RA Nuland 106 Collaterale Successie (1808-1810)

RA Nuland 106 collaterale successie vanaf 1808

 

Blz. 1 dd 11 november 1808 taxatie

Op verzoek  van Nicolaas Pels wonend Den Bosch van de goederen na de dood Jan Carel van den Huijsbergen,

-       ½ van een hoeve betaande uit huis, stallinge, schuur, karhuis, voorpotinge van eiken bomen genaamd de Molengraafse Hoeve, groot 56 lopens, zoo teul, heide gronden, en hgoutgewasse, waarde 1050-0-0

-       ½ in een camp weiland groot 13 hond  gelegen alhier, aan de ene zijde nevens de Goorsteegh, andere zijde Willem van den Dungen, ene einde de weduwe Joost van Gestel, andere eind het Bos straatje, waarde 102-0-0

-       ½ van een perceel teulland groot 3 lopens en 37 roeden, genaamd de Vuijlpoort, ene zijde de steeg, andere zijde Willem van den Dungen, ene einde de genoemde Hoef, andere einde de straat, waarde 80-0-0

-       ½ in perceel hooiland, groot 4 mergen en 2 hond, genaamd de Hoge Donk, ene zijde het Agterst Nuland, andere zijde Nelis van Creij, ene eind de Hoefdijck, andere eind de Kerk van Geffen, waarde 125-0-0

-       ½ in een perceel teulland, groot 6 lopens, gelegen int Vinkel ene zijde Jan van der Pas, andere zijde D. van Pinxteren, ene eind Jan van der Pas, andere einde D. van Pinxteren. Waarde 175-0-0

-       ½ in perceel teulland, groot 3 lopens en 25 roeden, gelegen aldaar, ene zijde den boedelserf, andere zijde Frederik Huurdemans, ene einde idem, andere einde Drik vanm Pinxteren. Waarde 80-0-0

Tekenen: A van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 4 leeg

Blz. 5 dd 26 november 1808

Op verzoek van Willem van Gestel, wonend alhier, taxatie van de goederen na overlijden van Johanna Aard van Gestel, weduwe Jan Hendrik van de Ven van een huurachterhuijs en hoef onbegroot, staande alhier bij de Klepelstraat, ene zijde de weduwe Dirk van Vugt, andere zijde Ermert van Nuland, ene eind de kinderen Adriaan Hanegraaf, andere eind de Klepelstraat, onverhuurd waarde 206-0-0.

Tekenen: A van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 7/8 leeg

 

Blz. 9 dd 31 december 1808

Op verzoek van Geert van Loon taxatie van de goederen van wijlen Johannes van Loon, van een perceel hooiland, groot 7,5 hont gelegen alhier in de Corte Hoeve, in de Empelschen Camp, in een meerdere camp met de onmondige Hendrik Cornelis (?) Geelings, onverhuurd waarde de som van 125-0-0.Tekenen: A van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 11/12 leeg

 

RA Nuland 106 - Blz. 13 dd 13 januari 1809

Op verzoek van Joh. Jooste Markgraff taxatie van de goederen na het overlijden van  Ludwich Markgraff

-       een hoeve bestaande in een huijs, schuur, karhuijs, verkenshok, bakest, met aangehorende landerijen als hof, teulland, weiland, heigronden, houtgewassen,

  • 16 lopens en 35 roeden huis en land
  • 5 lopens en 8 roeden achter de est
  • 1 lopens en 8 roeden de klaverveldjes
  • 3 lopens en 3 roeden de Broekstreepen
  • 5 lopens en 38 roeden midde op de Hoef
  • 12 mergen binnen wei en bossen,,

Staande onder Nuland in het Vinkel, ene zijde noordwaarts het Nulands Vinkel, zuidwaartd de onmondige kinderen van Adriaan Driessen, oost de gemeene weg, west J van de Pas, niet afzonderlijk verhuurd waarde 2500-0-0

-       perceel teulland, de Donk, groot 5 lopens en 5 roeden, gelegen aldaar, belend beide zijde en 1 eind de weduwe Marte Gloudemans, andere eind Antonie ’t Hort, waarde 250-0-0

-       perceel teulland op de Garstakker,groot 4 lopens en 34 roeden, gelegen aldaar, belend ene zijde Mevrouw de weduwe Poels (?), andere zijde de Heer Alexander Costerius , ene eind mevrouw de weduwe Poels, andere eind de straat, waarde 205-0-0

-       perceel land genaamd het Hoefke groot 5 lopens en 13 roeden, ene zijde Gijsbert Ruijs, andere zijde mevrouw de weduwe Poels, ene eind de straat, andere eind de wetering, waarde 220-0-0

-       teulland en heivelt genaamd den Berkkamp, groot 6 mergen gelegen aldaar ene zijde G Ruijs, andere zijde en ene eind het Geffens Vinkel, andere eind de Weerscheut, waarde 415-0-0

-       perceel hooiland, groot 2 mergen, gelegen alhier in de Corte Hoeve,ene zijde mevrouw de weduwe Poels, andere zijde de weduwe Johannes van de Ven, ene eind de weduwe D. van Vugt, andere eind G. Ruijs, waarde 225-0-0

-       perceel 7,5 hont gelegen aldaar, ene zijde de armen van Geffen, andere zijde de weduwe van Gestel, ene eind den Hoef, andere eind den ..dijk            , waarde 110-0-0

-       1 morgen aldaar, ene zijde Jan Willem Spierings, andere zijde de kinderen JH Heelden (?), ene eind de Hoefdijk, andere eind de Achterdijk, waarde 75-0-0

-       1 mergen gelegen in de Lange Hoeve, ene zijde Antony Peter Govers, andere zijde Willem Wolfs, ene eind den Hoef, andere eind Achterdijk, waarde 105-0-0

Tekenen: A van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 17 dd 1 februari 1809

Op verzoek van Petrus Emilius Wierdsma en Marte Suijskens als executeurs van de boedel van wijlen Willem van Gestel, wonend alhier taxatie van zijn  goederen: een huis, achterhuijs, hof, onbegroot, staande alhier bij de Klepelstraat, ene zijde de weduwe Dirk van Vugt, andere zijde Eimert Hendrik van Nuland, ene einde de kinderen Adriaan Hanegraaf, andere eind de straat, waarde 210-0-0.

Tekenen: : A van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 19/20 leeg

 

Blz. 21 dd 25e van de lentemaand 1809

Op verzoek van de Heer WH van Thije Hannes  taxatie van de goederen van wijlen Gijsbert Deder ? Joh Ruijs, weduwe/naar?  ..  Meijer,

- perceel hooiland groot 3,5 morgen, gelegen int Breed Sevenvierendeel, ene zijde Willem van den Dungen, andere zijde de weduwe Wouter van Zutphen, ene eind de Achterdijck, andere eind de weduwe Joost van Gestel, waarde 475-0-0,

Tekenen: A van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 23/24 leeg

 

Blz. 25 dd 11e van de grasmaand 1809

Op verzoek van Peter van Gestel taxatie van de goederen vermangeld aan Jan Peter van Dinther tegen een houdbosch gelegen aan de Lage Kant ? van een huisje, achterhuijs en stallen met aangelag groot 47 roeden staande bij de Roomsche Kerk, ene zijde de weduwe van D. van Vugt, andere zijde Ermert van Nuland, ene eind de straat, andere eind de kinderen Adriaan Hanegraaf, waarde 210-0-0.

Tekenen: A van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 27/28 leeg

 

Blz. 29 dd 11e van de grasmaand 1809

Op verzoek van Jan Piet van Dinther worden getaxeerd van goederen door hemselvevermangeld aan Peter van Gestel tegen een huis, achterhuijs en stallinge met aangelag, gelegen alhier bij de Roomsche Kerk, taxatie van een houtbosch: groot 5 lopens en 25 roeden, gelegen aan de Lage Kant, de ene zijde de voetpadde en de andere zijde de gemene straat, het ene eind de Armen alhier, andere zijde Adrien Baars, waarde 100-0-0.

Tekenen: RA Wierdsma, schout, A van Weert, M. vd Laar, schepenen, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 31/32 leeg

 

Blz. 33 dd 3e van de bloeimaand 1809

Op verzoek van Hendrik Adriaan Hanegraaf, wonend alhier, taxatie van de goederen van wijlen Peter Adriaan Hanegraaf

-       een morgen hooiland, gelegen op het Achterste Nuland, ene zijde noord Willem van den Dungen, andere zijde sw kinderen Jan Louis Verster, ene eind het middelst Nuland, andere eind den Hoefdijk, waarde 130-0-0

-       4 hont hooiland, op het middelst Nuland, ene zijde Peter van gestel, andere zijde de Heer BJH Wassenaar van Onsenoord, ene eind het achterst Nuland, andere eind het voorst Nuland, waarde 105-0-0

-       1/3 in 4 hont hooiland, op het Voorst Nuland, ene zijde Hendrik Langens, andere zijde Peeter Langens, ene einde Neteringagraaf, andere einde het Middelst Nuland,, waarde 50-0-0

-       1/3 in een huis, stallinge, karhuijs en aangelag groot 2 lopens en 13 roeden staande alhier aan de Klepelstraat, ene zijde Adriaan van Weert, andere zijde Geert van Loon, waarde 150-0-0

-       Perceel Bosch en teulland groot 8 lopens, gelegen alhier omtrent de Papendijk, aan de Rijt, ene zijde Josijn Hanegraaf, andere zijde Hendrik Langens, ene eind de Rijt, andere eind de weduwe Geert de Bres ?, onverhuurd waarde 125-0-0

Tekenen: A van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 37 dd 27e bloeimaand 1809

Op verzoek van Derk van Doorn de goederen taxeren van zijn overleden huisvrouw Maria Teunis Peter Smits, de ½ in een huis, stallinge, karhuis, en schop met aangelag, groot 11 lopens en 10 roeden, staande aan de Lage Kant, ene zijde de gemene straat, andere zijde Willem van den Dungen, ene eind de Nulandsche straat, andere eind het Bosstraatje, waarde 225-0-0.

Tekenen: A van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 39/40 leeg

 

Blz. 41 dd 13e wintermaand 1809

Schutblad van een acte

 

blz 42 leeg

 

Blz. 43 dd 13e wintermaand 1809

Taxatie van de goederen nagelaten door wijlen Geert van Loon perceel hooiland, groot 0,5 mergen, gelegen voor en midden opt Nuland, ene zijde Willem Hubert, andere zijde Peter van Gestel, ene eind Kinderen Cornelis Geerlings, andere eind de …. Graaff, waarde 75-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, schout, A van Weert, HC Geelings, schepenen, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 45/46/47/48 leeg

 

Blz. 49 dd 31e wintermaand 1809

Schutblad van een acte

 

Blz. 50 leeg

 

Blz. 51 dd 31 wintermaand 1809

Op verzoek van Hendrik Langens van de goederen vermangelt aan Willem van den Dungen tegen een perceel teulland gelegen alhier op de Akkers, een perceel hooiland, groot 4 hont gelegen op het voorste Nuland, andere zijde Dirk van Govers (?), ene eind de Neeteringsgraaf, andere einde de Paddengraaf, waarde 200-0-0.

Tekenen: RA Wierdsma, schout, A van Weert, M. vd Laar, schepenen, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 53/54/55/56 leeg

 

Blz. 57 dd 31e wintermaand 1809

Schutblad

 

Blz. 58 leeg

 

Blz. 59 dd 31 wintermaand 1809

Op verzoek van Willem van den Dungen van goederen die hij vermangelt aan Hendrik Langens, tegen een perceel hooiland, taxatie nu van een perceel teulland groot de ½ van 5 lopens en 3 roeden, gelegen alhier op de Akkers, ene zijde Jan van de Ven, andere zijde weduwe Baltus Langens, ene einde den Berg, andere einde de weg, waarde 50-0-0.

Tekenen: RA Wierdsma, schout, A van Weert, M. vd Laar, schepenen, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 61/62/63/64 leeg

 

Blz. 65 dd 23e van de grasmaand 1810

Op verzoek van de Heer van Gherk QQ, van goederen ten name van de Heer Adriaan van Horenbeek van  een huis en schop met aangehorende groes en weilanden met Hagen en Houtgewassen, bestaande uit

-       15 lopens en 26 roeden

-       2,5 hont het eeusel

gelegen aan de Wolfsdijkse straat, ene zijde Jan van Boxtel, amdere zijde de weduwe Boudewijn, ene eind de straat, andere eind de Molengraafsche Graaf, waarde 1800-0-0.

In marge: Verder als erfgenaam van Hendrik ? en Amelia van Hoorenbeek een mergen hooiland gelegen t’eijnde de Heuvelscamp, in het sevenvierendeel, waarde 50-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, schout, A van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, schepenen, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 67/68  leeg

 

Blz. 69 dd 7 december 1810

Geurt van Kreij wonende te Rosmalen bezit te Nuland aan de Lage Kant een perceel teulland met houtwas, groot 7 (?)  lopens en 6 roeden, aan de straat gelegen, waarde 250-0-0 met de groeiende rogge

Verder een perceel hooiland, groot 4 hont gelegen op het voorst en middelst Nuland, waarde 150-0-0.

Tekenen A van Weert, HC Geelings, schepenen, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 71 leeg

 

Blz. 72 dd 31 december 1810

Franse tekst gesloten bij de komst van de maire 24 december 1810, Tekent C. van Gogh.

 

EINDE

 

 

 

Laatst aangepast op maandag, 18 februari 2013 10:37

Geef ons uw mening

Ga naar boven