmense en Hilleke dochtere Willem Dirck Lucasse, te Nuland. Betreft uitgaven / ontvangsten  over de jaren 1689 t/m 1693 voor Jenneke de jongste dochter. Genoemd worden de andere kinderen: Corstiaen en Willemke. In de akte wordt vermeld de overleden broer Leunis Bijveld . Vermeld werd een eerdere rekening d.d. 15 juli 1689.

Betreft de jaren 1689, 1690, 1691, 1692 en 1693

Ontvangsten:

-       momboiren hadden meer ontvangen dan uitgegeven : fl 214,-.

Aan jenneke 1/4 = 53-11-12

En 1/4 deel van overleden broer Leunis    13-7-8

Tesamen:                                                                                                :    66-19-4

-       1/4 deel van fl 268 en deel van Leunis =                                               :    86-12-0

-       interest van Som ( 200 gulden)  aan erfgenamen Emont Matijsse          :    15-12-8

-       interest van schuld aan Aert Tijsse van Gogh                                         :      7-11-4

-       interest ……………..                                                                            :    17-13-2

-       halve mergen hooijland gelegen onder Rosmalen in de kleine Vreij,

door "hoogh water en merckelijkcke bederf”: geen gelt                         :       0- 0-0

-       Gebruik van huis en hof en lant verpacht aan Rut Matijsse v. Vlijmen :   143-4-0

-       Pacht van Willem Gerits van Roy, perceel gekomen van

broer Leunis Geerits                                                                               :     36-13-4

 

Tesamen:                                                                                                      :    374-5-0

 

Uitgaven:

-       3 malder rogge  fl 28,-. Voor 4 kinderen:                                                           :        7-  0-0

-        Jacob den Ruijter  fl 10,-. Voor 4 kinderen:                                          :        5-10-0

-       Jan Jan Bastiaans                                                                                    :        3-13-12

-       Juffr. Schuijll  "copije"                                                                                       :        0-15-0

-       Reparatie  "over inwonen vrouw??"                                                       :       16-0-0

-       Strooij                                                                                                    :         2-12-8

-       Tien "bossen catten"                                                                              :         0-10-0

-       Reparatie aan het huijs                                                                           :     143-4-0

 

laatste pagina is maar voor de helft bewaard gebleven.

Tekenen: P. le Chevalier, Peeter Peeters, Jacob van Gogh, merk van ….., merk van ….., merk van ……Willem Jansen secr.

 

Einde

Geef ons uw mening

Ga naar boven