Collaterale successie

De akten van collaterale successie hebben betrekking op verervingen in een zijtak van de familie. Dit is het geval als er geen eigen kinderen zijn die erven, maar wel neven, nichten, broers of zussen. De overheid had hier een belasting op gezet van de 20e penning (= 5%). De erfgenamen moesten een opgave doen van alle bezittingen van de overledene in het dorp en van eventuele bezittingen in andere dorpen. Schout en Schepenen stelden desnoods een taxatierapport op van de waarde van de onroerende goederen.
In Nuland zijn de volgende protocollen bewaard gebleven:

Ga naar boven