RA Nuland 38 Elders verleende akten (1787-1798)

RA Nuland 38 - Elders verleende akten 1787 – 1798

 

Blz 1 dd 20 april 1787  kapitaal 500-0-0, 40e penn 12-10-0

Anna van Grinsven, weduwe wijlen Gerrit van de Ven, wonend te Rosmalen, compareerde op 17 februari 1787 voor Notaris Jan de Gier, te Den Bosch, en verklaard een schuld te hebben aan de Heer Hendrik de Moole, 500-0-0, a 3,1%. Borgen: Johannes van de Ven, wonend te Rosmalen en Hendrik Jansen van Grinsven, wonend te Den Dungen, Den Bosch 20 maart 1787, tekent C van Breugel.

Registratie Nuland Klaas Swanenbergh, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

 

Blz. 4 dd 25 februari 1788 kapitaal 200-0-0, 40e penn 5-0-0

Adriaan Giele Gloudemans, wonend te Rosmalen, borg: Toon van der Doelen te Rosmalen, compareerden op 12 februari 1788, voor Notaris Carel Storm van sGravesande alhier en heeft een schuld aan Willem van den Rijk, wonend te Den Bosch een som van 200-0-0, a 4%, Den Bosch 16 februari 1788, tekent C van Breugel.

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

 

Blz. 7 dd 27 augustus 1788  kapitaal 500-0-0, 40e penn 12-10-0

Leonardus Paulus van Grinsven en als borgen: Poulus van Grinsven, wonend te Nuland, en Geert de Haas wonend te Geffen, compareerden op 18 augustus 1788 voor Notaris Adrianus van der Meer, te Osch, en hebben een schuld aan Heer Abraham Verster oud schepen en Raad van Den Bosch, van 500-0-0, a 4,5%. Den Bosch 21 augustus 1788, tekent WC Ackersdijk

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

 

RA Nuland 38 - Blz. 12 dd 17 januari 1789 ( er staat 1788)  kapitaal 225-0-0, 40e penn 5-12-8

Lourens Jan van Dinther, en als borgen: Jan van Dinther wonend te Nuland, mitsgaders Wouter Claas Vos, wonend te Rosmalen, compaeereden op 27 december 1788 voor notaris Carel Storm van sGravesande alhier en hebben een schuld aan Willem van den Rijk en Arie Uijtterwijk, dekenen van de Schipperskneghtsgildebus, een som van 225-0-0, a 4%, den Bosch 2 januari 1789.

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, P Weijgergans, JA Esser.

 

Blz. 16 dd 21 januari 1789  kapitaal 850-0-0, 40e penn 21-5-0

Aaltje van Kreij, weduwe Hendrik van Nuland, wonend alhier, benevens Jan en cornelis van Nuland, haar meerderjarige kinderen mede alhier wonend, heeft een schuld aan Mevrouw de weduwe De Heer Johan van Hanswijk, te Den Bosch, een som van 850-0-0. Als borg compareert Johannes Boerdonck wonend alhier. Rosmalen 20 januari 1789.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, P Weijgergans, JA Esser.

 

Blz. 19 dd 28 januari 1789  koop 4600-0-0, lasten 167-10-0, 40e penn 119-3-12

Petrus van Orten, koopman te Den Bosch, als procuratie hebbend voor Heer en Mr. Petrus Nagelmakers, wonend te Brussel, volgens procuratie brief voor notaris Nicolaes van Cauwelaert en getuigen te Brussel dd 29 juni 1788,

-       een slotje of heerehuisinghe onder Nuland, gebruikt wordende door Bastiaan van Vugt

-       twee hoeve lands aldaar waarvan de ene betaald wordt door Norbertus Gloudemans en de andere door Hendrik van Creij, met alle bijhorende landen,

Hem aangekomen als mede-erfgenaam van wijlen de douariere de Ghistelles geboren Pelgrom, bij delingsacte voor notaris de Cassemajor  Den Bosch dd 3 november 1759

Verder 4 percelen lands onder Nuland

-       4 lopens teulland gelegen aldaar

-       5 streppen of stucken teulland, groot 4 lopens,

-       Stuk akkerland groot 4 lopens, gelegen aldaar,

-       Stuk land genaamd het Eeuwsel groot 5 lopens, en Stuk land groot 1 lopens en 34 roeden

Aangekomen in 4 verschillende kopen, van de Heer en Jkr. Gerard Smits, volgens transportbrieven voor schepenen van Den Bosch, dd 24 augustus 1764.

Verder:

-       een erfelijke pacht van een Mudde rogge Bosse maat vanuit onderpanden te Middelrode   geconstitueert dd 27 maart 1516, waarvan de laatste herbrenger en betaalder is Wilhelmus Jacobus Schouten, mede aangekomen uit de boedel van de Ghistelles, volgens eerder genoemde scheidingsacte. Nu overgedragen aan Guilielmus Venantius Josephus van Hagens, wonend te Den Bosch,

Te vergelden aan het Godthuis genaamd de H Geest te Den Bosch een rente van 6-0-0 en 0-14-0 aan de armen van Nuland.

Den Bosch 29 augustus 1788, tekent WC Ackersdijk

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, RA Wierdsma, JA Esser.

 

RA Nuland 38 - Blz. 24 dd 10 april 1789  kapitaal 650-0-0, 40e penn 16-5-0

Gerrit de Haas, wonend te Nuland, en als borgen Paulus van Grinsven en Jacob Brok beide wonend te Nuland, compareerden op 31 maart 1789 voor Notaris Johan van Bruggen alhier en hebben een schuld aan Heer Elso Nannes een som van 650-0-0 a 4%. Den Bosch 7 april 1789, tekent WC Ackersdijk. Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Klaas Swanenbergh JA Esser.

 

Blz. 28 dd 4 mei 1789  kapitaal 1200-0-0, 40e penn 30-0-0

Paulus van Grinsven, te Nuland, als borgen: Hendrik van Grinsven te Geffen, Huijbert Jan Schel wonend te Nuland, hebben een schuld aan Hr Abraham Verster schepen en raad van Den Bosch een som van 1200-0-0, a 4%. Den Bosch 27 april 1789.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Jan van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 30 dd 13 oktober 1789  koop 1000-0-0, 40e penn 25-0-0

Heer Rombertus Anneus Wierdsma, drossaard der HH Nuland, procuratie hebbend voor

-       Heer Mr. Cornelis Jacob Speelman, Heer van Heeswijk en Dinther, Secretaris van de HH Oegstgeest en Poelgeest,

-        Jacob Speelman, Heer van Nuland, secretaris van de ambachtsheerlijkheden van Stompwijk, Wilmsveen, Fedingerbroek, en den Lijdse Dam,

-       Geertruijda Helena Speelman

-       Jacoba Agatha Speelman

Gepasseert voor Notaris Hermanus van Waalwijk, te Leijden, dd 10 december 1787,

-       een schoon perceel goed weiland, genaamd de Poolsbroecken, groot 6 mergen, te Nuland, Agter den Elsbos, oost de zgn Mie Quakke Kamp, west en noord de Vrouwe van Geffen, Zuid Johannes van den Endepoel, leenroerig aan de leenhove deser HH laast verheven bij Heer Wierdsma QQ 5 september 1782,

Hen aangekomen als erfgenamen van hun oom Mr. Jacob Speelman, in leven Heer van Nuland, gepasseert te Nuland dd 4 mei 1778, door de dood van hun tante Beatrix Susanne van der Meer en door aflijvigheid van hyn vader Heer en Mr. Cornelis Speelman, die de goederen door de voorgenoemde dispositie in tocht heeft bezeten. Nu publiek verkocht aan Jan van Gogh, wonend te Nuland, voor 1000-0-0, volgens verkoopsconditie dd 15 juli 1788. De koper zal het verhef moeten doen voor zijn kosten.

Aldus op den Huise te Meerwijk dd 6 oktober 1788, ten overstaan van stadhouder en leenmannen.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Jan van der Ven, JA Esser.

 

 

 

Blz. 34 dd

Johan Willem Hannes, Heer  van de HH en Leenhoven van Meerwijk en Empel, schrijven dat Jan van Gogh wonend te Nuland, onlangs door koop eigenaar was geworden van een kamp weiland genaamd den Polsbroek, groot ca. 6 mergen, gelegen omtrent de Elsbroek ( bedoeld wordt de Elsbosch - jvdB) in een meerdere kamp van 50 mergen omtrent dat Huijs van Nuland, nadat van Gogh behoorlijk verhef had gedaan, naar leenhofs rechts, aan ons te kennen heeft gegeven, dat hij het land graag allodiaal wilde maken, tot commoditiet, voor zijn kinderen en erfgenamen, en de vasalagie te remiteren en tot vrij eigen en allodiaal land te muteren, en dit tegen de som van 200-0-0, alle aan het goed gehorende hulde, mandschappen, verleij en betaling van heerlijke rechten waar hij tot dese dag aan ons en onse leenhoven verbonden was, stopt hiermee. Huize te Meerwijk, dd 10 november 1788.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

Blz. 37 dd 17 november 1789  kapitaal 400-0-0, 40e penn 10-0-0

Johannes Giele van Nuland, wonend te Rosmalen compareerde voor notaris Johan de Cassemajor alhier op 4 oktober laatstleden, en heeft een schuld aan Heer Johannes Pieter Siegle, gepensioneert Luitenant, wonend alhier, een som van 400-0-0, a 4%. Borgen Antony van Nuland en Jacobus van der Biezen,  wonend alhier, Den Bosch 27 oktober 1789, tekent C van Breugel.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Klaas Swanenbergh, JA Esser.

In marge: 150-0-0 en 6-0-0 rente  betaald op 4 oktober 1800

 

Blz. 41 dd 17 november 1789  kapitaal 250-0-0, 40e penn 6-5-0

Johanna Hendrik Strik weduwe Ruth van Rosmalen en haar kinderen

Peter Govers gehuwd met Adriana van Rosmalen

Lourens van Dinther als gehuwd met Catrina van Rosmalen

Jan Rutte van Rosmalen, alle wonend te Rosmalen, compareerden voor notaris Johannes de Cassemajor, alhier dd 27 september laatst leden, verklaren schuldig te zijn aan Johannes Pieter Siedler, gepensioneert luitenant wonend alhier, een som van 250-0-0, a 4%. Borg: Johannes Giele van Nuland, wonend te Rosmalen, Den Bosch 27 oktober 1789, tekent C van Breugel. Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Klaas Swanenbergh, JA Esser.

In marge: voldaan 5 september 1800

 

Blz. 47 dd 27 november 1789 kapitaal 500-0-0, 40e penn 12-10-0

Cornelus Geerlings wonend te Nuland, compareerde op 24 augustus 1789 voor Notaris Johan de Cassemajor alhier, en heeft een schuld aan Johannes van Luijdt, koopman en borger, inwoner van Den Bosch, een som van 500-0-0, a 4%.Borgen Peter van de Ven, wonend te Nuland en Johannes van der Ven wonend alhier. Den Bosch 24 oktober 1789.

In marge: 15 oktober 1798: voldaan.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Klaas Swanenbergh, JA Esser.

 

Blz. 53 dd 18 maart 1790 kapitaal 2000-0-0, 40e penn 50-0-0

Hendrik Zwanenberg, wonend te Rosmalen, Jan Ruijs en Peter van de Laar, wonend in het Vinkel onder HH Nuland, hebben een schuld aan Heer Abraham Verster oud schepen gen gesworene deser Stad, een som van 2000-0-0, a 4,5%. Den Bosch 4 maart 1790, tekent WC Ackersdijk.

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Mattijs van Creij, JA Esser.

 

Blz. 56 dd 19 maart 1790 kapitaal 550-0-0, 40e penn 13-15-0

Hendrik Janse van Craaij, en als borgen: Jan van der Ven en Matijs van Creij, alle wonend te Nuland, compareerden op 8 maart 1790 voor notaris Johan van Bruggen, en hebben een schuld aan Jacobus Palier en Hendrik Palier en Gerard van Dieden in qualiteit als voogd over de minderjarige Hendrik Palier, een som van 550-0-0, a 4%. Den Bosch 9 maart 1790, tekent WC Ackersdijk. Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Mattijs van Creij, JA Esser.

 

Blz. 60 dd 25 maart 1790  kapitaal 300-0-0, 40e penn 7-10-0

Cornelis van Dinther wonend te Rosmalen compareerde op 3 juni 1787 voor notaris Johan van Bruggen, alhier, en heeft een schuld aan Johannes van den Akker wonend alhier, een som van 300-0-0, a 3,5%. Den Bosch 18 maart 1790, tekent WC Ackersdijk

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Jan van de Ven, JA Esser.

In marge: weduwe Johanna van den Akker verklaard betaald te zijn, dd 2 juni 1790, tekent JA Esser. 21 augustus 1793(?)

 

RA Nuland 38, Blz. 64 dd 1 juni  1790 kapitaal 191-14-4, 40e penn 4-15-6

Hendrikus van Gogh, wonend  te Nuland, Johannes van Gogh, en Antony Maas wonend te Rosmalen, hebben een schuld aan de 2 minderjarige kinderen van Maria Heijmans, huisvrouw van Gerardus van Alem, in eerder huwelijk verwekt bij wijlen Lambertus Vincent, met name Jan Willem Vincent en Catharina Vincent, wonend alhier een som van 191-14-4, a 4%. Den Bosch 6 juni 1789, tekent C van Breugel. Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Klaas Swanenbergh, JA Esser.

In marge: voldaan dd 20 november 1798, JA Esser tekent

 

Blz. 66 dd 19 juli 1790  koop 260-0-0, 40e penn 6-10-0

Jan Huijsmans wonend te Rosmalen

-       een perceel weiland genaamd Aart Fransse Campke, met de kerke voetpad, zo verre als bijhorend, met opgaande eijkenbomen, en schaarhout, groot 10 hont, gelegen onder Nuland bij de Elsbosch, oost en zuid de Heer Hagens, west Heer Wierdsma, Noord Kerkpad,  hem aangekomen bij koop van Heer Wierdsma QQ in schepenbroef Nuland dd 30 juli 1788, nu overgedragen aan Christiaan van Bergen, wonend alhier, met onderhoud van het voetpad,

Den Bosch 14 juli 1790, tekent C van breugel

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Klaas van Swanenbergh, JA Esser,

 

Blz. 68 dd 26 juli 1790  kapitaal 700-0-0, 40e penn 17-10-0

Cornelis Poulus van Dinther, Lourens van Dinther en Thomas Gloudemans, alle wonend onder Hintham te Rosmalen, compareerden op 27 april 1790 voor notaris Mr Willem Hendrik Pels, alhier, hebben een schuld van 700-0-0 aan Archibald Douglas, kapitein in regiment mariniers van Heer Generaal majoor Douglas en Vrouwe Juliana Maria Salonthay van Salonthay egtelieden wonend alhier, een som van 700-0-0, a 4%, of 4,5 % bij latere betaling. Den Bosch 5 mei 1790, tekent C van Breugel.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Klaas van Swanenbergh, JA Esser,

In marge voldaan 21 augustus 1793, JA Esser

 

RA Nuland 38, blz. 72 dd 25 oktober 1790 realisatie 400-0-0, 40e penn 10-0-0

Voor schepenen van Geffen compareert Margaretha van Boxel, weduwe van Paulus van Vugt, en haar 2 kinderen: Jan van Vugt, en Thomas van Dieten gehuwd met Maria van Vugt, alle wonend te Geffen en Nuland, verklaren een schuld te hebben aan Vrouwe Johanna Maria Catharina Heijszel, weduwe de Heer Johannes van Hanswijk, wonend te Den Bosch, een som van 400-0-0, a 4%. Borgen: Peeter van Boxel, wonend te Geffen en Aart van Dieten, wonend te Nuland. Geffen 22 oktober 1790, registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Klaas van Swanenbergh, JA Esser.

 

 

RA Nuland 38 - Blz. 75 dd 19 maart 1791 kapitaal 225-0-0, 40e penn5-12-8

Boudewijn van Tuijl wonend te Nuland, en als borgen Jan Hendrik Brok en Hendrik Pieter Coenraad, beide wonend te Nuland, compareerden op 26 februari 1791 voor notaris Johan van Bruggen, alhier en heeft een schuld aan Heer Bartholomi Diers van Hooft als voogd voor de onmondige Raijmondiese Marinus Laserre (?) , een som van 225-0-0 a 4%. Den Bosch 28 februari 1791, tekent C van Breugel.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Klaas van Swanenbergh, JA Esser.

 

RA Nuland 38 - Blz. 78 dd 10 juli 1791 kapitaal 200-0-0, 40e penn 5-0-0

Boudewijn van Tuijl wonend te Nuland, en als borgen Jan Hendrik Brok en Hendrik Pieter Coenraad, beide wonend te Nuland, compareerden op 23 juni 1791 voor notaris Johan van Bruggen, alhier en heeft een schuld aan Juffr Olijnpia Jacoba La Serve, Jeanne Madelon Lesserre, de Heer Isaac van Sprang als in huwelijk hebbende Maria Petronella Leserre en de Heer Bartholemi Dirk van Hooft als voogd over de nog minderjarige Raijmondis Marinus Lesserre, a;;e wonend binnen dese stad, een som van 200-0-0, a 4%. Den Bosch 1 juli 1791, tekent C van Breugel. Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Jan H van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 82 dd 30 juli 1791  realisatie kapitaal 800-0-0, 40e penn 20-0-0

Leendert Swaanenberg wonend te Berlicum compareerde op 21 juli 1791 voor Notaris Johan de Cassemajor, en verklaart schuldig te zijn aan Catharina Schoonhuijzen weduwe van Andries Schalk, wonend alhier, een som van 800-0-0, a 4%. Borgen Klaas Swanenberg wonend te Nuland.

Den Bosch, 20 juli 1791. Tekent C van Breugel.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Jan van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 87 dd 1 maart 1792  koop 7450-0-0, 40e penn 186-5-0

Heer Matteus van Hoof wonend te Eindhoven, en Johan van Bruggen notaris en procureur alhier procuratie hebbend van Norbertus van Hoof, medicine Doctor, Heer Martinus Franciscus van Hooff en Antony Janssen als in huwelijk hebbende Mej Johanna van Hoof, mitsgaders Mej Henderica van Hoofmeerderjarige dochter, de genoemde Heer Martinus Franciscus van Hooff procuratie hebbend voor Jacobus de Kuijper, als in huwelijk hebbende Mej. Elisabeth Maria Theresia van Hooff bij acte op 9 september 1790, voor notaris Hermannus Adrianus Schade, e Rotterdam, gepasseert te Eindhoven dd 15 december 1791. Verder nog als gemachtigde van de Heer Antonie Johannes van Hooff, medecine doctor te Erssel (?), volgens procuratie acte dd 2o december 1791 te Erssel, en tot slot als gemachtigde voor de Heer Johan Antony Pacque, …. In het eerste battallion van het regiment infanterije van de heer luitenant Generaal Baron van Dopff te Breda, en Vrouwe Theresia Joseph van Hoof, egtelieden, volgens procuratie voor de auditeur militair Mr Jan Adriaan van Goor den Oosterling te Bred , op 2 decembr 1791

-       de ½ van de tienden van Rosmalen, van Heese, en van St Hilperix geheeven wordende onder Rosmalen en Nuland, met de smaltiende daartoe gehorende soo als die van ouds getiend is geworden, thans bekend en verpacht wordende voor een der 3 clampen  opt Heeseindt onder Rosmalen, de andere helft competeert de vrouwe verkrijgeresse en de overigen aan het gemene land, welke 3 clampen jaarlijks zijn rijdende door elkandere door het lot,

-       ½ van de Nulandse straat tiende werdende om den elfden garst getiend

-       En zulks met de 4 manschappen of achterlenen, tot voorgenoemde tiende behorende van 4/7e gedeelte van de wederhelft competerende de vrouwe verkrijgeresse

Hen aangekomen bij afgaan van tocht van hun moeder Juffr Anna Catharina Bols, weduwe van wijlen Martinus van Hooff, volgens acte voor schepenen van Eindhoven dd 16 augustus 1790, Nu overgedragen aan Vrouwe Maria Agnes Veramp, weduwe van wijlen de Heer Johan van Bommel, wonend alhier. Den Bosch, 27 februari 1792, tekent C van Breugel.

Registratie Nuland, tekent Jan H van der Ven, Claas Swanenbergh, JA Esser,

 

Blz. 92 dd 30 april 1792  koop nihil, last in kapitaal 838-13-7, 40e penn 20-19-6

Leonardus van Grinsven wonend te Nieuwland,

-       een huis en land onder Nuland, aan de Schotsheuvel, groot 2 lopens en 7 roeden, ene zijde Peter Wijgergans, andere zijde Paulus van Grinsven, ene eind Jan Lamberts van Boxel,

-       perceel teulland met houtgewassen, onder Nuland, groot 3 lopens en 9 roeden, ene zijde Hendrik van Krij, andere zijde en ene eind de weduwe Willem van Creij, andere eind de straat

-       perceel weiland, onder Nuland aan de Loonse straat, groot 8 hont, ene zijde het groot hoog, andere zijde Peter Weijgergans, ene eind het Voorst Nuland, andere eind de Loonse weg, belast met onderhout van 8 voeten kepkensdonkdijk, in paal 171

-       perceel weiland opt Groot Hoog, groot 1 morgen, ene eind het Voorst Nuland, andere eind de straat, belast met 6 voeten kepkensdonkdijk in paal 171

Hem aangekomen uit de erfenis van zijn vrouws ouders en deels bij koop, nu overgedragen aanPaulus van Grinsven, mede wonend te Nuland,een kapitaal van 700-0-0 aan rentmeester Abraham Verster,  a 4%, op deze goederen staande en een pacht van 6,5 vaten rogge in een meerdere pacht van 13 vaaten aan het comptoir der geestelijke goederen, en een chijns van 0-9-3 aan het zelfde comptoir. Den Bosch 27 maart 1792, tekent WC ackersdijk.

Registratie Nuland, tekent Jan H van der Ven, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

Blz. 96 dd 21 juni 1792 kapitaal 135-0-0, 40e penn 3-7-8

Poulus van Grinsven en Leonardus van Grinsven wonend te Nuland, compareerden op 1 februari 1792 voor schepenen van Geffen en hebben een schuld aan Willem Leendert Brocx, secretaris aldaar een som van 135-0-0, Den Bosch 11 juni 1792, tekent WC Ackersdijk.

Registratie Nuland, tekent Jan Hendirk van de Ven, … van creij, JA Esser.

 

Blz. 99 dd 23 juni 1792  koop 325-0-0, 40e penn 8-2-8

Paulus van Grinsven wonend in de Groenstraat, onder Nuland, compareerde op 8 februari 1792 voor Notaris Mr. Wilhelm Hendrik Pels en getuigen alhier, heeft gelooft op zijn persoon en goederen, aan de Heer Leonardus van Herk, Rooms Priester alhier de som van 325-0-0 terzake leverantie van boekwijt en rog wegens een hoeve met landerijen gelegen onder Nuland, door Paulus van Grinsven sinds 1788 tot dit jaar 1792 aan de stoppelen deugdelijk verschuldigt en belooft de som uiterlijk 8 dagen na Pinxteren a.s. te zullen betalen in deze stad met de rente van 4%. Den Bosch, 21 juni 1792. Tekent C van Breugel

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenberg, EP van Nuland, JA Esser.

 

RA Nu8land 38, elders verleende akten, Blz. 103 dd 22 augustus 1792  kapitaal 400-0-0, 40e penn 10-0-0

Bastiaan van Vugt, wonend te Nuland, en als borgen Jacobus van Druenen en Jan van Gogh, compareerden op 6 april 1789 voor notaris Johan van Bruggen, en hebben een schuld aan Elso Nannes een som van 400-0-0, a 4%. Den Bosch 20 augustus 1792, tekent C van Breugel.

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenberg, EP van Nuland, JA Esser.

In marge: ontvangen 29 april 1802, tekent JA Esser.

 

Blz. 107 dd 19 november 1792

Acte van realisatie geregistreertd alhier op verzoek van Johan de Cassemajor.

Raad en Leenhoven van Brabant geven aan dat Egbertus Bernardus ten Dall procureur voor deze Raad compareerde voor de Heer en Mr. Willem van Laar, eerste president en stadhouder van de lenen, Frederik Willem Chion, Nicolaas Jacob Berteux eveneens Raden en mannen van leen, volgens een acte van procuratie dd 2 november 1792 voor Arnold Joost Timmermans en Adriana Maria Gerdessen, echtelieden wonend te Thiel, voor Notaris Johan de Cassemajor, te Den Bosch. In verband met hypothecatie van de erfsecretarije en vorsterije van Nuland door Arnold Joost Timmermans en Adriana Maria Gerdessen ten behoeve van Petronella van Laar, Maria van Laar, Cornelia van Laar, hele zusters en Clara de Maten halve zuster, alle meerderjarige jonge dochters wonend te Den Bosch, ( …acte wordt herhaald) een som van 2000-0-0 a 4%.

Den Haag 7 november 1792, tekent CA Maclaine

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenberg, EP van Nuland, JA Esser.

 

Blz. 118 dd 9 juli 1793 kapitaal 250-0-0, 40e penn 6-5-0

Rombout van Tiel, wonend te Hees, als borgen: Hendrien van Tiel, meerderjarige jonge dochter te Hees en Gerardus Soueen (?) wonend te Nuland, compareerden op 24 juni 1793 voor notaris Johan van Bruggen, alhier, en hebben een schuld aan Joffrouw Helena Smits, wonend alhier een som van 250-0-0, a 4%. Den Bosch 26 juni 1793.

Registratie Nuland, tekent EP van Nuland, Dirck van de Wetering, JA Esser.

 

Blz. 123 dd 22 november 1793 kapitaal 400-0-0, 40e penn 10-0-0

Willem van Houtum, als borgen:  Antony Maas, wonend te Rosmalen, Jan Hendrik van Tiel wonend de Maaren, compareerden op 5 november 1793 voor Notaris Carel Storm van sGravesande, en hebben een schuld aan Willem van der Rijck, wonend en borger van Den Bosch, een som van 400-0-0, a 4%. Den Bosch 6 november 1793.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 129 dd 2 januari 1794  koop 190-0-0, 40e penn 4-15-0

Heer en Mr. Bernardus Storm in qualiteit als procuratie hebbend voor Mej. Isabella Theresia Finoulst, meerdrjarige jonge dochter, en de Heer Franciscus Ludovicus de Ter Zenden als man en momboir  van zijn huisvrouw Susanna Maria Finoulst, wonend te Luik, voor notaris Johannes Zevenus van Langenakker, dd 29 januari 1793 te Luik, het tweede jaar van de franse Republiek. Beide kinderen van Renius Finoulst  en Catharina Reas.

Verder nog last hebbend voor Catharina Vereijcken weduwe van Andreas Lauwers en Isabella Vereijcken, bejaarde dochters wonend te Antwerpen, beide kinderen van wijlen Johannes Vereijcken en Susanna Maria Reas, zich ook sterk makend voor hun uitlandige broer Eduardus Vereijcken, voor Notaris Johannes Michael Funck op 8 februari 1793, te Antwerpen. Tot slot nog last hebbend voor Juffr Anna Isabella Mathijsen geassisteerd met haar man Jacobus de Groot mede wonend te Antwerpen, voor notaris Johannes Michael Funck op 5 juni 1793

Alemaal erfgenamen in testato van wijlen Jr. Cornelis van Warmont, gewoond hebben en overleden alhier,

-       7 lopens teulland te Nuland ter plaatse genaamd Welhuijsen, aan de ene zijde nevens het schaarhout een mistweg, aan de andere zijde Jacobus van Drunen, ene eind de Zandstraat, andere eind een steeg of mistweg.

Cornelis van Warmont aangekomen als erfgenaam van zijn eerste vrouw Juffr. Hermina van Heumen die het verkreeg als successie van haar ouders

Nu overgedragen aan Theodorus Gast, borger van Den Bosch,

Den Bosch 14 oktober 1793.

Registratie Nuland tekent RA Wierdsma, EH van Nuland, JA Esser.

 

Blz. 133 dd 14 maart 1794

Compareert voor Notaris Willem Michiel Althuijsen, notaris voor de leenhoven van brabant gevestigd in Den Bosch, Mej. Helena en Zwaantje de Booij, wonend te Geffen, bekrachtigen een testament dat eerder voor deze notaris werd opgesteld dd 16 september 1783, en trekken nu een disposite in die ze twee jaar terug maakten voor schepenen van Geffen. Nu wordt tot executeur benoemd neef Geerling de Booij, wonend te Geffen, mochten ze eerder al zwak worden dan wordt deze neef ook benoemd als gevolmachtigde. Den Bosch 12 juli 1788, tekent WM Althuijsen. Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 136 dd 30 oktober 1795 koop en kapitaal 4600-0-0

Petrus Josephus van den Endepoel, op verband van

-       huis en goederen in deze stad op de Kruijsstraat, van ouds genaamd de Nobel , G 287 en 288, met ene barhuijs,

-       een doorgang met een kamertje en zijnde bovenvertrekken voorheen geweest de huisinge de Morgen Ster, nr. 286, ene zijde Heer Deutz, andere zijde huis St Jan, strekkende voor van de straat tot achter met een vrije uitgang op de uijlenbergh,

en leent op basis van zijn persoon en goederen van de Heer Jacob Marten Deutz, een som van 4500-0-0, a 4%, vanwege de koop van het goed. Borgen Jan van den Endepoel te Schijndel.

Den Bosch 10 oktober 1795, tekent J de Bergh.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Marte Suijskens, JA Esser.

 

Blz. 140 dd octoberer 1796

Johan de Cassemajor, notaris te Den Bosch, geeft deze acte uit ter registratie:

Op 30 november 1795 compareerde voor Mr Jan van Heurn, eerste Raad en stadhouder van de lenen van de hove van justitie over Bataafsch Brabant, en voor Mr. Bernardus Storm en Cornelis Wijgaarts, leenmannen, in de leenhoven, Johan de Cassemajor, notaris te Den Bosch, vanwege een acte dd 2 november 1792, door Arnold Joost Timmermans en Maria Gerdessen, wonend te Tiel, groot 2000-0-0, ten behoeve van Petronella van Laar, Maria van Laar, Cornelia van Laar en Clara de Maten, alhier woonend, die volgens resolutie van de staten generaal dd 3 september 1795, is overgebracht onder de genoemde Hove van Justitie van Bataafs Brabant, den 7e november 1792, betreft de erfsecretarije en erfvorsterij van Nuland. Raad hernieuwd de acte?

Den Bosch 30 november 1795, tekent WH Pels.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 144 dd 10 mei 1796  kapitaal 3000-0-0, 40e penn 75-0-0

Heer en Mr. Antony van Hanswijk, Hoog en Laag schout van den Bosch, en als borgen: Heer Stephanus Rosendael, oudpresident en Raad van Den Bosch en Bouwe Wilhelmina van Hanswijk, echtelieden, compareerden op 30 april 1796 voor Notaris Carel Storm van sGravensande alhier en hebben een schuld aan Heer Jacque Fabriie van Breugel wonend te Kuiijlenberg, een som van 3000-0-0, a 6%. Den Bosch 30 april 1796, tekent J de Bergh.

Registratie Nuland, tekent Ja Esser.

In marge: 18 oktober 1796 voldaan.

 

Blz. 150 dd 20 mei 1796

Voor schepenen van Den Bosch compareerde Heer Willem Blonket, wonend alhier, die heeft bekend dat de kinderen en erfgenamen van wijlen Leonardus van Doorn aan zijn handen hebben afgelost de som van 1600-9-0, met achterstallige rente, volgens schepenbrief dd 23 november 1774, waarvan de origineele brief int ongereede is geraakt. Den Bosch 22 april 1796, tekent J de Bergh. Registratie Nuland, tekent Ja Esser.

 

Blz. 152 dd 21 augustus 1796 koop, 98-0-0, 40e penn 2-9-0

Jan Ruijs, wonend te Nuland,

-       perceel teulland, te Nulands Vinkel, groot 1 lopens, oost en west den verkrijger, noord Heer Markgraaf, zuid Jan van der Pas, aangekoemn bij koop van Johannes van Aalst, volgens schepenbrief Nuland dd 12 juli 1783.

Nu overgedragen aan Frederik Hurdemans, borger en koopman te Den Bosch. Den Bosch dd 15 juli 1796, tekent G Koppelaar. Registratie Nuland, tekent Ja Esser.

 

Blz. 154 dd 17 september 1796 kapitaal 4000-0-0, 40e penn 100-0-0

Heer Willem Blonket wonend alhier, compareerde op 25 augustus 1796 voor notaris Carel Storm van sGravensande en heeft een schuld aan Mej. Catharina van den Heuvel, huisvrouw van Adrianus Franciscus Mulders mede wonend alhier een som van 4000-0-0, a6%. Den Bosch 20 augustus 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent G van Vugt, C van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 158 dd 18 oktober 1796  registratie van een actevan ontslag uit het reel verbandder goederen toebehorendHr en Mr. A van Hanswijk,alhier gelegen en in Den Bosch publiek verkocht.

Schepenen van Den Bosch geven aan dat compareerde Mr. Caspar van Breugel, wonend alhier, gemachtigt door zijn broer Jacque Fabrie van Breugel, wonend te Cuijlenburg, bij procuratie van Notaris Hendrik Jan van Setten dd 10 oktober deses jaar, en heeft afgezien van zgn reëel recht zoals hij competeerde als houder van de obligatie groot 3000-0-0 dd 30 april deses jaar ter secretarije deser stad gerealiseerd en ter secretarije van Rosmalen en Nuland de 9e mei geregistreerd, op de vaste goederen gelegen te Rosmalen en Nuland, toebehorend aan Heer en Mr Antony van Hanswijk, volgens de publieke verkoop dd 9 augustus laatstleden zijn verkogt, Den Bosch 7 oktober 1797

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 161 dd 10 november 1796  koop 320-0-0, 40e penn 8-0-0

Heer Mr. Antonie van Hanswijk, hoofdschout van Den Bosch,

-       perceel hooiland, groot 3 morgen in een perceel groot 9 morgen en 2 hond, zijnde jet Middelst Nuland, belent zuid den Hekkenkamp, den transportant aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Heer Jan de Bergh, secretaris van Den Bosch, met onderhoud van Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk zoals van ouds her. Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 163 dd 10 november 1796 koop 180-0-0,40e penn 4-10-0

Heer Mr. Antony van Hanswijk, hoogschout van Den Bosch,

-       2 morgen weiland te langst overt Nuland, gekomen van de Pastorije, belend ten noorden de hoefdijk,

Hem aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Heer Jan de Bergh, secretaris van Den Bosch, met onderhoud van Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk zoals van ouds her. Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

 Blz. 165 dd 10 november 1796, koop 48-0-0, 40e penn 1-4-0

Heer Mr. Antony van Hanswijk, hoogschout van Den Bosch,

-       3 hond weiland opt Middelst Nuland, ten noorden de poldersloot,

Hem aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Heer Jan de Bergh, secretaris van Den Bosch, met onderhoud van Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk zoals van ouds her. Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 167 dd koop 550-0-0, 40e penn 13-15-0

Heer Mr. Antony van Hanswijk, hoogschout van Den Bosch,

-       5 morgen en 2 hond weiland, genaamd Kremerscamp, oost den Hekkenkamp, zuid en west de Rompart, noord een sloot.

Hem aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Drik Hanegraaf, Hendrik Hanegraag, Peeter Hanegraaf, Josyn Hanegraaf, wonend te Nuland, met onderhoud van Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk zoals van ouds her. Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 170 dd 10 november 1796 koop 190-0-0, 40e penn 4-15-0

Heer en Mr. Antony van Hanswijk, hoogschout van Den Bosch,

-       perceel weiland, 2 morgen en 1,5 hont groot, in een meerdere camp van 9 morgen en 2 hond, zijnde de ½ in het laatste agterste Nuland naast het perceel dat vandaag getransporteert werd aan H Langens, ten zuiden ligt de Hekkencamp.

Transportant aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Johannes Baltus Langens, wonend te Nuland,  met onderhoud van Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk zoals van ouds her. Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 173 dd 11 november 1796  koop 3100-0-0, 40e penn 39-10-10

Heer Mr. Anthony van Hanswijk hoogschout van Den Bosch voor zichzelf en gemachtigt van

-       vrouwe Wilhelmina van Hanswijk, huisvrouw van Mr Stephanus Rosendael,

-       en Heer en Mr Johannes Wilhelmus van Hanswijk, beide wonend alhier, volgens procuratie dd 17 augustus 1796, voor Notaris Carel Strom van sGravesande,

-       Heer Nicolaas Johannes van Hanswijk, wonend te Amsteldam, bij procuratie dd 13 augustus 1796voor Notaris Paulus Huntum (?) te Amsterdam,

-       Heer Wilhelm Petrus van Hanswijk, wonend te Rotterdam, bij procuratie voor Notaris Storm van sGravesande

-       Als voogd over de 4 kinderen van wijlen Vrouwe Johanna Margaretha van Hanswijk in huwelijk verwekt met wijlen Heer Jan Dirk van Heemskerk, Gemachtigd bij testament van wijlen Vrouwe Johanna Maria Catharina Hijssel (?), weduwe wijlen Heer Johannes van Hanswijk, voor Notaris Johan van Bruggen alhier dd 6 augustus 1786,

Tesamen erfgenamen van wijlen Vrouwe de weduwe van Hanswijk

-       een hoeve lands bestaande in huijs, stal, schop, bakhuijs, twee schuren, hof en boomgaard, aan elkander gelegen, met beuken en eijken dreeven, heesters, en mastbomen, groot 43 lopens gelegen tot Caathoven onder Berlicum, Nuland en Heesch met voorpotingen, opgaande bomen,

-       een camp hooiland,  gemeen met de voorsten camp, groot 20 lopens gelegen onder Heesch,

-       een camp hooiland, genaamd den Middelsten camp, groot 22 lopens gelegen te Caathoven onder Heesch

-       een camp hooiland,  genaamd den Agtersten camp, groot 38 lopens gelegen als voor

-       een houtwas genaamd het Hoogbosch, groot 37 lopens gelegen tot Caathoven onder Nuland

-       een houtbosch neven den achtersten Camp groot 15 lopens gelegen als voor

-       een Bosch genaamd het Hoogbosch, groot 7 lopens gelegen als voor,

-       een Bosch genaamd met Laagbosch op de vennekes, groot 13 lopens  gelegen als voor

-       een morgen en 4 hond hooiland in 2 percelen het middelste en achterste onder Nuland

-       2 mergen hooiland gelegen in den Blok onder Rosmalen

Hen aangekomen als erfgenaam van vrouwe de weduwe van Hanswijk, volgens genoemd testament. Nu overgedragen aan Heer Bernard Wassenaar van Onsenoort wonend alhier.

Te vergelden een chijns aan de inwoners van Rosmalen …., aan de Heer van Helmond een chijns van 0-7-8, aan de Katterij van Berlicum een vat rogh bossche maat.

Den Bosch 18 oktober 1797.

Registratie Nuland, tekent Ja Esser.

 

Blz. 181 dd 17 november 1797  koop 250-0-0, 40e penn 6-5-0

Heer Mr. Anthony van Hanswijk hoogschout van Den Bosch

-       perceel weiland, groot 16 hond, gelegen nevens het Groot Hoog, oost het Groot Hoog, zuid de gemeene straat, noord den Hogenweg

Transportant aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Jan Willems van Hagens, wonend alhier, met onderhoud van Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk zoals van ouds her. Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 183 dd koop 351-0-0, 40e penn 8-15-8

Heer Mr. Anthony van Hanswijk hoogschout van Den Bosch

-       9 hond weiland, gelegen onder Nuland, in een perceel groot 9 morgen en 2 hond, gelegen langs overt Nuland, ten zuiden ligt den Hekkenkamp,

Transportant aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Jan Willems van Hagens, wonend alhier, met onderhoud van Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk zoals van ouds her. Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 185 dd 17 november 1796 koop 250-0-0, 40e penn 6-5-0

Heer en Mr. Antony van Hanswijk, hoogschout van Den Bosch,

-       perceel weiland, genaamd den Hekkenkamp groot 2 morgen belend ten zuiden den Hogenweg,

Transportant aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Jan Willems van Hagens, wonend alhier, met onderhoud van den Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk zoals van ouds her. Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 187 dd 17 november 1796  koop 380-0-0, 80e penn 4-10-0

Jan Hendrik van der Does en Hendrik Rudolph van Rijn, leden der municipaliteit van Den Bosch verklaren dat is gecompareert Heer Leopold van Limburg Stirum, raad en rentmeester van de episcopale goederen, gemachtigd door de resolutie van de Raden Representatieve van het Bataafsche Volk dd 19 juli van dit jaar,

-       2 morgen land in de Broekstraat onder Nuland gehorende aan de Pastorije van Geffen, verpacht van 1792 tot 1797 aan Johannes Jan Janse van Creij, nu overgedragen aan Jan Willem van Hagens, wonend alhier. Den Bosch 17 oktober 1796, tekent J de Bergh.

Registratie Nuland, tekent Ja Esser.

 

Blz. 190 dd 17 november 1796  koop 125-0-0, 80e penn 1-8-4

Jan Hendrik van der Does en Hendrik Rudolph van Rijn, leden der municipaliteit van Den Bosch verklaren dat is gecompareert Heer Leopold van Limburg Stirum, raad en rentmeester van de episcopale goederen, gemachtigd door de resolutie van de Raden Representatieve van het Bataafsche Volk dd 19 juli van dit jaar,

-       Een beemd onder Nuland, groot 8 of 9 hond en met het onderhoud van den Dijk, gekomen vant Capitel van St Jan, onder administratie van de Heer rentmeester voornoemd, over 1792 tot 1797 verpacht aan Hendrik Toon van Nuland, nu overgedragen aan de Heer Jan Willem van Hagens, wonend alhier,

Den Bosch 16 oktober 1796, tekent J de Bergh.

Registratie Nuland tekent JA Esser.

 

Blz. 193 dd 18 oktober 1796  koop 160-0-0, 40e penn 4-0-0        

Heer en Mr. Antony van Hanswijk, hoogschout van Den Bosch,

-       perceel weiland, groot 1 morgen, in de gemeene Hoeve, zuid den Hoefdijk, noord de Agterdijk,

Transportant aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Rover van den Groenendaal, wonend te Loosbroek, met onderhoud van den Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk zoals van ouds her. Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 195 dd 28 november 1796  koop 265-0-0, 40e penn

Jan Hendrik van der Does en Hendrik Rudolph van Rijn, leden der municipaliteit van Den Bosch verklaren dat is gecompareert Heer Leopold van Limburg Stirum, raad en rentmeester van de episcopale goederen, gemachtigd door de resolutie van de Raden Representatieve van het Bataafsche Volk dd 19 juli van dit jaar,

-       10 hond land in de Korte Hoeve, gekomen vant Convent van de Predikheeren, onder de administratie van de Heer rentmeester voornoemd, in 1797 verpacht aan Antony van der Poel,  nu overgedragen aan de Gijsbert Ruijsch, wonend te Heesch.

Den Bosch 17 oktober 1796, tekent J de Bergh.

Registratie Nuland tekent JA Esser.

 

Blz. 198 dd 28 november 1796 koop 220-0-0, 40e penn 3-10-0

Heer en Mr. Antony van Hanswijk, hoogschout van Den Bosch,

-       8 hond weiland, voor en midden opt Nuland gelegen, over de Pastorije, noord den Hoefdijk,

Transportant aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Gerrit van den Boogaard, wonend te Heesch, met onderhoud van den Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk zoals van ouds her. Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 200 dd 28 november 1796 koop 188-0-0, 40e penn 4-14-0

Heer en Mr. Antony van Hanswijk, hoogschout van Den Bosch,

-       8 hond weiland, opt Achterst Nuland, noord den Hoefdijk,

Transportant aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Hendrik Cornelis Peters, wonend te Nistelrode, met onderhoud van den Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk zoals van ouds her. Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 202 dd 28 november 1796 koop 285-0-0, 40e penn 7-2-8

Heer en Mr. Antony van Hanswijk, hoogschout van Den Bosch,

-       2 morgen weiland in de Korte Hoeve, noord den Agterdijck,

Transportant aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Johannes Roelof en Geertruij van de Leest, wonend in Loosbroek, met onderhoud van den Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk zoals van ouds her. Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 204 dd 15 februari 1797 koop 300-0-0, 40e penn 7-10-0

Geurt van de Ven, wonend te Den Bosch

-       perceel hooiland onder Nuland, in de gemeene Hoeve, groot 1,5 morgen, oost de weduwe Willem van Creij, west Adriaan van den Dungen, zuid de Hoefdijk, noord Achterdijk,

Hem aangekomen uit erfenisse van zijn ouders, nu overgedragen aan Peter, Cornelis en Maria Waterlaat, wonend te Hees. Den Bosch, 21 januari 1797, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 206 dd 20 februari 1797 koop 355-0-0, 80e penn 4-8-12

Jan Hendrik van der Does en Hendrik Rudolph van Rijn, leden der municipaliteit van Den Bosch verklaren dat is gecompareert Heer Leopold van Limburg Stirum, raad en rentmeester van de episcopale goederen, gemachtigd door de resolutie van de Raden Representatieve van het Bataafsche Volk dd 19 juli van dit jaar,

-       14  hond land in de Geerkampen, onder Nuland, gekomen vant Convent van de Tolbrug, en nu onder de administratie van de Heer rentmeester voornoemd, in 1797 verpacht aan Antony van Nuland, nu overgedragen aan Joost van gestel, ten behoeve van zijn minderjarige kinderen, in eerste huwelijk verwekt met name Johanna, Ardina, Jan en Hendricus van Gestel. Den Bosch 17 oktober 1796, tekent J de Bergh.

Registratie Nuland tekent JA Esser.

 

Blz 209 dd 16 maart 1797  kapitaal 300-0-0, 40e penn 7-10-0

Peeter van de Laar, wonend te Den Bosch, compareerde op 21 april 1792 voor notaris Johan Versfelt, heeft een schuld aan Mej. Godefrida van Esch, weduwe wijlen Heer Mattheus Loopes, wonend alhier van 300-0-0, a 4%. Borgen: Jan Ruijs, Hendrik Zwanenburg, Marte van de Laar, wonend te Rosmalen, en Nulands Vinkel. Den Bosch 18 februari 1797, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent G van Vugt, C van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 214 dd  25 maart 1797 kapitaal 2000-0-0, 40e penn 50-0-0

Compareert voor officier en schepenen van Berlicum en Middelrode Jan Hendrik Spierings en Hendrik Spierings, beide wonend alhier, die verklaren schuld te hebben aan Godefridus Heeren, inwoner, koopman en borger van Den Bosch, een som van 2000-0-0, a 4%. Berlicum 6 maart 1796, tekent Middelkoop.

Registratie Nuland, tekent G van Vugt, Marte Suijskens, JA Esser.

 

Blz. 218 dd 1 september 1797

30 november 1795 compareerde voor Mr Jan van Heurn, eerste Raad en stadhouder van de lenen van de Hove van Justitie over Bataafs Brabant en voor Mr, Bernardus Storm en Cornelis Wijgaarts, leenmannen in de gen. Leenhove, Johan de Cassemajor Notaris te Den Bosch, een acte obligatoir dd 2 november 1792, voor hem notaris gepasseert bij Arnold Joost Timmermans en Maria Gerdessen, wonend tot Thiel, in kapitaal 2000-0-0, ten behoeve van Petronella van Laar, Maria van Laar, Cornelia van Laar en Clara de Maten, alhier woonend, die volgens resolutie van de staten generaal dd 3 september 1795, is overgebracht onder de genoemde Hove van Justitie van Bataafs Brabant, den 7e november 1792, betreft de erfsecretarije en erfvorsterij van Nuland. Raad hernieuwd de acte?

Tekent Den Bosch 31 augustus 1797, secretaris JL Wiercx.

Registratie Nuland tekent JA Esser.

 

Blz. 221 dd 16 september 1796 kapitaal 1000-0-0, 40e penn 25-0-0

Heer Arnold Joost Timmermans, erfsecretaris over Nuland en fungerend secretaris en wonend te Meerwijk, compareerde voor notaris Carel Storm van sGravesande op 1 september 1797, een heeft een schuld aan Heer Jan Louis Simon van Tengnagel wonend te St Michielsgestel van 1000-0-0, a 6%. (…) exception van incompetentie? (…). Hernieuwing hypotheekacte?

Den Bosch 2 september 1797, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent D van Groenland, Geert van Creij, JA Esser.

 

Blz. 228 dd 16 september 1797.

Raad van de Hoven over Bataafs Brabant doen weten dat Carel Storm van sGravensande procureur voor deze hove compareerde voor (….) exhiberende zekere acte van realisatie voor de municipaliteit van den Bosch dd 2 september 1797, groot in capitaal 1000-0-0, ten laste van Arnold Joost Timmermans, erfsecretaris van de HH Nuland, wonend te Meerkerk, ten behoeve van Jan Louis Simon van Tengnagel wonend te St Michielsgestel, betreft hypothecatie van de erfsecretarije van Nuland. Den Bosch 6 september 1797, tekent Wh Pels.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 232 dd 6 november 1797

Raad van de Hoven over Bataafs Brabant doen weten dat Carel Storm van sGravensande procureur voor deze hove compareerde voor Mr Jan Heurn eerste presiderende en Raad van Den Bosch, stadhouder van de lenen, en andere mannen van leen, wegens een schepenbrief inzake een lening van 1550-0-0, door Huijbert Dirk Esser, wonend te Rosmalen, als procuratie hebbend voor Arnold Joost Timmermans, erfsecretaris van Nuland ten behoeve van Carel engelbertus van Oven, koopman te Rotterdam, op 31 oktober 1797, voor leden der municipaliteit van Nuland gepasseerd. Hij verzoekt om vernieuwing van de schuld brief, oorspronkelijke acte wordt herhaald ( “…de schuld van 1550-0-0 ter zake geleverde goederen..terug te betalen op 1 januari 1800..a 4%...., dd Nuland 31 oktober 1797, tekent JA Esser”), acte van hypotheek wordt hernieuwd. Den Bosch 1 november 1797, tekent JH Pels.

Registratie Nuland, tekent C van Gogh, D van Groenland, JA Esser

 

Blz. 244 dd 5 november 1797 kapitaal 400-0-0, 40e penn 10-0-0

Johannes Ploeghmakers wonend te Nuland, compareerde op 26 april 1790 voor notaris Johannes van den Oever en heeft een schuld aan Vrouwe Johanna Maria Catharina Hijssel, weduwe van wijlen Johannes van Hanswijk, in leven schepen en Raad deser Stad, een capitaal van 400-0-0, a4%, borgen Johannes van Vugt, wonend alhier. Den Bosch 31 oktober 1797.

Registratie Nuland, tekent C van Gogh, W vd Dungen, JA Esser.

In marge voldaan dd 13 april 1802, tekent Ja Esser.

 

Blz. 249 dd 28 november 1797 koop 200-0-0, 40e penn 5-0-0

Heer en Mr. Antony van Hanswijk, hoogschout van Den Bosch,

-       perceel weiland, groot 1 morgen en 1,5 hond, in een perceel van 9 morgen  en 2 hond, zijnde de ½ naast de oisterkamp in het Agterste Nuland, ten zuijde de Hekkenkamp?

Transportant aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Hendrik Langens, wonend te Nuland, met onderhoud van Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk, Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent C van Gogh, W vd Dungen,  JA Esser.

 

 

Blz. 252 dd 4 december 1797  schuld 500-0-0, 40e penn 12-10-0

Registratie op verzoek van Abraham Verster,

Arnoldus Willems van Heesch, borgen: Gerrit Willems van Heesch ( beiden te Nuland wonend) , Peeter Willems van Heesch (Geffen) , hebben een schuld aan Abraham Verster, rentmeester der geestelijke goederen, van 500-0-0, a 5,5 %. Den Bosch 22 november 1797, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent C van Gogh, W vd Dungen,  JA Esser.

 

Blz. 255 dd 12 januari 1798 koop 1369-0-0, 80e penn 17-2-4

Verschenen voor schepenen van Den Bosch de Heer Leopold Van Limburg Stirum, raad en rentmeester der geestelijke goederen, gemachtigt door de resolutie van representanten van het Bataafsche Volk, dd 19 juli deses jaar,

-       een morgen en 2 hond land genaamd de Paardscampen onder Nuland, gekomen van het Capitel van St Jan, in 1796 in pacht bij Johannes de Bie,

Nu overgedragen aan Johannes Tasset. Den Bosch 17 oktober 1796, tekent J de Bergh.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 258 dd 12 januari 1798  koop 190-0-0, 80e penn 2-7-8

Verschenen voor schepenen van Den Bosch de Heer Leopold Van Limburg Stirum, raad en rentmeester der geestelijke goederen, gemachtigt door de resolutie van representanten van het Bataafsche Volk, dd 19 juli deses jaar,

-       2 morgen land in 3 percelen, onder Nuland, gehorende aan de pastorije van Geffen, in pacht nu bij Hendrik Leermans,

Nu overgedragen aan Heer Johannes Tasset. Den Bosch 17 oktober 1796, tekent J de Bergh.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 261 dd  12 januari 1798  koop 196-0-0, 40e penn 2-9-0

Jan Hendrik van der Does en Hendrik Rudolph van Rijn, leden der municipaliteit van Den Bosch dat is gecompareert Heer Leopold van Limburg Stirum, raad en rentmeester van de episcopale goederen, gemachtigd door de resolutie van de Raden Representatieve van het Bataafsche Volk dd 9 juli van dit jaar,

-       …. Morgen land onder Nuland, in 3 percelen, met het onderhoud van de dijk daartoe staande, in pacht aan Hermen Boerdonk, nu wettelijk overgedragen aan Heer Johannes Tasset. Den Bosch 17 oktober 1797. Tekent J de Bergh.

Registratie Nuland JA Esser, secr.

 

Blz. 264 dd  12 januari 1798 koop 105-0-0, 80e penn 1-6-4

Jan Hendrik van der Does en Hendrik Rudolph van Rijn, leden der municipaliteit van Den Bosch

dat is gecompareert Heer Leopold van Limburg Stirum, raad en rentmeester van de episcopale goederen, gemachtigd door de resolutie van de Raden Representatieve van het Bataafsche Volk dd 19 juli van dit jaar,

-       een morgen lands achter Nuland, gekomen van de beneficitia onder de administratie van de gen. Rentmeester oer 1796 in pacht bij Hendrik Leermans,

-       Nu overgedragen aan Heer Johannes Tasset. Den Bosch 19 oktober 1797. Tekent J de Bergh.

Registratie Nuland JA Esser, secr.

 

RA Nuland 38, elders verleende akten, Blz. 267 dd 30 januari 1798  koop 118-0-0, 40e penn 2-19-0

Petrus Cnoebark, koopman te Den Bosch, wonend te Den Bosch, als aangestelde curator van de verhandligte boedel van Peeter van Vugt, volgens authorisatie dd Den Bosch 13 april 17…

-       perceel hooiland, groot 3 lopens en 9 roeden, nr. 1125, gelegen opt Middelst Nuland, ene en andere zijde Hendrik, Anneke en Johanna van Nuland, ene eind het Voorst Nuland, andere eind het Agterst Nuland, aangekomen bij vernadering tegen Adriaan van Vugt, Nuland 1760.

Nu overgedragen aan Rover van den Groenendaal, wonend te Loosbroek.

Den Bosch 2 april 1797, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland tekent J.A. Esser.

EINDE

Geef ons uw mening

Ga naar boven