RA Nuland 100 Collaterale Successie (1724-1747)

RA Nuland 100  collaterale successie 1724 - 1747

(nb. van de goederen moest de 20e penning afgedragen worden)

 

Blz. 1 dd 8 november 1724

Joostje van der Aelsvoort, weduwe Willem jansen Quack, overleden Geffen 30 september 1724

Bezit een helft in een derde half hont midden en agter opt Nuland, getaxeert op nihil.

Tekenen: Jan van der Ven, J. van Clootwijck, J de Booij, secr.

 

Blz. 2 dd 4 december 1724

Jan Jansen Quack, overleden Nuland 26 oktober 1724, bezit

-       1/3 deel in 7/8 deel van huis en land aan het Marktvelt, groot 3 lopens en 37 roeden, is gewaardeerd boven de belastingen van 7-10-0 aan het comptoir van Heer Tengnagel, en 1-0-0 aan het Blovk van het Hintamereind waarde 58-0-0.

-       1/3 deel in 7/8 deel in haar land op de Hoge Hoef, groot 3 lopens, waarde 4-0-0

-       1/8 deel in 8,5 hont midden en agter opt Nuland, waarde nihil

-       1/8 deel in 1 mergen agter opt Nuland, waarde nihil

-       1/8 deel in 1 lopens en 17 roeden, in de Leege Haegh, waarde 8-0-0

Tekenen: Jan van der Ven, J. van Clootwijck, J de Booij, secr.

 

Blz. 4 dd 4 december 1724

Jan Jansen Quack, overleden Nuland 26 oktober 1724, bezit te Rosmalen en Geffen:

Te Rosmalen: ( aldaar getaxeerd)

-       1 lopens en 24 roeden , waarvan 1/3 in 7 parten, waarde 6-0-0

-       1 lopens en 24 roeijen, waarde 6-0-0

Te Geffen:

-       1/8 deel van de helft van een huijs met 7 lopens en 43,5 roeije land, waarde 12-0-0

-       1/8 deel van de helft een stuk land aan de Engh, groot 1 lopens en 7 roeden, waarde nihil

-       1/8 deel van de helft van een campke land over den Bredenwegh, waarde 2-0-0

-       1/8 deel van de helft  van eens tuk land op de Rabalik, waarde nihil

Te Nuland, ( zie boven)

Gerrit Jansen Quack, broer van de overledene, inwoner van Nuland, verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: Jan van der Ven, J. van Clootwijck, J de Booij, secr

 

Blz. 9 dd 2 mei 1725

Hendrik Peter Beckers, 19 jaar lang verdwenen uit Berlicum, zonder te weten of hij nog leeft.

Nu compareert zijn broer Jan Peter Beckers, verzoekt taxatie van de achtergelaten goederen,

-       helft van een huis met 5 lopens en 4 roeden land, gelegen te  Out Vinckel, onder Nuland, waarde 120-0-0, belast met 7-10-0 jaarlijks aan het comptoir der geestelijke goederen, item 0-11-8 aan Caters? Vrouwe Aan Huis ? , tot Den Bosch voor de helft in capitaal  62-11-4, resteert derhalve 57-8-12.

-       1 lopens en 22 roeden, genaamd nuland, daar neven aan gelegen, voor de helft: 10-0-0.

-       1 lopens en 12 roeden, genoemt nuland, mede aldaar gelegen, voor de helft: 8-0-0.

Tekenen: Jan van der Ven, J. van Clootwijck, J de Booij, secr

 

Blz. 11 dd 26 november 1725

Peerke Huijbers, vrouw van Dirck Aerts, overleden Heesch 27 oktober 1725, bezit te Nuland:

½ van een mergen hooi of grasland, gelegen midden opt Nuland, de wederhelft komt toe aan de kinderen Adriaan Adriaens te Heesch, waarde 26-0-0.

Tekenen: Jan van der Ven, J. van Clootwijck, J de Booij, secr

 

Blz. 14 dd 9 februari 1726

Maria van Keulen overleden te Waalwijk op 26 december 1725, bezit te Nuland:

-       huis, schuer en aangelegen land, groot 1 lopens en 9 roeden, in Out Vinckel, waarde 275-0-0.

-       Het land daar gelegen, genaamd het Mutsen, groot 9 lopens en 20 roeijen, waarde 320-0-0

-       Het land aldaar aan de Wetering,groot 6 lopens en 20 roeden, waarde 130-0-0

-       Een perceel genaamd de Vier Stucken, groot 2 lopens en 13 roeijen, waarde 120-0-0

-       Een perceel aldaar gelegen, groot 2 lopens en 38 roeijen, genaamd de Cromstucken, waarde 130-0-0

-       Perceel teulland, aldaar, genaamd het Hopvelt, waarde 250-0-0

-       Het land aldaar genaamd in de Hijcamp, groot 8 lopens en 35 roeijen, waarde 50-0-0

-       De houtwas en binnenweij mede aldaar gelegen, waarde 70-0-0

Tekenen: Joost Hendrik Hanegraaf, J. van Clootwijck, J de Booij, secr

 

Blz. 18 dd 10 augustus 1726

Hendrik van Geffen, overleden Teefelen 10 juli 1726, bezit te Nuland een plaxke teulland groot 1 lopens en 31 roeijen, gelegen omtrent de Nulandse straat, Geurt Sigmans bovennaast en Geerit Hendricx van Berghem benedennaast, waarde 86-0-0. Belast met een rente van 1-1-0 aan de armen van Nuland, in capitaal 26-5-0. Resteert: 59-15-0.

Tekenen: Jan van Bocxtel, J. van Clootwijck, J de Booij, secr

 

Blz. 20 dd 28 december 1726

Dirck Peters van Creijl, overleden te Geffen in  november 1726, bezit te Nuland 7 hont hooiland, in de gemeene hoeve, tussen erve weduwe Antonie van Nuland benedennaast, Heer Plenus bovennaast, waarde 6-0-0. Tekenen: Jan van der Ven, J. van Clootwijck, J de Booij, secr

 

Blz. 22 dd 21 oktober 1727

Maria Jansen, huisvrouw van Hendrik Jan Geurts, overleden Nulant 15 september 1727, bezit in de Meijerije

Te Nistelroij:

-       helft van een perceel teulland gelegen int Erp, groot 1,5 vatsaet, ene zijde Hendrik Willems, andere sijde Dries Peters, getaxeert door schepenen aldaar op 13 oktober 1727, op 20-0-0.

Te Heesch:

-       helft van een huijs en land in Heesch Vinkel, groot 3 lopens, west Jan Janse, oost Horenbeecx goed, zuid Rut Wouters, noord de Geffense Gemeint, taxatie 30 september 1727 door Schepenen van Heesch op 27-10-0

-       ½ van een acker op de Acker zuid weduwe Jan Hendrik Ariens, Noord Horenbeekcx goed, west de kinderen Teunis Jan Ariens, waarde 15-0-0. Hieruit te vergelden 12 en ¼ stuijver Baselaar pacht aan de Heer Tengnagel, in capitaal 15-0-0. Derhalve Nihil.

-       ½ van een perceel hooiland, groot 2 berckstucken en ¼ part ene zijde Michiel Schalx, andere zijde Jan Broer tot Heeswijk, waarde 10-0-0

-       Half perceel groesland, met den Rijs, groot 1 lopens genaamd Den Bunthof, in Munnicx Vinkel, ene zijde Jan Jansen, andere zijde Peter Hendrik Willems, waarde 3-0-0.

Totaal: 60-10-0. 2oe penning: 3-0-8

Tekenen: Gijsbert Wellens, Jan van Boxtel, Joost Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

Blz. 27 dd 14 november 1727

Anneke Hendrik Jacobs, overleden Geffen 9 oktober 1727, bezit 2 hont hooiland, haar en haar broer ieder voor de helft gehorend, gelegen opt Middelst Nuland, tussen erve Jan van Lith ene zijde westwaarts, …. Mist een of twee  pagina?? ….

westwaarts op Caathoven aan de andere zijde oostwaarts, schietende zuid van de erve Jan van Lith, tot noord op erve Jan Dirck Spierings, waarde 12-10-0.

Tekenen J v Clootwijck, Joost Hanegraaf, Andries van Grinsven, J. de Booij, secr.

 

Blz. 30 dd 14 november 1727

Ruth Wouters Koole, overleden Heesch 30 oktober 1727, bezit te Nuland:

-       ½ van een huis en land met potingen, groot 7 lopens en 15 roede, tussen erve de Heer Hubert c.s. aan de ene zijde, Jan Dirck Spierings aan de andere zijde westwaarts, schietende van de Wolfsdijk zuid tot op de Nulandse straat noordwaarts, waarde 250-0-0. Belast met een malder rogge, voor de helft in capitaal 78-2-8, aan de H. Geest tot Den Bosch, resteert 171-17-8

-       ½ van een perceel int Conijnshol alhier gelegen , groot 1 lopens en 23 roeijen, tussen erve Corstiaen van Gogh zuid en noord, gemene straat westwaarts, oost de selve, waarde 10-0-0

-       ½ mergen hooiland, in de gemeijne hoeve, tussen erve Hendrik Hack aan de ene zijde oost, west de Heer Plunus, schietende van de hoefdijk tot op de agterdijk, waarde 6-0-0.

-       Perceel teulland, gelegen bij het Fraters Hoef, 5 lopens en 18 roeijen, oost erve Claas Jan Huijbers, zuid Joost Hanegraaf c.s., schietende van het steegske tot op de Hoolstraat, waarde 180-0-0.

-       2 hont hooiland op het Voorst Nuland, tussen erve weduwe Jan van Rosmalen west, erfgenamen Cremers oostwaarts, schietende van de Etteringsgraaf tot op het Middelst Nuland, waarde 102-0-0

-       Mergen hooiland, voor en midden opt Nuland, tussen erve Erke weduwe Jan Willems oost, Willemke Jan Lambers west, schietende van den Etteringsgraaf tot op het Agterst Nuland, waarde 110-0-0

-       ½ van 5 mergen in de Corte Hoeve met het kind van Claas aant Hoog, tussen erve noord Heer Costerius, oost Lambert Zepen, zuid Dries Hendricx, west Heer van Nuland, waarde 40-0-0

-       ½ van een mergen voor en midden opt Nuland, tussen erve het gemeene land aan de ene zijde westwaarts, Willem Claassen aan de andere kant oost, waarde 20-0-0.

-       4 lopens en 3 roeden teulland aan de Nulandse straat gelegen, Erken Jan Willems oostwaarts, west Jan Dirck Spierings, schietende van de Nulandse straat op den Hooge Wege, waarde 175-0-0, belast met een 1-10-0 aan de armen van Nuland, in kapitaal 37-10-0, resteert 137-10-0

-       Den houtwas teijnde het voorgaande perceel, waarde 1-0-0

-       Een mergen hooiland agter opt Nuland, tussen erve van Lier oost, en Gerrit Quaak west, schietende van het middelst Nuland, tot op de hoefgraaf, waarde 50-0-0.

-       8 hont weiland opt Groot Hoog tussen de armen van Nuland oost en Joost Hanegraaf westwaarts, waarde 102-0-0.

-       Een mergen tot Nuland gelegen in de gemeene hoeve, tussen erve Hendrik Hack oost, Heer Plenus west, schietende van de hoefdijk tot op de agterdijk, waarde 12-0-0.

-       Perceel aan schotsheuvel tussen erve Heer van Nuland oost, Schotsheuvel zuid, weduwe Paulus van Os west, Jacobus van Berckel noord, waarde 150-0-0.

Waarde totaal  1092-7-8.

Niet getekend!

 

Blz. 41 dd

Willem Seelen, overleden Den Bosch 1 november 1727, bezit te Nuland: perceel teulland te Nuland, omtrent Schotsheuvel, groot 3 lopens en 33 roeden, tussen erve Claas van Erp aan de ene zijde oost, en het gemene land aan de andere zijde westwaarts, strekkende van de Groene straat tot op den Krakenburgh, waarde 50-0-0. 20e penn = 2-10-0. Akte niet afgemaakt.

Blz. 43 leeg

 

Blz. 44 dd 6 april 1728

Dieles Hendricx van de Meerendonck, overleden Den Dungen op 20 maart 1728, bezit te Nuland ½ van 4,5 hont hooiland op het agterst Nuland, ene zijde de armen van Nuland, strekkende van de middelgraaf  tot op den hoefdijck, waarde 13-0-0, 20e penning: 0-13-0

Tekenen: W. Aenhuijs, J. van Clootwijck, SH Guth, J. de Booij, secr.

 

Blz. 45 dd 16 juni 1728

Joostje Adriaen Jan Hendricx, overleden Heesch 29 mei 1728, bezit te Nuland:

-       ¼ deel van een mergen hooiland, in de gemeijne hoeve, aan de ene kant het sevenvierendeel bovennaast, de volgende halve mergen benedennaast, waarde 3-0-0.

-       ¼ deel in een halve mergen in de gemene hoeve tussen de vorige mergen bovennaast en Heer Plenus benedennaast, waarde 1-10-0

-       ¼ deel in de ½ van een perceel teulland aan de Fratershoef gelegen, groot 5 lopens en 18 roeden, Fratershoef oostwaarts, Jan labers van Bocxtel met de andere helft westwaarts, strekkende van de gemene straat tot op de herbaen. Waarde 22-10-0

-       ¼ van 5 hont te langs overt Nuland, tussen erve Jan Seelen bovennaast, de volgende 5 hont benedennaast, strekkende van de Etteringsgraaf tot op de hoefdijk, waarde 16-10-0.

-       ¼ deel in 5 hont te langs overt Nuland daar benevens aan gelegen, tussen erve benedennaast de Heer Costerius, strekkende van de Etteringsgraaf tot op de hoefdijck, waarde 16-10-0

Tekenen: W. Aenhuijs, Gijsbert Wellens,, SH Guth, J. de Booij, secr.

 

RA Nuland 100 - Blz. dd 24 juni 1728

Willem sone Adriaan Gerrit Jan Heijmens, overleden Nuland 21 mei 1728, bezit in de Meijerije:

Onder Rosmalen:

-       1/6 deel in 9,5 mergen genoemd de Haren ?, ene zijde van Bruckurn?, andere zijde Hendrik Franders, ene einde de erfgenamen Jan van der Horst, andere eind de selve, waarde 100-0-0. Belast met een capitaal van 300-0-0 op 12 september 1691, voor schepenen van Den Bosch aan Jan van der Horst. Voor 1/6 deel = 50-0-0. Resteert dus 50-0-0.

-       1/6 deel in 2/5 parten van 3 lopens en 44 roeden, genaamd de Malliscamp, ene zijde Jan Leenders, andere zijde Aelbert Claasse, ene eind Jan Leenders, andere eind de gemene straat, waarde 12-0-0.

-       1/6 deel van 3,5 hont in dánderhalve mergengelegen in malliscamp, ene zijde Joseph Pieter, andere zijde Jan Leenderts, ene eijnde de selve, ander eind Jan Jansen van Schijndel, waarde 5-0-0.

Onder Berlicum:

-       1/6 deel in een halve camp hooi, zijnde de helft groot 4 hont en 6 roeden, gelegen alhier op Beeckvelt, ene zijde Hendrik van den Broek, andere zijde De Heer van Mierlo, ene eind Adriaan Cuijpers, andere eindde revier. Waarde 8-0-0

-       1/6 deel in een perceel teulland op de Donckersteeg , groot int geheel 3 lopens en 23 roeden, ene zijde Jan Leenderts Smulders, andere zijde Jan Gijsberts, ene eind Goijert van Helvoirt, andere eind de Loopgraaf, waarde 16-10-0

-       1/6 deel in ¼ deel in een hegt hout busselken, het vierde part is groot 27 roeden, ene zijde en ene eind Hendrik van Pullen, andere zijde de Wetering, andere eind de gemene straat, waarde nihil

Totaal 91-10-0, 20e penn: 4-11-8.

Maria Adriaan Gerit Jan Heijmans erfgenaam van de overleden. Tekenen W. Aenhuijs, SH Guth.

 

Blz. 55 dd 2 september 1728

Antoniske Jansen van Boxtel, overleden Nuland 8 augustus 1728, bezit te Nuland:

-       een huis en hof en 11 lopens en 19 roeije land, omtrent de Nulandse straat gelegen, tussen erve Jan Dierck Spierings westwaarts, oostwaarts de gemene straat, schietende van de Hoge Wegh tot op Nulandse straat, waarde 300-0-0, belast met een pacht van 4-10-0 aan de Armen van Osch, in capitaal 112-10-0, en een pachtje van 0-7-0, in capitaal 8-15-0, totaal 121-5-0, resteert derhalve 178-15-0

-       2 mergen hooiland, leenroerig aan het leenhof  Ten Bogert van Dinther, gelegen te langst overt Nuland, tussen erve Pieter van de Ven c.s. bovennaast, secretaris de Booij benedennaast, waarde 110-0-0.

-       3 hont hooiland, agter opt Nuland, tussen erve Dirk Teunis Jansen bovennaast en Joost Hanegraaf benedennaast, waarde 10-0-0.

-       ½ van een campke hooiland, int sevenvierendeel, groot voor de helft 10,5 hont, tussen erfgenamen van de Heer Vloots aan de ene zijde en Hendrik van de Ven aan de andere zijde. Waarde 110-0-0.

Totale waarde: 408-15-0. 20e penn: 20-8-12

Erken van Rooij, weduwe Jan Willems van Boxtel als erfgenaam en moeder. Tekenen W. Aenhuijs, Gijsbert Wellens,, Hendrik Jansen van der Ven, J. de Booij, secr.

 

Blz. 59 dd 8 december 1728

Josephus van de Gevel, overleden Antwerpen 9 november 1728, bezit te Nuland:

-       ¼ deel in een huis en aangelegen land, groot 2 lopens en 2 roeden in Out Vinckel, oost de Heer Willem van Engelen, west de Gemeene Heijde, waarde 40-0-0

-       ¼ deel in een acker teulland genaamd den hogen Acker, groot 2 lopens en 19 roeden, waarde 20-0-0

-       ¼ in de ronde veldekens met de streepkens, groot 5 lopens en 19 roeijen, waarde 45-0-0

-       ¼ in 1 lopens en 47 roeijen achter de schuer plaats, waarde 20-0-0

-       ¼ in de Verloren Kost, groot 1 lopens, waarde 10-0-0

-       ¼ in het land in het besloten campke, groot 37 roeden, waarde 5-0-0

-       ¼ in den broeckakker groot 7 lopens, waarde 60-0-0

-       ¼ in 3 lopens en 34 roeden teulland genaamd den Vogelsangh, waarde 22-0-0

-       ¼ in land genoemd de Keel, groot 1 lopens en 8 roeden, waarde 8-0-0

-       ¼ in de houtwas en binnenweij, groot 7,5 mergen, waarde 45-0-0.

Totaal  275 -0-0. Hoeve is belast met een erfelijke pacht van 22-10-0 jaarlijks, aan het comptoir van Tengnagel, in capitaal 562-10-0, voor ¼ dus 140-12-8. En een St Maartenchijns van 1-4-0 jaarlijks aan de rentmeester de domijnen, in capitaal 30-6-4, voor ¼: 7-11-8. Resteert in totaal 126-16-0.

Tekenen: W. Aenhuijs, Joost Hanegraaf, Jan Hendricx, J. de Booij, secr.

 

Blz. 64 dd 10 december 1728

Hendrik van Iperen, overleden Iperen 2 november 1728, bezit te Nuland:

-       1/5 deel in 3 mergen hooiland gelegen int sevenvirdel, tussen erve Hendrik van der Ven aan de ene zijde en de erfgenamen Rut Coole aan de andere zijde, waarde 30-0-0

-       1/5 deel in een weijcamp van 3,5 mergen genaamd de Donck, ene zijde drost de Booij, andere zijde de Kerk van Geffen, waarde 40-0-0.

Tekenen: Joost Hanegraaf, Gijsbert Wellens, SH Guth, J. de Booij.

 

Blz. 66 dd 10 maart 1729

Jacob Jan Bogaerts, overleden Nuland 27 januari 1729, bezit te Nuland,

- 4 hont hooiland, op het middelst Nuland, aan de ene zijde Erve Willem Adriaans van Creijl, ander zijde de kinderen Peter aent Hoogh, leenroerig aan het leenhof Ten Bogaert te Dinther, waarde 6-0-0. Tekenen: Joost Hanegraaf, Hendrik Jansen Hanegraaf, S.H. Guth, J. de Booij

 

Blz. 68 dd 10 maart 1729

Jacob Jan Bogaerts, overleden Nuland 27 januari 1729, bezit in de Meijerije

Onder Groot Lith

-       een perceel in Jans Hoef, groot een hont en een quartier, boven belent de kinderen Peter Dircxs, beneden belent Heesken Wouters, strekkende van Gruetelaars Campke tot op Agterste Jans hoeve, waarde 30-0-0

-       3 hont in de achterste Jans hoeve boven belent Neesken Wouters, beneden Meggel Dielis Coolen, strekkende van de voorste omslagh tot op de tient wegh, waarde 100-0-0

Onder Kessel:

-       een perceel genaamd den breden eert, boven de Kesselse Graaf, beneden het Groot Gasthuijs van Den Bosch, zuid de gemene straat en noord Jacob van Grinsven, waarde 55-0-0

Onder Geffen:

-       camp teulland genaamd Jan van Haren Camp, ene zijde Dirske Peters van Creijl, andere zijde noordwaarts de kinderen Hendrik van Calckar, groot 6 lopens en 10 roeden, waarde 155-0-0

-       een mergen en 5 hont weiland, in den Wijcxen Camp, Adriaan Compeers aan de ene kant benedennaast, Jan Jan Bogaerts bovennaast, waarde 114-0-0

Onder Nuland:

-       4 hont hooiland, op het middelst Nuland, aan de ene zijde Erve Willem Adriaans van Creijl, ander zijde de kinderen Peter aent Hoogh, leenroerig aan het leenhof Ten Bogaert te Dinther, waarde 6-0-0.

Jan Jan Bogaers genoemd als erfgenaam. Tekenen: Joost Hanegraaf, SH Guth.

 

blz. 74 dd 3 oktober 1729

Jan Corstiaen van Gogh, overleden Berlicum 26 augustus 1729, bezit te Nuland voor ¼ deel in

in een hof teulland aan de Wolfsdijk, 7 lopens en 49 roeden, drost de Booij aan de ene zijde, andere zijde Pieter van de Ven, waarde 110-0-0, belast met 0-15-0 jaarlijks aan het Geestelijk Comptoir van Tengnagel, in ene meerdere pacht, in kapitaal 18-15-0, resteert 92-5-0.

Tekenen Hendirk van de Ven als gecommitteerde van de officier, SH Guth, H. Jansen Hanegraaf, J. de Booij.

 

Blz. 76 dd 13 oktober 1729

Jan Corstiaen van Gogh, overleden Berlicum 26 augustus 1729, bezit in de Meijereije

Onder Heesch:

-       een hofken teulland een vatsaet groot, Lambert Sepen Weijgergancx aan de ene zijde, Armen van Heesch aan de andere zijde, waarde 10-0-0

-       een euwsel lant, mede aan de Wijst aldaar, ene zijde de erve de kinderen Jaocb van Drunen, andere zijde erfgenamen Joost Roelofs. Waarde 30-0-0

-       een stuck teulland op de Wijstenacker groot 4 vatsaet, tussen erve Tonis Huijbers aan de ene zijde, aan de andere zijde de weduwe Jan Corsten, waarde 25-0-0

-       nog 2 stukken op de wijstenakker, groot 1 malder saet, ene zijde erfgenamen Schalk Adriaan Bevers, andere zijde kinderen Jacob van Drunen, waarde 40-0-0

-       een plaxken teulland teijden de Rul, groot 3 vat saet, tussen ene zijde Augustus Nieuwkerk, ander zijde de melck steegh, waarde 10-0-0

-       een stuk teulland gelegen in de Kevie groot 3 vatsaet, ene zijde kinderen Jacob van Drunen, andere zijde erfgenamen Schalk Adriaan Bevers, waarde 20-0-0. Belast met ¾ deel van een vat rogge aan de Grote Bagijn te Den Bosch, in capitaal 14-13-1, en verder een half hoen aan de hoef genaamd het Duijfhuijs, waarde in capitaal 2-10-0, resteert derhalve 2-16-15

Onder Lithoijen:

-       een mergen in de agterste Robbershoef, bovennaast Peter Hendrik Paulussen, benedennaast Heer Clingh, waarde 104-0-0

-       2 hont Broeck lants  gelegen in de Crichem, Sijmen van Meurs bovennaast, benedennaast Jan Jacob Leijen, tot Nistelrooij, waarde nihil

-       2,5 hont mede in de Crichem gelegen bovennaast de erfgenamen Schalk Adriaan Bevers, , andere zijde de schouwgraaf van de Littere Graaf, waarde nihil

-       2,5 hont mede aldaar in de Crichem gelegen, ene zijde Schalk Adriaan Bevers, andere zijde de Litteren Graaf, waarde nihil

Onder Geffen:

-       mergen hooiland, in de groote Hooivree, ene zijde erve Hendrik Rut Joosten bovennaast en Heijmen Nelissen benedennaast aan de andere zijde, waarde 50-0-0.

Onder Nuland:

-       voor ¼ deel in in een hof teulland aan de Wolfsdijk, 7 lopens en 49 roeden, drost de Booij aan de ene zijde, andere zijde Pieter van de Ven, waarde 110-0-0, belast met 0-15-0 jaarlijks aan het Geestelijk Comptoir van Tengnagel, in ene meerdere pacht, in kapitaal 18-15-0, resteert 92-5-0.

Totaal 363-1-15, 20e penn: 18-3-2. Corstiaen van Gogh is vader en erfgenaam.

Tekenen Hendrik van de Ven, SH Guth, H. Jansen Hanegraaf, J. de Booij.

 

Blz. 84 dd 29 december 1729

Adriaen Teunis Jansen, overleden Dinter 13 oktober 1729, bezit te Nuland ½ van een mergen teulland, midden en aghter opt Nuland, Willem Clasen aan de ene zijde benedennaast en Cirk Westerlaken bovennaast, waarde 25-0-0.

Tekenen: Joost Hanegraaf, SH Guth, Hendrik Jansen Hanegraaf, J. de Booij.

 

Blz. 85 dd 6 januari 1730

Adriaen Teunis Jansen, overleden Dinter 13 oktober 1729, bezit in de Meijerije

Onder Nistelrode:

-       een weijveltje in Loosbroek, onder Nistelrode, groot 1 lopens, ene zijde Peter Jaspers, andere zijde den selve, ene eind Dirck Teunissen, andere eind Peter Jaspers, waarde 12-0-0

-       3 perceelen teulland mede aldaar, groot 1,5 lopens, ene zijde Peter Japsers, andere zijde Gerrit Clasen van Deursen, ene eind Hendrik van Gogh, andere eind Meggel Croonen, waarde 15-0-0

-       Een stuk gelegen aldaar, groot 0,5 lopens, ene zijde Adriaan Melis, andere zijde Gerrit Claesse van Deursen, ene eind Peter Jaspers, andere eind Heer van Baerschot, waarde 7-0-0

Onder Heesch:

-       een perceel sijnde een Biesveltje, ene zijde enige weinige eijcken struijcken, groot een lopens, ene zijde Hendrik Elens, andere zijde Peter Jaspers, ene eind Toni Huijbers, andere eind op de Steegh, waarde 5-0-0.

Onder Nuland:

-       ½ van een mergen teulland, midden en aghter opt Nuland, Willem Clasen aan de ene zijde benedennaast en Cirk Westerlaken bovennaast, waarde 25-0-0.

Totaal 64-0-0, 20e penn: 3-4-0. Genoemd als erfgenaam Adriaan Melissen via moederswege

Tekenen: Joost Hanegraaf, Hendrik van de Ven, Claas Verstege, J. de Booij.

 

Blz. 91 dd 21 juni 1730

Arike Geurts Segers, weduwe Nicolaas Gerits van Os, overleden Geffen 26 mei 1730, bezit te Nuland

-       ½ van een perceel teulland, aan de Nulandse straat gelegen, groot 2 lopens en 45 roeijen, ene zijde Corstiaen van Gogh, andere zijde Jan Dirk Spierings, strekkende van de erve Joost Hanegraaf tot op het Bosstraatje, waarde 50-0-0. Belast met een erfelijke rente van 1/3 part van 8 gulden aan de fundatiën te Den Bosch, ten comptoir van rentmeester ’s Gravensande,  in Capitaal voor de ½: 33-6-13, resteert 16-3-4

-       ½ van een mergen hooiland, tussen erve Mathijs van der Aalsvoort bovennaast en Heer de Hee benedennaast, waarde 40-0-0.

Totaal 56-13-3, 20e penn: 2-16-12. Mede erfgenaam is Geurt Croonen van Grinsven

Tekenen: H. Jansen Hanegraaf, Claas Verstegen, J. de Booij.

 

Blz. 94 dd 17 januari 1731

Juffr Helena Cremers, overleden Iperen 18 september 1730, bezit te Nuland: (1/5 doorgestreept)

-       huis, boomgaaert en hof, grrto 3 lopens en 10 roeijen, gestaan bij de Kerk van Nuland, tussen de gemene straat noordwaarts, andere kant het Nulands Kerkdijkje, waarde 400-0-0, belast met een rente van 3-0-0 jaarlijks aan de armen van Nuland, in capitaal 75-0-0, resteert 325-0-0

-       haar schuer en land over de straat, tegenover het huijs, waarde 48-0-0, belast met een rente van 1-11-0 aan het Gasthuijs te Den Bosch, in kapitaal 38-15-0, resteert 9-5-0

-        Het Costershofke, groot 14 roeije, de daar teijnde aangelegen is, waarde 3-0-0

-       2 hont hooiland voor opt Nuland, waarde 70-0-0

-       Een hont in de Elskampen, waarde 2-10-0

-       ½ hont in de Elscampen, waarde 1-5-0

-       Den Verloren Hont aan de Nulandse straat, waarde 5-0-0

-       Een mergen hooiland Agter opt Nuland, gekomen van Frans Aerts, waarde 50-0-0

-       3 mergen in de Elscampen, gekomen van Vrouwe de Cocq, tussen erve Heer Plenus oostwaarts en Corstiaen Bijvelt aan de andere kant west, waarde 150-0-0

-       2,5 mergen hooiland in een camp van 8 mergen int Sevenvirdel, waarde 230-0-0

-       De huisplaats van Rut Thijssen met het land daar aan gehorende leggende tegenover de Nulandse kerk, waarde 55-0-0

-       4 hont hooiland opt Middelst Nuland, waarde 50-0-0

-       2 hont in de Elskampen, gekomen van Juffr. Becx, waarde 5-0-0

-       Het land genoemd de huisplaats van Aert van Dijck, aan de Nulandse straat, waarde 3-0-0

-       2 mergen hooiland te langst overt Nuland, gekomen van Hendrik Melten, waarde 200-0-0

-       3 lopens en 31 roeden, op de Hoge Hoef, beneffens de erve Wouter Driessen, waarde 20-0-0

-       2 lopens en 22 roeije aldaar genoemd de Mugheuvel, waarde nihil

-       2 lopens en 20 roeije op Martens acker alhier gekomen van de drost Croon waarde 20-0-0

-       Een mergen hooiland op het Agterst Nuland, gekomen van Willem Jan Huijbers, waarde 60-0-0

Totaal 1259-0-0, Overledene kompeteert maar 1/5 hierin, dus 251-16-0. Tekenen: W Aenhuijs, Joost Hanegraaf, Claes Verstege,  J. de Booij.

 

Blz. 100 dd 28 mei 1731

Catoleijn Jan Tijsse van Creijl, overleden Nuland 6 maart 1731, bezit:

Onder Berlicum:

-       1/3 deel van een perceel sleght teulland, met ene cleijn houtbussel, groot int geheel 4,5 lopens, gelegen op de Westelackers ene zijde Adriaan Claas Cuijpers, andere zijde Peter Zeben, ene eind Rogier van Oosterwijck, andere eind Flips van der Biesen, en de binnenwegh. Waarde 53-0-0

Onder Schijndel:

-       campke hooiland met zijn houtwassen, groot omtrent 2 karren hooi, gelegen int Wijbosch, aan de Kilsdonkse Watermolen, ene zijde Juffr. van Ravesteijn, andere zijde Gooijert van der Schoot, aan de ene eind Geerit Jaocbs, andere eind Teuntje Jans van den Bogaert, waarde 39-0-0

Onder Dinter:

-       1,5 lopens teulland, gelegen op de Haselbergh, rontsomme gelegen in de goederen van Juffr. Catharina van Geffen, weduwe van Hr. Andries van Ravesteijn, waarde 15-0-0

-       1/3 deel in een hooibeemd gelegen aldaar, dit gedeelte groot een kar hooijgewas, ene zijde Jan Aert Hanenberg, andere zijde en ene einde Juffr, van Geffen, weduwe van Ravesteijn, andere einde Jacob Jansen van Schijndel, waarde 6-0-0

-       Een streepke teulland, een half lopens groot, gelegen aldaar, ene zijde Juffr, van Geffen, weduwe van Ravesteijn, andere zijde de Kinderen Elen Jan Hendrik Geerits, ene eind Frans Wilbers, andere eind den Haselberghsen dijck, waarde 5-0-0

Onder Heeswijk:

-       1/5 deel ongedeeld in 2 stukken teulland, met houtwas, groot int geheel 3 lopens, onder Heeswijk gelegen int Hof ten Broeck,  beijde zijde Cornelis Gerits Dobbelsteen, ene einde de Sleebos, andere einde Hendrik van den Boogaert, waarde 10-0-0

-       1/5 deel in een veltje groet hof als bogert, groot int geheel een lopens, gelegen aldaar, ene zijde Hendrik Teunis Bogers, andere zijde sekere steegh, toebehorende de kinderen Deelis Peter Dobbelsteen, ene eind Hendirk Jansen Dobbelsteen, andere eind de gemene weg, waarde 15-0-0

-       1/5 deel in 3 stukken teulland, int gheel groot 3 lopens, gelegen op de Hoogen Padt, ene zijde de middelwegh, andere zijde Maria Pennincx, ene eind Heer Herman van Broeckhuijsen, andere eind Heer van Heeswijk. Waarde 15-0-0

Totaal: 158-0-0, 20e penn: 7-18-0. Jan Matijsen van creij, vader en erfgenaam geeft aan dat er geen andere goederen zijn. Tekenen: W. Aenhuijs, Jan Sijmen Wolfs, Geurt Govers, J de Booij.

 

Blz. 106 dd 6 juni 1731

Helena Cremers, overleden Iperen 18 september 1730, bezit te Nuland:

-       "de secretarije van Nulant,met het reght van collatie, waarde 3000 gulden, haar 5e deel = 600-0-0

-       de vosterije deser HH waarde 250-0-0, haar 5e deel: 50-0-0.

Tekenen: W. Aenhuijs, Jan Sijmen Wolfs, Gijsbert Wellens, J de Booij.

 

Blz. 109 dd 13 juni 1732

Gerardus Valckhof overleden Den Bosch 6 maart 1732, bezit te Nuland ½ van een scheutjens tiende gelegen te Nuland en genaamd de "nulandse straat tiende”, waarde  590-0-0. Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Willem van Vlijmen, Peeter van de Ven, J. de Booij.

 

Blz. 111 dd 3 juni  1732

Brief aan de Raad van Staten: Margreta Elisabeth Valckenhof, wonend te Den Bosch, zus van Gerrit Valckenhof, begraven 6 maart j.l., dat er aangifte van de collaterale successie gedaan had moeten worden maar dese "eenvoudige vrouw" wist niet waar de goederen allemaal waren, ze vraagt 3 maanden uitstel. Getekend 12 mei 1732. Raad is accoord. Registratie J. de Booij.

 

 

 

 

Blz. 114 dd 17 december 1732

Margreta Elisabeth Valckenhof, overleden Den Bosch 25 november 1732, bezti te Nuland een clamp tiende genaamd het Nulandse straat tient, waarde 1180-0-0. Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Jan Baers, Peeter van de Ven, J. de Booij.

 

Blz. 115 dd 15 januari 1733

Maria de Kort, huisvrouw van Jan aent Hoogh, overleden te Geffen op 13 december 1732, bezit te Nuland:

-       ¾ deel in een camp groesland, gelegen op de Hoog Donck, groot 4 mergen, liggende tussen de grote mil/mie ? de Kort bovennaast, en Juffr. Nieuwhof benedennaast, waarde 103-0-0

-       ½ van 2 hont hooiland, gelegen over den Hogen Wegh, waarde nihil

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Jan Wolfs, Peeter van de Ven, J. de Booij.

 

Blz. 117 dd 22 april 1733

Jan Peter Basteers/ Barkers ?  overleden Heeswijk 28 maart 1733, bezit te Nuland:

-       Huis en land gelegen in Out Vinckel alhier, groot 5 lopens en 4 roeden, ene zijde t Vinckel, andere zijde de Hoef van Costerius, waarde 200-0-0. Belast met 7-10-0 per jaar aan het comptoir der Geestelijke goederen te Den Bosch, waarde in capitaal 187-10-0, resteert 12-10-0.

-       Het nieuwland daar neffens, groot 1 lopensen 22 roeden, waarde 16-0-0

-       Nog 1 lopense en 12 roeden aldaar gelegen tussen erve Mevrouw Costerius Hoeve en de gemeene heijde aan de andere zijde, waarde 14-0-0

-       Het land neffens het bos ende donk, groot 5 lopens en 25 roeden, tussen Adriaan Cornelis van der Aalst, en aan de andere zijde Ale Gerit Jan Aerts, waarde 110-0-0

Totaal 152-10-0. Tekenen W Aenhuijs, Gijsbert Ruisch, Peeter van de Ven, J. de Booij.

 

Blz. 119 dd 17 maart 1734

Theodorus van Lier, overleden Den Bosch 16 februari 1734, bezit te Nuland 1/3 deel in de ½ van 3 lopens en 18 roeden teulland, gelegen in de Heelsenhoeck, tussen erve de kinderen Peter Bijvelt zuidwaarts aan de ene zijde, en noord Ermert van Nuland, waarde 10-0-0

Tekenen: W. Aenhuijs, Gijsbert Ruijsch, J. de Booij, secr.

 

RA Nuland 100- blz. 121 dd 20 januari 1735

Catholeijn Adriaan Tijssen van Creijl, overleden Nuland 11 december 1734, bezit aan goederen:

Onder Littooijen:

-       een halve mergen gelegen in de Geer, bovennaast de Weerscheut, benedennaast Jenneke Jansen van Vinckel, schietende van de erve van de 7 hont van de 4 Hemalen, tot op erve … ( niet ingevuld) waarde 35-0-0

Onder Heesch:

-       ½ in een buender zo heij als teulland, groot int geheel 6 lopens, gelegen te Heesch aan de Heij, tussen erve Hendrick Jan Tijssen aan de ene kant en Hendrik van der Poel aan de andere kant, ene einde de steegh, tot op de Heijde, waarde nihil

-       1 lopens en 11 roeden gelegen op Heelwijck, tussen erve Hendrik van Heelwijk aan de ene kant, Pieternel Lammert Weijgergancx aan de andere kant, ene einde erve weduwe Jan Reijnders, andere einde Adriaan Hendrik Vos c.s., waarde 22-0-0.

Totaal 57-0-0, 20e penn: 2-17-0. Erfgenaam is Hendrik Peter van Heelwijk. Tekenen: Willem van Loon, Gerrit Quack, J. de Booij.

 

 

 

Blz. 125 dd 10 maart 1735

Jenneke Claes Aerts, overleden Nuland 27 december 1734, bezit: ½ van een stuk teulland gelegen op de hoge hoef, groot int geheel 3 lopens en 31,5 roeijen, tussen erve Jacobus de Booij noordwaarts, zuid Maria, weduwe Hendrik Sijmens, schietende met beide einde op de gemene straat. Waarde 25-0-0. 20e penn: 1-5-0. Jennemarie Driessen Quack, weduwe Christiaan Eversouw als erfgenaam. Tekenen: Peter van de Ven, loco officier, Willem van Loon, Gerit Quack, J de Booij, secr.

 

Blz. 127 dd 14 september 1735

Hendrik Jansen van Osch, overleden Nuland 6 augustus 1735, bezit te Nuland:

-       huis, hof en aangelegen land te Nuland, gelegen aan het Heike tussen erve Jacobus van Berckel aan de ene zijde en Hendrik van de Ven aan de andere zijde bovennaast, zuid het gemeen heijke tot op noord erve Jacobus Langens, waarde 225-0-0, belast met 5 vat rogge jaalrijks aan Tengangel, in kapitaal 97-13-2, en een rentje van 1-11-8 aan de zelfde, in waarde 39-7-8, resteert 98-19-6

-       16 hont hooiland, te langs overt Nuland gelegen, bovennaast Gijsbert Gijsbert de Wert, benedennaast Heer van Nuland, strekkende van de Etteringsgraaf tot op de hoefdijk, waarde 250-0-0

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Gerit Quack

 

Blz. 131 dd 14 september 1735

Hendrik Jansen van Osch, overleden Nuland 6 augustus 1735, bezit

Onder Heesch;

-       huis, hof en aangelegen land, groot 2 lopens, gelegen op het Vinckel, tussen erve van de weduwe Jan Schippers aan de ene kant, en aan de andere kant de Heer Hugo de Goeth, strekkende van de Geffense gemeente tot op de straat, waarde 60-0-0, belast met een rente van 1-5-0 jaarlijks aan Tengnagel in kapitaal 31-5-0, resteert 28-15-0

-       1,5 lopens teulland gelegen als voor, tussen erve Hugo de Goeth aan de ene zijde en weduwe Jan van der Ven aan de andere zijde, strekkende van de erve Marten van de Wetering tot op de erve Gerrit van Gogh, waarde 30-0-0,

-       1 lopens teulland tussen erve Heer Goeth  en Marten van de Wetering aan de andere kant, strekkende van de straat tot op erve Willem van Vlijmen, waarde 10-10-0

-       1 lopens teulland gelegen alsvoor, tussen erve weduwe Jan Schippers aan de ene kant en de kinderen van Michiel Schalx aan de andere kant, strekkende van de erve Marten van de Wetering tot op de wegh, waarde 5-0-0

-       8 hont weijvelt gelegen op de Bleecken, naast erve de kinderen Michiel Schalx en met beide einde de waterloop, waarde 20-0-0.

Onder Nuland:

-       huis, hof en aangelegen land te Nuland, gelegen aan het Heike tussen erve Jacobus van Berckel aan de ene zijde en Hendrik van de Ven aan de andere zijde bovennaast, zuid het gemeen heijke tot op noord erve Jacobus Langens, waarde 225-0-0, belast met 5 vat rogge jaalrijks aan Tengangel, in kapitaal 97-13-2, en een rentje van 1-11-8 aan de zelfde, in waarde 39-7-8, resteert 98-19-6

-       16 hont hooiland, te langs overt Nuland gelegen, bovennaast Gijsbert Gijsbert de Wert, benedennaast Heer van Nuland, strekkende van de Etteringsgraaf tot op de hoefdijk, waarde 250-0-0

Totaal 443-4-0, 20e penn: 22-3-4, genoemd Peter Jansen van Osch, mede erfgenaam. Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Gerit Quack

 

 

 

Blz. 138 dd 12 oktober 1735

Maria de Cort, overleden Geffen 16 september 1735, bezit 3,5 mergen hooi of weiland, gelegen op de Doncken, tussen erve westwaarts Jan aent Hoogh, oost Geerlingh Teunis Geerlings, zuid Hendrik Hack, noord Hoefdijk, waarde 160-0-0

Niet getekende acte.

 

Blz. 140 dd 7 augustus 1737

Johan Plenus, overleden den Haag 17 mei 1737, bezit te Nuland

-       een buijtenplaats genaamd Duijnendaal, bestaande in een Heerenhuijs, thuijn, stal en koetshuijsen, met de aangelegen hoven, en verdere aangelegen landerijen, groot 13 lopens en 41 roeden, gelegen in de Heelsenhoeck, omsingelt met de west en zuid de volgende parcelen en noord en oost de gemeente deser HH, waarde 18.000-0-0. De overledene competeert hierin 1/24e deel = 750-0-0

-       Den houtwas en binnen weijde daar aangelegen, waarde 48-0-0, 1/24e deel = 2-0-0

-       Een hoeve bestaande in huisjinghe, Schuer, 13 lopens en 33 roeden land, mede in de Heelsenhoek, oost, noord en west de gemeente, zuid nog een hoeve tot dese boedel horende, waarde 450-0-0, 1/24e deel = 18-15-0

-       Den houtwas en binnenweij daar aan gelegen, waarde 24-0-0, 1/24e deel = 1-0-0

-       Een houtvelt of Bosch bij Henderske Willem Jongmans liggende, westwaarts de gemene heijde, waarde 12-0-0, 1/24e deel = 0-10-0

-       2 mergen hooiland, gelegen in de gemeene hoeve, tussen erve de Couwaters hoeve bovennaast en Aert van den Berckt benedenaan, waarde 144-0-0, 1/24e deel = 6-0-0

-       1 mergen in de genoemde hoeve, tussen erve Aert van de Berckt bovennaast en Couwatershoeve benedennaast, waarde 72-0-0, 1/24e deel  = 3-0-0

-       4,5 hont in de selve hoeve tussen erve Jacob Langens bovennaast en Jenneke van Gogh, benedennaast, waarde 60-0-0, 1/24e deel = 2-10-0

-       8 hont in de selve hoeve, tussen erve Jan Pennincx bovennaast, en Heer Verster benedennaast, waarde 96-0-0, 1/24e deel = 4-0-0

-       7 hont in de selve hoeve, Heer Cassemajor bovennaast, Dirck Bants benedennaast, waarde 84-0-0, 1/24e deel 3-10-0

-       2 mergen in de Corte hoeve tussen Marcelus Quack bovennaast en Willem Claesse benedennaast, waarde 144-0-0, 1/24e deel = 6-0-0

-       Perceel teulland in de Heelsenhoek genoemd de huisplaats van Hars Willem Jongmans, groot 4 lopens en 31 roede, tussen de volgende percelen oostwaarts en erve van de Gemeente aan de andere zijde westwaarts, strekkende van de gemeente tot Noordwaarts tot op de Santstraat. Waarde 102-0-0, 1/24e deel = 6-5-0.

-       Den houtwas aan het selve velt aangelegen, waarde 18-0-0, 1/24e deel = 0-15-0

-       Een camp lant met Elsen beplant gekomen van de Heer Vloot, groot 2,5 mergen waarde 288-0-0, 1/24e deel = 12-0-0

-       2 mergen hooiland te langhs overt Nuland, gekomen van Antonie Louwrensen, tussen erve Gerrit Quack bovennaast en Willem Claesen benedennaast, waadre 192-0-0, 1/24e deel = 8-0-0

-       4 mergen opt Groot Hoog tussen erve Weduwe Poulus Govers bovennaast en Heer van Nuland benedennaast, waarde 300-0-0, 1/24e deel = 12-10-0

-       3 mergen, den Elscamp genoemd Kocke Camp gekomen van de erfgenamen Cremers, waarde 312-0-0, 1`/24e deel = 13-0-0

-       Een huijs en landerijen in den Heelsenhoek  gekomen van Dirck Goosens, groot 6 lopens en 1 roede, zuidwaarts het Ven, noord de Weduwe Adriaan Fransen, waarde 450-0-0, 1/24e deel = 18-15-0

-       Een huisplaats met het land daar aan gelegen gekomen van Jan van der Horst, tussen erve Sijmen Gerit Bosch oostwaarts, westwaarts een vorig perceel, waarde 102-0-0, 1/24e deel = 6-5-0.

-       Een huisjinge, boomgaert en aangehorende houtwassen gekomen van Jacob Dielissen, groot 1 lopens en 15 roeijen, gelegen aant Ven, noordwaarts het Ven, en zuid Zeger van de Poel, waarde 168-0-0, 1/24e deel = 7-0-0

-       Een streep groot 1 lopens en 16 roeijen, neven aan gelegen, waarde 72-0-0, 1/24e deel = 3-0-0.

-       5 lopens op de Ackers, tussen Zeger van der Poel oostwaarts en Corstiaen Bijvelt westwaarts, waarde 120-0-0, 1/24e deel = 5-0-0

-       Een hoeve lants mede in Heelsenhoek, genaamd Couwaters Hoeve, groot 28 lopens, de gemeente oost, zuid en westwaarts, waarde 1400-0-0, 1/24e deel = niet vermeld

-       Perceel land aldaar genaamd de Cleijne Hoef, groot 12 lopens en 22 roede, de gemeente aan de ene zijde, Corstiaen Bijvelt met meer anderen aan de andere zijde, waarde 420-0-0, 1/24e deel = niet ingevuld

-       9 mergen en 2 hont gelegen te langs overt Nuland, , Heer Costerius bovennaast, Geerit van de Ven benedennaast, waarde 1000-0-0, 1/24e deel =  niet vermeld

-       3 hont midden opt Nuland, Heer van Nuland bovennaast, Juffr. Heesacker benedennaast, waarde 48-0-0, 1/24e deel = niet vermeld

-       9 hont in de gemeijne hoeve, ene zijde Schalk Adriaens bovennaast, benedennaast een vorig perceel, waarde 120-0-0, 1/24e deel = niet vermeld

-       1 mergen in de selve hoeve, vorig perceel bovennaast, Erve Aerdt van de Berckt benedennaast, waarde 90-0-0, 1/24e deel = niet vermeld

-       4 mergen weiland, genoemd den Hoogencamp,  tussen erve de Kinderen Jan Bosch, kerkenhoog aan de andere zijde, waarde 200-0-0, 1/24e deel = niet vermeld

-       Kampke weiland, genoemd het Kerkencampke, groot 2 mergen, tussen de Heer Ghistelles aan beijde zijden, waarde 150-0-0, 1/24e deel = niet vermeld

-       16 hont neven het Groot Hoogh tussen het Groot Hoog aan de ene zijde en de kinderen Tomas Maas aan de andere zijde, waarde 220-0-0, 1/24e deel = niet vermeld

-       De houtwas tot de genoemde hoeve gehorende, waarde 102-0-0, 1/24e deel = niet vermeld

De genoemde hoeve met de 10 percelen zijn belast met een jaarlijkse erfpacht aan het gemene land ten comptoir van Rentmeester Tengnagel, van 170-0-0, in capitaal 4250-0-0, dit terwijl de hoeve en de parcelen maar waard zijn 3750-0-0, derhalve waarde nihil

-       3 mergen hooiland te langs overt Nuland, bovennaast Jan Grem, benedennaast Corstiaen Bijvelt, waarde 350-0-0, 1/24e deel = niet vermeld

-       16 hont hooiland te langs overt Nuland, bovennaast Dries Renders, benedennaast Joost van Goor, waarde 300-0-0, 1/24e deel = niet vermeld

-       2 mergen te langs overt Nuland, bovennaast het gemeene land, benedennaast Peter van de Ven, waarde 249-0-0, 1/24e deel = niet vermeld

De drie voorgaande percelen zijn belast met een jaarlijkse erfpacht aant gemene land aan Tengnagel in kapitaal 875-0-0, bij de taxatie samen een waarde van 899-0-0, derhalve aan waarde van 24-0-0, 1/24e deel = 1-0-0.

Tekenen: W. Aenhuijs, Corstiaen van Gogh, Lambert Weijgergancx., j de Booij.

 

Blz. 163 dd 17 januari 1739

Dominicus van Lier, overleden den Bosch 13 december 1738, bezit  

-       een mergen hooiland op het agterst Nuland, tussen erve …. Van Rooij bovennaast en Willem Claessen benedennaast, strekkende van het middelst Nuland tot op de hoefdijck. Waarde 108-0-0.

-       1/3 deel in 4 hont hooiland gelegen opt Nuland, tussen erve Willem Clasen van Loon bovennaast en Heer van Nuland benedennaast, waarder 50-0-0.

Tekenen: Jan Baers, Hendrik van de Ven, Gerit van Gogh, J. de Booij, secr.

 

Blz. 165 dd 4 juni 1740

Jan Ariens van de Ven, overleden Hees 6 mei 1740, bezit te Nuland

-       ½ mergen hooiland in de gemeene hoeve, oost Pieter van der Linden, zuid de hoefgraaf, west Mevrouw Plenus, noord de achterdijk, waarde 24-0-0, 1/3e deel = 8-0-0

-       Een mergen hooiland belent als voor, waarde 48-0-0, 1/3e deel = 16-0-0

-       10 hont hooiland gelegen als voor te langst overt Nuland, oost Hendrik Geerit Bos c.s., zuid de Etteringsgraaf, west Heer Costerius, noord de Hoefgraaf, waarde 174-0-0, 1/3e deel = 58-0-0

-       2 lopens en 34 roeden teulland gelegen omtrent den papendijk, genaamd Fratersbos, oost Claas Verstegen, zuid de gemene straat, west Jan Lambert van Bocxtel, noord het gemeene streegje, waarde 150-0-0, 1/3e deel = 50-0-0.

Tekenen W Aenhuijs, Jan Wolfs, Gerit van Gogh, Hendrik van de Ven, loco secr.

 

Blz. 167 dd 15 januari 1741

Erken Jan Willems, overleden Nuland, december 1740, bezit te Nuland

-       een huijs en aangelegen land, groot 11 lopens en 19 roeden, oost zuid en noord de gemene straat, en west Corstiaen van Gogh, waarde 320-0-0, belast met een rente van 4-10-0 jaarlijks aan de armen van Os, in kapitaal 112-10-0. Verder een rente van 7 stuijvers aan de armen van Nuland, in kapitaal 8-15-0,

-       2 mergen hooiland, op het achterst Nuland, erfgenamen Pieter van de Ven bovennaast, Zeger van de Poel benedennaast, strekkende van de Etteringsgraaf tot op de Hoefgraaf, waarde 120-0-0. Leenroerig aan het leenhof ten Bogaert te Dinter.

Totaal 318-15-0, 20e penn: 15-18-12. Tekenen: W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Gerit van Gogh, Hendrik van de Ven, loco secr.

 

Blz. 171 dd 9 maart 1741

Juffr Isabella Francoise Ingenrae, overleden Vugt 16 februari 1741, bezit te Nuland een camp hooiland, groot 4 mergen en 2 hont, gelegen op de Donck, tussen noord den Hoefdijk, oost Jan aent Hoog, zuid Peter van der Linden, west de Heer Verster, waarde 320-0-0.

Tekenen: W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Gerit van Gogh, Hendrik van de Ven, loco secr.

 

Blz. 173 dd 19 juni 1741

Jacobus van Drunen, overleden Geffen 5 april 1741, bezit te Nuland een mergen hooiland gelegen op het agterst Nuland, noord den Hoefgraaf, oost de erfgenamen Cremers, zuid de poldergraaf, west het gemeene land, waarde 106-0-0, leenroerig aan leenhof ten Bogaert te Dinter. Tekenen: W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Gerit van Gogh, loco secr.

 

RA Nuland 100 - Blz. 174 dd 19 oktober 1741

Peter Hendricx Hanegraaf, overleden Nuland 3 oktober 1741, bezit te Nuland:

-       perceel teulland genaamd de Cromstukken, gelegen te Vinckel, groot 1 lopens en 25 roeden, oost Lambert Wouters, zuid Willem Vorstenbosch, west Hendricus Vorstenbosch, noord Adriaen van Alst, waarde 75-0-0, waarin 1/3e deel = 25-0-0

-       perceel teulland genaamd in de Streepkens gelegen als voor, 1 lopens en 47,5 roeden, oost Heer Costerius, zuid Jacob Blommers, west Lambert Wouters, noord Adriaan van Aelst, waarde 21-0-0, 1/3e deel is 7-0-0

-       Groten Garstakker aldaar gelegen, groot in totaal 3 lopens en 37 roeden, oost de gemeene straat, zuid Heer van Nuland, west Willem Vorstenbosch, noord Heer de Hee, waarde 175-0-0, 1/3e deel = 58-0-0.

-       Den Heijcamp gelegen als voor, oost het vorige perceel, zuid Jacob Blommers, west Hendrik Vorstenbosch, noord Heer van Nuland, waarde 36-0-0, 1/3e deel = 12-0-0.

-       ½ van 4 lopens en 35 roeijen ge;egen als voor omtrent de molen, oost Jonker Lemming, zuid de gemene heijde, west de weduwe Peter van Gemonde, noord Heer Gistel, waarde 51-0-0, 1/3 deel = 17-0-0

-       Een kleijn quaat houtbosje gelegen als voor, oost Gerit Quack, zuid de weduwe Peter van Gemonde, west de weduwe van de Heer Geerets de Booij, noord weduwe Peter van Creij, waarde 1-4-0, 1/3e deel = 0-8-0

Land is belast met een rente van 2 vatten rogge aan de armen van Nuland, in capitaal 39-1-4, 1/3e deel = 13-0-6. Verder nog 1,5 vat rogge aan de H. Geest tot Den Bosch, in capitaal 29-6-2, 1/3e deel = 9-15-6. Nog een rente van 4-10-0 jaarlijks aan het sinnelooshuijs te Den Bosch, in capitaal 100-0-0, 1/3e deel = 33-6-10.

In totaal 163-9-10.

Tekenen: W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Adriaan van Aelst, Gerit van Gogh, loco secr.

 

Blz. 179 dd 19 oktober 1741

Peter Hendricx Hanegraaf, overleden Nuland 3 oktober 1741, bezit

Onder Geffen:

-       1/3e deel in een perceel, 47 roeden, waarde 35-19-8, belast met 5,5 vat rogge aan Tengnagel, in waarde voor 1/3e deel 35-19-8, resteert nihil.

-       1/3 deel in een houtboske, groot 11 roeden, waarde 6-0-0, 1/3e deel = 2-0-0

Onder Nuland

-       perceel teulland genaamd de Cromstukken, gelegen te Vinckel, groot 1 lopens en 25 roeden, oost Lambert Wouters, zuid Willem Vorstenbosch, west Hendricus Vorstenbosch, noord Adriaen van Alst, waarde 75-0-0, waarin 1/3e deel = 25-0-0

-       perceel teulland genaamd in de Streepkens gelegen als voor, 1 lopens en 47,5 roeden, oost Heer Costerius, zuid Jacob Blommers, west Lambert Wouters, noord Adriaan van Aelst, waarde 21-0-0, 1/3e deel is 7-0-0

-       Groten Garstakker aldaar gelegen, groot in totaal 3 lopens en 37 roeden, oost de gemeene straat, zuid Heer van Nuland, west Willem Vorstenbosch, noord Heer de Hee, waarde 175-0-0, 1/3e deel = 58-0-0.

-       Den Heijcamp gelegen als voor, oost het vorige perceel, zuid Jacob Blommers, west Hendrik Vorstenbosch, noord Heer van Nuland, waarde 36-0-0, 1/3e deel = 12-0-0.

-       ½ van 4 lopens en 35 roeijen ge;egen als voor omtrent de molen, oost Jonker Lemming, zuid de gemene heijde, west de weduwe Peter van Gemonde, noord Heer Gistel, waarde 51-0-0, 1/3 deel = 17-0-0

-       Een kleijn quaat houtbosje gelegen als voor, oost Gerit Quack, zuid de weduwe Peter van Gemonde, west de weduwe van de Heer Geerets de Booij, noord weduwe Peter van Creij, waarde 1-4-0, 1/3e deel = 0-8-0

Land is belast met een rente van 2 vatten rogge aan de armen van Nuland, in capitaal 39-1-4, 1/3e deel = 13-0-6. Verder nog 1,5 vat rogge aan de H. Geest tot Den Bosch, in capitaal 29-6-2, 1/3e deel = 9-15-6. Nog een rente van 4-10-0 jaarlijks aan het sinnelooshuijs te Den Bosch, in capitaal 100-0-0, 1/3e deel = 33-6-10.

Resteert totaal 48-8-2. 20e penn: 2-8-8

Geerit Hendricx Hanegraaf, inwoner tot Nuland, een der erfgenamen. Tekenen:  W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Adriaan van Aelst, Gerit van Gogh, loco secr.

 

 

Blz. 185 dd 25 oktober 1741

Hendrik Hendricx Hanegraaf, overleden Nuland 16 september 1741 en bezit aldaar:

-       perceel teulland genaamd de Cromstukken, gelegen te Vinckel, groot 1 lopens en 25 roeden, oost Lambert Wouters, zuid Willem Vorstenbosch, west Hendricus Vorstenbosch, noord Adriaen van Alst, waarde 75-0-0, waarin 1/4e deel = 18-15-0

-       perceel teulland genaamd in de Streepkens gelegen als voor, 1 lopens en 47,5 roeden, oost Heer Costerius, zuid Jacob Blommers, west Lambert Wouters, noord Adriaan van Aelst, waarde 20-0-0, 1/4e deel is 5-0-0

-       Groten Garstakker aldaar gelegen, groot in totaal 3 lopens en 37 roeden, oost de gemeene straat, zuid Heer van Nuland, west Willem Vorstenbosch, noord Heer de Hee, waarde 175-0-0, 1/4e deel = 43-15-0.

-       Den Heijcamp gelegen als voor, oost het vorige perceel, zuid Jacob Blommers, west Hendrik Vorstenbosch, noord Heer van Nuland, waarde 36-0-0, 1/4e deel = 9-0-0.

-       ½ van 4 lopens en 35 roeijen ge;egen als voor omtrent de molen, oost Jonker Lemming, zuid de gemene heijde, west de weduwe Peter van Gemonde, noord Heer Gistel, waarde 50-0-0, 1/4 deel = 12-10-0

-       Een kleijn quaat houtbosje gelegen als voor, oost Gerit Quack, zuid de weduwe Peter van Gemonde, west de weduwe van de Heer Geerets de Booij, noord weduwe Peter van Creij, waarde 1-4-0, 1/4e deel = 0-6-0

Land is belast met een rente van 2 vatten rogge aan de armen van Nuland, in capitaal 39-1-4, 1/4e deel = 9-15-6. Verder nog 1,5 vat rogge aan de H. Geest tot Den Bosch, in capitaal 29-6-2, 1/4e deel = 7-6-8. Nog een rente van 4-10-0 jaarlijks aan het sinnelooshuijs te Den Bosch, in capitaal 100-0-0, 1/4e deel = 25-0-0..

Tekenen: W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Adriaan van Aelst, Gerit van Gogh, loco secr.

 

Blz. 189 dd 25 oktober 1741

Hendrik Hendricx Hanegraaf, overleden Nuland 16 september 1741 en bezit

Onder Geffen

-       1/3e deel in een perceel, 47 roeden, waarde 35-16-2 en 1/3, belast met 5,5 vat rogge aan Tengnagel, in waarde voor 1/3e deel 35-16-2,5, resteert nihil.

-       1/3 deel in een houtboske, groot 11 roeden, waarde 6-0-0, 1/3e deel = 2-0-0

Onder Nuland:

-       perceel teulland genaamd de Cromstukken, gelegen te Vinckel, groot 1 lopens en 25 roeden, oost Lambert Wouters, zuid Willem Vorstenbosch, west Hendricus Vorstenbosch, noord Adriaen van Alst, waarde 75-0-0, waarin 1/4e deel = 18-15-0

-       perceel teulland genaamd in de Streepkens gelegen als voor, 1 lopens en 47,5 roeden, oost Heer Costerius, zuid Jacob Blommers, west Lambert Wouters, noord Adriaan van Aelst, waarde 20-0-0, 1/4e deel is 5-0-0

-       Groten Garstakker aldaar gelegen, groot in totaal 3 lopens en 37 roeden, oost de gemeene straat, zuid Heer van Nuland, west Willem Vorstenbosch, noord Heer de Hee, waarde 175-0-0, 1/4e deel = 43-15-0.

-       Den Heijcamp gelegen als voor, oost het vorige perceel, zuid Jacob Blommers, west Hendrik Vorstenbosch, noord Heer van Nuland, waarde 36-0-0, 1/4e deel = 9-0-0.

-       ½ van 4 lopens en 35 roeijen ge;egen als voor omtrent de molen, oost Jonker Lemming, zuid de gemene heijde, west de weduwe Peter van Gemonde, noord Heer Gistel, waarde 50-0-0, 1/4 deel = 12-10-0

-       Een kleijn quaat houtbosje gelegen als voor, oost Gerit Quack, zuid de weduwe Peter van Gemonde, west de weduwe van de Heer Geerets de Booij, noord weduwe Peter van Creij, waarde 1-4-0, 1/4e deel = 0-6-0

Land is belast met een rente van 2 vatten rogge aan de armen van Nuland, in capitaal 39-1-4, 1/4e deel = 9-15-6. Verder nog 1,5 vat rogge aan de H. Geest tot Den Bosch, in capitaal 29-6-2, 1/4e deel = 7-6-8. Nog een rente van 4-10-0 jaarlijks aan het sinnelooshuijs te Den Bosch, in capitaal 100-0-0, 1/4e deel = 25-0-0..

Geert Hendricx Hanegraaf, broer en inwoner te Nuland, verklaard dat er geen andere goederen zijn. Tekenen: W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Adriaan van Aelst, Gerit van Gogh, loco secr.

 

Blz. 194 dd 13 decemer 1741

Juffr Cornelia Ruijsch, overleden Den Bosch13 november 1741, bezit te Nuland: een camp hooiland, groot 3,5 mergen, int sevenvirdel gelegen, noord den Agterdijck, oost Hendrik van Vught c.s., zuid de weduwe Willem van Loon, west juffr de weduwe Jacob de Booij, waarde 340-0-0. Tekenen: W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, Gerit van Gogh, loco secr.

 

Blz. 196 dd 26 juni 1742

Dries Hendricxs van der Ven, overleden Nuland 2 juni 1742, bezit te Nuland

-       huis en aangelag groot 6 lopens en 14 roeijen, gelegen alhier in de heesenhoek (!), oost en zuid weduwe Geurt Govers c.s., west de gemeene straat, noord Ermert van Nuland, waarde 350-0-0, belast met een rogpacht van 4 vatte aan de armen van Nuland, in capitaal 78-2-8, en een nabuurcijns van 0-0-4, in capitaal 0-6-4,  resteert dus 271-11-4.

-       2 mergen en een hont hooiland gelegen als voor in de Corte Hoeve, oost Jacob Blommers, west Heer van Nuland, zuid de hoefdijck, noord Maria Clara Aent Hoog c.s, waarde 130-0-0

Tekenen: W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Hendrik van der Ven.

 

Blz. 199 dd 4 juli 1742

Dries Hendricx van der Ven, overleden Nuland 2 juni 1742, bezit

Onder Rosmalen:

-       een camp hooiland, groot 3 hont in een meerdere camp, waarde 10-0-0

Onder Hees:

-       perceel weijvelt, groot 1 mergen, gelegen op Vinckel, waarde 10-0-0

-       perceel teulland, genaamd Willemsland, groot 4 vatsaet, waarde 25-0-0

-       perceel teulland, groot 5 vatsaet, gelegen als voor, waarde 36-0-0, belast met een pacht van 2-1-4, aan Tengnagel jaarlijks, in Kapitaal 51-11-4,

Onder Nuland:

-       huis en aangelag groot 6 lopens en 14 roeijen, gelegen alhier in de heesenhoek (!), oost en zuid weduwe Geurt Govers c.s., west de gemeene straat, noord Ermert van Nuland, waarde 350-0-0, belast met een rogpacht van 4 vatte aan de armen van Nuland, in capitaal 78-2-8, en een nabuurcijns van 0-0-4, in capitaal 0-6-4,  resteert dus 271-11-4.

-       2 mergen en een hont hooiland gelegen als voor in de Corte Hoeve, oost Jacob Blommers, west Heer van Nuland, zuid de hoefdijck, noord Maria Clara Aent Hoog c.s, waarde 130-0-0

Hilleke Lambers de Wert, weduwe, verklaart dat er geen andere goederen zijn. Tekenen: W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Adriaen van Aelst.

 

Blz. 206 dd 8 november 1742

Jennemarie Adriaan Franse Hoefs, overleden Nuland 2 oktober 1742, bezit te Nuland:

-       1/7e deel in huis, hof en aangelegen land 15 lopens en 47 roeijen, oost de Papenacker, west Corstiaen Beijvelt, zuid Hendrik van der Ven en noord de Santstraat. Waarde 325-0-0, haar deel = 46-8-10. Belast met 0-13-14 aan de Heer Ghistelles, in kapitaal: 17-6-14, haar deel  = 2-9-8. Verder aan de leprosen te Den Bosch 1-0-0, in kapitaal 8-5-10, haar deel = 1-3-10. Verder 1 zak rogge aan Tengnagel, in kapitaal 156-5-0, haar deel = 22-6-6. Verder een rente van 2 kannen en 1 pintje in een meerdere pacht van 0,5 zak rogge aan de kerk van Rosmalen, in kapitaal 3-13-14, haar deel = 0-10-8.

-       1/7e deel in perceel teulland, groot 1 lopens en 16 roeijen, oost Corstiaen Beijvelt, west Joost Hannegraaf, zuid Nelleke van Gemonde, noord de Heer van Reijn, waarde 35-0-0, haar deel = 5-0-0

-       1/7e deel in perceel teulland, groot 2 lopens en 27 roeden, gelegen oost Hendrik van der Ven, west Peter Janse Clumper, zuid de gemeene straat, noord Hendrik van der Ven, waarde 42-0-0, haar deel = 6-0-0

-       1/7e deel in perceel teulland, groot 1 lopens en 44 roeden, oost Corstiaen Beijvelt, West Sijmen Gerrit Bosch, zuid Heer van Reijn, noord Hendrik Gerrit Bosch, waarde 49-0-0, haar deel = 7-0-0

-       1/7e deel in 13 hont hooiland, oost Peter Janse de Clomper, west het gemeene land, zuid gemene straat, noord Boschstraatje, waarde 140-0-0, haar deel 20-0-0.

-       1/7e deel in perceel hooi of weiland, groot 2 mergen en 1 en 1/8e hont, gelegen te ;angs overt Nuland, oost Mevrouw Plenus, west Dirck Spierings, zuid de Neteringsgraaf, noord de Hoefdijck, 203-0-0, haar deel = 29-0-0

-       1/7e deel in perceel hooi of weiland, groot 2 mergen int sevenvierendeel, oost Juffr. Ruijs, west Heer De Wael, zuid het Sevenvierendeel, noord weduwe de Booij, waarde 161-0-0, haar deel = 23-0-0

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, Jan Baers.

 

Blz. 213 dd 16 november 1742

Jennemarie Adriaan Franse Hoefs, overleden Nuland 2 oktober 1742, bezit

Onder Berghem:

-       1/7e deel in huis hof en aangelegen erve, groot 1 mergen, waarde 42-0-0,

-       1/7e deel in teulland groot int geheel 0,5 mergen, waarde 15-0-0

-       1/7e deel in teulland groot 1 vatsaet, waarde 7-0-0

-       1/7e deel in teulland groot int gheel 3 vatsaet, waarde 21-0-0

-       1/7e deel in perceel weiland, groot int geheel 1 mergen, waarde 10-0-0

-       1/7e deel in perceel hooiland, groot int geheel 2 en ¾ hont, waarde 21-0-0

-       1/7e deel in perceel weijvelt, groot int geheel 4,5 hont, waarde 6-0-0

-       1/7e deel in perceel weijvelt, groot int geheel 4,5 hont, waarde 6-0-0

-       1/7e deel in perceel weijvelt, groot int geheel 4 en ¾ hont, waarde 23-0-0

-       1/7e deel in perceel weijvelt, groot int geheel 1 mergen, waarde 1-0-0

-       1/7e deel in perceel weijvelt, groot int geheel 1 mergen, waarde 1-0-0

Onder Geffen:

-       1/7e deel in 2 hont grasland, waarde 0-11-0

-       1/7e deel in 2 hont grasland, waarde 0-11-0

-       1/7e deel in 1 mergen aldaar, waarde 1-13-0l

-       1/7e deel in 3 hont land, waarde 0-16-0

-       1/7e deel in de helft van Jan Hendricx camp, waarde 7-0-0,

Onder Rosmalen:

-       1/7e deel van 8 hont land, waarde 12-0-0, taxatie 30 oktober 1742 aldaar

Onder Nuland:

-       1/7e deel in huis, hof en aangelegen land 15 lopens en 47 roeijen, oost de Papenacker, west Corstiaen Beijvelt, zuid Hendrik van der Ven en noord de Santstraat. Waarde 325-0-0, haar deel = 46-8-10. Belast met 0-13-14 aan de Heer Ghistelles, in kapitaal: 17-6-14, haar deel  = 2-9-8. Verder aan de leprosen te Den Bosch 1-0-0, in kapitaal 8-5-10, haar deel = 1-3-10. Verder 1 zak rogge aan Tengnagel, in kapitaal 156-5-0, haar deel = 22-6-6. Verder een rente van 2 kannen en 1 pintje in een meerdere pacht van 0,5 zak rogge aan de kerk van Rosmalen, in kapitaal 3-13-14, haar deel = 0-10-8.

-       1/7e deel in perceel teulland, groot 1 lopens en 16 roeijen, oost Corstiaen Beijvelt, west Joost Hannegraaf, zuid Nelleke van Gemonde, noord de Heer van Reijn, waarde 35-0-0, haar deel = 5-0-0

-       1/7e deel in perceel teulland, groot 2 lopens en 27 roeden, gelegen oost Hendrik van der Ven, west Peter Janse Clumper, zuid de gemeene straat, noord Hendrik van der Ven, waarde 42-0-0, haar deel = 6-0-0

-       1/7e deel in perceel teulland, groot 1 lopens en 44 roeden, oost Corstiaen Beijvelt, West Sijmen Gerrit Bosch, zuid Heer van Reijn, noord Hendrik Gerrit Bosch, waarde 49-0-0, haar deel = 7-0-0

-       1/7e deel in 13 hont hooiland, oost Peter Janse de Clomper, west het gemeene land, zuid gemene straat, noord Boschstraatje, waarde 140-0-0, haar deel 20-0-0.

-       1/7e deel in perceel hooi of weiland, groot 2 mergen en 1 en 1/8e hont, gelegen te ;angs overt Nuland, oost Mevrouw Plenus, west Dirck Spierings, zuid de Neteringsgraaf, noord de Hoefdijck, 203-0-0, haar deel = 29-0-0

-       1/7e deel in perceel hooi of weiland, groot 2 mergen int sevenvierendeel, oost Juffr. Ruijs, west Heer De Wael, zuid het Sevenvierendeel, noord weduwe de Booij, waarde 161-0-0, haar deel = 23-0-0

Geradus Adriaan Hoefs, broer en erfgenaam, verklaard dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, Adriaen van Aelst, JD Cremers, secr.

 

Blz. 223 dd 21 oktober 1743

Gerrit Quack, overleden Nuland 24 september 1743, bezit te Nuland

-       huis en land aan het marktveld te Nuland, groot 3 lopens en 37 roeden, oost de gemene straat, west de erfgenamen van Creij, zuid Heer van Nuland, noord het Marktvelt, waarde 510-0-0, zijn deel de ½ van 7/8 part 223-2-8

-       3 lopens teulland genaamd de Hooge Hoef, oost Jacobus Langens, west Joost Hannegraaf, zuid juffr weduwe de Booij, noord het gemeene schotsheuvel, waarde 56-0-0, zijn deel = 24-10-0

Belast met 7-10-0 aan Tengnagel rentmeester der geestelijke goederen, in kapitaal 187-0-0, zijn deel 182- 0-10. Verder een rente van 0-10,5-0 aan het Block vant Hintamereind, in kapitaal 13-2-8, zijn deel = 5-14-14. Rente van 12-0-0 aan de Heer van Engelen, in kapitaal 300-0-0, zijn deel 161- 5-0.

-       mergen hooi of weiland, oost Hendrik Tijssen van Bakel, west erfgenamen van Jan Bos, zuid het middelst Nuland, noord de hoefdijck, waarde 72-0-0, zijn deel = 31-10-0

-       perceel hooi of weiland, midden opt Nuland gelegen, oost weduwe Lambert de Wert, west Hendrik Wouters, zuid middelst Nuland, noord den Hoefdijck, waarde 128-0-0, zijn deel is 56-0-0

-       perceel teulland, 1 lopens en 17 roeden groot, gelegen als voor, oost Heer Gistel, west zuid en noord Zeger van der Poel, waarde 110-0-0, zijn deel  = 55-0-0

-       4 hont hooi of weiland gelegen opt middelst Nuland, oost Jenneke Adriaan Heymis, west idem, zuid Jan aant Hoogh, noord erfgenamen Jan Bos, waarde 120-0-0, zijn deel = 60-0-0

-       1/3 deel in perceel hooiland, groot 4 hont int geheel, voor opt Nuland gelegen, oost Heer van Nuland, west Peeter van de Ven, zuid kerk van Geffen en noord het weeteringske, waarde 50-0-0, zijn deel = 25-0-0

-       2 hont hooi of weiland gelegen als voor, voor opt Nuland, oost Jan aant Hoog, west Heer Verster, zuid neeteringsgraaf, noord het weteringske, waarde 110-0-0, zijn deel = 55-0-0

-       Een ledige huisplaats groot 3 lopens, gelegen als voor oost de gemeene straat, west erfgenamen van Creij, zuid Heer van Nuland, noord de selve, waarde 170-0-0, zijn deel = 85-0-0. Belast met een rente van 7-10-0 aan Tengnagel, in kapitaal 187-0-0, zijn deel  = 93-15-0. Rente van 10,5 stuijvers aan Block vant Hintamereind, in kapitaal 13-2-8, zijn deel is 6-11-4.

-       Huis en land gelegen als voor oost en west Peter van der Linden, zuid Juffr. de Booij, noord den Gemeene Schotsheuvel, waarde 65-0-0, zijn deel  = 32-10-0

De goederen algemeen belast met de ½ in een som  van 225-0-0 volgens schepenbrief van Den Bosch dd 2 mei 1733, aan Willem van Engelen, te Den Bosch. Met interest is zijn deel 112-10-0.

Tekenen: W Aenhuijs,

 

Blz. 233 dd 20 november 1743

Gerrit Quack, overleden Nuland 24 september 1743, bezit:

Onder Kessel:

-       een halve mergen hooiland, waarde 25-0-0

Onder Rosmalen:

-       ½ in 7/8 deel in een perceel teulland, groot int geheel 1 lopens en 20 roeden, waarde 48-2-8,

-       ½ in 7/8 deel teulland, groot in t geheel 1 lopens en 20 roeden, waarde 48-2-8

Deze percelen belast met een rente van 6-0-0 jaarlijks aan de Heer Tieleman Ermers, in kapitaal 140-0-0, voor dit deel 61-5-0

Onder Nuland:

-       huis en land aan het marktveld te Nuland, groot 3 lopens en 37 roeden, oost de gemene straat, west de erfgenamen van Creij, zuid Heer van Nuland, noord het Marktvelt, waarde 510-0-0, zijn deel de ½ van 7/8 part 223-2-8

-       3 lopens teulland genaamd de Hooge Hoef, oost Jacobus Langens, west Joost Hannegraaf, zuid juffr weduwe de Booij, noord het gemeene schotsheuvel, waarde 56-0-0, zijn deel = 24-10-0

Belast met 7-10-0 aan Tengnagel rentmeester der geestelijke goederen, in kapitaal 187-0-0, zijn deel 182- 0-10. Verder een rente van 0-10,5-0 aan het Block vant Hintamereind, in kapitaal 13-2-8, zijn deel = 5-14-14. Rente van 12-0-0 aan de Heer van Engelen, in kapitaal 300-0-0, zijn deel 161- 5-0.

-       mergen hooi of weiland, oost Hendrik Tijssen van Bakel, west erfgenamen van Jan Bos, zuid het middelst Nuland, noord de hoefdijck, waarde 72-0-0, zijn deel = 31-10-0

-       perceel hooi of weiland, midden opt Nuland gelegen, oost weduwe Lambert de Wert, west Hendrik Wouters, zuid middelst Nuland, noord den Hoefdijck, waarde 128-0-0, zijn deel is 56-0-0

-       perceel teulland, 1 lopens en 17 roeden groot, gelegen als voor, oost Heer Gistel, west zuid en noord Zeger van der Poel, waarde 110-0-0, zijn deel  = 55-0-0

-       4 hont hooi of weiland gelegen opt middelst Nuland, oost Jenneke Adriaan Heymis, west idem, zuid Jan aant Hoogh, noord erfgenamen Jan Bos, waarde 120-0-0, zijn deel = 60-0-0

-       1/3 deel in perceel hooiland, groot 4 hont int geheel, voor opt Nuland gelegen, oost Heer van Nuland, west Peeter van de Ven, zuid kerk van Geffen en noord het weeteringske, waarde 50-0-0, zijn deel = 25-0-0

-       2 hont hooi of weiland gelegen als voor, voor opt Nuland, oost Jan aant Hoog, west Heer Verster, zuid neeteringsgraaf, noord het weteringske, waarde 110-0-0, zijn deel = 55-0-0

-       Een ledige huisplaats groot 3 lopens, gelegen als voor oost de gemeene straat, west erfgenamen van Creij, zuid Heer van Nuland, noord de selve, waarde 170-0-0, zijn deel = 85-0-0. Belast met een rente van 7-10-0 aan Tengnagel, in kapitaal 187-0-0, zijn deel  = 93-15-0. Rente van 10,5 stuijvers aan Block vant Hintamereind, in kapitaal 13-2-8, zijn deel is 6-11-4.

-       Huis en land gelegen als voor oost en west Peter van der Linden, zuid Juffr. de Booij, noord den Gemeene Schotsheuvel, waarde 65-0-0, zijn deel  = 32-10-0

De goederen algemeen belast met de ½ in een som  van 225-0-0 volgens schepenbrief van Den Bosch dd 2 mei 1733, aan Willem van Engelen, te Den Bosch. Met interest is zijn deel 112-10-0.

Maria Quack, zus, verklaard dat er geen andere goederen zijn. Tekenen: merk Maria Quacq, W Aenhuijs.

 

Blz. 244 dd 1 oktober 1744

Maria van de Gevel, overleden Antwerpen 27 februari 1743, bezit te Nuland,  

-       huis en land groot 2 lopens en 26 roeijen, oost en noord de Heer van Engelen, zuid de gemeente, waarde 275-0-0, 1/3e deel = 91-13-6

-       den Hoogen acker, groot 2 lopens en 19 roeden, oost en zuid Heer van Engelen, west en noord de eigenaar, waarde 110-0-0, dit deel = 36-13-6

-       5 lopens en 19 roeden genaam de ronde veldekens met de streepkens, oost en west de eijgenaar, zuid de gemeente, noord Heer van Engelen, waarde 185-0-0, dit deel = 61-13-6

-       1 lopens en 27 roede teulland, omringt door land van de eigenaar, waarde 84-0-0, dit deel dus 28-0-0

-       1 lopens genaamd de verloren kost, oost en zuid de eigenaar, west en noord Heer van Engelen, waarde 50-0-0, dit deel = 16-13-6

-       Perceel land int besloten campke, groot 37 roeden, oost, zuid en noord de eigenaar, west Heer van Engelen, waarde 24-0-0, dit deel 8-0-0

-       Perceel van 7 lopens, genaamd de Braackacker, oost en zuid de gemeene straat, west van Engelen, noord de eigenaar, waarde 252-0-0, dit deel = 84-0-0

-       1 lopens en 8 roeden genaamd de Keel, oost Heer van Engelen, andere zijden de eigenaar, waarde 42-0-0, dit deel 14-0-0

-       Perceel genaamd de Vogelsangh, 3 lopens en 34 roeden, oost  de straat, west Heer van Engelen, zuid en noord de eigenaar, waarde 170-0-0, dit deel 56-13-10

-       De houtwas en binnenweg, groot 7,5 mergen, oost de gemeente, west en noord Heer van Engelen zuid eigenaar, waarde 114-0-0, dit deel 38-0-0

Belast met een erfelijke pacht van 22 -10-0 aan Tengnagel, in capitaal: 562-10-0, dit deel = 187-10-0. St martenscijns van 1-4-4 aan de rentmeester der domeijnen in kapitaal 30-6-4, dit deel 10-2-2. Resteert in totaal 237-15-2. Tekenen Jan Wolfs en Hendrik van der Ven.

 

Blz. 250 dd 11 januari 1745

Willem Peters van Creijl, overleden 25 november 1744, bezit te Nuland de helft in huis en aangelegen land, groot 7 lopens en 27 roeden, oost de erfgenamen Heer Suijskens, west gemene straat, zuid Gijsbert Ruijs, noord Dirck Spierings, waarde 280-0-0, belast met de helft van een coornpacht van 9 vatten rogge aan de kerk van Geffen, in kapitaal 175-15-10, voor de ½ = 87-17-14. Verder ½ van een coornpacht van 6 vaten aan de armen van Geffen, in kapitaal 117-0-0, dit deel 58-11-14, een rente van 1-1-0 aan de armen van Nuland, ik kapitaal 26-5-0, dit deel 13-2-8. ½ in een capitaal van 200-0-0 ten gunste van Juffrouw Bex tot Den Bosch, dit deel 100-0-0.

Ermert Peters van Creijl is de erfgenaam, verklaard dat er geen andere goederen zijn. Tekenen: Jan Wolfs en Hendrik van de Ven.

 

Blz. 254 dd 19 maart 1745

Jenneke Adriaans van Grinsven, weduwe Delis van de Merendonk, overleden Den Dungen 19 februari 1745, bezit te Nuland: ½ van 4,5 hont hooiland gelegen op het Agterst Nuland, oost Willem Jan Goijarts, west armen van Nuland, zuid Hoefdijck, noord het middelst Nuland, waarde 15-0-0, tekenen: Jan Wolfs, Micgiel van Tuijl, JD Cremers

 

Blz. 256 dd 20 mei 1745

Meclina Paulus Govers, overleden Nuland 8 mei 1745, bezit te Nuland

-       huis en aangelag, groot 10 lopens en 18 roeden, gelegen aant Ven, oost Papenacker, west gemeene straat, zuid Hendirk van der Ven, noord Corstiaen Beijvelt, waarde 525-0-0, belast met een zak rogge in een meerdere pacht van 4 zakken, aan Tengnagel, in kapitaal 156-6-0, 1/3 deel in een pacht van een half vat rogge aan de kerk van Rosmalen in kapitaal 4-1-8, verder ¼ deel in een rente van 1-0-0 aan de leprosen te Den Bosch, in kapitaal 8-5-10, resteert 356-7-10

-       perceel teulland groot 1 lopens en 16 roeden, gelegen over het Ven, oost Corstiaen Beijvelt, west erfgenamen Peter Beijvelt, zuid Mevrouw Plenus, noord de weduwe van Gemonde, waarde 110-0-0

-       1 lopens en 44 roeden teulland genaamd den streep in Jan Jan Goosens velt, oost Corstiaen Beijvelt, west Simen Bos, zuid Heer van Reijn, noord Hendrik Bos, waarde 105-0-0

Genoemd Paulus Govers als vader en erfgenaam. Tekenen: Paulus Govers, W. Aenhuijs, Jan Wolfs, JD Cremers, secr.

 

Blz. 259 dd 17 juni 1745

Claas van Grinsven, overleden Rosmalen 14 mei 1745, bezit te Nuland:

-       huis en bogaert, groot 3 lopens 10 roeden gelegen te Nuland, oost volgende perceel, west de Kerkmuer, zuid den voetpad, noord de straat, waarde 615-0-0

-       de schuer over de straat, oost het derde perceel, west en zuid de straat, noord den Armen, waarde 150-0-0.

-       Rut tijssen hofken, gelegen als voor, oost den Armencamp, west vorige perceel, zuid de straat, noord den Armen, waarde 30-0-0

-       14 roeden land, genaamd Costers hofken gelegen als voor, oost den voetpad, west het eerste perceel, zuid voetpad, noord de straat, waarde 5-0-0

Belast met een jaarlijkse rente van 1-11-0 aan de H. Geest of Geefhuijs te Den Bosch, in kapitaal 38-15-0, verder een rente van 3-0-0 aan de armen van Nuland in kapitaal 75-0-0, verder een jaarlijkse chijns aan de gemeente alhier van 0-0-2, in kapitaal 0-3-2, een som van 600-0-0, aan Mej. Jacoba van Es tot Kessel, resteert 86-1-14.

Tekenen: W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz. 264 dd 11 februari 1746

Jan Pels overleden Kromstat 13 september 1745,  volgens D. van der Vlies, kapitein onder kolonel Smit dd 30 december 1745, bezit te Nuland

-       huis en land aant Marktvelt gelegen, groot 3 lopens en 37 roeden, oost de gemene straat, west de erfgenamen van Creij, zuid de Heer van Nuland, noord het Marktvelt, waarde 504-0-0, waarin hij competeert voor 1/4 deel van 1/8 deel, dus 15-15-0, belast met een rente van 7-10-0 aan Tengnagel, in capitaal 187-10-0, een rente van 10,5 stuijvers aan het Block vant Hintamereind, in kapitaal 13-2-8, verder van 12-0-0 aan de Heer van Engelen tot Den Bosch, in capitaal 300-0-0, totale kosten 512-12-8, waarvoor zijn deel 15-12-1, resteert derhalve in totaal 1-17-?

-       perceel teulland aldaar genaamd de Hoge Hoef, oost Cobus Langes, west Joost Hannegraaf, zuid de weduwe van Jacobus de Booij, noord Schotsheuvel, waarde 56-0-0, voor zijn deel 1-15-0

-       een mergen hooiland aldaar gelegen, oost Hendrik Tijsse van Bakel, west erfgenamen Jan Bosch, zuid het middelst Nuland, noord de hoefdijck, waarde 72-0-0, zijn deel = 2-5-0

-       perceel hooiland te midden opt Nuland gelegen, groot 10 hont, oost de weduwe Lambert de Wert, west Hendrik Wouters, zuid het middelst Nuland, noord den Hoefdijck, waarde 128-0-0, zijn deel  = 4-0-0.

Totaal: 8-2-2.

Tekenen:Jan Wolfs en Hendrik van der Ven.

 

RA Nuland 100- Blz. 269 dd 8 september 1746

Jan Claas Bastiaans, overleden Heeswijk op 31 juli 1746, bezit te Nuland

-       ½ in huis en aangelag gelegen te Vinckel, groot 5lopens en 4 roeijen, oost het vinckel, west Heer Costerius, zuid gemeene straat, noord het vinckel. Waarde 190-0-0. De overledene voor de ½ = 95-0-0. Belast met een rente van 7-10-0 jaarlijks, in capitaal 187-10-0, voor ½ = 93-15-0. Resteert 1-5-0

-       Het nieuwland daar aangelegen, groot 1 lopens en 22 roeijen, belendingen als vorgaande perceel, waarde 20-0-0, voor de ½ = 10-0-0

-       Perceel nieuwland gelegen als voor, groot 1 lopens en 12 roeijen, oost voorgaande perceel, west erfgenamen Mevrouw Costerius, zuid en noord de gemene heijde, waarde 10-0-0, ½ = 5-0-0.

-       Perceel land alhier nevens het bos en de donck, groot 5 lopens en 25 roeijen, oost Adriaan van Aelst, west erfgenamen Gerit Jan aerts, noord Hendricus Vorstenbosch, waarde 112-0-0, ½ = 56-0-0

Tekenen W Aenhuijs, Jan Wolfs, Adriaen Willems van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz. 273 dd 7 juni 1747

Hr. Lodewijk Cramer, overleden Nuland, begraven te Geffen 14 april 1747

-       het leenhuis zijn kasteel , schuur, leegbos, groot 4 mergen gelegen alhier, ost de Heer van Nuland, west een volgend perceel, zuid Heer Gistel, noord een volgend perceel, waarde 2250-0-0

-       perceel hooi of weiland, genaamd den coppel, bogaert en campken neffens de Kerkstraat, groot 16 mergen, oost Teuntje Peters aent Hoog, west de gemene straat, zuid vorige perceel, noord den kerkenvoetpad, waarde 2100-0-0

-       Huijs en land gelegen aan den dijck, groot 1 lopens en 34 roeijen, oost het Casteel/eerste perceel, west de somerdijck, noord de dreef van het vorige perceel, waarde 500-0-0

-       Mergen hooiland, voor en midden opt Nuland, oost Jan Hendrik Aarts, zuid de Neteringsgraaf, noord de graaf van het agterste graaf (Nuland), waarde 200-0-0

-       3 hont hooiland, op het Agterste Nuland, oost Kinderen jan van Loon, west Corstiaen bijvelt, zuid de graaf van het agterste Nuland, noord de Hoefgraef.Waarde 30-0-0.

Casteel en percelen belast met een rente van 120-0-0 jaarlijks aan het Gasthuijs van Hester van Grinsven, inb Den Bosch, in capitaal 3000-0-0. Rogpachjt van 4 malder of 2 mudde aan de armen van Nuland, waarde 625-0-0.

Resteert in totaal 1455-0-0.

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz. 278 dd 3 augustus 1747

Wouter Baars te overleden Nuland op 24 mei 1747, bezit aldaar:

-       huis en aangelegn landerijen, groot 11 lopens en 25 roeden, oost de gemene straat, west Corstiaen van Gogh, zuid Nulandse straat, noord het Bostraatje, waarde 700-0-0, ½ = 350-0-0. Belast met een rente van 4-10-0 jaarlijs, aan de armen van Osch, in kapitaal 112-10-0, ½ = 66-12-8. Verder 0-7-0 aan de armen alhier, in capitaal 8-15-0, ½ = 4-7-8, resteert in waarde voor de 20e penn: 289-7-8

-       perceel hooiland opt Agterste Nuland, genaamd het Hoeckkamp, groot 2 mergen oost Maria Clara aant Hoog, west den Hoefdijk, zuid Cobus van Berker ?, noord hoefdijk, waarde 80-0-0, ½ = 40-0-0

Compareert Crijneke Grimme, weduwe van de overledene verklaart dat er geen andere goederen zijn. Niet getekend.

 

RA Nuland 100 Collaterale successie, blz. 282 dd 7 september 1747

Geurtje Gijsbert van Vught, overleden Geffen 8 augustus 1747 , bezit te Nuland: 1/3e deel in 7 mergen hooi of weiland gelegen te Nuland, int Sevenvirdeel, ene zijde Juffr. Ruijsch, andere zijde Tooni Gijsberts van Vught, ene einde de Hoefdijck, andere einde Agterdijck, waarde 160-0-0, Tekenen Jan Wolfs en Hendrik van der Ven.

EINDE

 

Geef ons uw mening

Ga naar boven