RA Nuland 101 Collaterale Successie (1747-1768)

RA Nuland 101 collaterale successie 1747  - 1768

 

Blz. 1 dd 10 november 1747

Weduwe Jan Cornelisse, overleden Geffen 30 september 1747, bezit te Nuland

-       ½ van een ledige huisplaats groot int geheel 1 lopens en 31 roeden, oost de erfgenamen van Geurt Sigmans, zuijd Juffr. De Booij, noord de gemeene straat, waarde 25-0-0

Tekent Willem Aenhuijs, officier.

 

Blz. 3 dd 30 november 1747

Jan Aent Hoogh, overleden Geffen 18 oktober 1747, bezit te Nuland

-       Huis en aangelag, groot 9 lopens en 27 roeden aan Boschstraatje, oost erfgenamen Corstiaan van gogh, west Gijsbert Ruijs, zuid de gemeene straat, noord het Boschstraatje, waarde 690-0-0. Belast met rente van 1-15-0 aan de Armen van Nuland, in kapitaal 43-15-0, resteert 646-15-0

-       4 lopens en 5 roeden teulland, gelegen als voor, oost Joost Hannegraaf, west de erfgenamen Corstiaan van Gogh, zuid en noord de straat, waarde 125-0-0. Beslast met een 1/3 pacht in 8-0-0 aan het geestelijke comptoir van Tengnagel, doende 2-13-8. Verder aan de beurze 1/3 deel zijn 6-8-0 zijnde 2-10-0, doende samen in kapitaal 120-0-0, resteert 5-0-0

-       3 lopens en 9 roeden teulland, gelegen als voor, oost Lambert Seepen, west Joost Hannegraaf, zuid de gemeene straat, noord het gemeents zaaijland, waarde 65-0-0

-       2 mergen hooiland, gelegen alhier ter plaatse de Hogen weg, met nog 2 hont van de pastorije, oost het gemeene land, west Treijntje Peters aant Hoog, zuid het Bosstraatje, noord de Neeteringsgraaf, waarde 225-0-0

-       1 mergen voor en midden opt Nuland, oost St Anthonis Gilde, zuid de Neeteringsgraaf, west Gijsbert de Wert, noord het Achterst Nuland, waarde 110-0-0

-       4 hond hooiland opt Achterst Nuland, oost Jan van Kilsdonk, west Gijsbert de Wert, zuid de neeteringsgraaf, waarde 110-0-0

-       2 hont hooi land voor opt Nuland, oost de weduwe Jan de Wert, west Maria Quacq, zuid de Neeteringsgraaf, noord de Wetering, waarde 72-0-0

-       1 mergen hooiland gelegen te langst overt Nuland, oost Peter van de Ven, west de weduwe Jan de Wert, zuid de Neeteringsgraaf, noord de hoefdijck, waarde 60-0-0

-       14 hont hooiiland in de gemeene hoeve oost Hendrik Gerrit Bosch, west Corstiaen Beijvelt, zuid hoefdijck, noord de Agterdijk, waarde 28-0-0

-       4 mergen hooiland genaamd ter plaats de Hoog Donk, oost de erfgenamen Marte de Kort, west Heer Aenhuijs, zuid Johannes van Rosmalen, noord de Hoefdijck, waarde 90-0-0

-       1 hont hooiland gelegen als voor, oost Kostiaan Beijvelt, west de weduwe Jan de Wert, zuid het gemeene stuck, noord de Weeteringgraaf, waarde 4-0-0

Totaal 1415-5-0

Tekent Willem Aenhuis, officier.

veel meer . >1300-0-0

 

Blz. 12 dd 31 januari 1748

Toomas Hannegraaf overleden Nuland 28 december 1747, bezit alhier

-       1/2 van een huis aan de wolfsdijk, oost Gijsbert Ruijs, west Gijsbert Spierings, zuid en noord de gemeene straat, waarde 225-0-0. Belast met een half vat rogge aan het Geefhuijs te Den Bosch in kapitaal: 78-2-8, resteert 146-17-8

-       ½ van perceel teulland, groot 1 lopens en 23 roeden gelegen in het Conijnshol, oost Neesque van Boxtel,  west de gemeene straat, zuid Gerrit van Gogh, noord Joost Hannegraaf, waarde 25-0-0


Erfgenaam: Antony Hannegraaf, broer van de overledene

Tekenen: W. Aenhuijs, Gijsbert van Kreij, Adrijaen Willems van Creij.

 

Blz. 16 dd 31 januari 1748

Jan Geerit Geerlings, overleden Nuland 30 december 1747, bezit

-       ¼ deel in 5 hont hooiland, genaamd het Hoeckampken, gelegen, oost Kepkensdonkdijk, west de erfgenamen Jan Joosten de Cort, zuid erfgenamen Heer de Booij, noord den Hoefdijck, waarde 20-0-0

Tekenen: W. Aenhuijs, Gijsbert van Kreij, Adrijaen Willems van Creij.

 

Blz. 18 dd

Jan Geerit Geerlings, overleden Nuland 30 december 1747, bezit

Onder Kessel;

-       ¼ deel in perceel gelegen in de agterste Luijckens, groot 4 hont, waarde 45-0-0

Onder Nuland:

-       ¼ deel in 5 hont hooiland, genaamd het Hoeckampken, gelegen, oost Kepkensdonkdijk, west de erfgenamen Jan Joosten de Cort, zuid erfgenamen Heer de Booij, noord den Hoefdijck, waarde 20-0-0

Marcelis Quack is voogd van de overledene. Niet getekend

 

Blz. 21 dd 10 mei 1749

De erfgenamen van Jan aent Hoogh doen een vrijwillige gifte aan de huisarmen van Geffen, taxatie van het goed:

-       1 mergen gelegen op de Hoge Donck , oost erfgenamen Willem Joost de Cort, west Heer Willem Aenhuijs, zuid de erfgenamen Jan aant Hoog, waarde 50-0-0

-       1 mergen gelegen te langst overt Nuland, oost Peter van de Ven, west de weduwe Jan de Wert, zuid de neteringsgrsaaf, noord de Hoefdijck, waarde 90-0-0

Tekenen: W Aenhuijs, Adriaen Willems van Creij, Jacobus Langens, Jacob Dirk Cremers, secr

 

Blz. 23 dd 11 maart 1750

Hr Maximilian Antoin Barron de Gestel, overleden Den Bosch 12 februari 1750, bezit te Nuland:

-       ½ in een huis ofte hoeve met landerijen,  groot 8 lopens, oost de eijgenaar, west Corstiaan Beijvelt, zuid den Somerdijck, noord den Eijgenaar, waarde 312-10-0

-       ½ in een perceel bij het huis gelegen, oost en noord de eijgenaar, west Zeger van de Poel, zuid Corstiaen Beijvelt, waarde 75-0-0

-        ½ in 9 lopesn en 22 roeden genaaamd de Heuvelcamp, oost en west de eijgenaar, zuid Jan Wolfs, noord de Santstraat, waarde 190-0-0

-       ½ in een Perceel land gelegen als voor, oost en west het vorige en komende perceel, zuid …., noord de Heer van Nuland, waarde 45-0-0

-       ½ in een een hofken groot 23 roeden, oost, west en zuidwaarts de eijgenaar, noord de Heer van Nuland, waarde 55-0-0. Belast met de 1/32 van een rente van 0-14-0 aan de Armen van nuland, in kapitaal 8-15-0, resteert 46-5-0

-       ½ in 13 hont hooiland gelegen over den Hogenweg, oost erfgenamen Mevrouw Plenus, west Corstiaen Beijvelt, zuid den Hoogenweg, noord de Neeteringsgraaf, waarde 150-0-0

-       ½ in 2 morgen, een weijcamp genaamd den Hasencampen gelegen  in de Polsbroeck, oost, west, zuid en noord de Eijgenaar, waarde 125-0-0. Belast met een rente van 6-0-0 aan het Geefhuijs te Den Bosch, in kapitaal voor de helft 75-0-0, resteert 50-0-0

-       ½ in een perceel teulland, genaamd het eusel achter het slotje omringd door de eijgenaar, waarde 25-0-0

-       ½ in een steene huijske of slotje met den hof en bogaart, , oost de weduwe Paulus Govers, west, zuid en noord de eijgenaar, waarde 165-0-0

Tekenen:Willem Aenhuis, Gijsbert van Creij, Jacobus Langens, JD Cremers, secr.

 

Blz 32. dd 13 mei 1752

Maria Michielse van der Putten, huisvrouw van Aert Arien van Geffen, overleden Hees 21 januari 1752, bezit te Nuland

-       1/3 deel in 4 hont hooiland, op het middelst Nuland, oost Joost van de Goor, west Adriaan van alst, zuid en noord Hendrik van de Ven, waarde 36-0-0

Tekenen: Jan wolfs, Peeter van de Ven.

 

RA Nuland 101 - Blz 34. dd 6 november 1752

Heer Johan de Hee, overleden Berlicum 2 oktober 1752, bezit te Nuland

-       hoeve en aangelegen landerijen op het vinckel, groot 16 lopens en 3 roeden, oost de straat, west Hendrik van de Ven, zuid Heer van Engele, noord het vinckel, waarde 1800-0-0

-       5 lopens en 18 roeden teulland gelegen als voor, genaamd Agter den Els, omringd door de eigenaar, waarde 450-0-0

-       1 lopens en 8 roeden genaamd de Clavervelden, omringd door de eijgenaar, waarde 110-0-0

-       3 lopens en 3 roeden teulland, genaamd de Broekhoeipen, oost, west en zuid de eigenaar, noord het Vinckel, waarde 250-0-0

-       5 lopens en 5 roeden, teulland ter plaatse genaamd Op de Doncken,  oost, west en noord Jan Lambers, zuid Lambert van Rooij, waarde 350-0-0

-       Perceel teulland genaamd "het land in de hoef", oost, west en noord de eijgenaar, noord Willem Vorstenbosch, waarde 350-0-0

-       4 lopens en 34 roeden aldaar genaamd den Garstakker, oost, west en zuid Heer Costerius, noord de straat, waarde 250-0-0

-       Perceel teulland gelegen als voor genaamd "in den hoef" groot 5 lopens en 13 roeden, oost Adriaan van Alst, west Heer Costerius, zuid de Vinkelse Wetering, noord de gemeente van Geffen, waarde 350-0-0

-       12 mergen gelegen aldaar genaamd de Binnenweij, oost en noord de Geffense Gemeente, west de Weerscheut, zuid Adriaan van Alst, waarde 300-0-0

-       2 mergen hooiiland in de Corte Hoeve, oost Heer van der Meulen, west Heer Costerius, zuid Lambert Weijgergangs, noord Heer Meijer, waarde 125-0-0

-       7,5 hont hooiland in de gemeene hoeve oost Heer van der Meulen, west Kerk van Geffen, zuid de Hoefdijck, noord den Agterdijck, waarde 70-0-0

-       1 mergen inde gemeen Hoeve, oost en west Maria Aant Hoog, zuid de Hoefdijk, noord den Agterdijck, waarde 50-0-0

-       1 mergen in de lange hoeve, oost Jan Wolfs, west Heer Cassemajoor, zuid de Hoefdijk, noord Agterdijk, waarde 50-0-0

Goederen belast met 1-15-1 aan het comptoir van de domijnen van brabant, in kapitaal 43-16-9, en 0-6-0 aan de Kerk van Geffen in Kapitaal 7-10-0, totaal 51-6-9, resteert 4453-13-7

Tekenen Jan Wolfs, Peeter van de Ven.

 

Blz.  41 dd 8 december 1752

Hendrik de Cort, overleden te Grave, 9 november 1752, bezit te Nuland:

-       ½ in een perseel teulland groot 3/7/8? Lopens en 9 roeden genaamd Hansenhoef, oost Lambert Weijgergangs, west Adriaan Hannegraaf, zuid het gemene land, noord het Rooijland, waarde 57-10-0. Belast met 0-3-6 chijns, aan het chijnsboek van Mevrouw Gistel, in kapitaal 2-2-3, resteert 55-7-13

-       ½ in een 1 mergen hooiland voor en midden opt Nuland, oost Jacob Ariens van Gogh, west St Anthonis Gilde, zuid de Neeteringsgraaf, noord het Agterst Nuland, waarde 78-0-0

-       ½ in 4 hont hooiland gelegen opt Nuland, oost Sijmen Bosch, west de erfgenamen Corstiaen Beijvelt, zuid de Neeteringsgraaf, noord het weteringske, waarde 90-0-0

-       ½ van een Perceel hooiland, groot 2 hont gelegen als voor opt Nuland, oost Schalk van de Ven, west Maria Quacq, zuid de Wetering, noord het Weteringske, waarde 65-0-0

-       ½ van 14 hont hooiland, in de gemeene hoeve oost Hendrik Janse Spierings, west erfgenamen Corstieaen Bijvelt, zuid den Hoefdijk, noord Agterdijck, waarde 65-0-0

-       !/2 in 1 hont hooiland, gelegen over den hoogen weg, oost Gerrit van Gogh, west Cobus Langens, zuid den Hogenweg, noord de neeteringsgraaf, waarde 8-0-0

Tekenen Willem Aenhuijs, Jan Wolfs

 

Blz. 46 dd 28 februari 1753

Jan Tomas Strick, overleden Hees 14 januari 1753, bezit te Nuland

-       3 hont hooiland, gelegen achter op Nuland, oost Heer Meijer, west Adriaan van Alst, Zuid het Middelst Nuland, noord de hoefgraaf,  waarde 40-0-0

Willem Tomas Strick als erfgenaam.

Tekenen: Willem Aenhuijs, Jan Wolfs, Peeter van de Ven

 

Blz. 49 dd 13 februari  1753

Maria Jan Potters, overleden Schijndel 9 januari 1753, bezit te Nuland

-       ½ in een perceel hooiiland, ongedeeld, groot ca 2 karre hooi, oost Sijmen van de Wetering, west de weduwe van de Reijt, zuid de weduwe Dorelijers, waarde 12-0-0

Tekenen: Jan Wolfs, president schepen en loco officier, Peter van de Ven, Adriaan Verstegen.

 

Blz. 51 dd 29 maart 1753

juffr Maria Anna van Boxtel, overleden Den Bosch , begraven 22 februari 1753, bezit te Nuland

- ½ in 1/6 deel van de Nulandse straattiende waarde 750-0-0

Tekenen Jan Wols, Peeter van de Ven

 

RA Nuland 101 - Blz. 53 dd 2 oktober 1753

Jan van Loon, overleden Nuland 16 augustus 1753, bezit alhier

-       ¼ deel in ½ van perceel hooiland groot int geheel 2,5 morgen, in de Corte Hoeve gelegen, oost Heer Meijer, west Adriaan Hannegraaf, zuid gemeene land, noord den agterdijck, waarde 12-10-0

-       ¼ deel in 2 lopens teulland van ouds genaamd Peter Steijne Hofken, oost Adriaan van Schijndel, west Heer van Nuland, zuid Heer van Nuland, noord de Somerdijck, waarde 30-0-0

-       ¼ deel in 2 lopens en 33 roeden teulland gelegen als voor, beneffens Coudewaters land, oost Jan Philipse, west Jan Teijsse van Creij c.s., zuid gemeene straat, noord de weduwe Govers, waarde 40-0-0

-       ¼ deel in 10,5 hont hooiland, int Sevenvierendeel, oost Hendrik van Vugt, west Hendrik van der Ven c.s., zuid de Hoefdijck, noord Juffr. Ruijs, waarde 50-0-0

-       ¼ deel in 4 hont hooiland gelegen als voor op het middelst Nuland, oost de Kerk van Geffen, west Hendrik Hanegraaf, zuid Maria Quacq, noord het Agterst Nuland, waarde 20-0-0

-       ¼ deel van 1 mergen hooiland, gelegen als voor Agter opt Nuland, oost Juffr. Ermers, west Maria Quacq, zuid het middelst Nuland, noord den Hoefgraaf, waarde 20-0-0

-       ¼ deel van 1 mergen hooiland gelegen als voor te langst overt Nuland, oost een volgend perceel, west Dirk Spierings, zuid de Neteringsgraaf, noord den Hoefgraaf, waarde 20-0-0

-       ¼ deel in 3 hont hooiland, gelegen als voor voor en midden opt Nuland, oost Willem Vorstenbosch, west een vorig perceel, zuid de Neeteringsgraaf, noord het Agterst Nuland, waarde 10-0-0

Tekenen Jan Wolfs, Peeter van de Ven

 

RA Nuland 101, collaterale successie, blz. 59 dd 3 oktober 1753

Jan van Loon, overleden Nuland 16 augustus 1753, bezit alhier

Onder Geffen

-       1/4e deel in 2 lopens en 16 roeden teulland gelegen te Vinkel, waarde 7-10-0

Onder Nuland

-       ¼ deel in ½ van perceel hooiland groot int geheel 2,5 morgen, in de Corte Hoeve gelegen, oost Heer Meijer, west Adriaan Hannegraaf, zuid gemeene land, noord den agterdijck, waarde 12-10-0

-       ¼ deel in 2 lopens teulland van ouds genaamd Peter Steijne Hofken, oost Adriaan van Schijndel, west Heer van Nuland, zuid Heer van Nuland, noord de Somerdijck, waarde 30-0-0

-       ¼ deel in 2 lopens en 33 roeden teulland gelegen als voor, beneffens Coudewaters land, oost Jan Philipse, west Jan Teijsse van Creij c.s., zuid gemeene straat, noord de weduwe Govers, waarde 40-0-0

-       ¼ deel in 10,5 hont hooiland, int Sevenvierendeel, oost Hendrik van Vugt, west Hendrik van der Ven c.s., zuid de Hoefdijck, noord Juffr. Ruijs, waarde 50-0-0

-       ¼ deel in 4 hont hooiland gelegen als voor op het middelst Nuland, oost de Kerk van Geffen, west Hendrik Hanegraaf, zuid Maria Quacq, noord het Agterst Nuland, waarde 20-0-0

-       ¼ deel van 1 mergen hooiland, gelegen als voor Agter opt Nuland, oost Juffr. Ermers, west Maria Quacq, zuid het middelst Nuland, noord den Hoefgraaf, waarde 20-0-0

-       ¼ deel van 1 mergen hooiland gelegen als voor te langst overt Nuland, oost een volgend perceel, west Dirk Spierings, zuid de Neteringsgraaf, noord den Hoefgraaf, waarde 20-0-0

-       ¼ deel in 3 hont hooiland, gelegen als voor voor en midden opt Nuland, oost Willem Vorstenbosch, west een vorig perceel, zuid de Neeteringsgraaf, noord het Agterst Nuland, waarde 10-0-0

Totaal 210-0-0. 20e penn: 20-10-0

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van de Ven

 

Blz. 65 dd 4 januari 1754

Hendrik Gerrit Bosch, overleden Nuland 17 november 1753, bezit aldaar

-       8 lopens en 12 roeden teulland, gelegen neffens de Santstraat, oost de erfgenamen Corstiaen Beijvelt, west Sijmen Bosch, zuid Paulus Govers, noord den Houtwas, waarde 400-0-0

-       Den houtwas rontom het vorige perceel, waarde 20-0-0

-       4 hont hooiland, Agter opt Nuland gelegen, oost Juffr. Abangelis, west ….., zuid den Agterste Graaf, noord den Hoefgraaf, waarde 50-0-0

Totaal 470-0-0, belast met een gereduceerde rogpacht te betalen met 3-0-0 aan het geestelijk comptoir van Tengnagel in kapitaal 75-0-0, verder een coornpacht van 6,5 vat rogge aan het ggeestelijk komptoir van de Heer Kempenaar, in kapitaal 126-19-2, een nabuurchijns van 0-2-10 in kapitaal 3-5-10. Verder een kapitaal van 160-0-0 sijnde een schepen schuldbrief of realisatie aan de weduwe van Lodewicus Mosselvelt,in totaal 365-4-12, resteert 104-15-4.

Lijsbet Jans Quack, als weduwe en erfgename.

Tekenen: Jan Wolfs en Peter van de Ven.

 

 

Blz. 71 dd 2 april 1754

Harske weduwe Jan Hendrik Spierings, overleden 15 februari 1754 te Nuland, bezit:

-       3 lopens en 10 roeden gelegen aan de reijd, oost Bastiaan Wolfs, west Jan Wolfs, zuid de Reijt, noord de Heijde, waarde 200-0-0

-       Zijn houtwas aldaar gelegen omringt als vorige perceel, waarde 40-0-0

-       1 mergen hooiland op het Achterst Nuland, oost Adriaan van Alst, west erfgenamen Cremers, zuid het Middelst Nuland, noord Hoefgraaf, waarde 110-0-0

Jan Tijsse van Creij als neef en een der erfgenamen verklaard dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen Jan Wolfs president en loco officier, Hendrik Meijers, Peeter van de Ven.

 

Blz. 75 dd 12 augustus 1754

Johannes Jansen van Rosmalen, taxatie van zijn goederen te Nuland

-       3,5 mergen hooiland gelegen op de Doncke, oost Juffr. de Waal, west Heer van Nuland, zuid Hendrik van der Ven, noord Kerk van Geffen, waarde 150-0-0, belast met een kapitaal van 150-0-0 door Willem de Cort, op 6 april 1750. Verder op 13  maart 1752 met een kapitaal van 150-0-0. Totaal 450-0-0.

Tekenen: Jan Wolfs president en loco officier

 

Blz. 77 dd 27 november 1754

Jan Hendrickx, begraven Nistelrode 4 oktober 1754, bezit alhier

-       ½ mergen hooiland in de benedenste Gemeene hoeve, oost den Kesselschen Nieuwendijk, west het gemeene land, zuid Adriaan van …., noord den Agterdijk, waarde 30-0-0

Tekenen W Aenhuijs, Jan Wolfs, Adriaan Verstegen.

 

Blz. 79 dd 30 juli 1755

Jan van der Aa, overleden en begraven Nuland 9 juni 1755, bezit alhier

-       ½ in een huis en land neffen het bosken op de Donken, oost Dirk…… (niet ingevuld), west Jan Claas Verstegen, zuid de Wetering, noord Adriaan van der Aalst, waarde 175-0-0

-       ½ in 2 lopens teulland genaamd de Geerkamp, oost het Kempke, west de straat, zuid het vorige perceel, noord Lambert van Rooij, waarde 60-0-0

Belast met de ½ van eem kapitaal van 500-0-0, aan Mej. Catharina Bruinings, volgens schepen schuld brief te Nuland dd 28 september 1752, waarde 250-0-0

Tekenen Jan Wolfs president en loco officier, Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij.

 

RA Nuland 101 - Blz. 83 dd 15 december 1755

Juffr Anna Barbara Costerius, overleden te Weert den 9 november 1755, bezit alhier

-       hoeve 6 lopens en 2 roe op het vinckel, met zijn houtwas, oost Toon Vorstenbosch, zuid de straat, west Adriaan van der Alst, noord Heer Costerius, waarde  600-0-0

-       4 lopens en 46 roeden teulland gelegen als voor, oost Lambert van Rooij, west Heer Suijskens, zuid Heer Costerius, noord de heijde, waarde 175-0-0

-       2 lopens en 14 roeden teulland genaamd het Akkerken, met zijn houtwas, oost Adriaan van Alst, west Heer Suijskens, zuid de Wetering, noord de heijde van Geffen, waarde 200-0-0

-       2 lopens en 14 roeden teulland, met zijne houtwas, gelegen als voor, zelfde ringenoten als vorige perceel, waarde 125-0-0

-       48,5 roeden teulland genaamd in den Heijcamp, gelegen als voor, zelfde ringenoten als voor, waarde 25-0-0

-       ½ mergen voor opt Nuland, oost Johan Versteegen, zuid het Geefhuijs tot Den Bosch, west de Neeteringsgraaf, noord het weteringske, waarde 150-0-0

-       8 hont te langst overt Nuland, oost Zeger van der Poel, west Heer Meijer, zuid de Neteringsgraaf, noord den Hoefgraaf, waarde 175-0-0

-       1 mergen hooiland, achter opt Nuland, oost Gerrit van gogh, west Hendricus Spierings, zuid den Agterdijck, noord Hoefgraaf, waarde 50-0-0

-       Den houtwas en binneweij groot 1 mergen en 1,5 hont in het Vinckel gelegen, oost het HeesVinckel, west Heer Suijskens, zuid Heer Costerius, noord de eijgenaar, waarde 50-0-0.

Belast met een chijns aan de domeijnen van Brabant, groot 12,5 stuijvers, in kapitaal 15-12-0, resteert totaal 1534-7-0.

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, Peeter van de Ven.

 

Blz. 89 dd 25 februari  1756.

Cornelia Tijsse van der Alstvoort, overleden Geffen, bezit alhier:

-       1 mergen hooiland int sevenvierendeel, oost erfgenamen Jan van Loon, west Juffr. de Waal, zuid Hendrik van den Ven, noord Peeter van der Ven, waarde 120-0-0.

Tekenen: Jan Wolfs president loco officier, Peeter vd Ven, Francis Ploegmakers, JD Cremers.

 

Blz. 91 dd 25 februari 1756

Jan van Os, overleden Maren 6 februari 1756, bezit:

-       8 hont hooiland, te langst overt Nuland, waarde 150-0-0

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, Peeter van de Ven.

 

Blz. 93 dd 16 juni 1756

Christoffel van Heumen overleden Den Bosch 8 mei 1756  en Hermina van Heumen , huisvrouw van Cornelis van Wermont begraven 21 mei 1756, bezitten te Nuland:

-       4 lopens en 44 roeden teulland op de Ackers, oost Hendrik van de Ven, west een steegje, zuid Hendrik van der Ven, noord de gemeene straat, waarde 250-0-0

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, Peeter van de Ven.

 

Blz. 95 dd 4 september 1756

Amerens Gerrit Bastiaens overleden Nuland 29 juni 1756, bezit aldaar

-       2/3e deel in huis en land, groot 2 lopens 42 roeden aan de Nulandse straat, oost Hendrik van der Ven, west en noord de weduwe van Loon, zuid de Nulandse straat, waarde 200-0-0. Belast met 2/3 deel in een rente van 3-0-0 aan het geestelijk comptoir van de Heer Tengnagel, in kapitaal 50-0-0. Verder een 2/3 deel in een  kapitaal som van  150-0-0, dus 100-0-0 aan de Heer de Hee,

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, Peeter van de Ven.

 

Blz. 99 dd 26 juni 1757

Catharina Langens, overleden Nuland 14 januari 1757, bezit aldaar

-       5 lopens en 5 roeden teulland, gelegen aan de heijde, oost de arfgenamen van Adriaan Tijsse van Creij, west de erfgenamen Peter aant Hoog, zuid het Heijke, noord het volgen perceel, waarde 225-0-0

-       4 lopens en 44 roeden gelegen als voor, oost de erfgenamen Peter aant Hoog, west Adriaan willems van Creij, zuid het vorige perceel, noord mevrouw Ducastel, waarde 225-0-0.

Belast met een rente van 1-10-0 aan het weeshuisj tot Den Bosch, en een rente van 0-1-0 aan de armen van Nuland, 0-0-4 nabuerchijns aan de borgemeesters alhier., totaal in kapitaal 39-1-4.

Resteert 420-18-12.

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, Peeter van de Ven.

 

Blz. 102 dd

Catharina Langens , overleden Nuland 14 januari 1757, bezit aldaar

Onder rosmalen:

-       perceel hooiland,  groot 1,5 mergen,  acte stop ineens en gaat over in:

 

akte 31 januari 1748

Tekenen: W Aenhuijs, Adrijaen Willems van Creij, Gijsbert van Kraij, JD Cremers, secr.

 

Blz. 104 dd 27 maart 1748   (!!)

Johan Maas overleden Nunen 5 maart 1748, bezit te Nuland  

-       ¼ deel in een huis en land, groot 9 lopens 27 roeden te Nuland aan het Bos straatje, oost de erfgenamen Corstiaan van Gogh, west Gijsbert Ruijs, zuid de gemeene straat, noord de Bosstraatje, waarde 172-10-0, Belast met een rente van 1-15-0 aan de armen van Nuland, in kapitaal 43-0-0, hiervan 1/4 e deel = 10-18-18, resteert 161-11-4

-       1/4e deel in 4 lopens en 5 roeden teulland gelegen als voor, oost Joost Hannegraaf, west de erfgenamen Corstiaan van Gogh, zuid en noord de straat, waarde 31-5-0. Belast met 1/3e deel in een rente van 8-0-0 aan rentmeester Tengnagel, sijnde 2-13-8, en 1/3e deel in een rente van 6-8-0 aan de Beurse, sijnde 2-2-10, samen 4-16-2 in kapitaal 120-0-0, waarin de overledene 1/4e deel = 30-0-0 competeert. Resteert 0-15-0

-       1/4e deel in 3 lopens en 9 roeden teulland gelegen als voor, oost Lambert Seepe, west Joost Hannegraaf, zuid de gemeene straat, noord het gemeene saaijland, waarde 16-5-0

-       1/4e deel in 2 mergen hooiland aan den Hogen weg, met nog 2 hont van de pastorije, oost het gemeene land, west trijntje Peters aant Hoog, zuid Bosstraatje, noord neeteringsgraaf, waarde 56-5-0

-       1/4e deel in 1 mergen voor ene midden opt Nuland, oost Antonius Gilde, west Claas Versteege, zuid de neeteringsgraaf, noord het achterst Nuland, waarde 27-10-0

-       1/4e deel in 4 hont hooiland op het voorst Nuland, oost Jan van Kilsdonk, west Gijsbert de Wert, zuid neeteringsgraaf, noord het weteringske, waarde 27-10-0

-       ¼ deel in 2 hont hooiland op het voorst Nuland, oost de weduwe Jan de Wert, west Maria Quacq, zuid de neteringsgraaf, noord de Weetering, waarde 18-0-0

-       ¼ deel in 1 mergen hooiland te langst overt Nuland gelegen, oost Peter van de Ven, west de weduwe Jan de Wert, zuid de neeteringsgraaf, noord den Hoefdijck, waarde 15-0-0

-       ¼ deel in 14 hont hooiland in de gemeene hoeve, oost het groot gasthuijs, west Costiaan Beijvelt, zuid den Hoefdijk, noord den agterdijck, waarde 7-0-0

-       ¼ deel in 4 mergen hooiland op de Hoge Donck, oost de erfgenamen Willem de Cort, west Heer Aanhuijs, zuid Johannes van Rosmalen, noord den Hoefdijck, waarde 22-10-0

-       ¼ deel in 1 hont hooiland gelegen als voor, oost Corstiaan Beijvelt, west de weduwe Jan de Wert, zuid het gemeene stuck, noord de neteringsgraaf, waarde 1-0-0

-       1/4e deel in huis en aangelag, groot 1 lopens en 15 roeden, aan de Wolfsdijck, oost Gijsbert Ruijs, west Gijsbert Spierings, zuid en noord de gemeene straat, waarde =  1/4e deel van 225-0-0

-       ½ van 1 lopens en 23 roeden teulland, in het conijnshol, oost Neesque van Boxtel, west de gemeene straat, zuid Gerrit van Gogh, noord Joost Hannegraaf, waarde 12-10-0

-       De ½ in 41 roeije land genaamd den Asberg, Zeger van der Poel, zuid de gemeene straat, noord de Heer Gestel, waarde 15-0-0

Het voorgaande huis is belast met de ½ van een halve zak rogge aan den Heijligen Geest te Den Bosch, in kapitaal 39-1-4

-       ½ in 2 mergen hooiland gelegan aan de Kerkdijk, oost Corstiaan Beijvelt, west den Kerkdijk, zuid Maria aant Hoog, noord Willem de Kort, waarde 112-10-0

-       ½ in 4 hont hooiland gelegen voor opt Nuland, oost Hendrick Bosch, west erfgenamen Jan aant Hoog, zuid de neteringsgraaf, noord de wetering, waarde 112-10-0

-       ½ deel in 2 mergen en 5 hont aan de Nulandse straat, oost Mevrouw Plenus, west Corstiaan Bijvelt, zuid de gemeene straat, noord het Bosstraatje, waarde 112-10-0

Totaal 791-15-0.

Tekenen: W Aenhuijs, Gijsbert van Kraij, Adriaan Willems van Creij.

 

Blz. 119 dd 20 april 1748

Elisabeth Gerrit Bastiaens overleden Nuland 1 februari 1748, bezit alhier

-       1/3e deel in huis en land groot 2 lopens 42 roeden, oost Hendrik van der Ven, west Jan Willems van Loon, zuid de gemeene straat, noord Jan van Loon, waarde 92-0-0. Belast met een rente van 6-0-0 aan Tengangel, en een rente van 3-0-0 aan de Heer de Hee, in kapitaal een som van 225-0-0, daarvan 1/3e deel = 75-0-0.

Tekenen: W Aenhuijs, Gijsbert van Kraij, Adriaan Willems van Creij.

 

Blz. 121 dd 23 april 1748

Elisabet Gerrit Bastiaans, overleden Nuland 1 februari 1748, bezit

Onder Hees:

-       5 hont hooiland, waarde 16-0-0

-       2 lange roede hooiland, waarde 10-0-0

Onder Nuland:

-       - 1/3e deel in huis en land groot 2 lopens 42 roeden, oost Hendrik van der Ven, west Jan Willems van Loon, zuid de gemeene straat, noord Jan van Loon, waarde 92-0-0. Belast met een rente van 6-0-0 aan Tengangel, en een rente van 3-0-0 aan de Heer de Hee, in kapitaal een som van 225-0-0, daarvan 1/3e deel = 75-0-0.

Erfgenaam Emerens Geerit Bastiaans

Tekenen: W Aenhuijs, Gijsbert van Kraij, Adriaan Willems van Creij.

 

Blz. 125 dd 5 augustus 1748

Jan Cornelisse van Uden overleden Geffen 21 juni 1748

-       1/2 van een ledige huisplaats groot 1 lopens en 31 roeden, oost de erfgenamen Geurt Sigmans, zuid Juffr. de Booij, noord de gemeene straat, waarde 37-10-0

Niet getekend.

 

blz 127 dd 14 december 1762  !!!!

halverwege een acte???

neef Paulus van Grinsven en een der erfgenamen.

Tekenen: Jacobus Langens, Hendrik van Berkel,

 

Blz. 128 dd 16 december 1762 !!!

Antony van Grinsven, overleden Den Bosch 30 november 1762, bezit:

-       ¾ deel in een perceel hooiland, groot 1 mergen, in de gemeene hoeve, oost Job Wouter Baars, west Jan dirk Jacobs, zuid den hoefdijk, noord den agterdijk, waarde 36-0-0

-       ½  in 2 lopens en 27 roeden teulland, oost, west en noord de erfgenamen Peter van der Pol, zuid de straat,  waarde 56-5-0

Tekenen: Jacobus Langens en Gerit van Gogh.

 

Blz. 131 dd 31 december 1762

Juffr. Maria Allegonda Suijskens, overleden Den Bosch 30 november 1762

-       een hoeve bestaande in huisjinge, stallinge, schuur, karhuijs, groot 38 lopens en 2 roeden, genaamd de Molengraafse Hoeve, oost Jan Joost Hannegraaf, west Jan Wolfs c.s., zuid de gemeene straat, noord Heer de Goeth c.s., waarde 2250-0-0

-       4 mergen weiland, gelegen als voor, in de genoemde hoeve gelegen, waarde 225-0-0.

Tekenen Jacobus Langens, Hendrik van Bakel.

 

RA Nuland 101 - Blz. 134 dd 18 juni 1763.

Bartel van der Biesen, overleden Dinther 6 juni 1763, bezit:

- afgebrandde huisplaats, groot 4 lopens 25 roeijen op het Vinkel, oost Arjaan van Aalst,  suijd: Lambert van Rooij, noord: de straat, waarde 230-0-0.

- 1/2 van een perceel land, groot 6 lopens, 13 roeden  aldaar gelegen "in den heijcamp"

oost: Tijs van Craij, zuid: Lambert van Rooij, west: dhr van Engelen, noord: erfgenamen mevrouw van den Berg, waarde 125-0-0

- een perceel groot 3 lopens, genaamd "de streepen" en het land in het Bosch, gelegen alhier, oost: Piet van Venrooij, west: Augustinus van der Aa, zuid: de weteringh, noord: Willem Vorstenbosch, waarde 130-0-0

Totaal 485-0-0.

Hieruit een coornpacht van  twee vat jaarlijks aan Tengnagel in kapitaal 39-1-4, en twee vat rogge aan armen van nieuwland waarde 39-1-4, resteert 406-12-8

Tekenen: W Aenhuijs, Gerit van Gogh, Jacobus Langens, Hendrik van Bakel, loco secr.

 

Blz. 136 dd 18 juni 1763

Jan Roelof Bevers, begraven Nistelrode 19 mei 1763, bezit:

-       ½ mergen in 1,5 mergen in de gemeene hoeve, oost den Armen van Geffen, west Aart van Grinsven c.s., zuid Adriaan van Creij, noord den Agterdijck, waarde 30-0-0, belast met een rente van  1-2-8 aan Tengnagel, in kapitaal 28-2-8.

Resteert 1-17-8.

Tekenen: W Aenhuijs, Gerit van Gogh, Jacobus Langens, Hendrik van Bakel, loco secr.

 

Blz. 138 dd 6 juli 1763.

Bartel van der Biesen, overleden Dinther 6 juni 1763, bezit:

Onder Nuland:

- afgebrandde huisplaats, groot 4 lopens 25 roeijen op het Vinkel, oost Arjaan van Aalst,  suijd: Lambert van Rooij, noord: de straat, waarde 230-0-0

- 1/2 van een perceel land, groot 6 lopens, 13 roeden  aldaar gelegen "in den heijcamp"

oost: Tijs van Craij, zuid: Lambert van Rooij, west: dhr van Engelen, noord: erfgenamen mevrouw van den Berg, waarde 125-0-0

- een perceel groot 3 lopens, genaamd "de streepen" en het land in het Bosch, gelegen alhier, oost: Piet van Venrooij, west: Augustinus van der Aa, zuid: de weteringh, noord: Willem Vorstenbosch, waarde 130-0-0. Totaal 485-0-0.

Hieruit een coornpacht van  twee vat jaarlijks aan Tengnagel in kapitaal 39-1-4, en twee vat rogge aan armen van nieuwland waarde 39-1-4, resteert 406-12-8

Onder Rosmalen:

-       ¼ deel in huijs schuer en aangelegen land "op de Kruijsstraat", groot 1 lopens en 6 roeden, te Rosmalen op 2.6.1763 getaxeerd op 85-0-0. Hieruit een rente van 1-8-0 aan het Groot Gasthuijs Den Bosch, in geld waarde 35-0-0. Verder een rente van 14 stuijvers aan Blok van Hinthamereind, waarde 17-10-0. Van beiden ¼ deel = 13-2-8.

-       ¼ deel in een perceel teulland 4 lopens 24 roeijen "die geeracker" gelegen als voor, waarde 30-0-0

-       1/4e deel in 1 lopens 19 roeijen genaamd "Cappelle stuck" gelegen als voor ter plaats genaamd het Heeseijndt twv 7-0-0

onder Empel:

-       1/4e deel in 10 hondt land "in de hoeve" op 24/6 getaxeerd op 15-0-0

Totaal 530-15-0.

Een van der erfgenamen: Thijs Jacobs van Craaij verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: Gerit van Gogh, Jacobus Langens, Hendrik van Bakel, loco secr.

 

Blz. 143 dd 19 september  1763

Arjaan van den Brand, begraven Nuland 22 juli 1763, bezit

-       Huis, hof en land alhier, groot 5 lopens, "aan het marktveld" gelegen, oost Peter van der Ven, west Gerrit van Gogh, noord de straat, zuid Dirk Spierings, waarde 530-0-0, belast met een koornpagt van 10 vaten rog aan de Armen van Nieuwland, in kapitaal 195-7-8, en een rente van 2-14-0 aan de kerk van Geffen, in kapitaal 67-10-0, resteert 267-2-8.

Tekenen: Gerit van Gogh, president en loco officier, Jacobus Langens, Paulus Govers, Hendrik van Bakel, loco secr.

 

RA Nuland 101 Collaterale successie, blz. 145 dd 6 oktober 1763

Arjaan van den Brand, begraven Nuland 22 juli 1763, bezit:

Onder Nuland:

-       Huis, hof en land alhier, groot 5 lopens, "aan het marktveld" gelegen, oost Peter van der Ven, west Gerrit van Gogh, noord de straat, zuid Dirk Spierings, waarde 530-0-0, belast met een koornpagt van 10 vaten rog aan de Armen van Nieuwland, in kapitaal 195-7-8, en een rente van 2-14-0 aan de kerk van Geffen, in kapitaal 67-10-0, resteert 267-2-8.

Onder Rosmalen:

-       4 morgen hooiland in de Rosmalense Hoeve, waarde 110-0-0

-       2 mergen gelegen als voor, waarde 55-0-0

Onder Berchem:

-       1 morgen teulland, ter plaatse genaamd Vosters (?), waarde 125-0-0

-       2 lopens gelegen als voor genaamd Watselaar, waarde 50-0-0

-       0,5 mergen gelegen als voor op het Velt, waarde 75-0-0

-       2 hond en 3 kwartier hooiland in den Beemden gelegen waarde 40-0-0

-       1 mergen hooiland gelegen als voor genaamd de Meer, waarde 60-0-0

Onder Osch:

-       2,5 hondt op Crijsenbeemd waarde 40-0-0

-       0,5 mergen in de Spelling, waarde 106-0-0

-       In de witte Hoeff 3 kleijne vat vaden, waarde 30-0-0

-       Item aldaar 7 kleijne vat vaden, waarde 60-0-0

Totaal 1018-3-12, 20e penn: 50-18-4.

Weduwe Agnees van Grinsven verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: merk Agnees van Grinsven, Jacobus Langens, Paulus Govers, Hendrik van Bakel, loco secr.

 

RA Nuland 101 Collaterale successie Blz. 151 dd 6 oktober 1763

Willem Aenhuijs, drossaert, begraven Rosmalen 9 september 1763, bezit:

-       22 mergen hooiland int Sevenvierendeel, oost Kepkensdonkdijk, west de erfgenamen Hermen Cremers, zuid den Hoefdijk, noord den Agterdijk, waarde 1760-0-0, staat te weten dat deze 22 mergen en de 13,5 mergen in de Rosmalense hoeve hem zijn aangekomen tegens het gemeene land, volgens resolutie dd 9 maart 1729, onder de erfpacht van 75-0-0 te betalen aan comptoir van het Convent der Clarissen in Kapitaal voor de 22 mergen 1575-0-0, resteert 185-0-0

-       2 lopens en 2 roeden in de Loonse straatoost en west Gijsbert van Craaij, zuid Juffr. Lemmingh, noord de weduwe Eijmert van Creij, waarde 100-0-0.

-       4 morgen, 2 hond, genaamd de Donck, oost Gerrit Verhoeven, west Heer van Kessel, zuid Heer van Willigen, noord den Hoefdijck, waarde 300-0-0

-       Een jaarlijkse rente van 6-0-0 nu bij reductie met 4-10-0 betaald wordende uit 4 hond land genaamd opt Nuland, en uit huisplaats hof en aangelegen erfenisse groot 20 lopens te rplaatse genaamd Wilshuijsen, waarde 112-10-0. Hem aangekomen volgens transport te Nuland 30 oktober 1740, aangekomen voor 80-0-0.

-       2 hont hooiland gelegen op Nuland, oost Neerven c.s.s, west Schalk van der Ven, zuid de Etteringsgraaf, noord de wetering, waarde 70-0-0

-       Huijsinghe en aangelegen land groot 8 mergen genaamd Heij en Weij, in de Heijde gelegen, waarde 500-0-0.

Totaal 1267-10-0, waarin hij voor de ½ competeert = 633-15-0

Tekenen: Gerrit van Gogh, Jacobus Langens, Paulus Govers, Hendrik van Bakel, loco secr.

 

Blz. 156 dd 29 oktober 1763

De Heer Petrus Albertus Lotti, overleden Mechelen, begraven Antwerpen 23 september 1763, bezit te Nuland:

-       4 lopens teulland, oost en west een volgend perceel, noord en zuid de Heer Nagelmakers, waarde 110-0-0

-       4 lopens teulland in 5 stukken, oost de Heer Nagelmakers, west vorig perceel, zuid en noord Heer Nagelmakers, waarde 130-0-0

-       4 lopens teul en weijland, oost Heer van Nuland, west het volgend perceel, zuid de Heer Nagelmakers, noord Heer van Nuland, waarde 135-0-0

-       Perceel weiland genaamd het eusel gelegen aant Hekken groot 5 lopens, oost het vorig perceel, west en zuid Heer Nagelmakers, noord Heer van Nuland, waarde 140-0-0

-       1 lopens en 34 roeden teulland, oost een vorig perceel, west Paulus van Grinsven, zuid en noord Heer Nagelmakers, waarde 50-0-0

Tekenen: Gerit van Gogh, president en loco officier, Jacobus Langens, Hendrik van Bakel, loco secr.

 

Blz. 160 dd 28 december 1763

Lambert Adriaan Wijgergangs, overleden Nuland 13 oktober 1763, bezit

onder Hees:

-       1 lopens en 18 roeden teulland, in Heelwijk genoemd, beide zijde Jan Willems de Laat, ene eind Johannes te Boekhorst, andere eind Leunis van der Donk, waarde 50-0-0

-       1 lopens teulland, gelegen als voor op de Sandcamp, ene zijde Jan van Osch, andere zijde Lammert van den Bogert, beide einde een wegh, waarde nihil

-       1 lopens gelegen aan de Lander, ene zijde Gijsbert van Grinsven, andere zijde Johannes van Drunen, ene eind Jan van Bakel, andere eind een wegh, waarde 25-0-0

-       1,5 lopens teulland liggend in Lijssenveld, beide zijde het kind van Francis van Zeeland, ene eind de kinderen Jan Verstegen, andere eind Roelof Verstegen, waarde 20-0-0

-       3 lopens teulland leggende als voor, ene zijde en beide einde Roelof Verstegen, andere zijde Gemeente van Geffen, waarde 50-0-0

-       1 lopens weiland, leggende als voor aan de wijst, ene zijde Jan van Heelwijk, andere zijde Adriaan Wijgerganx, ene eind de gemeente, andere einde de straat, waarde 20-0-0, belast met 0-0-8 chijns aan comptoir der domeijnen in kapitaal 0-12-8. Resteert 19-7-8

-       1,5 lopens gelegen in de Nieuwe Buunders, ene zijde de kinderen Hendrik van der Poel, andere zijde Jan van Heelwijk, ene eind de heijde, andere einde den Beunder steegt, waarde 20-0-0. Belast met 0-0-12 chijns aan Rentmeester van de domeijnen in kapitaal 0-18-12, resteert 19-1-4.

-       1,5 lopens teulland leggende als voor, ene zijde Jan van den Bergh, andere zijde Jan van Heelwijk, ene eind weduwe Peter van den Berk, andere eind de Beundersteegh, waarde 25-0-0, belast met 0-0-12 chijns aan Rentmeester van de domeijnen in kapitaal 0-18-12, resteert 24-1-4.

Onder Litthoijen:

-       3 hont land in Smitshoeff tussen erve erfgenamen Willem Colen bovennaast, strekkende van Jan Jansen van Vugt, tot op den Hooftgraaf, waarde 45-0-0

Totaal 252-10-0. 20e penn: 12-12-8.

Adriaan Wijgergans, vader van de overledene, en tochtenaar van de goederen, verklaard dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: Adriaan Wijgergans, Gerit van Gogh, president en loco officier, Jacobus Langens, Paulus Govers, J. Quirijns, secr.

 

Blz. 167 dd 14 april 1764

Taxatie van land van Teuntje Peters Aent Hoogh, dat zij schenkt aan de armen van Nuland:

-       perceel hooi of weiland, neven die Coppel, groot 4 mergen, oost Heer van Nuland, west de Vrouw van Geffen, zuid en noord een straat, waarde 300-0-0

Tekenen RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Jacobus Langens, Jacob Quirijns, secr.

 

Blz. 169 dd 26 september 1764

Willemiena Adriaan Martens, overleden Nuland 7 september 1764, bezit alhier

-       huis, hof en houtwas aan het marktveld , groot 1 lopens, oost Pieter van de Ven, west en zuid de straat, noord Cornelis van den Tillard, waarde 580-0-0, belast met een rente van 3-0-0 aan Heer Tengnagel, in capitaal 75-0-0, en een rente van 1-0-0 aan de zelfde, in kapitaal 25-0-0. Resteert 480-0-0.  Overledene competeert hierin voor de ½ = 240-0-0, 20e penn: 12-0-0

Tekenen RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Jacobus Langens, Jacob Quirijns, secr.

 

Blz. 171 dd 8 november 1764

Willemina Adriaan Martens,overleden Nuland 7 september 1764, bezit 

Onder Berlicum:

-       haar huis en hof groot 1 lopens en 41 roeden, ene zijde Matheus Geert Gloudemans, andere zijde den Onderstal, ene einde de weduwe Adriaan Schuers, andere eind de straat, waarde 280-0-0, belast met een zak rogge aan de kinderen Geert Mattheus Gloudemans, in kapitaal 156-5-0, resteert 123-15-0

-       haar part in Steven Joosten Heijcamp, ongemeten, belend ene einde Wilhelmus Jacobus Schouten, andere zijde Heer Prince, ene einde het Rebroeck, andere eind Adriaan Smulders,waarde 1-0-0

-       Haar Donk op de Wessel Akkers, groot 1 lopens en 17 roeden, ene zijde weduwe Hendrik van der Ven, andere zijde Dirk Leijtens, ene eind Mr. Couwenbergh, andere eind erfgenamen Hendrik van Hedel, waarde 120-0-0

Onder Nuland:

-       huis, hof en houtwas aan het marktveld , groot 1 lopens, oost Pieter van de Ven, west en zuid de straat, noord Cornelis van den Tillard, waarde 580-0-0, belast met een rente van 3-0-0 aan Heer Tengnagel, in capitaal 75-0-0, en een rente van 1-0-0 aan de zelfde, in kapitaal 25-0-0. Resteert 480-0-0.  Overledene competeert hierin voor de ½ = 240-0-0, 20e penn: 12-0-0

Totaal 484-15-0, 20e penn: 24-4-12.

Erfgenaam Antonie Spierings

Tekenen: Tonie Spierings, RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Jacobus Langens, J Quirijns, secr.

 

Blz. 177 dd 6 maart 1765

Geurt van Osch, overleden Nuland 23 februari 1765, bezit alhier

-       huis hof en teulland, gelegen aan de Hei, groot 5 lopens en 6 roeden, oost Jacobus van Berkel, west Jan van Nuland, zuid de gemeente noord Jacobus Langens, waarde 355-0-0, belast met 1-11-0 aan Rentmeester Tengnagel in kapitaal 38-15-0, en een pagt van 5 vaten rogge aan de zelfde, in kapitaal 97-13-2, resteert 218-11-14

-       8 hont hooiland te langst overt Nuland, oost Johannes van Berkum, west Heer van Nuland, zuid de Neteringsgraaf, noord den Hoefdijck, waarde 145-0-0.

Totaal 363-11-14.

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, J Quirijns, secr.

 

Blz. 180 dd 6 maart 1765

Geurt van Osch, overleden Nuland 23 februari 1765, bezit

Onder Rosmalen:

-       3 lopens en 38 roeden teulland, opt Heeseind, oost RJ Aarts, west de Vrouw van Geffen, noord de wegh, zuid Willem van der Meulen, waarde 181-0-0, belast met een mud rogge met 6-0-0 betaald aan Adam van Mierden Vrouwen Gasthuijs, in kapitaal 150-0-0, resteert 31-0-0

Onder Nuland:

-       huis hof en teulland, gelegen aan de Hei, groot 5 lopens en 6 roeden, oost Jacobus van Berkel, west Jan van Nuland, zuid de gemeente noord Jacobus Langens, waarde 355-0-0, belast met 1-11-0 aan Rentmeester Tengnagel in kapitaal 38-15-0, en een pagt van 5 vaten rogge aan de zelfde, in kapitaal 97-13-2, resteert 218-11-14

-       8 hont hooiland te langst overt Nuland, oost Johannes van Berkum, west Heer van Nuland, zuid de Neteringsgraaf, noord den Hoefdijck, waarde 145-0-0.

Totaal 394-11-14. 20e penn: 19-14-10.

Een der erfgenamen Johannes van Berkum verklaard dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: Johannes van Berkum, RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, J Quirijns, secr.

 

Blz. 185 dd 5 juni 1765

Taxatie van de tocht die Hendrik van der Heijden, inwoner alhier, heeft in de ½ van den opstal van een huisje in het Vinkel op de gemeentens grond, afgaan t.b.v. bezitter Wouter Bosmans, waarde 5-0-0. 20e penn: 0-2-8.

Tekenen: Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, Lambert van Boxtel, J Quirijns, secr.

 

Blz. 187 dd 17 juni 1765

Peter Jansen Verhagen, overleden Schijndel 28 mei 1765, bezit alhier

-       1/5e deel in een camp hooi of weiland met houtwas ongemeten gelegen int Vinkel, oost de gemeene steegh, west Heer van Engelen, zuid de Heijde, noord de Weteringh, waarde 15-0-0

Tekenen: Gerit van Gogh, RA Wierdsma, Hendrik van Gessel, J Quirijns, secr.

 

RA Nuland 101 - Blz. 189 dd 17 juli 1765

Gerrit Hendrik Hanegraaf, overleden Nuland 12 juni 1765, bezit

-       perceel teulland gelegen alhier in de Streepkens, groot 1 lopens en 25 roeden, oost Heer Costerius, west Adriaan van Aalst, zuid Matijs van Creij, noord Lammert van Rooij, waarde 50-0-0

-       perceel teulland genaamd de Cromstukken, gelegen alhier int Vinkel, groot 1 lopens en 47 roeden, oost en west Lammert van Rooij, zuid Willem Vorstenbosch, noord Adriaan van Aalst, waarde 120-0-0

-       huis met 5 lopens land te vinkel, oost de straat, west Willem Vorstenbosch, zuid Lammert van Rooij, noord Jan Ruijs, waarde 250-0-0, belast met 2 vaten rogge aan de armen alhier in kapitaal 39-1-4, verder een rente van 4-0-0 aan het Blok vant Hintamereind, in kapitaal 100-0-0, resteert 110-18-12.

-       Heijcamp en weiland, samen 7 lopens, oost Willem Vorstenbosch, west Piet van Venrooij, zuid Lammert van Rooij, noord Jan de Wert, waarde100-0-0

-       ½ van 4 lopens en 35 roeden gelegen alhier bij de molen, oost Juffr. Lemmingh, west Cornelis van Gemonde, zuid de hei en noord een wegh, waarde 70-0-0, belast met 1,5 vat rogge aan het Geefhuis in kapitaal 29-6-2, resteert 40-13-14

-       ½ van den houtwas ongemeten gelegen alhier int Hoogbosch, oost de weduwe Dirk Spierings, west en noord Heer van Nuland, waarde 6-0-0

Totaal 427-12-10. Hierin 2/5 = 171-1-2.

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Jan Ruijs, J Quirijns, secr.

 

Blz. 194

Gerrit Hendrik Hanegraaf, overleden Nuland 12 juni 1765, bezit

Onder Geffen:

-       47 roeden teulland in de Litbergh, oost de weduwe Jan van Creij, zuid de straat, noord Leendert van der Goor, waarde 15-0-0

-       ½ van ¼ deel van een houtvelt groot voor dat part 11,5 roeden, west de weduwe Jan van Creij, zuid de straat, waarde 9-0-0

Belast met 5,5 vat rogge aan Tengnagel in kapitaal 107-8-8, tekort: 83-8-8.

Hierin 2/5e deel = 33-7-6 tekort

Onder Nuland:

-       perceel teulland gelegen alhier in de Streepkens, groot 1 lopens en 25 roeden, oost Heer Costerius, west Adriaan van Aalst, zuid Matijs van Creij, noord Lammert van Rooij, waarde 50-0-0

-       perceel teulland genaamd de Cromstukken, gelegen alhier int Vinkel, groot 1 lopens en 47 roeden, oost en west Lammert van Rooij, zuid Willem Vorstenbosch, noord Adriaan van Aalst, waarde 120-0-0

-       huis met 5 lopens land te vinkel, oost de straat, west Willem Vorstenbosch, zuid Lammert van Rooij, noord Jan Ruijs, waarde 250-0-0, belast met 2 vaten rogge aan de armen alhier in kapitaal 39-1-4, verder een rente van 4-0-0 aan het Blok vant Hintamereind, in kapitaal 100-0-0, resteert 110-18-12.

-       Heijcamp en weiland, samen 7 lopens, oost Willem Vorstenbosch, west Piet van Venrooij, zuid Lammert van Rooij, noord Jan de Wert, waarde100-0-0

-       ½ van 4 lopens en 35 roeden gelegen alhier bij de molen, oost Juffr. Lemmingh, west Cornelis van Gemonde, zuid de hei en noord een wegh, waarde 70-0-0, belast met 1,5 vat rogge aan het Geefhuis in kapitaal 29-6-2, resteert 40-13-14

Akte stopt ineens zonder handtekening

 

Blz. 199 dd 26 februari 1766, Akte start ineens..

-       …..schietende van de Ossche Wetering tot op den Kruijssenbeemdsen Dijck, volgens taxatie dd 14 februari 1766,  waarde 103-0-0

Onder Rosmalen:

-       een huis en aangelag groot 5 lopens en 36 roeden op het Heeseijde gelegen, oost de gemeene straat, west Hendrik Joost Hanegraaf, zuid de weduwe Eijmert van Nuland, waarde 490-0-0

-       perceel teulland gelegen als voor genaamd Heeserveld, groot 2 lopens en 25 roeden, oost de weduwe van Nuland, west de Vrouw van Geffen, zuid de weduwe van Nuland, waarde 65-0-0

-       3,5 mergen in de Vreij oost J Ploegmakers, west van Soggel, noord de Hoefdijck, zuid van Warmont, waarde 210-0-0

-       Een houtbosje aan de ene zijde oostwaarts deze boedel, west van Rijn, zuid schietende op het Grootbosch van de Vrouw van Geffen, waarde 6-0-0

Belast met een rente van 2-10-0 in een meerdere pacht van 8-0-0 aan het Weeshuijs te Den Bosch in kapitaal 62-10-0, resteert 708-10-0

Onder Nuland:

-       Huis, schuur en 1 lopens land, gelegen in de Crommenhoek, waarde 500-0-0

-       5 lopens en 28 roeden teulland, genaamd Bollers Acker, gelegen aan de Santstraat, waarde 200-0-0

-       5 lopens en 46 roeden teulland, genaamd Bellers Acker, gelegen alhier op de Ackers, waarde 200-0-0

-       1 lopens en 14 roeden teulland genaamd het Coolkampken, gelegen alhier aant Ven, waarde 55-0-0

-       1 lopens en 15 roeden teulland mede genaamd het Coolkampken, gelegen nevens het voorgaande perceel, waarde 55-0-0

-       Beide voorgaande percelene belast met een rente van 2-16-0 aan rentmeester Tengnagel in kapitaal 70-0-0.

-       11,5 hont weiland, nevens de Kerkendijck, waarde 210-0-0

-       2 mergen hooiland in den Langencamp, waarde 155-0-0

-       3 hont weijland gelegen daar ten eijnde aan, waarde 40-0-0

-       Beide bovenstaande percelen belast met een rente van 0-7-0 aan St Anteunis Gilde, verder met 2-9-0 aan het Weeshuijs te Den Bosch, in kapitaal samen 70-0-0

-       2 mergen hooiland in den afgegraven camp, waarde 130-0-0

-       1 mergen hooiland Agter opt Nuland, waarde 65-0-0

-       2 hont hooiland gelegen opt Hoog, waarde 30-0-0

-       Een huis en land gelegen op Adriaan Lensen Acker, groot 47 roeden, waarde 125-0-0

-       Dirk Seepenstreep alhier op de Ackers groot 1 lopens en 43 roeden, waarde 50-0-0

-       8 hont weijland, neffens het Groot Hoog waarde 150-0-0

-       1 lopens en 17 roeden weiland, in den Smallencamp waarde 50-0-0

-       10 hond weiland, in de voorgenoemde camp, waarde 150-0-0

-       Perceel teulland gelegen alhier aant Ven, groot 6 lopens en 21 roeden, waarde 220-0-0, belast met 5-0-0 aan Rentmeester Tengnagel, in kapitaal 125-0-0, resteert 95-0-0

-       4 lopens en 27 roeden gelegen alhier aan de heij, waarde 180-0-0, belast met 1-3-0 aan het Weeshuijs te Den Bosch in kapitaal 28-15-0, verder 0,5 vat rogge aan de Kerk van Rosmalen, in kapitaal 9-15-4, totale lasten 38-10-4, resteert 141-9-12

-       2 lopens en 27 roeden teulland, gelegen alhier aant Ven waarde 75-0-0

-       2 lopens en 6 roeden teulland, gelegen op de Wolfsdijk, waarde 90-0-0

-       2 mergen en 1,5 hond gelegen te langst overt Nuland, waarde 215-0-0

-       1 mergen weiland, opt Groot Hoog, waarde 90-0-0

-       1 mergen weijland gelegen aldaar, waarde 90-0-0

-       1 mergen hooiland in de gemeene hoeve, waarde 60-0-0

-       3 hond hooiland opt Voorst Nuland, waarde 105-0-0

-       3 hond hooiland opt Agterst Nuland, waarde 35-0-0

-       8 hond hooiland gelegen te langst overt Nuland, waarde 125-0-0

-       2 mergen en 1 hond hooiland in de Korte Hoeve alhier, waarde 105-0-0

-       1/3e deel in een restant kapitaal van 554-11-15 int geheel groot geweest 600-0-0, ten alste van het Corpus van Nuland, voor Hendrik Jansen aant Hoog, dd 10 december 1686, waarde 184-17-5.

Totaal 4247-16-1

Erfgenamen: o.a. Gerit Bijvelt, verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: Geert Bijvelt, RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, J Quirijns, secr.

 

Blz. 217 dd 2 juli 1766

Nicolaas van Nuland, overleden Den Bosch 27 mei 1766, bezit:

-       perceel teulland aan de Wolfsdijk genaamd de Vuijlpoort, groot 3 lopens en 37 roeden, oost de straat, west Peeter van der Ven, zuid de weduwe Dirk van Huijsbergen, noord de straat, waarde 206-0-0, hierin competeert hij voor de ½ = 103-0-0, 20e penn: 5-3-0

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, J Quirijns, secr.

 

RA Nuland 101 - Blz. 219 dd 2 oktober 1766

Hendrik van der Aa, overleden Geffen 11 september 1766, bezit

-       ½ in 3 morgen hooiland int Sevenvierendeel, oost Roelof van Heesch, west de gemeene Hoeve, zuid den Hoefdijck, noord Jan van Deursen, waarde 125-0-0

-       ½ in een Campke teulland, groot 2 lopens, in het Vinkel gelegen, oost Antonie Willem Vorstenbosch, west de straat, zuid Augustinus van der Aa, noord Lammert van Rooij, waarde 90-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Dirick Verstege, J Quirijns, secr.

 

Blz. 221 dd 2 oktober 1766

Willem de Kort, overleden Geffen 28 augustus 1766, bezit

-       2 mergen hooiland neffens de Kerkdijk, oost Gerit van Creij, west den Kerkdijk, zuid Adriaan van Creij, noord de weduwe Geurt Govers, waarde 150-0-0

-       1 lopens en 31 roeden teulland, aan de Nulandse straat, oost de Loopgraaf, west Johannes van Berchem, zuid Peeter van Creij, noord de straat, waarde 105-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Dirick Verstege, J Quirijns, secr.

 

Blz. 223 dd 24 oktober 1766

Mattheus van Hoofd, overleden Rotterdam 13 september 1766, bezit:

-       2/3 deel van 1/2 van de Nulandse straat tiende, waarde 350-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Jan Spierings, Hendrik van Gessel, loco secr.

 

Blz. 225 dd 25 oktober 1766

Hr. en Mr. Carolus van der Meulen, 3 september 1766 overleden Den Bosch, bezit

-       2 mergen hooiland in de Corte Hoeve, oost de Betmeren, west Heer van den Bergh, zuid de kinderen Hendrik van der Ven, noord Marcelus Quack, waarde 150-0-0

-       4,5 hont hooiland, in de gemeene Hoeve, oost Peter van de Ven, west de kerk van Geffen, zuid Hoefdijk, noord den Agterdijck, waarde 65-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, Hendrik van Bakel, Lambert van Boxtel, J. Quirijns secr.

 

Blz. 228 dd 7 november 1766

Weduwe Nicolaas van Nuland, taxatie tocht van de goederen  

-       perceel teulland aan de Wolfsdijk genaamd de Vuijlpoort, groot 3 lopens en 37 roeden, oost de straat, west Peeter van der Ven, zuid de weduwe Dirk van Huijsbergen, noord de straat, hierin competeert zij voor de ½ = 24-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, Hendrik van Bakel, Lambert van Boxtel, J. Quirijns secr.

 

Blz. 230 dd 23 april 1767

Juffr. Catharina van Gulick, overleden Den Bosch 2 april 1767, bezit

-       1/2 deel "in den ossencamp" groot 6 mergen, oost het volgend perceel, west de vrouw van Geffen, zuid de Roomse Gemeente van Nuland, noord de Heer van Nuland, leenroerig aan de Leenhof van Empel, waarde 118-0-0

-       ½ in 6 mergen aldaar, oost Heer Nagelmakers, west het vorige perceel, zuid Nicolaas Swanenbergh, noord Heer van Nuland, waarde 118-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Dirick Verstege, J Quirijns, secr.

 

Blz. 233 dd 22 oktober 1767

Cornelis van Warmond, overleden Den Bosch 16 september 1767, bezit

-       4 lopens en 44 roeden teulland gelegen op de Ackers oost Mechel van de Ven, west Jacobus Langens, zuid Jan van Nuland, noord de Santstraat, waarde 205-0-0, belast met 1 vat en 8 kannen rogge aan de Armen van Nuland, in kapitaal 32-11-1. Verder 0-1-12 aan de zelfde Armen, in kapitaal 2-3-12, totaal 34 -14-13, resteert 170-5-3

Tekenen: Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, Lambert van Boxtel, J. Quirijns secr.

 

Blz. 235 dd 30 maart 1768

Juff Amelia Hoornbeeck, overleden Nuland 18 februari 1768, bezit alhier

-       huis en land aan de Wwolfsdijck, groot 15 lopens 16 roeden, oost Dirk Verstegen, west Heer van Bommel, zuid de weduwe D. van Huijsbergen, noord de Wolfsdijk, waarde 1100-0-0,

-       een euwsel met den houtwas groot 2,5 hont, oost de Heer van Engelen, west het vorige perceel, zuid de weduwe dirk van Huijsbergen en noord het vorige perceel, waarde 25-0-0

Beide stukken belast met een rente van 11-10-0, aan het geestelij comptoir van Maaslant,  in kapitaal 287-10-0. Verder 4-0-0 aan het comptoir van de Beurse in kapitaal 100-0-0, verder 4-10-0 aan Aart van Avenne Gasthuis te Den Bosch, in kapitaal 112-10-0. Verder 0-7-0 aan St Anthonis gilde te Nuland, in kapitaal 8-15-0, totale lasten; 508-15-0, resteert 616-5-0

-       ½ in een mergen in den  heuvelscampen, oost de erfgenamen van der Keer, west Jan van Deursen, zuid Magriet van der Ven, noord Jan Tijssen van Creij c.s.,  waarde 40-0-0

Totaal: 656-5-0.  20e penn; 32-16-4

Tekenen: RA Wierdsma, Hendrick van Bakel, Lambert van Bocxtel, J Quirijns, secr.

 

RA Nuland 101 - Blz. 238 dd (1768)

Juffr Amelia Hoornbeeck, bezit:

Onder Den Bosch:

-       2 mergen en 1,5 hont met anderen in een perceel hooiland in het Bossch velt, genaamd den eersten camp, groot 6 mergen, ene zijde Arnoldus Rijkers, andere zijde de Diese, waarde 400-0-0

Onder Litthoijen:

-       ½ van een mergen land gemeen met de Heer van Hoorenbeeck tot Megen, aldaar in het Rosmut, bovennaast de Heer van Breugel, benedennaast De Heer van Engelen, strekkende van de Kruijssenbeemden tot op de Hertogswetering, waarde 20-0-0

Onder empel:

-       2 mergen in de Empelschen hoeve, oost Van der Putten, west Toon Jansen Gloudemans, zuid den hoefdijk, waarde 150-0-0

Onder Osch:

-       ½ van het land benevens de streepen, een vat saat 7,5 roeij, ene zijde erve Teunis van Erp, andere zijde erven van de Heer van Engelen, schietende van de erve Teunis van Erp, tot op de erve van de verkrijger, waarde 116-0-0

-       Krabbers Bosch ene zijde erve Teunis van Erp, andere zijde Heer van Engelen, schietende van de erve Jan van Erp tot op erve Teunis van Erp, waarde 105-0-0

Onder Sint Michieslgestel:

-       5 lopens teulland, op de Molenackers, aan de twee heckens, noord de weduwe Doctor van der Borcht, andere zijde Jan van der Velden, ene eind west Hendrik Couwenberg, andere eind oost Hr. En Mr. Boddickhuijsen, waarde 250-0-0

-       Perceel teulland de Venacker, groot 2 lopens, gelegen als voor, noord Johannes van der Rijt, zuid wilbert van der Leur, oost de Broekstraat, west Hr. En Mr. Boddickhuijsen, waarde 110-0-0

De overleden competeert hierin voor de helft dus 180-0-0, aldus de Heer S.H. Guth als tochtenaar.

Onder Heesch:

-       huisjinge en hof, groot 13 roeden, gelegen in de gehuchte van Vinkel, ene zijde Gerrit van Krieken, andere zijde en ene eind de overledenen, andere eind een wegh, waarde 120-0-0

-       3 lopens gelegen als voor, een zijde en beide einde een wegh, andere zijde de erfgenamen van d eoverledene, waarde 45-0-0

-       1 lopens en 11 roeden teulland gelegen als voor beide zijde de erfgenamen, en beide einden een wegh,

 (akte stopt ineens ) Blz 244 totaal 971-0-0

 

EINDE

 

Geef ons uw mening

Ga naar boven