RA Nuland 104 Collaterale Successie (1795-1807)

RA Nuland 104,  Collaterale successie 1795 - 1807

 

Blz. 1 dd 24 juni 1795

Schalk van der Ven, overleden en begraven Nuland 16 mei 1795

Tekenen: RA Wierdsma, Geert van Kreij, Willem van den Dungen, Mart Suijskens, JA Esser, secr.

 

RA Nuland 104, collaterale successie, blz. 3 dd 29 juli 1795

Schalk van der Ven, overleden en begraven Nuland 16 mei 1795

-       Onder Nuland: een morgen hooiland te langst overt Nuland, onder no 788 voor, no 876 en 971 midde en achter opt Nuland, 3 percelen, waarde samen 40-0-0

-       Onder Heesch: ½ lopens teulland, op 22 juli 1795 getaxeerd op 100-0-0, belast met pacht en kapitaal (89-7-8), derhalve resteert 1-12-8

In totaal: 50-12-8

Geurt van de Ven, een der erfgenamen verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: RA Wierdsma, Geert van Kreij, Willem van den Dungen, Mart Suijskens, JA Esser, secr.

 

Blz. 6 dd 8 februari 1796

Huijbert de Weert overleden en begraven Geffen 6 februari 1796 bezit te Nuland

-       ¼ deel in in 4 hont hooiland voor opt Nuland, no. 1043, in den polder van der Eijgen, waarde 15-0-0

-       ¼ deel van de ½ van een perceel genaamd "halve tisselaar" , groot 3 lopens en 10,5 roeden, gelegen tegen het Vinkel , waarde 55-0-0

-       ¼ deel den houtwas, waarde 20-0-0

-       ¼ deel in land aan de papendijk, genaamd volgens de couhieren der verpondingen "halve tisselaar" , groot 3 lopens en 10,5 roeden, waarde 50-0-0

-       ¼ in perceel houtgewas aan voorgaande perceel gelegen, waarde 12-0-0

Totaal 152-0-0, 20e penn= 7-12-0

Tekenen: C. van Gogh, Geert van Creij, Dries van Groenland, JA Esser.

 

RA Nuland 104 collaterale successie, blz. 9 dd 1 maart 1796

Hendrik Joost de Bruijn overleden en begraven Nuland 19 februari 1796, bezit te Nuland een morgen hooi of weiland gelegen in de polder van der Eijgen, gelegen in 4 en 2 hont op het Agterst Nuland, ene eind de hoefdijk, andere eind middelst Nuland, waarde 55-0-0, 20e penn: 2-15-0. Voogd en mede erfgenaam is Jan Tijsse van Creij

Tekenen: Jan Matijs van Creij, RA Wierdsma, G. van Vugt,  Baltus Langens, JA Esser, secr.

 

Blz. 11 dd 14 maart 1796

Wouter Willems van Grinsven, begraven Osch 23 feb 1796, bezit te Nuland 2 mergen hooiland, in de polder van der Eijgen, ene zijde Willem van den Dungen, andere zijde idem, ene eind het voorst Nuland, andere eind Bosstraatje, waarde 300-0-0, 20e penn: 15-0-0.

Tekenen: RA Wierdsma, Geert van Kreij, Willem van den Dungen, Mart Suijskens, JA Esser, secr.

 

Blz. 13 dd 11 mei 1796

Maria van Helvoirt, weduwe S. Wolfs, overleden en begraven Ben Bosch op 21 april 1796, bezit te Nuland:

-       5 hont hooiland, op het middelst Nuland, waarde 75-0-0

-       5 hont hooiland gelegen als voor, waarde 75-0-0

-       2 hont hooiland op het voorst Nuland, waarde 52-0-0

-       2 hont gelegen als voor, waarde 52-0-0

-       Perceel gelegen aan de Weerscheut , groot 2 lopens en 10 roede, waarde 40-0-0

-       Perceel teulland op de Hoge hoef, groot 3 ;lopens en 20 roeden, waarde 125-0-0

-       Perceel teulland gelegen op de Ackers, groot 3 lopens en 32 roeden,waarde 75-0-0

Totaal 494-0-0, 20e penn: 24-14-0

Tekenen: RA Wierdsma, Geert van Kreij, Willem van den Dungen, JA Esser, secr.

 

Blz. 17 dd 16 november 1796

Allegonda van Horenbeek, overleden Megen, begraven aldaar 20 augustus 1796, bezit te Nuland

Een mergen hooi of weiland, gelegen in de polder van der eijgen, int zevenvierendeel onder Nuland, waarde 150-0-0. Waarin zij ¼ en 1/8 deel heeft.

Tekenen: G. v. Vugt, C. van Gogh, W vd Dungen, JA Esser.

 

RA Nuland 104, collaterale successie, blz. 19 dd 20 november 1796

Johannes Sigmans, overleden Rosmalen, begraven Nuland 6 oktober 1796, bezit te Nuland

½ van een perceel teulland met zijn houtgewassen, groot 7 lopens en 8 roeden, gelegen aan de Wolfsdijk, genaamd "den klomp", waarde 225-0-0. Belast met de ½ van 3 gulden rogpacht aan de armen van Dinther in kapitaal 29-5-15, Resteert 195-14-1, 20e penn: 9-13-12

Erfgenamen Johannes Giele van Nuland gehuwd met Hendrina van Nuland wonend te Rosmalen,  volgens testament te Rosmalen 9 september 1796 voor de wethouders van Rosmalen

Tekenen: Johannes van Nuland, Geert van Creij, president, loco officier, Marte Suijskens en Cristiaan van Gogh, leden der municipaliteit, JA Esser, secr.

 

Blz. 21 dd 14 december 1796

Maria Catharina Christiaan Kluijtmans, overleden Schijndel 25 november 1796 aldaar begraven, bezit te Nuland:1/4 deel in een perceel hooiland, genaamd Den Berkkamp te Kaathoven, ene zijde Roelof van de Ven, andere zijde de weduwe Willem van Gemert, ene eind Ludwich Markgraaf, andere eind Geert van Balkom, waarde 75-0-0

Tekenen: Geert van Creij, loco officier,  Dries van Groenland, Marte Suijskens, JA Esser.

 

Blz. 23 dd 14 februari 1797

Jan Michiel van der Putten, overleden en begraven Heesch 17 januari 1797 bezit te Nuland een perceel hooiland, groot 14 hont, in de gemeene Hoeve, ene zijde Johanna Adriaan van Creij, andere zijde Geert van Balkom, waarde 200-0-0.

Tekenen: Geert van Creij, W. vd Dungen, Mart Suijskens, JA Esser.

 

RA Nuland 104, blz. 25 dd 6 maart 1797

Hendrien Adriaans van Creij overleden en begraven Nuland 1 februari 1797, bezit te Nuland

-       huis, hof en teulland, groot 4 lopens en 38 roeden, en het land van Aard van Dijk, gelegen ene zijde de Heer Willem Hubert, andere zijde het Ven, waarde 450-0-0.vBelast met een halve zak rogge aan de armen van Nuland, in kapitaal 70-2-8, resteert 371-17-8.

-       Perceel teulland, groot 1 lopens en 44 roeden, gelegen als voor, ene zijde Willem Hubert, andere zijde het ven, waarde 25-0-0

-       Perceel teulland, groot 5 lopens en 28 roeden, genaamd “den Boll…”, ene zijde comptoir der beurzen, andere zijde de Zandstraat, waarde 175-0-0

-       Een houtwasse genaamd den Berg, groot 1 lopens en 25 roeden, ene zijde Willem Hubert en B. Verspijk, andere zijde de gemeene straat, waarde 30-0-0. Belast met een blank of nabuurchijns  aan de borgemeester van Nuland van 0-18-12, resteert 29-1-4

-       Perceel hooiland, groot 8 hont, gelegen neffens het Groot Hoog, ene zijde de weduwe Geert Langens,  andere zijde Groot Hoog, waarde 125-0-0

-       1/3 in een perceel teulland, groot 5 lopens en 45 roeden, genaamd Billens Akker, ene zijde Heer GJV van Hagens, andere zijde weduwe Jan van Gogh, waarde 65-0-0

-       1/3 in perceel hooi of weiland, groot 11,5 hont gelegen ene zijde de Kerkdijk, andere zijde Heer GJV van Hagens, waarde 93-0-0

-       1/3 in perceel hooi of weiland, groot 3 hont aldaar gelegen, ene zijde Geert van Creij, andere zijde vorige perceel, waarde 24-0-0, belast met 1/3 in ….in kapitaal 20-8-6, resteert 3-11-10

-       1/3 in per ceel hooi of weiland, groot 2 mergen, aldaar gelegen, ene zijde de Kerkdijk, andere zijde den Hoogenweg, waarde 93-0-0

-       1/3 in perceel in 2 mergen aldaar gelegen genaamd de wo…ijd (?), ene zijde Hendrik Hoefs, andere zijde Heer L. van Herk, waarde 12-0-0

-       1/3 in perceel hooi of weiland, in de korte hoeve, groot 13 hont, ene zijde Jacobus van Drunen, andere zijde de weduwe Dirk van Vugt, waarde 42-0-0

-       1/3 in perceel weiland groot 2 mergen gelegen, in de gemeene hoeve, ene zijde Heer Hagens, andere erfgenamen Jan van der Putten, waarde 55-0-0.

Totaal 1089-10-6

Tekenen: Ra Wierdsma, G. van Vugt, Mart Suijskens, JA Esser.

 

RA Nuland 104, collaterale successie, blz. 31 dd 6 maart 1797

Hendrien Adriaans van Creij overleden en begraven Nuland 1 februari 1797, bezit

Onder Rosmalen:

-       perceel hooi of weiland, groot 4,5 hont, gelegen in de 7e Hoeve, waarde 30-0-0

Onder Heesch:

-       perceel teulland, nr. 2249, gelegen aan de Soggelsche Heij, groot 4 lopens en 12 roeden, ene zijde erfgenamen Klaas Verstegen, andere zijde weduwe Francis van Zeeland, ene einde de steeg, andere einde weduwe Francis van Ravesteijn, waarde 175-0-0

-       perceel teulland, nr. 2230, gelegen op de lange Streepen, groot 1 lopens en 16 roeden, ene zijde weduwe Francis van Zeeland, andere zijde Jan van den Akker, ene eind de straat, waarde 75-0-0

-       perceel teulland, nr. 2274, groot l lopens en 36 roeije, ene zijde Johannes Jan Beems, andere zijde weduwe Francis van zeeland, ene eind de straat, andere eind erfgenamen Claas Verstegen, waarde 50-0-0. Hierin bezit de overledene 1/3 deel, dus 100-0-0.

Onder Nuland:

-       huis, hof en teulland, groot 4 lopens en 30 roeden, en het land van Aard van Dijk, gelegen ene zijde de Heer Willem Hubert, andere zijde het Ven, waarde 450-0-0.vBelast met een halve zak rogge aan de armen van Nuland, in kapitaal 70-2-8, resteert 371-17-8.

-       Perceel teulland, groot 1 lopens en 44 roeden, gelegen als voor, ene zijde Willem Hubert, andere zijde het ven, waarde 25-0-0

-       Perceel teulland, groot 5 lopens en 28 roeden, genaamd “den Boll…”, ene zijde comptoir der beurzen, andere zijde de Zandstraat, waarde 175-0-0

-       Een houtwasse genaamd den Berg, groot 1 lopens en 25 roeden, ene zijde Willem Hubert en B. Verspijk, andere zijde de gemeene straat, waarde 30-0-0. Belast met een blank of nabuurchijns  aan de borgemeester van Nuland van 0-18-12, resteert 29-1-4

-       Perceel hooiland, groot 8 hont, gelegen neffens het Groot Hoog, ene zijde de weduwe Geert Langens,  andere zijde Groot Hoog, waarde 125-0-0

-       1/3 in een perceel teulland, groot 5 lopens en 45 roeden, genaamd Billens Akker, ene zijde Heer GJV van Hagens, andere zijde weduwe Jan van Gogh, waarde 65-0-0

-       1/3 in perceel hooi of weiland, groot 11,5 hont gelegen ene zijde de Kerkdijk, andere zijde Heer GJV van Hagens, waarde 93-0-0

-       1/3 in perceel hooi of weiland, groot 3 hont aldaar gelegen, ene zijde Geert van Creij, andere zijde vorige perceel, waarde 24-0-0, belast met 1/3 in ….in kapitaal 20-8-6, resteert 3-11-10

-       1/3 in per ceel hooi of weiland, groot 2 mergen, aldaar gelegen, ene zijde de Kerkdijk, andere zijde den Hoogenweg, waarde 93-0-0

-       1/3 in perceel in 2 mergen aldaar gelegen genaamd de wo…ijd (?), ene zijde Hendrik Hoefs, andere zijde Heer L. van Herk, waarde 12-0-0

-       1/3 in perceel hooi of weiland, in de korte hoeve, groot 13 hont, ene zijde Jacobus van Drunen, andere zijde de weduwe Dirk van Vugt, waarde 42-0-0

-       1/3 in perceel weiland groot 2 mergen gelegen, in de gemeene hoeve, ene zijde Heer Hagens, andere erfgenamen Jan van der Putten, waarde 55-0-0.

Totaal: 1219-10-6.

Erfgenaam is o.a. Geert van Creij.

Tekenen: G. van Creij, RA Wierdsma, G. van Vugt, Marte Suijskens, JA Esser.

 

RA Nuland 104, collaterale successie, blz. 39 dd 10 mei 1797

Johannes Sigmans, overleden Rosmalen, begraven Nuland 6 oktober 1796,  bezit

½ van een perceel teulland met zijn houtgewassen, groot 7 lopens en 8 roeden, gelegen aan de Wolfsdijk, genaamd "den klomp", waarde 225-0-0. Belast met de ½ van 3 gulden rogpacht aan de armen van Dinther in kapitaal 29-5-15, Resteert 195-14-1, 20e penn: 9-13-12

Erfgenamen Johannes Giele van Nuland gehuwd met Hendrina van Nuland wonend te Rosmalen,  volgens testament te Rosmalen 9 september 1796 voor de wethouders van Rosmalen

Tekenen: Johannes van Nuland, Geert van Creij, president, loco officier, C. van Vugt, Baltus Langens, leden der municipaliteit, JA Esser, secr.

 

Blz. 42 dd 25 oktober 1797

Peeter Hendrik Waterlaat, overleden en begraven Heesch 19 september 1797, bezit te Nuland:

- perceel hooiland, 1,5 mergen in polder van der Eigen neffens het Zevenvierendeel, waarde 200-0-0.

Tekenen: RA Wierdsma, Dries van Groenland, Geert Van Creij, Ja Esser.

 

Blz. 44 dd 28 september 1798

Cornelia van de Ven, weduwe Anthony van Griensven, overleden en begraven Nuland 23 augustus 1798, bezit te Nuland:

-       2 mergen hooiland genaamd het heuvelkampke, oostzijde Marte Suijskens, west Rut van der Donk, zuid de Hoefdijk, noord Johannes van Griensven, waarde 180-0-0

-       4 hont gelegen voor opt Nuland, oost eijmert van Tuyl, west Dirk Goovers, zuid de Neteringsgraaf, noord de paddengraaf, waarde 150-0-0

-       Weiland, ½ van 4 mergen, in een meerdere camp aan de Nulandse straat, oost Adriaan van Weert, west kinderen Joost van Gestel, zuid de Nulandse straat, noord den Hogenweg, waarde 225-0-0

Totaal 555-0-0.

Tekenen: W vd Dungen municipaal officier, G van Creij, Geurt Govers.

 

RA Nuland 104, collaterale successie, blz. 47 dd 28 september 1798

Cornelia van de Ven, weduwe Anthony van Griensven, overleden en begraven Nuland 23 augustus 1798, bezit te

Kessel:

-       7 hond land genaamd Moolenkamp, oost de Kerk van Kessel, west Gijsbert van Krevet, noord Adrianus van Riemsdijck, zuid Johannes van Doorn, waarde 500-0-0

Onder Nuland:

-       2 mergen hooiland genaamd het heuvelkampke, oostzijde Marte Suijskens, west Rut van der Donk, zuid de Hoefdijk, noord Johannes van Griensven, waarde 180-0-0

-       4 hont gelegen voor opt Nuland, oost eijmert van Tuyl, west Dirk Goovers, zuid de Neteringsgraaf, noord de paddengraaf, waarde 150-0-0

-       Weiland, ½ van 4 mergen, in een meerdere camp aan de Nulandse straat, oost Adriaan van Weert, west kinderen Joost van Gestel, zuid de Nulandse straat, noord den Hogenweg, waarde 225-0-0

Totaal10555-0-0.

Jan van der Ven, een der erfgenamen

Tekenen: Johannes H. van der Ven, W.vd Dungen locooffcier, G. van Creij, Geurt Govers, JA Esser.

 

Blz. 52 dd 12 januari 1799

Maria Tresia van Kessel overleden in den Bosch op 23 oktober 1798, bezit te Nuland:

- 8 hond hooiland, gelegen opt Nuland, ene zijde weduwe Joost van Gestel, andere zijde BZU van Wassenaar van Onsenoort, waarde 125-0-0

Tekenen: A. van Weert, Peeter. van Doorn, G. van Creij, JA Esser

 

Blz. 54 dd 30 maart 1799

Magriet Teunis van Nifrik, weduwe Jan Adriaan van Creij, overleden en begraven Geffen 21 februari 1799 bezit te Nuland:

- 7 hont hooi of weiland, gelegen in de gemeene hoeve waarde 75-0-0,

Tekenen: A. van Weert, C. van Gogh, W vd Dungen, JA Esser

 

RA 104 Nuland Collaterale Successie, blz. 56 dd 8 mei 1799

Maria Bastiaan van Vught, overleden en begraven Rosmalen 23 maart 1799, bezit te Nuland:

-       huis en teulland, bij het marktveld, ene zijde drossaard RA Wierdsma, andere zijde kinderen Anthony van Nuland, beide einde Mr. GJV van Hagens, waarde 400-0-0, waarin de overledenen voor ½ competeert. Dus 200-0-0. Belast met een obligatie ten behoeve van burger Also ? Nannen Addens, groot 400-0-0,  gepasseert voor notaris van Bruggen dd 6 april 1789, gerealiseerd in den Bosch 20 augustus 1792, voor ½ = 200-0-0. Verder belast met een rente van 5-0-0 aan t comptoir der Geestelijke goederen, in capitaal voor de ½: 62-10-0.

Resteert dus nihil, 20e penn: nihl

Jan van Rosmalen voogd van de overledene minderjarige.

Tekenen: Jan van Roosmalen, RA Wierdsma, A. v. Weert, W. vd. Dungen. JA Esser.

 

Blz. 59 dd 11 juni 1799

Catharina Jansen Driessen, weduwe Geert van der Heijden, overleden en begraven Rosmalen 6 mei 1799, bezit te Nuland:

-       streep teulland, in Nulands Vinkel, ene zijde weduwe Dirk van de Wetering, andere zijde de gemeente, waarde 125-0-0

-       ½ van 7 hont in de gemeene hoeve ene zijde L. Markgraaff, andere zijde Antony Govers, ene eind den Hoev, andere eind de Achterdijck, waarde 80-0-0

Samen 205-0-0, waarin de overleden de ½ competeert 102-10-0

Tekenen: A. v. Weert, G. van Creij, W. vd. Dungen. JA Esser.

 

Blz. 61 dd 10 juli 1799

Zeeger Smits, overleden Berlicum 13 juni 1799, bezit te Nuland:

-       ¼ in perceel hooi of weiland, groot 8 hont op het Kerkenhoog, waarde 35-0-0

-       ¼ in perceel hooi of weiland, gelegen aldaar, groot 7,5 hond, waarde 31-0-0

-       ¼ in perceel hooi of weiland, gelegen aldaar, waarde 50-0-0

Samen 106-0-0.

Tekenen: RA Wierdsma, G. van Creij, W. vd. Dungen. JA Esser.

Blz. 63 dd 26 oktober 1799

Catharina van Oldezeel, vrouw van Adriaan van den Dungen, overleden en begraven Den Bosch 2 september 1799, bezit te Nuland

- ½ in perceel teulland, groot 6 lopens en 3 roeden, gelegen alhier tot Caathoven, onder Nuland, ene zijde Roelof van de Ven, andere zijde Joost Janse van Uden, waarde 175-0-0

Tekenen: M vd Laar, P van Doorn, C. van Gogh, JA Esser

 

Blz. 65 dd 24 maart 1800

Jan Joost van Gestel, overleden en begraven Nuland 22 februari 1800, bezit te Nuland:

-       ¼ in perceel hooiland, groot 14 hont, gelegen opt Middelst Nuland, ene zijde de kinderen Adriaan Hanegraaf, andere zijde Roelof van de Ven, waarde 62-0-0

-       ¼ in perceel hooiland, groot 14 hont genaamd de Donk, gelegen alhier, ene zijde de Goorsteeg, andere zijde het voorst Nuland, waarde 60-5-0

-       1/6 in perceel teulland in de Leege Haag, beide zijde Pioet Boerdonk, waarde 16-12-0

-       ¼ in perceel hooiland, groot 4 mergen gelegen alhier, genaamd de Hooge Camp, ene zijde het Kerkenhoog, andere zijde Margriet van de Ven, waarde 60-0-0

-       ¼ in perceel hooiland, groot 3 mergen gelegen te langst overt Nuland, ene zijde Baltus Langens, andere zijde Jan Mulders, waarde 50-0-0

Totaal 232-5-0

Tekenen: Peter van Doorn, loco officier, G. van Creij, W vd Dungen, JA Esser.

 

Blz. 68 dd 24maart 1800

Jan Joost van Gestel, overleden en begraven Nuland 22 februari 1800, bezit te

Onder Rosmalen:

-       ¼ deel in perceel hooiland, groot 2 mergen, gelkegen alhier in de Hoeve, waarde 67-10-0

Onder Nuland:

-       ¼ in perceel hooiland, groot 14 hont, gelegen opt Middelst Nuland, ene zijde de kinderen Adriaan Hanegraaf, andere zijde Roelof van de Ven, waarde 62-0-0

-       ¼ in perceel hooiland, groot 14 hont genaamd de Donk, gelegen alhier, ene zijde de Goorsteeg, andere zijde het voorst Nuland, waarde 60-5-0

-       1/6 in perceel teulland in de Leege Haag, beide zijde Pioet Boerdonk, waarde 16-12-0

-       ¼ in perceel hooiland, groot 4 mergen gelegen alhier, genaamd de Hooge Camp, ene zijde het Kerkenhoog, andere zijde Margriet van de Ven, waarde 60-0-0

-       ¼ in perceel hooiland, groot 3 mergen gelegen te langst overt Nuland, ene zijde Baltus Langens, andere zijde Jan Mulders, waarde 50-0-0

-       een gelofte van 1000-0-0 gelooft door het corpus van Nuland, dd 15 september 1796, waarin de overledene ¼ competeert, 250-0-0

Tortaal: 549-15-0, 20E penn: 27-9-12

Testamentair voogd Johannes Jan van Gestel

Tekenen: Johannes van Gessel, A. van Weert, P. van Doorn, M. vande Laar, JA Esser.

 

Blz. 72 dd 12 april 1800

Antony Janse Spierings, overleden en begraven Heeswijk 6 maart 1800, bezit te Nuland

- ½ in een morgen gelegen alhier Achter opt Nuland, waarde 55-0-0

Broer Johannes Janse Spierings als naaste bloedverwant.

Tekenen: Johannis Spierings, A. van Weert, Geurt Govers, W. vd Dungen, JA Esser.

 

RA Nuland 104 - Blz. 74 dd 30 april 1800

Matheus Peter Hendricxs, overleden en begraven Nistelrode 5 maart 1800, bezit te Nuland:

-       1/3 in perceel hooiland, groot int geheel 3 hont, in de gemeene hoeve gelegen, ene zijde Hendrik Adriaan Driessen, andere zijde Hendrik Zegers, waarde 10-0-0.

Tekenen: RA Wierdsma, A van Weert, M vd Laar, JA Esser.

 

Blz. 76 dd 22 oktober 1800

Lambertus Hanegraaf, gediend hebben als grenadier onder 3e bathalion  der 4e halve brigade

overleden in Groningen in het hospitaal 4 juli 1799, volgens declaratie van het battalion dd 13 augustus 1799, bezit te Nuland:

-       perceel teulland, groot 2 lopens en 40 roeden, gelegen te Nuland aan de Nulandse straat, lopende na Geffen, ene zijde Geert van Loon, andere zijde Johannes van der Ven, ene eind Geert van Loon, andere eind de straat, waarde 20-0-0. Belast met een rente van 3-0-0 jaarlijks aan het comptoir der geestelijke goederen, van het quartier van Maasland, ontvanger W van Ophuizen, in capitaal 18-15-0, resteert 1-5-0, dubbele 20e penn: 0-2-8.

Adriaan Hendrik Hanegraaf, broer.

Tekenen: RA Wierdsma, W. vd Dungen, G. van Creij, JA Esser.

 

Blz. 79 dd 17 juli 1801

Op verzoek van Jan Cornelis van Dinther en Helena Hendriks van Nuland, eerste woont te Nuland, 2e te rosmalen, taxatie van een uijtweg te Nuland, donatie inter vivos geschonken aan  vrouwe Suarz, wonend op het Kasteen van Geffen,  ivm 20e penning

- een uijtweg groot ca 25 roeden, gelegen omtrent de Groote Kerk, ene zijde Helena Hendrik van Nuland, andere zijde …, strekkende uit de zogenaamde Wei-Cappel tot op de Nulandse straat, waarde 50-0-0.

Tekenen: RA Wierdsma, W. vd Dungen, G. van Creij, JA Esser.

 

Blz. 81 dd 30 januari 1802

Aard van Nistelrooij, wonende alhier schenkt / donatie inter vivos aan Marte Suijskens ivm 40e penning

-       huis en erf aan Nulandse straat en een perceel houtwas, groot 10 lopens 9 roeden, oost de kinderen Aart Hanegraaf, west de minderjarige Spierings, zuid het Bosch straat, waarde 400-0-0, belast met een rente van 30-10-0,  te betalen aan de Heer van Berkel, in den Bosch, in capitaal 337-10-0. Verder belast met een rente van 2-16-0, aan slands comptoir van het kwartier van Peellandin Capitaal 70-0-0, totale rente 407-10-0. 40e penning: 20-3-12

Tekenen: RA Wierdsma, W. vd Dungen, C. van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 85 dd 26 april 1802

Adriaan Hendr. van Schijndel overleden en begraven Nuland 27 februari 1802, bezit alhier:

-       huis en land genaamd de grote garst akker, groot 3 lopens en 37,5 roeije in het Vinkel, ene zijde Huurdemans, andere zijde Anthony ’t Hort, ene eind de straat, andere eind Ludwich Markgraaf, waarde 200-0-0

-       perceel teulland groot 1 lopens en 47 roeden, genaamd de Kromstukken, ene zijde  Adr. van de Pas, andere zijde Anthony van Nuland, beide einde Adriaan van der Pas, waarde 275-0-0

-       perceel teulland, groot 5 lopens en 3o roeden, genaamd de grote heijkamp, ene zijde Jan van der Pas, andere zijde Jan Timmers, ene eind Ludwig Markgraaf, andere eind Jan van der Pas, waarde 150-0-0.

Huis en land belast met een pacht van een schepel rogge, aan de Armen van Nuland, in Capitaal 39-1-4. Verder een rente van 4-0-0 aant Blok vant Hintamereind, in capitaal 100-0-0. Resteert 385-18-12.

Erfgenaam Antony ’t Hort, inwoner alhier, enige en universele erfgenaam, volgens testament voor schepenen alhier 23 februari 1802.

Tekenen: RA Wierdsma, P van Doorn, M. vd Laar, JA Esser.

 

 

Blz. 90 dd 22 december 1802

Johannes van Uden gewesene grenadier onder het Eerste Batalion, vijfde halve Brigade Bataafsche Infanterie, overleden Middelburg in het Battalions hospitaal op 4 augustus 1801, volgens bericht dd 7 december 1802. Bezit te Nuland

-       huis, hof en aangelag in de nieuwe Campen, groot 2 morgen, oost Marte van de Laar, west de gemeente, zuid de steeg en noord de gemeente, waarde 225-0-0, dubbele 20e penn= 12-5-0.

Adam Jochem van Uden, broer en erfgenaam.

Tekenen: merk Adam van Uden, A. van Weert, W vd Dungen, M vd Laar, JA Esser.

 

Blz 93 dd 6 april 1803

Hendrik Joost van Gestel, overleden en begraven Nuland 25 februari 1803, bezit te Nuland:

-       1/3 in perceel hooiland groot 14 hont, op het Middelst Nuland, ene zijde kinderen Adriaan Hanegraaf, andere zijde Roelof van de Ven, waarde 80-0-0

-       1/3 in perceel Hooiland, groot 14 hont, genaamd de Donk, ene zijde de Goorsteeg, andere zijde het Voorst Nuland, waarde 75-0-0

-       1/3 van 10 morgen hooiland, genaamd den Hoogen Camp, ene zijde het Kerkenhoog, andere zijde Margriet van de Ven, waarde 70-0-0

-       1/3 in 3 mergen hooiland, te langst overt Nuland gelegen, ene zijde Baltus Langens, andere zijde Jan Mulders, waarde 45-0-0

Totaal 270-0-0.

Tekenen: A. van Weert, W vd Dungen, C. van Gogh, JA Esser

 

Blz. 96 dd 6 april 1803

Hendrik Joost van Gestel, overleden en begraven Nuland 25 februari 1803, bezit

Te Rosmalen:

-       1/3 in 2 mergen hooiland, gelegen in de Hoeve, waarde 78-0-0

Te Nuland:

-       1/3 in perceel hooiland groot 14 hont, op het Middelst Nuland, ene zijde kinderen Adriaan Hanegraaf, andere zijde Roelof van de Ven, waarde 80-0-0

-       1/3 in perceel Hooiland, groot 14 hont, genaamd de Donk, ene zijde de Goorsteeg, andere zijde het Voorst Nuland, waarde 75-0-0

-       1/3 van 10 morgen hooiland, genaamd den Hoogen Camp, ene zijde het Kerkenhoog, andere zijde Margriet van de Ven, waarde 70-0-0

-       1/3 in 3 mergen hooiland, te langst overt Nuland gelegen, ene zijde Baltus Langens, andere zijde Jan Mulders, waarde 45-0-0

-       1/3 deel in geld gelofte van 1000-0-0 door het corpus van Nuland, dd 15 september 1796,  waarde 333-6-12

totaal 680-6-12

Johannes Jan van Gestel, voogd van de overledene.

Tekenen: J. van Gessel, A. van Weert, W vd Dungen, C. van Gogh, JA Esser

 

Blz. 100 dd 22 juni 1803

Johannes Hendrik van der Ven, overleden en begraven te den Bosch 13 mei 1803, bezit te Nuland

-       2 lopens en 42 roeden teulland, genaamd de Streep, gelegen aan de Laage Kant, aan de straat ene zijde Marte Suijskens, andere zijde Kinderen Geert Langens, waarde 120-0-0

-       14 hont hooi of weiland gelegen alhier op de Donken, ene zijde het Voorst Nuland, andere zijde de Kepkensdonkdijk, waarde 280-0-0

-       11 hond hooiland, in de Korte Hoeve, ene zijde Jan Lamberts van Boxtel, andere zijde Mej. Costerius, waarde 160-0-0

Totaal 560-0-0

Tekenen: A. van Weert, M. vd Laar, Geurt Govers, N Esser Meerman.

 

Blz. 103 dd 19 juli 1803

Deris Spierings, overleden Nuland en aldaar begraven 6 juni 1803, bezit te Nuland

-       huis, agterhuis, schop, 4 lopens 44 roe aan het marktveld, ene zijde kinderen Anthony van Nuland, andere zijde  en eene eind Weduwe Jan van Gogh, andere eind straat, waarde 325-0-0

-       Aart Jans hof, teulland, groot 4 lopens en 38 roeijen, ene zijde de weduwe van Gogh, andere zijde Piet van Creij, waarde 175-0-0

-       ½ in perceel hooiland, groot 2,5 morgen, in de Korte Hoeven, in den empelschen Camp aan de Agterdijck, ene zijde Hendrik Baars, waarde 100-0-0

-       2 hond gelegen alhier opot Voorst Nuland, ene zijde Peeter Langens, andere zijde Kinderen Adriaan Hanegraaf, waarde 100-0-0

-       2 hond hooiland gelegen aldaar, ene zijde Peeter Langens, andere zijde de kinderen Adriaan Hanegraaf, waarde 100-0-0

-       ¼ deel in perceel teulland, aan de Nulandse straat, ene zijde M. Suijskens, andere zijde weduwe P. Weijgergans, ene eind de voetpad, waarde 75-0-0

-       2 lopens en 10,5 roede teulland alhier op de Hoge Hoef, ene zijde de kinderen Jan Goovers,  andere zijde het volgende perceel, ene eind Schotsheuvel, andere eind Laurens van Uden, waarde 50-0-0

-       Perceel teulland, gelegen aldaar, onbegroot, ene zijde vorige perceel, andere zijde de kinderen J. Goovers, ene eind Schotsheuvel, andere eind Laurens van Uden, waarde 50-0-0

-       1 mergen hooiland, gelegen voor en midden opt Nuland, ene zijde Peeter van Gestel, waarde 150-0-0

-       2 mergen weiland, genaamd de Geerkamp gelegen aan de Nulandse Kerkdijk, ene zijde de Armen, andere zijde de kerkdijk, ene eind Anthony van Nuland, andere eind den Hogen wegh, waarde 220-0-0

-       4 lopens en 8 roeden gelegen op de Bendels, beide zijde de weduwe van Oijen, ene eind Jan van de Ven, andere eind Ermert van Nuland, waarde 125-0-0

-       Perceel hooiland, onbegroot, gelegen int Vinkel, ene zijde Dirk van de Wetering, andere zijde de erfgenamen Joost van Boxtel, ene eind Dries Goosens. Waarde 50-0-0

Totaal 1520-0-0

Tekenen: A. van Weert, M. vd Laar, Geurt Govers, N Esser Meerman.

 

Blz. 111 dd 24 juli 1803

Deris Spierings overleden Nuland begraven 6 juni 1803, bezit

Onder Rosmalen:

-       Perceel hooiland, groot 14 honden, gelegen in de Hoeven gelegen, in de eerste Hoef, ene zijde de Kerkdijk, andere zijde G Sterk, ene eind den Hoefdijk, waarde 300-0-0

Onder Nuland:

-        huis, agterhuis, schop, 4 lopens 44 roe aan het marktveld, ene zijde kinderen Anthony van Nuland, andere zijde  en eene eind Weduwe Jan van Gogh, andere eind straat, waarde 325-0-0

-       Aart Jans hof, teulland, groot 4 lopens en 38 roeijen, ene zijde de weduwe van Gogh, andere zijde Piet van Creij, waarde 175-0-0

-       ½ in perceel hooiland, groot 2,5 morgen, in de Korte Hoeven, in den empelschen Camp aan de Agterdijck, ene zijde Hendrik Baars, waarde 100-0-0

-       2 hond gelegen alhier opot Voorst Nuland, ene zijde Peeter Langens, andere zijde Kinderen Adriaan Hanegraaf, waarde 100-0-0

-       2 hond hooiland gelegen aldaar, ene zijde Peeter Langens, andere zijde de kinderen Adriaan Hanegraaf, waarde 100-0-0

-       ¼ deel in perceel teulland, aan de Nulandse straat, ene zijde M. Suijskens, andere zijde weduwe P. Weijgergans, ene eind de voetpad, waarde 75-0-0

-       2 lopens en 10,5 roede teulland alhier op de Hoge Hoef, ene zijde de kinderen Jan Goovers,  andere zijde het volgende perceel, ene eind Schotsheuvel, andere eind Laurens van Uden, waarde 50-0-0

-       Perceel teulland, gelegen aldaar, onbegroot, ene zijde vorige perceel, andere zijde de kinderen J. Goovers, ene eind Schotsheuvel, andere eind Laurens van Uden, waarde 50-0-0

-       1 mergen hooiland, gelegen voor en midden opt Nuland, ene zijde Peeter van Gestel, waarde 150-0-0

-       2 mergen weiland, genaamd de Geerkamp gelegen aan de Nulandse Kerkdijk, ene zijde de Armen, andere zijde de kerkdijk, ene eind Anthony van Nuland, andere eind den Hogen wegh, waarde 220-0-0

-       4 lopens en 8 roeden gelegen op de Bendels, beide zijde de weduwe van Oijen, ene eind Jan van de Ven, andere eind Ermert van Nuland, waarde 125-0-0

-       Perceel hooiland, onbegroot, gelegen int Vinkel, ene zijde Dirk van de Wetering, andere zijde de erfgenamen Joost van Boxtel, ene eind Dries Goosens. Waarde 50-0-0

-       gelofte groot in capitaal 100-0-0 gelooft door het corpus van Nuland, dd 1 februari 1797, waarde 100-0-0

-       gelofte groot in capitaal 100-0-0 gelooft door het corpus van Nuland, dd 10 december 1798, waarde 100-0-0

totaal 2020-0-0

Christiaan van Gogh, een der mede voogden van de overledene.

Tekenen: C. van Gogh, A. van Weert, M. vd Laar, Geurt Govers, N Esser Meerman.

 

Blz. 119 dd 30 augustus 1803

Johannes Hendrik van der Ven, overleden en begraven te Nuland 4 juni 1803

-       huis, agterhuis, en hof staande alhier in de Klepelstraat, ene zijde weduwe Bastiaan van Vugt, andere zijde Gijsbert van Vugt, ene eind de kinderen Adriaan Hanegraaf, andere eind de straat, waarde 115-0-0

-       ½ in perceel teulland, groot voor het geheel 6 lopens en 14 roeden, genaamd de Clomp, ene zijde de straat, andere zijde Johannes G van Nuland, waarde 150-0-0

-       2 lopens en 17 roeden teulland gelegen alhier op de Akkers, ene zijde de kinderen de weduwe van Oijen, andere zijde Hendrik van Creij, waarde 80-0-0

-       Perceel hooiland, 16 hond gelegen te langst overt Nuland, genaamd den Regenboog, ene zijde de Armen, andere zijde de armen, waarde 315-0-0

-       3 hond hooiland, gelegen voor en midden opt Nuland, ene zijde Cornelis Geerlings, waarde 75-0-0

-       3 hond hooiland, gelegen voor en midden opt Nuland, waarde 75-0-0

-       11 hond hooiland, in de Korte Hoeven, ene zijde Jan van Boxtel, andere zijde Mej. Costerius, waarde 160-0-0

Totaal 970-0-0

Johanna Aart van Gestel, weduwe

Tekenen: Johanna Aart van gestel, A. van Weert, M. vd Laar, Geurt Govers, N Esser Meerman.

 

Blz. 124 dd 14 september 1803

Leonardus van den Herk, overleden den Bosch begraven 4 juni 1803

-       huis, 10 lopens land op Schotsheuvel ene zijde Nicolaas Pels, andere zijde de Groenstraat, ene eind Aart Kuijpers, ander eind de Groenstraat, waarde 1700-0-0

-       schaarbosch aldaar genaamd den Houtwasch, belend als voor, waarde 200-0-0

-       5 lopens en 18 roeden teulland, ene zijde de Groenstraat, andere zijde Maria van Erp, ene eind Maria van Erp, andere eind Maria Bogers, waarde 125-0-0

-       Schaarbosch aldaar, genaamd den Houtwasch, waarde 105-0-0

-       6 lopens teulland genaamd den Spellenkamp aan de groenstraat, ene zijde Maria van Erp, andere zijde de Groenstraat, ene eind Jan Creijn de Veer, andere eind de boedels erve, waarde 275-0-0. Belast met 2 zakken rogge, in waarde 312-0-0, derhalve nihil

-       Perceel hooiland, groot 1 mergen, te langst overt Nuland gelegen, ene zijde de kinderen Adriaan Hanegraaf, andere zijde Aart van Nistelrooij, ene eind de Hoefgraaf, andere eind de Neterings graaf, waarde 125-0-0

-       5,5 hond hooiland, in de Korte Hoeve, ene eind de Hoefdijk, andere eind de Agterdijck, waarde 105-0-0

-       2,5 mergen hooiland genaamd de Lekkerenbeed, ene zijde Geert van Creij, andere zijde H Geerlings, ene eind de Hogenwegm andere eind Armen van Nuland, waarde 275-0-0

totaal 2635-0-0

Tekenen: A. van Weert, M. vd Laar, Geurt Govers, N Esser Meerman.

 

Blz. 131 dd 5 oktober 1803

Taxatie van de ½ van een huis, achterhuijs als hof aan de Klepelstraat, ene zijde Dirk van Vugt, andere zijde Gijsbert van Vugt, ene eind de kinderen Adriaan Hanegraaf en de andere einde de Klepelstraat,  door Gerardus Anthony van Nuland, Geert van de Graaf x Allegonda Anthony van Nuland, Sijmen van de Wetering x Adriana Antony van Nuland, Johannes Jansen van Nuland, Allegonda Jansen van Nuland, Huijbert van dijk x Aaltje Jan van Nuland, Hendrik Hanegraaf x Adriana Jan van Nuland, Geertrui Jansen van Nuland, weduwe Gijsbert van de Wijgert, Margaretha van der Ven, Hendrik Cornelis Geerlings, Gerardus Cornelis Geerlings, Allegonda Cornelis Geerlings, wonend te Nuland en Rosmalen, geschonken aan Johanna Aard van Gestel weduwe van wijlen Jan van der Ven, om 4oe penning te voldoen. Waarde: 106-0-0

Tekenen: A. van Weert, Geurt Govers, M. vd Laar, N. Esser Meerman.

 

Blz. 135 dd 5 maart 1804 / 12 mei 1804

Lamberdien van Weert, huisvrouw van Geurt van der Ven, overleden Den Bosch en begraven 17 september 1803, bezit te Nuland:

-       ½ in huis en land in de auohieren bekend staande voor 2/5 deel, tweemaal in 2 lopens, staande aan het Heike, ene zijde Geurt van den Akker, andere zijde erve Jan van Dinther, ene eind de Baan en de andere eind de erve Geert van Creij, waarde 125-0-0. Belast met de ½ in 14,5 vad rogge in capitaal 141-12-8. verder de ½ in 14,5 stuijver rente beide aan lands comptoir  des kwartier van Masland, in capitaal 9-1-4, totaal 150-13=12, resteert nihil

-       ½ in perceel teulland, onbegroot, gelegen aan de Graafse baan, … erven Francis Gloudemans, waarde 25-0-0

-       ½ in huis en aangelegen teulland, groot 45 roeden, gelegen in de Helsenhoek, ene zijde de Graafsche Baan, andere zijde Hendrik Geelings, ene eind Jan Jacob Puttekoffer, andere eind de weg, waarde 150-0-0, belast met de ½ in halve zak rogge aan de Armen van Nuland, in capitaal 39-1-4, verder de ½ in een rente van 7 stuijvers aan St Teunis Gilde, in capitaal 4-7-8. Verder de ½ in een chijns van 2 duijten aan de nabuuren, in capitaal in capitaal 0-3-2. Verder de 1/2 in een gewinschijns van 7 duijten aan de domeinen van Braband, totale lasten 45-2-12, resteert 104-17-4

-       ½ in perceel teulland, groot 1 lopens, staande alhier in de Hutstraat, ene zijde RA Wierdsma, andere zijde N. van Uden, ene eind de Hutstraat, andere eind Hendrik van Creij. Waarde 25-0-0. Belast met de ½ van een schepel aan de armen van Nuland, in capitaal 19-10-12, resteert 5-9-4.

-       ½ in 10 hond hooiland gelegen te langst overt Nuland, waarde 175-0-0

Totaal 310-0-0. Genoemde huis en landen belast met een capitaal van 200-0-0 aan Willem van Gerwen, volgens obligatie voor schepenen van Geffen dd 4 mei 1774, voor de ½ 100-0-0,

En met een capitaal van 125-0-0, aan de Schippers Gilde ….. te Den Bosch volgens obligatie 1782, voor de ½ dus 62-10-0. Resteert totaal 147-16-8. Dubbele 20e penn: 14-15-10

Erfgenaam is Geurt van de Ven, man van de overledene.

Tekenen: A. van Weert, Geurt Govers, M. vd Laar, N. Esser Meerman.

 

Blz. 142 dd 3 oktober 1804

Gerrit Teunis van den Bogert overleden en begraven Heesch 31 augustus 1804, bezit te Nuland:

-       1/2 van perceel teulland groot int geheel 16 hond, gelegen voor en midden opt Nuland, ene zijde Jan van der Ven, andere zijde Annmie van Hees, ene einde het Agterst Nuland, andere eind de Neteringsgraaf, waarde 220-0-0

-       1/3 deel in perceel hooiland, groot int geheel 10,5 roeden, in de gemeene Hoeve, ene zijde de erven van Herk, andere zijde Jan Spierings, ene eind de Hoefdijk, andere eind Agterdijk, waarde 65-0-0

Totaal 285-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman.

 

Blz. 144 dd 27 juni 1805

Taxatie van een stukje grond zover daar linde boomen zijn geplant, (gelegen neven den uijtweg van de donateuren genaamd den Haasenkamp  en ten zuide tegen de Roomsche Kerkmisse),  tussen een uitweg van de zgn Haasenkampen en Roosmsche Kerkmisse door Ermert Hendrik van Nuland bij donatie inter vivo geschonken aan de pastoor en kerkmeesters om de 40e penn te betalen. Waarde 5-0-0

Tekenen: A. van Weert, Geurt Govers, M. vd Laar, N. Esser Meerman.

 

Blz. 147 dd 10 augustus 1805

Johannes Jansen van Deurzen, overleden en begraven Heeswijk op 9 juli 1805, bezit  ½  in 3 morgen hooiland gelegen int Sevenvierendeel, waarde 150-0-0

Tekenen: A. van Weert, Geurt Govers, M. vd Laar, N. Esser Meerman.

 

RA Nuland 104 - Blz. 149 dd 2 oktober 1805

Ferdinand Jan Joseph Costerius, overleden Weert en begraven 1 september 1805, bezit te Nuland”

-       Hoeve, bestaande uit huis, schop en varkenskot  met zijn voorpotingen van eijke boomen, met het aangelag genaamd “het akkerke” 4 lopens en 2.5 roeden gelegen te Vinkel, ene einde de straat, andere einde het volgend perceel, ene eind Gijsbert Ruijs, andere eind Huurdemans, waarde 500-0-0

-       Teulland en houtwas aldaar gelegen genaamd “de 4 strepen”, groot 2 lopens, ene zijde Huurdemans, andere zijde de weduwe Poel, ene eind Ludwich Markgraaf, andere eind de boedelserf, waarde 200-0-0

-       Perceel teulland met houtwas genaamd Varkens Akker, groot 4 lopens en 46 roeden, gelegen aldaar, ene zijde VoskenSteeg (?), andere zijde weduwe Poel, ene eind de Heide, andere eind den Heikamp. Waarde 300-0-0

-       Perceel teulland met houtwas, genaamd den Akker met de drie strepen, groot 6 lopens en 2 roeden, gelegen aldaar, ene zijde Ludwich Markgraaf, andere zijde Annemie Driessen c.s., ene eind de weg,  andere eind de Weetering, waarde 600-0-0.

-       Binnenwei en houtwas, groot 1 morgen en 1,5 hont gelegen aldaar, ene zijde G. Ruijs, andere zijde de weduwe Poel, ene eind de Wetering, andere eind de boedelserf, waarde 145-0-0

-       Perceel land genaam de Heikamp, onbegroot met 48,5 roeije klaverveld aldaar, ene zijde Ludwich Markgraaf, ene eind weduwe Poels, andere eind Vostakker (?). waarde 105-0-0

-       Perceel hooiland groot 8 hont gelegen, te langst overt Nuland, waarde 150-0-0

-       1 mergen hooiland, gelegen op het Achterst Nuland, waarde 102-0-0

-       ½ mergen hooiland, opt Nuland, waarde 50-0-0

totaal 2152-0-0

Tekenen: A. van Weert, Geurt Govers, M. vd Laar, N. Esser Meerman.

 

Blz. 156 dd 7 oktober 1805

Johanna Govers overleden en begraven Nuland 11 september 1805, bezit te Nuland

-       huis, stallingen, schop, met aangelag van hof en teulland, houtgewassen en voorpotingen, groot 10 lopens, 18 roeijen gelegen aan t Ven, ene zijde de straat, andere zijde Hendrik Langens, ene eind Margretha van der Ven, andere eind weduwe Baltus Langens, waarde 800-0-0. Belast met een zak rogge jaarliijks aan het Gasthuijs te Den Bosch, in capitaal 156-5-0. Verder 1/6 in een pagtrente van een vad rogge in een meerdere pacht van een schepel, aan de Kerk te Rosmalen, in kapitaal 3-5-2. Verder chijns van 0-6-12  aan het kantoor van de geloovige ….te Den Bosch in kapitaal 8-8-12. Verder ¾ deel in een kapitaal van 450-0-0 op huis en land, begroot bij de deling alhier voor schepenen dd 27 juni 1787. voor ¾ in kapitaal = 337-10-0. Resteert 294-11-2. Verder ¼ deel in een kapitaal van 50-0-0, ten laste van het corpus van Nuland, dd 9=8 september 1796, dus 12-10. Totaal derhalve 307-1-2. 20e Penn: 15-7-2.

Geurt Govers een der erfgenamen

Tekenen: Geurt Govers, Ra Wierdsma, A. van Weert, M. vd Laar, N. Esser Meerman.

 

RA Nuland 104, collaterale successie, blz. 161 dd 2 december 1805

Gerardus Cornelis Geelings overleden en begraven te Nuland 7 november 1805, bezit te Nuland:

-       1/3 deel in 14 hont gelegen over den HogenWeg, beide zijde Mevrouw de weduwe Mr. GJ van Hagens, ene eind het Voorst Nuland, andere eind de Hogenweg. Waarde 108-0-0.

Cornelis Geelings, vader en erfgenaam.

Tekenen:  Cornelis Geelings, Ra Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman.

 

Blz. 163 dd 16 december 1805

Hr. en Mr. Jacob Marie mutzaan? Wobma, overleden oirschot begraven 15 november 1805 bezit te Nuland

- perceel hooiland genaamd de Donc (?), groot 5 mergen, twee hond gelegen te Nuland bij de Korte Hoeve, ene zijde de weduwe Dirk van Vugt, andere zijde en ene eind weduwe Johannes van der Ven, andere eind Heer  G. Sterk, waarde 655-0-0. Belast met een rente van 13-4-12 aan de Groten Armen van Dinther, in capitaal 310-18-12. Resteert 324-1-4.

Tekenen: A. van Weert, Geurt Govers, M. vd Laar, N. Esser Meerman.

 

Blz. 166 dd 3 april 1806

Hendrik Langens verzoekt om taxatie van de goederen na de dood van Jan Langens,

-       perceel weiland groot 8 morgen en 2 hont, genaamd den Hazenkamp, ene en andere zijde Mevrouw van Hagens, ene eind Hendrik Langens, andere eind Willem van den Dungen, waarde 800-0-0

-       2 morgen hooiland, genaamd Heuvelkamp, gelegen int Sevenvierendeel, ene zijde Pieter Verstappen, andere zijde Antony van der Donk, ene eind de Hoefdijk, andere eind Johannes van Grinsven, doende bij Peter Langesns op te bouwen in huur 28-0-0, waarde 205-0-0

-       8 hont hooiland, op het Achterst Nuland, ene zijde Antony van Creij, ene eind de Hoefdijk, andere eind het Middelst Nuland, doende bij Peter van Gestel in huur 24 gulden, waarde 90-0-0

-       4 hont hooiland, opt Nuland, ene zijde de Armen van Geffen, andere zijde ( niet ingevuld), ene eind deNeteringsgraaf, ander eind het Achterst Nuland, doende bij Peter van Gestel in huur 12-0-0, waarde 45-0-0

-       ½ van 8 hont hooiland gelegen voor en midden opt Nuland, ene zijde de Armen van Geffen, andere zijde ( niet ingevuld), ene eind de Neteringsgraaf, andere eind ( niet ingevuld) doende bij Peter van Gestel in huur 12-0-0, waarde 45-0-0

-       Perceel teulland 3 lopens groot met houtwas  gelegen op de Akkers aan de Hei, ene zijde de weduwe Baltus Langens, andere zijde Johannes van Nuland, ene eind Jacobus van Drunen, andere eind eenen weg, doende bij Aard van Nistelrooij in huur  behalve het hout 14-0-0, waarde 150-0-0

-       2 lopens en 22 roeden teulland met houtwas, alhier op de Akkers, bij Heuvelskamp, ene zijde weduwe Dirk van Vugt, andere zijde Andries van Groenland, ene eind idem, andere eind de Santstraat, doende bij Peter van Stappen in huur behlave het hout 6-0-0, waarde 60-0-0

-       Houtboske onbegroot, gelegen alhier bij de Krommenakker, ene zijde Hendrikus Langens, andere zijde en beide einde RA Wierdsma, bij de hakking in de 5 jaren opgebracht hebbend 13-0-0, waarde 80-0-0.

totaal 1475-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 171 dd 10 september 1806

Hr. Jan de Bergh, secretaris den Bosch verzoekt om taxatie van de pachtwaarde van zijn goederen te Nuland:

-       3 morgen hooiland, opt Achterst Nuland, waarde 18-0-0

-       3 hont hooiland, gelegen aldaar, waarde 3-0-0

-       2 morgen hooiland, gelegen te langst overt Nuland waarde 14-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, M. vd. Laar,  N. Esser Meerman

 

Blz. 173 dd 10 september 1806

Hr. Gerardus Sterk, wonend Den Bosch taxatie pachtwaarde, van goederen te Nulad

-       2,5 mergen hooiland, genaamd de benedenste Roosdomp gelegen in de Korte Hoeve, waarde 10-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, M. vd. Laar,  N. Esser Meerman

 

Blz. 174 dd 10 september 1806

Heer Walterus Johannes Heeren wonende Den Bosch taxatie pachtwaarde

-       12 lopens en 22 roeden genaamd de kleine hoef in den helzenhoek aan het Heike, waarde 14-0-0

-       Een perceel Bosch 2 lopens en 2 roeden, genaamd Gijsbert Will (?) Hoef, gelegen aldaar, waarde 4-10-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, M. vd. Laar,  N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 175 dd 14 september 1806

Hr Rombertus Anneus Wierdsma schout civie alhier, taxatie pachtwaarde

-       Heer huizinge en stallingen, gequoteerd LB no. 39, en een daarbij apart staande woninge, schuur en stallinge, gequoteerd LB 39b, met aangehorende hof, groot in 2 texten 5 lopens en 40 roeden, bij Schotsheuvel, waarde 43-0-0

-       Item een schuur gequoteerd LB 39c, en perceel teulland, groot 39 veatsaet, of 20 lopens en 2 roeden, gelegen alhier bij Schotsheuvel, waarde 22-0-0

-       Teulland en dries, groot 8 lopens, gelegen op Schotsheuvel, waarde 6-0-0

-       6 lopens teulland genaamd Spillenkamp aan de groenstraat, waarde 9-0-0

-       Weiland en houtgewas groot in ..texten 11 morgen en 4 hond gelegen alhier bij de Elsbosch, waarde 37-0-0

-       22 morgen hooiland, in de polder van der Eijgen, int sevenvierendeel, 132-0-0

-       3 hond hooiland op het Achterst Nuland, waarde 3-0-0

-       1 morgen op het Groot Hoog, waarde 4-0-0

Tekenen: A. van Weert, Geurt Govers, M. vd. Laar,  N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 178 dd 14 september 1806

Hr Johannes Louis Wierdsma wonend te Nuland, taxatie pachtwaarde

-       weikamp groot 9 (?) morgen genaamd de Weikoppel, gelegen bij den Kasteel van Geffen, waarde 21-0-0

-       3 lopens en 35 roeden teulland, genaamd de Huisplaats van Jan aant Hoog gelegen alhier bij den Elsbosch, waarde 4-10-0

-       3 lopens en 9 roeden teulland genaamd het Heufken, gelegen aan de Loonse straat, waarde 4-5-0

-       Een perceel nieuwerf groot 31 lopens, gelegen alhier opt Vinkel langs de Weerscheut, waarde 7-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, M. vd. Laar,  N. Esser Meerman

 

Blz. 180 dd 14 september 1806

Hr. Johan Tasset wonend Hilvarenbeek taxatie pachtwaarde

-       perceel hooi of weiland groot 6 morgen en 2 hond, genaamd de PaardeKampen gelegen inde polder van der eijgen in de Korte Hoeven, waarde 31-0-0

-       10 hond hooi of weiland, gelegen op het Middelst Nuland, waarde 10-0-0

-       8 hont hooiland, gelegen aldaar, waarde 9-0-0

-       1 mergen gelegen aldaar, waarde 8-0-0

-       1 mergen genaamd de Benifilaten Morgen, opt Achterst Nuland, waarde 6-0-0

-       3 morgen int sevenvierendeel 18-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, M. vd. Laar,  N. Esser Meerman

 

Blz. 182 dd 14e september  1806

Hr. Bernardus Groene wonende Klein Breugel taxatie pachtwaarde van  8 morgen hooi of weiland, genaamd de Betmeren gelegen alhier in de Korte Hoeve, waarde 32-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, M. vd. Laar,  N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 183 dd 19 september 1806

Gijsbert Jan Ruijs wonend alhier taxatie pacht waarde

-       Huis en schuur gequoteerd E 107, en aangehorende teullanden groot 1 lopens en 9 roeden gelegen in Nuland Vinkel, waarde 12-10-0

-       4 lopens teulland gelegen aldaar aan de straat, waarde 5-0-0

-       1 lopens en 37 roeden teulland genaamd het andhep? Gelegen aldaar neffens de straat, waarde 2-15-0

-       6 lopens en 20 roeden teulland genaamd de Ronde Veldjes, gelegen aldaar, waarde 9-0-0

-       4 lopens en 20 roeden teulland genaamd het Mutzent en Heiveld gelegen aldaar, waarde 11-0-0

-       9 vaetsaet teulland genaamd de Kromstukken, gelegen aldaar, waarde 5-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 186 19 september 1806

Hr en Mr Bernard Jacob H. Wassenaer van Onsenoord wonend den Bosch taxatie pachtwaarde

-       perceel hout groot voor de helft 5 mergen genaamd de Geerkamp, gelegen op Kaathoven, waarde 11-5-0

-       perceel houtbosch groot 8 mergen genaamd den Heikamp, thans het Groot Bosch, gelegen aldaar, waarde 36-0-0

-       6 mergen Bosch genaamd het Kruisbosch, gelegen aldaar, waarde 40-0-0

-       5 mergen hout genaamd de oude Kooi, ten quohier bekend onder de naam de Binnenweide gelegen aldaar, waarde 37-0-0

-       Een morgen Bosch genaamd den Verlooren Hoek,  gelegen aldaar, in de zogenaamde Nieuwe Kampen, waarde 4-0-0

-       15 hond Bosch genaamd den Elskamp gelegen aan de Lage Kant, waarde 15-0-0

-       Perceel Bosch weide en Hei,  groot 15 lopens, genaamd de Halderse Kamp gelegen aldaar, waarde 5-0-0

-       Een perceel of streep met plantsoen groot 1 lopens  gelegen aldaar, waarde 1-0-0

-       Perceel of stuk land met hout beset van de gewese BiesKamp groot ca.  3 lopens, gelegen aldaar, waarde 3-0-0

-       Nog 3 bosjes en lanen, ca. 7 lopens, gelegen aldaar in de Driessen, waarde 7-0-0

-       2 mergen en 5 hond Bosch genaamd den Haverkamp, gelegen aldaar, waarde 12-15-0

-       De voorhofden of Nieuwe Erven gehorende bij het Groot Bosch, Geerkamp, Verloren Hoek, de oude Kooi, en de Haldersen Kamp, groot samen 32 lopens en 15/8 roeden te Kaathoven gelegen, waarde 7-10-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 190 dd 19 september 1806

Kinderen wijlen Jan van Gogh alhier taxatie goederen pachtwaarde

-       huis stallinge, schuur, varkenshokken, gequoteerd LA nr. 22, met aangehorende hof en teulland,  groot 4 lopens en 44 roeden, en in 3 lopens en 47,5 roeden gelegen aan de Lage Kant bij de Elsbosch, aan de straat, waarde 38-0-0

-       akker teulland, groot 6 lopens en 38 roeden, gelegen aan Schotsheuvel, waarde 12-0-0

-       2 lopens en 34 roeden teulland genaamd Rutte Kamp gelegen bij Schotsheuvel, waarde 4-0-0

-       1 lopens en 45 roeden teulland genaamd het Konijnshol, gelegen bij de  ….baan, waarde 1-0-0

-       6 lopens en 36 roeden teulland, genaamd het Land aan de Rijt, gelegen bij het VlodderBosch (?), waarde 7-0-0

-       4 lopens en 44 roeden teulland, gelegen op de Akkers, waarde 5-10-0

-       Een huis en stallingen gequoteerd LC nr. 58, met aangehorend teulland en nieuw erf, groot 8 lopens en 30 roeden, en 6 lopesn en 3 roeden, staande alhier aan den Hogen Kant, bij het Heike, waarde 21-0-0

-       1 lopens en 12 roeden teulland, genaamd het Heufken, gelegen aan de lage kant, waarde 2-0-0

-       4 lopens en 36 roeden teulland alhier aan de Nulandse straat waarde 3-10-0

-       4 lopens en 3 roeden teulland, genaamd Bagijne land, gelegen aldaar, waarde 3-0-0

-       6 morgen weiland, genaamd de Poolsbroeken, alhier bij het Kasteel van Geffen, waarde 21-0-0

-       2 morgen hooiland, gelegen te langst overt Nuland, waarde 14-0-0

-       4 hond hooiland opt voorst Nuland, waarde 6-0-0

-       ½ van 8 hont hooiland op het middelst Nuland, waarde 4-0-0

-       1 mergen en 2 hont hooiland op het Achterst Nuland, in den Eikenman,  waarde 8-0-0

-       2 mergen hooiiland gelegen aan de Kerkdijk in de polder van der Eijgen, waarde 12-0-0

-       2 mergen hooiland, in de gemeene hoeve, waarde 8-0-0

-       1 mergen hooiland int Sevenvierendeel, waarde 6-0-0

-       2 mergen hooiland, op het GrootHoog, waarde 8-0-0

-       2 mergen en 4 hont hooiland, gelegen aldaar, waarde 10-0-0

-       1 morgen en 2 hond hooiland, gelegen aldaar, genaamd Slankette Kamp (?) waarde 5-0-0

-       2 hont hooiland, gelgen aldaar, t einde de gemeente Stek (?) waarde 1-5-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 196 dd 19 september 1806

Willem van den Dungen wonend alhier, taxatie goederen pachtwaarde

-       huis en stallingen gequoteerd LA nr. 8, en aangehorende hof en teulland, groot 7 lopens en 10 roeden, staande aan de Wolfsdijck, waarde 26-0-0

-       4 lopens en 5,5 roeijen teulland aan de Nulandse straat, waarde 3-15-0

-       2 mergen weiland, aan de Hogen Weg, waarde 10-0-0

-       8 hont weiland, gelegen aldaar, waarde 7-0-0

-       2 morgen hooiland, op het Achterst Nuland, waarde 12-0-0

-       3,5 mergen hooiland, int Sevenvierendeel, waarde 21-0-0

-       2 morgen hooiland in een kamp van 4 morgen, waarde 12-0-0

-       6 morgen hooiland, genaamd Meiken Akker Kamp gelegen bij de Elsbosch, waarde 21-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 199 dd 19 september 1806

Adriaan van Weert president alhier, pachtwaarde taxatie

-       huis gequoteerd LC 69, met hof en teulland, groot 3 lopens en 40 roeden, staande aan de Klepelstraat, waarde 15-0-0

-       3 lopens en 81 roeden teulland genaamd den Asberg, gelegen alhier in den Helzenhoek, waarde 2-10-0

-       4 lopens en 19 roeden teulland, gelegen aan de Klepelstraat, waarde 5-0-0

-       5 morgen en 3 hond hooiland aan de Nulandse straat, waarde 20-0-0

-       4 hond hooiland, op het Voorst Nuland, waarde 6-0-0

-       1 morgen opt Groot Hoog waarde 4-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, Geurt Govers, M. vd. Laar,  N. Esser Meerman

 

RA Nuland 105, blz. 201 dd 19 september  1806

Hendrik Antony Hanegraaf, taxatie pachtwaarde

-       huis en stallinge, schuur, schop, gequoteerd LD 98, met aangehorende teullanden groot 29 lopens en 41 roeije, gelegen alhier bij Duijnendaal, pacht voor 49-0-0

-       Perceel teulland het konijnshol op schotsheuvel pacht voor 1-5-0

-       2 percelen nieuw erf groot 14 lopens en 45 roeden op het Vinkel aan de Graafse baan, waarde 3-15-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 203 dd 10 september 1806

Kinderen wijlen de heer en Mr. Jan Louis Verster, wonend den Bosch, taxatie pachtwaarde

-       1 morgen hooiland opt Achterst Nuland, waarde 6-0-0

-       4 hond hooiland, aldaar, waarde 4-0-0

-       1 morgen genaamd Cremers morgen, gelegen opt Voorst Nuland, waarde 6-0-0

-       1 moregn opt Groot Hoog, waarde 4-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 205 dd 19 september 1806

Heer Jan Jacob de Suarz wonend Den Bosch, taxatie pachtwaarde

-       perceel hooiland van 1 mergen, gelegen opt voorste en middelst Nuland, waarde 8-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

RA Nuland 104, blz. 206 dd 19 september 1806

Jacobus Schoonwater wonend te Nuland taxatie pachtwaarde

Huis, stallingen geqouteerd LB 38,  land 10 lopens en12 roeden gelegen bij Schotsheuvel, taxatie pacht 21-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 207 dd 19 september  1806

Johannes van den Tillard wonend te Nuland, taxatie pachtwaarde

- huis en stallinge, gequoteerd Litt A, no 15, hof en land groot 7 lopens en 41 roeden bij het Marktveld pachtprijs 24-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 208 dd 19 september 1806

Willem Gevers wonend te Nuland, taxatie pachtwaarde

-       Huis, stallinge en aparte schuur, geqouteerd LC 106,  en hof, dries en land 16 lopens en 77 roeden, in het Vinkel pachtprijs 39-0-0

-       1 lopens en 5 roeden teulland genaamd het Nieuwland, waarde 2-0-0

-       6 lopens en 23 roeden teulland genaamd de Vossenacker, waarde 8-0-0

-       2 lopens en 65 roeden teulland, genaamd met Berkveld, waarde 4-0-0

-       Een Heikamp, groot 1 morgen en 2,5 hont,  gelegen aldaar, waarde 3-0-0

-       10 hond hooiland, te langst overt Nuland, waarde 12-0-0

-       1 morgen hooiland, opt Achterst Nuland, waarde 6-0-0

-       14 hond hooiland, in de Korte Hoeven, waarde 11-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 211 dd 22 september 1806

Hendrik Langens, taxatie pachtwaarde

-       Huis, stallinge en schuur geqouteerd Litt B no. 25,  en land 15 lopens 65,5 roeijen, gelegen alhier aan de Lage Kant, waarde  40-0-0

-       44 roeden teulland gelegen opt Hoog Hoef, waarde 14-0-0

-       6 lopens teulland genaamd de Boerram? Gelegen bij de Papendijk, waarde 6-0-0

-       1/3 deel in perceel teulland int geheel 8 lopens groot gelegen aldaar in Fratersbosch, waarde 1-5-0

-       7 lopens en 28 roeden teulland, gelegen op de Akkers, waarde 7-0-0

-       4 lopens en 44 roeden teulland, gelegen aldaar, waarde 5-0-0

-       9 lopens en 17 roeden teulland, aan de Nulandse straat gelegen, waarde 6-15-0

-       5 lopens en 83,5 roeijen teulland, gelegen tegen de Graafse Baan, waarde 6-0-0

-       2 morgen en 3 hond hooiland, op het Voorst Nuland, waarde 22-0-0

-       4 morgen en 4,5 hont hooiland op het Achterst Nuland, waarde 26-0-0

-       2 morgen en 2 hond hooiland gelegen op het Achterst Nuland, waarde 14-0-0

-       1 mergen hooiland, genaamd den Hackkamp, gelegen alhier aan de Kepkensdonkdijk, waarde 6-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

blz. 214 22 september  1806

Geert en Jacobus van Creij wonend te Nuland, taxatie pachtwaarde

-       huis, schuur, varkenshokken gequoteerd LC 64, en land 7 lopens 30 roeijen, gelegen bij het Ven pachtprijs 23-0-0

-       5 lopens en 28 roeden teulland gelegen in de Zandstraat genaamd bollensakker, waarde 4-0-0

-       5 lopens en 25 roeden teulland Billensakker gelegen bij de molen 4-0-0

-       Houtboschje groot 1 lopens, gelegen bij het Ven, waarde 0-10-0

-       4 mergen en 4 hont hooiland, nevens de Kerkdijk gelegen, aan den Hogenweg, waarde 18-0-0

-       2 hont hooiland, op het Kerkenhoog gelegen, waarde 1-10-0

-       8 hont hooiland, nevens het Groot Hoog gelegen, waarde 10-0-0

-       2 mergen en 1 hont hooiland, in de Korte Hoeve, waarde 10-0-0

-       2 mergen hooiland, gelegen in de Gemeene Hoeve, waarde 8-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 217 dd  22 september 1806

Geert van Creij, taxatie pachtwaarde

-       1 lopens en 43 roede teulland, gelegen in de hutstraat, waarde 1-10-0

-       6 lopens en 21 roeden teulland, gelegen aant Ven, waarde 8-0-0

-       7 lopens en 5 roeden, gelegen op de Akkers, waarde 5-10-0

-       1 morgen en 2 hont hooiland, te langst overt Nuland gelegen, waarde 10-0-0

-       2 mergen hooiland in de Korte Hoeven, waarde 10-0-0

-       2 mergen gelegen aldaar, waarde 10-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 219 dd 22 september 1806

Jacobus van Creij wonend te Nuland, taxatie pachtwaarde

-       2 lopens en 76 roeden teulland, gelegen alhier int Heikensrot, genaamd in den Krommenhoek, waarde 2-10-0

-       2 lopens en 29 roeden, gelegen alhier nevens de Kleine Hoef, waarde 3-0-0

-       2 lopens en 27 roeden aan het Ven gelegen, waarde 2-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 220 dd 22 september 1806

Andries van Groenland wonend alhier, taxatie pachtwaarde

-       huis, stallinge, schuur tesamen gequoteerd LC 39, met hof en teulland, groot 1 lopens en 40 roeden, gelegen in de Krommenhoek,  pachtrpijs 18-0-0

-       7 lopens en 27,5 roeden, gelegen alhier op de Akkers, waarde 5-10-0

-       1 mergen 2 hont gelegen voor en midden opt Nuland, waarde 9-0-0

-       2 mergen hooiland neven de Kerkdijk in de polder van der Eijgen, genaamd het Hackkampke, waarde 12-0-0

-       1 morgen hooiland opt Achterst Nuland, waarde 6-0-0

-       3 hond hooiland, gelegen aldaar, waarde 3-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 222 dd 22 september 1806

Jan Bogers, wonend te Geffen, taxatie pachtwaarde

-       2 morgen hooiland gelegen aan de Kerkdijk in de polder van der Eijgen, waarde 12-0-0

-       Houtboschje 1 lopens en 31 roeden groot, gelegen aan de Nulandse straat,  waarde 1-10-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 223 dd 22 september 1806

Kinderen Joost van Gestel, taxatie pachtwaarde

-       1 lopens en 17 roeden teulland, gelegen in de Leege Haag, waarde 1-10-0

-       3 morgen hooiland, gelegen te langst overt Nuland, waarde 24-0-0

-       2 mergen en 2 hont hooiland, op het middelst Nuland, waarde 18-10-0

-       2 morgen 2 hont weiland, gelegen alhier tegen de Goorsteeg, waarde 18-10-0

-       4 mergen hooiland, genaamd den Hoogen Kamp, waarde 14-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 225 dd 22 september 1806

Geurt, Maria en Elisabeth Govers, wonend te Nuland, taxatie pachtwaarde

-       huis en land bij het Ven, groot 10 lopens en 50 roeden, gequoteerd LS nr. 60, waarde 18-0-0

Ten verzoeke van G Govers:

-       6 lopens teulland genaamd de huisplaats gelegen alhier aant Heike, waarde 4-10-0

Ten verzoek van E Govers:

-       de ½ in teulland, groot int geheel 5 lopens en 9 roeden, gelegen aan de Lagen Kant, genaamd Krakenburg, waarde 3-0-0

-       1 morgen hooiland, op het Achterst Nuland, waarde 6-0-0

Ten verzoeke van Maria Govers:

-       perceel genaamd het Heufke, groot 1.5 lopens, gelegen alhier in den Helzenhoek, waarde 2-0-0

-       7 hond hooiland, in de gemeene Hoeve, waarde 4-10-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 227 dd 22 september 1806

Hendrik, Peter en Josijna Hanegraaf, taxatie pachtwaarde

-       huis en stallingen, gequoteerd LC nr. 70, met hof en teulland, groot 2 lopens en 13 roeden, staande aan de Klepelstraat, waarde 12-10-0

-       1/3 deel in teulland int geheel groot 8 lopens, gelegen alhier bij de Papendijk, aan de Graafse Baan in Fraters Bosch, waarde 2-0-0

Verzoek van H Hanegraaf:

-       5 lopens en 25 roeden teulland, alhier bij de Roomsche Kerk, waarde 6-10-0

-       3 hont hooiland, opt Middelst Nuland, waarde 4-0-0

Ten verzoeke van Josijna Hangeraaf:

-       2 mergen opt Achterst Nuland, waarde 12-0-0

Ten verzoek van Peter Hanegraaf

-       1 morgen hooiland, op het Achterst Nuland, waarde 6-0-0

-       4 hont hooiland, op het Middelst Nuland, waarde 5-10-0

-       1/3 in 4 hont hooiland op het Voorst Nuland, waarde 1-10-0

Ten Verzoek van Dirk Hanegraaf

-       2 mergen hooiland, in de Korte Hoeve, waarde 10-0-0

-       1/3 in 8 lopens, genaamd FratersBosch, aan de Graafsche baan gelegen bij de Papendijk, waarde 2-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 230 dd 22 september 1806

Dirk Gloudemans  wonend alhier, taxatie pachtwaarde

-       huis en stallingen gequoteerd LA no. 20,  en hof en land groot 4 lopens en 44 roe gelegen aan de Lage Kant, waarde 16-0-0

-       4 lopens en 38 roeden teulland genaamd Aart Jansen Hof, gelegen aldaar, waarde 6-0-0

-       ½ of ¼  van 8 lopens gelegen aan de Nulandse straat, waarde 1-10-0

-        2 lopens en 10,5 roeden gelegen op de hoge Hoef, waarde 2-10-0

-       Perceel genaamd den Heikamp gelegen in Nulands Vinkel, waarde 6-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 232 dd 22 september  1806

Antony Jan Bosch wonend alhier, taxatie pachtwaarde

-       huis, satllinge met den schuur, gequoteerd LD nr. 81, hof en land, groot 4 lopens achter den Duijnberg, waarde 15-0-0

-       5 lopens en 20 roeden, genaamd de voroste en middelste tuinen, gelegen aan Duinendaal, waarde 6-10-0

-       2 hont hooiland opt Voorst Nuland, waarde 3-0-0

-       2 mergen hooiland opt Middelst Nuland, waarde 16-0-0

-       1 mergen opt Achterst Nuland, waarde 6-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 234 dd 22 september 1806

Theodorus Sopers wonend Den Bosch, taxatie pachtwaarde

-       huis, stallingen en varkenskot, gequoteerd LE nr. 115, hof en land, gekend onder de volgende namen: Krommenakker, Haverkamp, Rondeveldjes, Weikamp, den Heikamp, gelegen te Kaathoven langs de limiten van Berlicum, groot 11 lopens en 79 roeden, waarde 30-0-0

-       Teullanderijen onder de namen als een Heiveldje, de voorste strepen, den Vogelzang, groot 11 lopens en 67 roeden, gelegen aldaar langs en nevens de zogenaamd Voort, waarde 15-0-0

-       Heikamp groot 7,5 mergen gelegen aldaar aan de Wetering, waarde 11-0-0.

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 236 dd 22 september 1806

Heer Nicolaas Pels en Carel Jan van den Huisbergen wonend Den Bosch, taxatie pachtwaarde

-       hoeve, genaamd de Molengraafse Hoeve, bestaande in een huizinghe, en stallinge, schuur, karhuis, varkenskotten, schoppen, bakhuis, gequoteerd op LA no. 9, hof en land groot 53 lopesn en 35 roeijen aan de lage kant te Nuland, waarde 82-10-0

-       2 lopens en 37 roeden teulland genaamd Vuilpoort, gelegen aldaar, waarde 4-0-0

-       6 lopens teulland, gelegen int Vinkel, waarde 8-0-0

-       13 hont hooiland, gelegen neffens de Goorsteeg, waarde 18-0-0

-       4 mergen en 2 hont hooiland, genaamd de Hoge Donk, waarde 25-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 238 dd 22 september 1806

Heer Nicolaas Pels wonend alhier, taxatie pachtwaarde

- perceel teulland en houtwas ten quohieren den Achtersten Akker, mitsgaders de Kluis, groot 1o lopens en 11 roeden, gelegen alhier int Vinkel, waarde 11-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 239 dd 22 september 1806

De weduwe Huibert Jan Schel inwoner alhier, taxatie pachtwaarde

- huis, stallinge gequoteerd  LA no. 24, hof en land groot 4 lopens en 4 roe aan de Lage Kant

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 240 dd 22 september 1806

Geurt Hendricx van Creij wonend te Nuland, taxatie pachtwaarde

- perceel teulland en houtwas, genaamd Pelshof, groot 6 lopens en 48 roeden, gelegen aan de Lage Kant, waarde 9-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 241 dd 22 september 1806

Marte van de Laar, taxatie pachtwaarde

-       Hoeve Heidezigt bestaande uit een Groote Huizinge en stallinge, schuur en aparte stallinge  gequoteerd LE no. 116, hof, boomgaard, houtwas en land groot 10  lopens, 11 roeden gelegen alhier op Kaathoven, waarde 39-0-0

-       Streep teulland, groot 2 lopens en 11 roeden, gelegen aldaar, genaamd de Kleine Schilts (?), waarde 4-10-0

-       Gaat door op blz 246

 

Blz. 242 dd 22 september 1806

Willem Hubert wonend Den Bosch, taxatie pachtwaarde

-       huis en stallinge, met een schop, gequoteerd LD no. 18, hof en land en voorpotingen, gelegen dicht bij het Ven, groot 2 lopens en 23 roeden,  waarde 22-0-0

-       4 lopens en 31 roeden teulland, gelegen in den Helsenhoek, waarde 9-0-0

-       Perceel houtwas, onbegroot, genaamd het Hemelrijck, groot 1 lopens en 25 roeden, gelegen alhier bij ’t Ven, waarde 13-0-0

-       4 streepen teulland ongroot ( in marge: 5 lopens en 2 roeden), genaamd Duinendaal gelegen aldaar, waarde 6-0-0

-       2 strepen teulland, onbegroot (in marge: 3 lopens en 7 roeden) mede genaamd en gelegen als voor, waarde 3-0-0

-       3 lopens en 11 roeden teulland, gelegen alhier op t Ven, langste nevens de weg, waarde 1-0-0

-       Perceel houtwas en heiveldt, groot 8 lopens, gelegen alhier in den Helsenhoek, achter den Duinberg, waarde 2-0-0

-       2 mergen te langst overt Nuland, waarde 16-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 245 dd 22 september 1806

De Weduwe Geert Geelings wonend te Rosmalen, taxatie pachtwaarde

-       2 mergen hooiland, gelegen in den Langen Kamp op het Middelst en Achterst Nuland, waarde 14-0-0

-       3 lopens en 9 roeden teulland, genaamd het Land op het Heikenhoef (?), gelegen alhier aan de Zandstraat, waarde 2-10-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 246 dd 22 september 1806

Vervolg van 241

-       3 lopens en 21 roeden teulland, genaamd de Groote Schilt, gelegen aldaar, waarde 6-10-0

-       5 lopens en 26 roeden teulland, genaamd het Monnik of Grooten Akker aan de Wetering, gelegen aldaar, waarde 16-10-0

-       Perceel teulland, een dries aldaar, onbegroot, waarde 5-0-0

-       4 lopens en 20 roeden teulland, genaamd het Nieuland en aan de Vonder,  gelegen aldaar, waarde 2-10-0

-       ½ in perceel heideveld, int geheel groot 5 lopens, genaamd de Geerkamp, waarde 2-0-0

-       Perceel teulland, zijnde een gedeelte van de Haverkamp, onbegroot, waarde 1-10-0

-       16 hond hooiland in de gemeene Hoeve, waarde 11-0-0

-       1 morgen hooiland voor en midden opt Nuland, waarde 8-0-0

-       4 hont hooiland, gelegen opt Nuland, waarde 6-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 248 dd 22 november  1806

Jan Cornelis van Dinther inwoner Nuland, taxatie pachtwaarde

-       huis, no 2 litt A, met aangelag groot 3 lopens en 10 roeden gelegen bij de Groote kerk, waarde 12-0-0

-       2 lopens en 40 roeden teulland, genaamd de Schuurhof, gelegen aldaar over de straat, waarde 3-10-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 249 dd 22 november 1806

De weduwe M. Gloudemans, taxatie pachtwaarde

-       huis en schuur, Litt E, no. 103, met aangelag, te Vinkel, groot 3 lopens en 27 roeden, waarde 15-0-0

-       teulland aldaar genaamd de Krommenacker, 3 lopens en 23 roeden, waarde 4-10-0

-       Teulland genaamd het Hekveld, groot 1 lopens en 43 roeden, gelegen aldaar, waarde 2-0-0

-       Teulland genaamd het witte Zijl, groot 4 lopens en 6 roeden, waarde 4-10-0

-       Teulland, den Achtersten Akker, groot 3 lopens en 19 roeden, waarde 3-10-0

-       Het peterselieveldje, groot 2 lopens en 19 roeden, gelegen aldaar, waarde 1-10-0

-       het Heiveldje, groot 2 lopens en 19 roeden, gelegen aldaar, waarde 1-10-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 251 dd 22 november 1806

De weduwe Peter Wijgergancx wonend alhier, taxatie pachtwaarde

-       huis, schuur litt B, no. 33,  en hof met teulland groot 1 lopens 30 roeden gelegen op Schotsheuvel, waarde 21-10-0

-       perceel teulland zijnde de 2 stukken groot 1 lopens en 11 roeden, gelegen aan de Nulandse straat, waarde 1-10-0

-       4 lopens gelegen aan de Hutstraat, waarde 2-0-0

-       2 lopens en 17,5 roeden, gelegen op de Akkers bij de Molen, waarde 4-0-0

-       Perceel Den kleinen akker, met nog een stuk samen 6 lopens en 5 roeden, bij Schotsheuvel, waarde 7-10-0

-       3 hont hooiland, gelegen voor en midden opt Nuland, waarde 4-0-0

-       1 mergen en 2 hont hooiland, op het Middelst Nuland, waarde 9-0-0

-       2,5 mergen hooiland, in de Korte Hoeve, waarde 12-10-0

-       4,5 hont hooiland, in de gemeene Hoeve, waarde 3-0-0

-       1 mergen int Achterst Nuland, waarde 6-0-0

-       1 mergen opt Achterst Nuland, waarde 6-0-0

-       2,5 mergen weiland, gelegen nevens het Groot Hoog, waarde 10-0-0

-       2 mergen weiland, gelegen aan Bosch straatje, waarde 8-0-0.

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 255 dd 22 november 1806

Johannes Balthus Langens wonend alhier, taxatie pachtwaarde

- 2 mergen en 1,5 hont op het Achterst Nuland, waarde 13-10-0.

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 256 dd 22 november 1806

Deweduwe Balthus Langens  wonend alhier, taxatie pachtwaarde

-       huis en stalling en schuur Litt C no.57, en land 14 lopens en 48 roeden aan den Krommenhoek,  waarde  31-10-0

-       5 lopens en 5 roeden alhier aan de Heide, waarde 6-0-0

-       1 lopens en 16 roeden alhier aant Vinkel genaamd den Streep, waarde 1-10-0

-       5 lopens genaamd Krakenburg, aan de Loonse straat, waarde 6-10-0

-       Schuur Litt C 63a, groot 5 lopens en 19 roeden, en de voorpotingen, groot 1 lopens en 14 roeden, alhier aan de Zandstraat, waarde 11-10-0

-       1 mergen 2 hont weiland gelegen op den Wolfsdijk, waarde 8-0-0

-       5 mergen weiland, op het Groot Hoog, waarde 20-0-0

-       2 mergen en 1,5 hont gelegen te lansgt overt Nuland, waarde 17-0-0

-       1 mergen hooiland in de gemeene Hoeve, waarde 4-1-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 259 dd 22 november 1806

De weduwe van Jan Hendrik van de Ven, taxatie pachtwaarde

-       Huis litt C, no 73,  met den hof groot 47 roeden, aan de roomse Kerk, waarde 7-0-0

-       Teulland genaamd de Klomp, groot 6 lopens en 14 roeden, waarde 7-0-0

-       2 lopens en 17 roeden teulland,  alhier op de Akkers, waarde 2-10-0

-       17 hond hooiland, te lansgt overt Nuland, waarde 22-0-0

-       0,5 mergen hooiland voor en midden opt Nuland, waarde 4-0-0

-       11 hond hooiland, in de Korte Hoeve, waarde 9-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 262 dd 22 november 1806

Geert van de Graaf wonend te Geffen, taxatie pachtwaarde

- 10 hond hooiland, op het middelst en achterst Nuland, waarde 11-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 262 dd 22 november 1806

Jan L. van Boxtel wonedn te Nuland, taxatie pachtwaarde

-       Huis en stalling Litt. A nr. 10, hof en land, groot 3 lopens en 9 roeden, aan de Lage Kant, waarde 13-15-0

-       Teulland den Hof gelegen aldaar, groot 2 lopens en 7 roeden, waarde 2-10-0

-       2 lopens en 45 roeden teulland, in de Nulandse straat, waarde 3-10-0

-       6,5 hont hooiland in de Korte Hoeve, waarde 9-10-0

-       1 morgen en 1 hont hooiland, op het Achterst Nuland, waarde 7-0-0

-       1 morgen, gelegen aldaar, waarde 6-0-0

-       1 morgen, ook daar gelegen, waarde 6-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 264 dd 22 november 1806

Huijbert van Dijk wonend alhier, taxatie pachtwaarde

-       huis en stallingen litt. C no. 61, met aangelag groot 3 lopens 16 roeden gelegen bij het ven, waarde 15-0-0

-       5 lopens en 7,5 roeden, gelegen aldaar, waarde 6-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 265 dd 22 november 1806

Marte Suijskens wonend te Nuland, taxatie pachtwaarde

- huis en stallingen, litt A no 3, hof en land groot 13 lopens 1 roe gelegen aan Nulandse straat, waarde 24-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 266 dd 22 november 1806

Dirk van Doorn wonend te Nuland, taxatie pachtwaarde

- huis en stallingen, litt A no. 6, hof en land groot 11 lopens 19 roeden aan de Nulandse straat, waarde 24-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 267 dd 22 november 1806

Antonius Govers, wonend te Hees, taxatie pachtwaarde

-       2 mergen hooiland, in de gemeene Hoeve, waarde 8-0-0

-       1 mergen gelegen aldaar, waarde 4-0-0

-       4,5 hont hooiland, waarde 3-5-0

-       8 hont gelegen aldaar, waarde 6-0-0

-       10,5 hont gelegen aldaar, waarde 7-0-0

-       1 mergen opt Voorst Nuland, waarde 9-0-0

-       ½ van 5 lopens en 9 roeden teulland genaamd de Krakenburg, alhier aan de Lage Kant gelegen, waarde 3-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Ra Nuland 104, blz. 269 dd 22 november 1806

Piet Boerdonk, taxatie pachtwaarde

-       huis en schuur, litt C no. 66, hof en land, groot 2 lopens, aan de Zandstraat, waarde 18-10-0

-       21 lopens en 2 roeden teulland gelegen aldaar aan de Zandstraat, waarde 21-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 270 dd 22 november 1806

Sijmen Willem van de Ven wonend alhier, taxatie pachtwaarde

-       huis, stallinge en schuur, gequoteerd Litt D, no. 79, hof en land groot 22 lopens aan het ven  gelegen, waarde 34-0-0

-       teulland groot 2 lopens 36?  roeden, op het ven, waarde 1-10-0

-       teulland en Heideveld in de Nieuwe Kampen, groot 17 lopens, 40 roeden, waarde 9-0-0

-       1 morgen en 2 hont hooiland, op het Achterst Nuland, waarde 8-0-0

-       4 hont gelegen aldaar, waarde 4-0-0

-       1 morgen en 2 hont gelegen voor en midden opt Nuland, waarde 9-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz 272 dd 22 november 1806

Antony Mathijs van Creij wonend alhier,

-       hoeve bestaande uit huis, stallinge en schuur, gequoteerd Litt. B, nr. 32, hof en land groot 38 lopens en 25 roeden bij Schotsheuvel gelegen, waarde 58-0-0

-       ca. 5 lopens houtbosch, genaamd het Eusel, gelegen aldaar, waarde 4-0-0

-       4 mergen hooiland te langst overt Nuland, waarde 30-0-0

-       4 mergen hooiland, op het Groot Hoog, waarde 17-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 274 dd 22 november 1806

Geert de Bres, wonend te Geffen, taxatie pachtwaarde

-       5 lopens teulland, aan den Papendijk gelegen, waarde 10-0-0

-       8 lopens en 11 roeden teulland, genaamd den Papendijkschen Hof, gelegen aldaar, waarde 16-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 275 dd 22 november 1806

Godefridus Heeren wonende Den Bosch taxatie pachtwaarde

-       1 mergen hooiland opt Middelst Nuland, waarde 8-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

 

Blz. 276 dd 22 november 1806

Anna Catharina van Gogh, wonend Den Bosch, taxatie pachtwaarde

-       1 mergen hooiland op het Voorst en Middelst Nuland, waarde 8-0-0

-       1 mergen hooiland ook aldaar gelegen, waarde 8-0-0

-       1 mergen op het Voorst Nuland, waarde 8-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 277 dd 22 december 1806

Mej Catharina Adriana van Merefoord, wonend Den Bosch, taxatie pachtwaarde

-       2,5 mergen hooiland, int Sevenvierendeel, zijnde het 5e perceel in den Brreden Kamp, waarde 15-0-0

-       3,5 mergen hooiland, zijnde het 2e perceel van den Derden Kamp, waarde 21-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104 - Blz. 278 dd 22 december 1806

Heren Antony Hom? en Hendrik Rovers wonend Den Bosch, taxatie pachtwaarde

-       Huis, groot achterhuis, stallinge met aangelag, groot 5 lopens en 5 roeijen, item 3 lopens in de Groene Kikvorst, en 2 lopens en 5 roeden voorpotingen daarbij, mitsgaders nog 38 roeden en 84 voeten daar aan gemeeten, staande en gelegen in de Helzenhoek, thans genaamd Puttershoek aan de Graafse Baan, waarde 31-0-0

-       6 lopens gekomen van de erven Jan Verhoeven, gelegen aldaar aan de straat, waarde 6-0-0

-       Huisplaats met aangelag, groot 7 lopens, gelegen aldaar aan de straat, met de voorpotingen, groot 6 lopens en 15 roeden, langs het even gemeld, en dit perceel lopende ten oosten en noorden neven de weg, waarde 13-0-0

-       6 lopens teulland gelegen aldaar achter den groten Duin, waarde 4-10-0

-       9 percelen inculten grond gelegen alhier opt Vinkel, neffe de weg, scheidende Nuland van Rosmalen, en langs de Loopgraaf, groot 2 mergen en 3 hont, item 2 mergen en 3 hont, item 1 lopens en 32 roeden, item 2 mergen 1 lopens en 36 roeden. Item 1 mergen, 4 hont en 42 roeden, item 5 lopens en 31 roeden, item 5 lopens en 41 roeden, item 1 mergen 1 hont en 5 roeden, item 1mergen 2 hont en 4 roeden, (Samen: 15 mergen, 2 hont en 41 roeden), waarde 16-12-0

-       Perceel genaamd den Ruijtenweg, groot 1 mergen 1 hont en 42 roeden, gelegen aldaar opt vinkel, waarde 1-8-0

-       2 voorpotinghen groot 37 roeden en 30 roeden, gelegen aldaar neffe de Graafsche Baan, waarde 0-4-0

-       Perceeltje inculten grond, groot 41 roeden en 39 roeden, gelegen aldaar achter het erf de weduwe Willem Verhoeven. Waarde 0-4-0

-       1,5 mergen hooiland, opt Achterst Nuland, waarde 3-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 282 dd 22 december 1806

Weduwe Gijsbert Bosch, wonend alhier in Nulands Vinkel, taxatie pachtwaarde

-       huis, achterhuis, stallinge, en schop en aangelag, en het Akkerke, groot 4 lopens en 2,5 roeden, gelegen int Nulands Vinkel, waarde 16-0-0

-       teulland en houtwas genaamd de 4 strepen, groot 2 lopens, aldaar bezijden gelegen, waarde 2-10-0

-       teulland en houtwas genaamd Vorster (?) Akker, gelegen teijnden den Heikamp, waarde 5-0-0

-       Teulland en houtwas genaamd den Akker met de drie Streepen, groot 6 lopens en 2 roeden, gelegen aldaar, waarde 6-0-0

-       Perceel binnenwei en houtwas, groot 1 mergen en 1,5 hont, gelegen aldaar, waarde 5-5-0

-       Perceel land genaamd den Heikamp, onbegroot met 48,5 roeden klaverdries aldaar gelegen, waarde 3-0-0

-       8 hont hooiland, te langst overt Nuland gelegen, waarde 9-0-0

-       1 mergen hooiland, gelegen op het Achterst Nuland, waarde 6-0-0

-       4 lopens hooiland gelegen op het Achterst Nuland, waarde 4-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 285 dd 22 december 1806

De Armmeesters alhier, taxatie pachtwaarde

-       1 morgen opt Achterst Nuland, waarde 6-0-0

-       1 morgen opt Achterst Nuland, waarde 6-0-0

-       8,5 hont gelegen aldaar, waarde 8-10-0

-       8 hont te langst overt Nuland, waarde 9-0-0

-       3 hont voor en midden opt Nuland, waarde 4-0-0

-       1 mergen genaamd het Hoekkampke op het Achterst Nuland, waarde 6-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 286 dd 22 december 1806

Hendrik Geenen wonend alhier, taxatie pachtwaarde

- huis en stallingen met tuijn, staand en gelegen bij de Roomsche Kerk, waarde 20-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 287 dd 22 december 1806

Peter van Gestel wonend alhier, taxatie pachtwaarde

-       1 mergen hooiiland te langst overt Nuland gelegen, waarde 8-0-0

-       1 mergen aldaar, waarde 8-0-0

-       ½ mergen voor en midden opt Nuland, waarde 4-0-0

-       4 hont opt Middelst Nuland, waarde 5-10-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 288 dd 22 december 1806

Otto de Suarz wonend Den Bosch, taxatie pachtwaarde

-       kasteel, leenhof, boerewoning, schuren, met stallingen,  tuinen en leegbosch, groot 4 mergen, waarde 56-0-0

-       6 mergen hooiland, genaamd de Hooikoppel, gelegen aldaar, waarde 18-0-0

-       Perceel teul en weiland, groot 2 mergen en 2 hont, gelegen neffens de Kerkstraat, waarde 9-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 289 dd 22 december 1806

Sijmen van de Wetering wonend alhier, taxatie pachtwaarde

-       huis satllinge en schop, met hof en land, groot 6 lopens en 6 roeden, en 1 lopesn Nieuwland, gelegen op Nulands Vinkel aan de Wetering, en tegen de steeg, waarde 18-0-0

-       3 lopens en 2 roeden teulland, gelegen aldaar over de Wetering, waarde 3-0-0

-       2 mergen en 1,5 hont aan de Binnenweide, aldaar, waarde 14-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 291 dd 29 januari 1807

Mevrouw de weduwe van Hagens geboren Lomans, wonende alhier, taxatie pachtwaarde

-       huis en erve zijnde de Hofstede de Elsbos, bestaande in de Heere Huijzinge, stal en koetshuijs, tuinmanswoning, brandhuis, Aschhok, Hoenderhok, Varkenshok, Duivenvlugt, Hoenderhuisje,  Hermitagie, Cappelletje,  etc met aangehorende landerijen als voorplein, hof, den nieuwen tuijn, boerentuin, dreef en water, groot samen 136 lopens en 26 roeden, aan de Lage Kant,  waarde 75-0-0

-       1 lopens en 35 roeden teulland, aan de Nulandse straat, waarde 1-10-0

-       De Hoeve Pelgrim, bestaande in een huis, stal, schuur, karhuis, varkenshok, bakest, met aangelag langs den Dijk, achter den Elsbos, groot 10 lopens, waarde 22-10-0

-       De kleine Pelgrimshoeve, bestaande in een bouwmanswoning , stal, schuur, karhuis, varkenshok, met aangelag, aldaar groot 8 lopens en 33 roeden, waarde 20-0-0

-       Het Slotje Pelgrim met aangelag, en akker daar tegen den Dijk, groot 5 lopens en 35 roeden, waarde 9-0-0

-       Perceel groes de Hazekampen achter het slotje bij de Elsbos, groot 37 lopens en 3 roeden, waarde 22-0-0

-       1 lopens en 15 roeden teulland aldaar, waarde 1-0-0

-       Teulland en houtwas aldaar langs de Zomerdijk, en 2 strepen daar teijnde, groot 7 lopens en 8 roeden, waarde 5-0-0

-       15 akkers, de lange Stukken en 9 de Korte Stukken  aldaar, groot 29 lopens en 4 roeden, waarde 15-0-0

-       Houtbosje aldaar 1 lopens en 33 roeden, waarde 1-0-0

-       1 lopens en 13 roeden op de Akkers, genaamd Jonkersstuk, waarde 1-0-0

-       Teulland aan de Zomerdijk aan de Haag, groot 4 lopens en 15 roeden, waarde 3-0-0

-       Houtwas en teulland de streep Vossebosch met teulland, groot 10 lopens en 4 roeden, bij Schotsheuvel, waarde 5-10-0

-       Houtbosje omtrent de Groenstraat 6 lopens en 2 roeden, en nog een houtbosje aldaar 2 lopens en 35 roeden, met teulland daaraan 1 lopens en 7 roeden, samen 10 lopens en 4 roeden, waarde 6-0-0 ( geheel doorgestreept)

-       Huis, erf …. En aangelag, in Berghof, groot 13 lopens en 35 roeden, in den Helsenhoek, waarde 11-0-0

-       Huizinge en stal bij Hei en Wei, met aangelegen nieuwe Erf, groot ca. 5,5 lopnes, waarde 15-0-0

-       Perceel den Hazenwind, groesgronden aan het Vinkel, groot 14 lopens en 7,5 roeden, waarde nihil

-       Perceel Wildvlugt aldaar, op 10 lopens op den Helsenhoek, waarde nihil

-       Een perceel Snappeveld opt Vinkel, 90 lopens, waarde nihil

-       Een perceel Lijsterveld, aldaar 17 lopens, 42 roeden, waarde nihil

-       Perceel Kivitte Veld, aldaar op 7 lopens 24 roeden, waarde nihil

-       Perceel Spreeuwenveld, aldaar op 31 lopens 28 roeden, waarde nihil

-       Een huisje en aangelag, Hagenveld aldaar op 7 lopens en 28 roeden, aldaar bij de Graafse Baan, waarde 3-0-0

-       Perceel hooiland neffens den HekkenKamp  in de polder van der Eijgen, op 16 ½ , waarde 14-0-0

-       Perceel hooiland aldaar, op het Achterst Nuland, op 5 lopens, waarde 5-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, M. vd Laar, A. v. Weert, N.Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 296 dd 29 januari 1807

Heer van de heer JWFJ van Hagens, wonend te Den Bosch, taxatie pachtwaarde

-       huis met stal en schuur met aangelag op 3 lopens en 42 roeden, bij de Elsbos aant marktveld, waarde 12-0-0

-       een schuur bij de huizinge Vrijenstein en aangelag Hei en Wei, 60 lopens en 20 roeden, waarde 17-0-0

-       Hooiland de Hazenkamp, groot 29 lopens en 17 roeden, bij de Elsbos, waarde 22-0-0

-       Het Kappittel Kamp in e polder van der Eijgen, groot 8 lopens, waarde 8-0-0

-       Den HekkenKamp aldaar, 12 lopens groot, waarde 12-0-0

-       Perceel hooiland, op het voorst Nuland, groot 9 lopens, waarde 9-0-0

-       Perceel Nieuw Erf, Berg en Dalen op 58 (?) lopens en 28 roeden, waarde nihil

Tekenen: RA Wierdsma, M. vd Laar, A. v. Weert, N.Esser Meerman

 

Blz. 298 dd 29 januari 1807

Op verzoek van Ermert van Nuland wonend te Nuland, taxatie van

-       huis, stal en schuur met aangelag, staande bij de Roomsche Kerk aan de dijk, waarde 21-0-0

-       Teulland 1 lopens 38 roeden, bij het Heike op de Akkers, waarde 1-0-0

-       ½ van 12 morgen de Hazekampe zijnde weiland bij het Kasteel, waarde 22-0-0

-       16 hond hooiland neffens het Groot Hoog, waarde 12-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, M. vd Laar, A. v. Weert, N.Esser Meerman

 

Blz. 299 dd 29 januari 1807

Geurt, Petronella, Maria en Anneke van de Wetering wonend te Nuland en Geffen, taxatie van

-       huis, stallingen en aangelag, groot 2 lopens en 7 roeden, op Schotsheuvel, waarde 12-0-0

-       1 lopens 35 roeden teulland bij de molen aan het Heike, waarde 1-5-0

-       1 lopens en 32 roeden alhier op de Hoge Hoeve, waarde 1-0-0

-       7 lopens alhier bij de Graafsche Baan, waarde 7-0-0

-       8 hont op het voorst Nuland, 8-0-0

-       8,5 hont op het Agterst Nuland, 8-10-0

Tekenen: RA Wierdsma, M. vd Laar, A. v. Weert, N.Esser Meerman

 

Blz.300 leeg

 

Blz. 301 dd 29 januari 1807

Op verzoek van Johannes van Nuland, wonend te Nuland taxatie van land:

-       huis, stalhuis, schop en bakestmet aangelag, groot 16 lopens 35 roeden, alhier int Vinkel, waarde 30-0-0

-       teulland achter de est, groot 5 lopens 8 roeden, waarde 5-0-0

-       de klaverveldjes, groot 1 lopens en 8 roeden, waarde 1-0-0

-       de Broekstrepen, groot 3 lopens en 3 roeden, teulland, waarde 1-10-0

-       teulland midden op den Hoef, 5 lopens en 38 roeden, 5-0-0

-       teulland op de Donken, 5 lopens en 5 roeden, waarde 5-0-0

-       de Garstakker, teulland, groot 4 lopens en 34 roeden, waarde 4-10-0

-       het land van het hoefke, groot 5 lopens en 13 roeden, waarde 5-0-0

-       12 mergen binnenwei en Bosse, waarde 6-0-0

-       2 mergen hooiland in de korte hoeve, waarde 10-0-0

-       7,5 hont in de gemeene hoeve, 5-10-0

-       1 mergen aldaar, 4-0-0

-       1 mergen in de lange hoeve, 4-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, M. vd Laar, A. v. Weert, N.Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 303 dd 29 januari 1807

Op  verzoek van Albertus Pennings wonend Nuland taxatie van:

-       huis stal en schuur met aangelag, 4 lopens en 25 roeden, waarde 16-0-0

-       teulland de streepen int Land ’t Bosch, groot 3 lopens, waarde 3-0-0

-       teulland de Kromstukken, aldaar, waarde 2-10-0

-       teulland de Garstakker, aldaar, 4-0-0

-       teulland de Donk, 3 lopens, aldaar, waarde 3-10-0

Tekenen: RA Wierdsma, M. vd Laar, A. v. Weert, N.Esser Meerman

 

Blz. 305 dd 29 januari 1807

Taxatie op verzoek van Willem Wolfs wonend alhier, van:

-       huis stal, schuur en aangelag, groot 2 lopens en 25 roeden, gelegen aan de Weerscheut, waarde 16-0-0

-       teulland aldaar, teijnde de weerscheut, 3 lopens en 10,5 roeden, waarde 4-10-0

-       teulland aan de Rijt, 3 lopens en 20 roeden, 4-15-0

-       Teulland op Martens akker, 2 lopens en 20 roeden, 1-10-0

-       Nieuw erf op het Vinkel, bij de Weerscheut, waarde 5-0-0

-       Hooiland in de gemeene hoeve, waarde 4-10-0

Tekenen: RA Wierdsma, M. vd Laar, A. v. Weert, N.Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 307 dd 29 januari 1807

Taxatie op verzoek van Antony Lambert van Rooij, wonend alhier, gexaeerd als folio 127

-       huis, stal en aangelag, 5 lopens en 7 roeden, gelegen int Vinkel, waarde 18-0-0

-       teulland den Akker, groot 3 lopens en 38 roeden, gelegen aldaar, waarde 3-0-0

-       groesveld en teulland, het Streepke, 3 lopens en 17 roeden, waarde 2-10-0

-       item groes, de Boskens,  28 roeden aldaar, waarde 2-0-0

-       teulland, het Kroonstuk, 2 lopens en 34 roeden, waarde 2-10-0

-       Teulland de Flaas (?) 2 lopens en 22 roeden, waarde 2-0-0

-       Teulland het Hekkeveld, 1 lopens en 39 roeden, waarde 1-10-0

-       Teulland den Voorsten akker, 2 lopens en 41 roeden, waarde 2-10-0

-       Groesveld en 6 percelen teulland, 6 lopens en 34 roeden, waarde 4-10-0.

Tekenen: RA Wierdsam, A van Weert, Geurt Govers

 

Blz. 309 dd 22 maart 1807

Taxatie op verzoek  van Andries Govers, wonende te Den Bosch, van

-       perceel teulland in den Helzenhoek, “Poulus Geurts streep”2 lopens en 34 roeden, waarde 9-0-0

-       heivelden, Bosch in Nieuwlands Vinkel, waarde 7-0-0

-       8,5 hont hooiland, opt Agterste Nuland, waarde 3-0-0

-       6,5 hont in Korte Hoeve 2-10-0

Niet getekend

 

Blz. 310 dd 27 april 1807

Taxatie op verzoek  van Mevr. Maria Agnes Voskamp, weduwe wijlen Hr en Mr. Johan van Bommel wonend Den Bosch, van de waarschijnlijke huur of pacht prijs

- Nulandse straat tiende, pachtprijs 60-0-0

Niet getekend.

 

EINDE

Geef ons uw mening

Ga naar boven