RA Nuland 105 Collaterale Successie (1807-1808)

RA Nuland 105 collaterale successie 1807 – 1808

 

Blz. 1

Verklaring over successie, geen datum

Blz. 2 leeg

 

Blz. 3 dd 20 oktober 1807

Acte van taxaties op verzoek van Geurt Govers na dood van Elisabeth Govers

-       1/3 in huis en land groot 10 lopens en 18 roeden, gelegen bij het ven, ene zijde de straat, andere zijde Hendrik Langens, ene einde Margriet van de Ven, andere einde weduwe Baltus Langens, los en onmverhuurd getaxeerd op 300-0-0

-       Perceel teulland groot ½ van 5 lopens en 9 roeden, “den Krakenburg” gelegen alhier aan de Lage Kant, ene zijde Antonie Peter Govers, andere zijde weduwe Baltus Langens, ene eind Jan Mattijs van Creij, andere eind Geert van Creij, verhuurd voor 16-0-0, waarde 175-0-0

-       Een morgen hooiland, alhier opt Agterste Nuland, ene zijde de kinderen Piet van Loon, andere zijde de kinderen Jan Louis Verster, ene eind de Hoefdijk, andere eind den Achterdijk, onverhuurd waarde 90-0-0

Tekenen: N. Esser Meerman, RA Wierdsma, A van Weert. M vd Laar.

 

RA Nuland 105 - Blz. 5 dd 18 maart 1808

Op verzoek van Jan Brok wonend alhier taxatie van de goederen van Dirk Weijgerganx, mede wonend alhier om dat hij hem zijn leven lang zou onderhouden van een huis en stallingen,

Met aangehorende landerijen, hof en teulland, onder Nuland, belend oost Piet Boerdonk, west de Erve G. Geerlings, zuid de Zandstraat, noord Ermert van Nuland op een waarde van 315-0-0.

Tekenen: Armmeester (?) M vd Laar, G Govers, N. Esser Meerman.

 

Blz. 7 dd 31 mei 1808

Op verzoek van Jacobus van Drunen, molenaar alhier, taxatie van de verpondingen van de molen, huizinge, en 6 lopens bij de molen waaronder de grote en kleine hof, bedragende de som van 8 gulden, zonder de molen zou de verponding 7-0-0 bedragen. Tekenen RA Wierdsma, A v Weert, M vd Laar, N. Esser Merrman.  

 

Blz. 8 dd 14 juni 1808

Op verzoek van Heer Antonis Bolsius, notaris den Bosch, van de goederen ontruijmt na dood van Adrianus van den Dungen

-       perceel teulland, “de platte streepen”, groot 3 lopens en 18 roeden, gelegen in de Nieuwe Kampen, ene zijde Marte van de Laar, andere zijde Heer Markgraaf, ene eind het volgend perceel, andere eind Marte van de Laar, waarde 125-0-0

-       perceel houtwas op dammen? En dries of weide groot 4 lopens en 3 roeden, gelegen aldaar, ene zijde Marte van de Laar, andere zijde andere zijde Heer Markgraaf, ene eind vorige perceel andere eind het Nulands Vinkel, waarde 75-0-0

Tekenen RA Wierdsma, M vd Laar, N. Esser Meerman.

 

EINDE

 

 

Geef ons uw mening

Ga naar boven