RA Nuland 65 Allerhande Acten (1803-1806)

RA Nuland 65  Allerhande Acten 1803-1806                 versie 1.0                       

blz 1 dd 24 september 1803

Compareren Hendrik Cornelis Geelings ( wonend te Nuland) en Geert van der Eng (wonend te Geffen) beiden als aangestelde voogden over de kinderen van  wijlen Antony Spierings en zijn vrouw Johanna Spierings (acte van voogdij 26 maart 1791)

Hendrik Cornelis Geelings als vader en natuurlijke voogd van zijn onmondige dochter verwekt bij Francijna Peeter van Nuland

Cristina Baltus Langens als moeder van haar minderjarige kinderen bij Ermert Peters van Nuland

Erfscheiding en deling van hun onmondige nicht wijlen Theodora Spierings , dochter van Willem Spierings en Amerens Peter van Nuland, echtelieden en gewoond hebbende alhier

aan Johanna Antony Spierings:

- huis achterhuis, stal met 4 lopens en 44 roe hof en teulland  gelegen aant Marktveld, ene zijde kinderen Ant. van Nuland, andere zijde en ene einde weduwe Jan van Gogh, andere einde de straat

- trekken van de huur van Geert van Hees 30-0-0

Hieruit te betalen :

- aan Johanna Ermert van Nuland (4e lot) 150-0-0

aan Hendrik Antony van Nuland zoon van wijlen antony spierings van Nuland

- perceel teulland met houtgeas, groot 6 lopens, 38 roeden, genaamd "aard jansen hof", gelegen alhier onder Nuland, ene zijde en ene eind weduwe Jan van Gogh, andere eind Piet van Creij, andere eind de straat

- trekken het batig saldo van de som die weduwe Ermert Peeters van Nuland van de rekening over het onmondige Theodora Willem Spierings (dd 5 juli 1795) 100-0-0

- uit de huur die Geert van Hees moet betalen 16-0-0

aan Hendrien Hendrik Cornelis Geelings:

- perceel groesland "de Geer" , groot 2 morgen, gelegen aan de Nulandse Kerkdijk, ene zijde de Armen, andere zijde de dijk, ene eind x , andere eind den hogenweg

- twee capitalen elk 100 gulden ten laste van het Corpus van Nuland, met rente van 5%, ten behoeve van wijlen de onmondige Theodora Spierings  ( brieven 1.2.1797 / 13.12.1798)

aan Petronella Ermert Peters van Nuland:

- perceel Teulland 4 lopens, 8 roeden, gelegen alhier op "de Bendels", ene en andere zijde  de weduwe van Oijen, ene eind Jan van der Ven, andere eind weduwe Ermert van Nuland

- perceel hooiland, groot 1 mergen voor en midden opt Nuland, ene zijde Peeter van Gestel, andere zijde Johannes Ar? Roels,

- van de verkrijger van het eerste lot: 150-0-0

Aan Anneke Antony van Nuland

- perceel teulland "het heufke" groot 1/4 in 8 lopens gelegen a;hier aan de nulandse straat, ene zijde Marte Suijskens, andere zijde weduwe Peter Wijgergans, ene eind de voetpad, andere einde x

- perceel hooiland , groot 4 honden,op het voorst Nuland  , ene zijde de kinderen Peter Langens, andere zijde de kinderen Adriaan Hanegraaf

- uit de huur van Geert van Hees 9-0-0

aan Johanna Ermert van Nuland

- perceel hooiland , groot 14 hond, gelegen onder Rosmalen, in de eerste Hoef, ene zijde de kerkdijk, andere zijde G Sterk, ene einde de Hoefdijk, andere eind x

- perceel groesland onbegroot, gelegen alhier in t Vinkel, ene zijde Dirk van de Wetering, andere zijde de erfgenamen Joost van Boxtel, ene eind Andries Govers, andere eind x

- 7 der zwaarste bomen die bij het genoemde huis staan , te kappen binnen twee jaar

aan Adriaan Ermert van Nuland:

- perceel hooiland , de helft van 2,5 mergen en 7,5 hond gelegen alhier in de Korte Hoeven, in den empelschen Kamp, aan de agterdijck, ene zijde Hendrik Baars, andere zijde x

- perceel teulland 2 lopens 10,5 roeden gelegen alhier op de Hoge hoef, ene zijde de kinderen Jan Govers, de andere zijde x, ene eind Schotsheuvel, andere eind Schotsheuvel.

- deel van het batige saldo die weduwe Ermert Peeters van Nuland van de rekening over het onmondige Theodora Willem Spierings (dd 5 juli 1795) 175-0-0

Tekenen: HC Geelings, Geert van den Engh, Cristina van Nuland, Adriaan van Weert, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 16 dd  5 oktober 1803  borg en ontslastbrief

Geboren uit wettige ouders: Willem Antony Geeven

Tekenen: Adriaan van Weert, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 18 dd 5 oktober 1803

Gerardus Antony van Nuland, wonend te Nuland

Geert van der Graaf gehuwd met Allegonda  Antony van Nuland, wonend te Geffen

Sijmen van de Wetering gehuwd met Adriana Antony van de Wetering, wonend te Nuland in t Vinkel

Jan Jansen van Nuland, te Nuland wonend

Allegonda Jansen van Nuland, te Nuland wonend

Huijbert van Dijk, man en momboir van Aaltje Jansen van Nuland , te Nuland wonend

Hendrik Hanegraag gehuwd met Adriana Jan van Nuland , te Nuland wonend

Geertrui Jan van Nuland, weduwe wijlen Gijsbert van de Wijgert, te Rosmalen

Margaretha van der Ven, te Rosmalen

Hendrik Cornelis Geerlings, te Nuland

Gerardus Cornelis Geerlings , te Rosmalen

Allegonda Cornelis Geerlings , te rosmalen

donatie intervivo / gifte onder den levenden / schenken aan Johanna Aard van Gestel nagelaten huisvrouw van  Jan Hendrik van der Ven , in de wil van de overledene "de helft in een huis, achterhuis, en hof staande in Nuland aan de Kleijne Straat , ene zijde weduwe Dirk van Vugt, andere zijde Gijsbert van Vugt, ene einde kinderen Adriaan Hanegraaf, andere einde de straat.

Tekenen: merkteken Antony van Nuland, weduwe JH van de Ven, handtekening A van de Graf, sijme van de Wetering, JJ van Nuland,  a v Nuland, H. T Hanegraaff, MGA van der Ven, H v Dijck, GG van de Wijgert, HC Geelings, GC Gelings, Adriaan van Weert, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 22/23 leeg

 

blz 24 dd 14 december 1803

Compareert Hendrik Cornelis Geelings en Geert van den Eng, voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Anthony Spierings / Hendrik van Nuland bij zijn vooroverleden Huisvrouw Johanna spierings (26.3.1791 acte van voogdij)

Hendrik Cornelis Geelings als vader en natuurlijke voogd van zijn onmondige dochter verwekt bij Francijna Peeter van Nuland

Cristina Baltus Langens als moeder van haar minderjarige kinderen bij Ermert Peters van Nuland

Hebben gezien de rekening bewijs van de nalatenschap wijlen Theodora Spierings  minderjarige dochter van willem spierings en Amerens Peter van Nuland

door Christiaan van Gogh ( aangetselde voogd door schepenen)  en Hendrik Cornelis Geelings

Het batige saldo bestaat uit 74-11-12

Tekenen: HC Geelings, weduwe Ermert van Nulant, Adriaan van Weert, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris.

 

 

blz 28 dd 16 december 1803

Mr GJV van Hagens wonend op de elsbosch, gelastigde voor zijn neef Francis Andreas Lomans, wonend te Breda, machtigen Willem Everts te Alem om voor het gerecht van Maaren te transporteren aan Jan Everts wonend te Alem tweederde deel en Lomans voor 1/3 deel in een perceel hooiland "Swittencamp" , groot twee morgen gelegen onder Maren, omtrent de Blauw Sluijs , aangekomen voor 1/3  bij coop van de Heer Willem Folkert Frijlinck secretaris van Maren en alem, 1/3 bij erfenis vrouwe van Francios Lomans en Helena van Geelkerken, en 1/3 door F Lomans van zijn vader Zacharias Matheus Lomans

voor de som van 600 gulden

Tekenen: GJV van Hagens , Adriaan van Weert, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris.

 

blz 31 dd 16 november 1803

Schepenen verklaren ter instantie van Jacob Goren dat ten zijde Namen als in huwelijk hebbende Petronella van Oijen voor 1/3 in het verpondingsboek  bekend staan:

- 3 lopens, 36 roeden in den Helzenhoek op de Bendels getaxeert op 250-0-0

- 1/2 van 5 lopens gelegen alhier in de Lange hei, gemeenlijk genaamd de Akker getaxeerd op 100-0-0

- 3 lopens en 19 roeden bij het huis van de weduwe D. van Uden , getaxeerd op 125-0-0

De goederen zijn vrij van hypotheek

Tekenen: Adriaan van Weert, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 33 dd 21 december 1803

Hr GJV van Hagens geeft aan deze republiek te willen gaan verlaten, stelt tot borg zijn zoon JWFJ van Hagens wonend in den Bosch

Tekenen: M. van de Laar, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris, GJV van Hagens, JWFJ van Hagens

 

blz 35 dd 21 december 1803

Mr GJV van Hagens wonende op den Elsbosch alhier , geeft aan deze republiek te willen gaan verlaten

Tekenen: M. van de Laar, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris, GJV van Hagens

 

blz 37 dd 21 december 1803

Mr GJV van Hagens wonende op den Elsbosch alhier

taxatie van Pelle, linnen, beddegoed, dat gepakt is, met eenige kleederagien daaronder niet begrepen, en 5 kisten of koffers van onderscheidde grootte en soorten.

item zodanige kooper, tin, ijzer en blikwerk als is gepakt in twee manden,

item al zulke dekens als zijn gepakt in een mand

item een boulloin als is gepakt in een mantje

item de overschoty van allerlei goederen die in een mand gepakt zijn

item beddens en toebehoren gepakt in twee ballots

item twee kabinetten , twee pavilloens, en een schrijftafel,

taxatie: 1400-0-0

Tekenen: Adriaan van Weert, M. van de Laar, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris.

 

blz 39 dd 28 december 1803

Voor schepenen verscheen Lucas Vissers Vorster alhier , verklaart op authorisatie van Jan Jacob Puttekoffer , collecteur deze gemeente over het jaar 1801 om te arresteren de goederen van de Weduwe Frans de Munnick om te betalen de achterstallige verponding bede twv 10-11-12,

Tekenen: Adriaan van Weert, M. van de Laar, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 41 dd 10 januari 1804

Schepenen en schout civiel op verzoek van Willem van Houtum weduwnaar van wijlen Johanna Heesakkers, nu getrouwt met Catharina van Sleeuwen, alhier wonend, geven te kennen dat hij 3 onmondige kinderen heeft uit eerste huwelijk en zijn vaste goederen bestaande uit een huisje en land heeft verkocht aan Jan Jacob Puttekoffer, vanwege schuld aan weduwe Bronkhorst ? , voor 70-0-0

In tweede huwelijk een huisje verkocht en met het geld een nieuw huis gebouwd op het land dat hij heeft, hij mag het huis niet verkopen, JWFJ van Hagens bood 250-0-0, mag er dan nog 4 jaar wonen, etc.

Tekenen: Adriaan van Weert, M. van de Laar, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 48 dd  11 januari 1804  borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Ardien Aard van Grinsven

Tekenen: Adriaan van Weert, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 50 dd 11 januari 1804

Schepenen verklaren op verzoek van Peeter Meulendijk wonend te Rosmalen komen naar zijn huis bij de molen alhier gekocht van Geert Hendrik van de Ven c.s. en getransporteert 11 jan. 1804 , constateren dat het huis noodzakelijke reparatie behoeft:

- gehele dak te repareren en dicht te maken

- den Muurste? langst neffens de geut tot hewt agterhuis af te breken en behoorlijk op te maken

- de muur van de gevel op te maken

- de kelder op te maken

- de schoorsteen rondom dicht te maken

- 4 opleggers boven de stal te leggen

- de muur tussen de keuken en de kamer dicht te maken

- rondom alle deuren en vensters dicht te maken en sluitbaar te maken

- de voorstal behoorlijk op te maken zoo met zulten (?) als met stalrepen

Tekenen: Adriaan van Weert, M. van de Laar, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 53 dd 20 februari 1804

Schepenen verklaren op verzoek van Geertrui van Grinsven weduwe van Adriaan Adriaan Driessen , nu verhuwelijkt met Anthony Hendrik van Nuland , wonend te Rosmalen

bezit in tocht en dochter uit het eerste huwelijk in erfrecht: huis, schuur en aangelagonbegroot ten quohieren  staande en gelegen in Nuland in de Nieuwe Kampen. Verklaren dat de schuur door de jongste stormwind is omvergeworpen en verbrijzeld, dat hertimmeren grote kosten met zich mee zou brengen, terwijl ook het huis ernaast is ontranponeert en ook grote reparatie behoeft, zodanig dat dit ten nadelen van de onmondige zou zijn. Ze stelt voor het huis en schuur openbaar te verkopen en het geld elders in te steken wat meer zal opleveren, met medeweten van Jan van Nuland, Gijsbert Ruijs, Evert van der Meijden, Anna Maria Driessen, Dorothea Driessen, huisvrouw van Jan van Schijndel

Tekenen: Adriaan van Weert, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 58 dd 21 maart 1804

Compareert Geert van der Ven, Geert van Creij, Anthony Hendrik Hanegraaf, Antony Jan Bosch, Johannes Herm Boerdonk, Jan van der Ven, Jacobus van Druenen, Gijsbert van Vugt, Willem van Houtum, Hendrik Cornelis Geelings, Peter Willem Jan Meeuwsen, alle van competerende ouderdom en van goede naam

Verklaren op verzoek van het gemeente bestuur:

dat zij weten, gezien hebben of van ouders of grootouders gehoord hebben dat er omtrent de oude kooij aan de wetering alhier onder Nuland heeft gelegen een steen en dat er heeft gestaan een handwijzer omtrent de hoeve Hei en Wei, en dat er op de Kruijsstraat de kapel onder rosmalen heeft gestaan een torentje  en dat het door hen, hun ouders of grootouders daarvoor altoos is gehouden dat als men stond aan de voornoemde steen omtrent voornoemde oude kooij en men zag verst langs voornoemde handenijzer op het toorntje van opgenoemde kapel zulks de linie der limit op grondscheiding tussen Nuland en rosmalen uitmaakte, en wel van eerdergenoemde oude kooij af tot aan of omtrent het land waar thans de weduwe Ant. Maas woont en waar eertijts een fonteijn was. dat de limit of grondscheiding zich vandaar bepaalde door de Gelderse Heirbaan op den Bosch , welke van gemelde land was lopende langst de zogenaamde PeterHoef tusschen de thans ingegraaven landerijen van de kinderen Herme Boerdonck, Peter willem jan meeusen, antony Jan Bosch, door en vervolgens door de Santstraat tot aan de Klepelstraat welke dan weder de bovengenoemde Scheiding tussen Nuland en Rosmalen bepaalde, zoo als die daarvoor nog gehouden wordt.

Dat zulks temeer bevestigd word, terwijl de van Nuland moeten maken de Graafsche Baan, nog tot aan de plaats alwaar eertijts genoemd Handwijzer heeft gestaan enb dat de afscheiding aldaar is dwars over de baan van 't zuidoosten, naar het noordwesten, zijnde linie waarin de voornoemde steen bij de meergenoemde oude kooij  heeft gelegen, en de gemelde handwijzer heeft gestaan, vast op het bovengenoemde torentje welk voorheen op voorgenoemde kapel stond

en ingeval de limit scheiding was lopende … van voornoemde handwijzer  op de zgn. Pikhoef  aan - zoals die van Rosmalen sustineren - linea recta de scheiding van genoemde  baan niet in voege voornoemd, maar …. het  tegenovergestelde namentlijck van het zuijdwesten naart noordoosten moest bepaaldt geweest zijn, terwijl het hun ook niet wel mooglijk toeschijnde dat dan van Nuland een traject in ….baan zouden moeten maken en de afscheiding daarvan zou zijn, zonder daar voor grond te bezitten, of dat er rede voor zou zijn.

Dat de afscheiding door de opgem. baan bij het ….. van de weduwe Ant. Maas ook te meer duidelijk wordt en dat daar langst de gem. verouderde Bosche Baan liep, en alle landerijen welke aan de noodzijde van dien zijn gelegen onder Rosmalen , terwijl diegene welke aan de zuidzijde liggen, onder Nuland, behoren daarin de lasten te dragen en … geven.

Dat het voornoemde des te meer bewaarheid wordt terwijl de voornoemde Peter Willem Jan Meeuwsen voormalig oppasser van de Jacht voor de Heer van Nuland aldertijd  - zo hij afzonderlijk verklaarde - steeds altoos ordre gehad  heeftom in den kring van de gen. bepaling der limit scheiding te jagen en zulks ook gedaan heeft, zodanig echter dat hem den genoemde heer beval niet verder als de zgn. kom welke zig in gen. omtrek in een berg bevindt, etc etc  ( nog doen)

Tekenen: Merktekens: Geert van der Ven, Willem van Houtum, Handtekening: G van Creij, Jan van der Ven, Peet Boerdonk, Ant J Bosch, Johannes H Boerdonk, J. v Druenen (mooi), H T Hanegraaf, G van Vugt, H C Geelings, Peeter Meeuwsen, M. van de Laar, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 64 dd 8 april 1804

Vraagpunten voor ondervraging door de schout civiel van Geert Adriaan Koppelaars.

art 1: oud 18 jaar, geboren te Lithoijen, wonende te Osch, is mandemaker.

art 2: kwam naar Nuland om een stuk te vragen

art 3: heeft het nergens gevraagd

art 4: vertrok vanuit osch om 10 uur smorgens

art 5: hij had bij zich Willem Johannes Hartogs zgn den Rooijen en Lammert Cis van Vugt, wonende te Osch

art 6: hij kwam hen tegen te Geffen aan de Papendijk

art 7: ze hielden zich verborgen op het hooi bij Hendrik Jansen van Creij omdat ze vreesden voor den Dienaar van Nuland, die de genoemde Rooijen meende gezien te hebben.

art 8: ze zijn gaan lopen toen degene die hen aangehouden hebben er aan kwamen , Koppelaars liep ook mee, omdat de anderen gingen lopen

art 9: Hij bleef niet staan toen hij achtervolgt werd, omdat de anderen ook wegliepen

art 10: Hij kwam aan het pak of zak met goed die hij bij zich had en wegsmeet , toen van Vugt deze uit een stuk heg haalde bij de boerderij van Van creij en aan hem gaf

art 11: Van Vugt haalde die zak uit de heg, maar eerder was die zak in het Karhuis van genoemde van Creij , er zat wat brood en worst in , hij weet niet hoe het in de zak kwam en hoe het in de heg kwam.

art 12:  dat de zak van genoemde Rooijen was.

art 13: de inhoud : daarvan wist Koppelaars niet van wie dat was

art 14: beantwoord hier naar waarheid

Tekenen: RA Wierdsam, merkteken: Koppelaars, M. van de Laar, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 69  dd 18 april 1804

Compareert Hendrik Jansen van Creij en dochter Hendrien Janse van creij

Antony de Haas, knecht daar ten huize

Franciscus Jan Broeksteeg

allen van competerende ouderdom en van goede naam

Verklaren op verzoek van Schout civiel RA Wierdsma

Hendrien verklaart dat zij eergisteren namiddag op het hooi boven de paarden liggende in haar vaders stal gevonden heeft twee jongelingen waarvan er een alhier in civiele arrest is, zeggende dat zij gevlucht waren uit vrees voor de Dienaar van Geffen en Nuland en haar vroegen om wat drinken, die ze hun gaf, en zij ging nadien naar haar vader die  aan de Schop werkte bij het huis, waarna de jongelingen vertrokken. Daarna kwam haar zus Anneke bij haar en haar vroeg of de jongens niets bij zich hadden? Wat zij ontkende, dat ze uit vrees bij hen op het hooi gevlucht waren, waarna haar zuster zei dat ze wellicht boven op de zolder geweest zijn, en daar naar toe gegaan merkten ze dat een Sack die daar lag open stond en ze daaruit goederen miste: twee Pelle tafellakens, getekent JVK, slaaplakens, getekent JH, een faille ?  tafellaken en nog een tafellaken , beiden ongetekent, een sloop getekent D, Twee kusjes sloopen getekend JW, een serviet getekend JVK, twee stukken nieuw laken of linnen, een oude voorschoot en een oud serviet,

de ene  zus riep naar de andere  "loop maar je best want ons dingen  ( het genoemde goed) is alles weg , maar dat van Toon niet.( hunne knecht) , ze liepen naar de knecht die achter de jongens aan ging.

Vader Hendrik Jansen van Vreij verklaaarde dat hij aan de schop aan het werken was, door zijn dochter Hendrien werd geroepen en op de misse of werf gekomen zijnde, daar eerst twee jongelingen (waarvan de een nu in arrest zit, zig noemende Geert Adriaan Koppelaars) en bij hen nog een derde kwam bij hem bekend onder de naam De Rooijen, en zij drieen na korte woordenwisselingen vertrokken.

De derde verklaarde door de zuster Anneke geroepen werd om drie jongelingen te vervolgen die iets uit hun huis gesloten hadden, hij arresteerde er een: Geert Adriaan Koppelaars met een pak of sack belast. hij had ondertussen de 4e deponent erbij geroepen, ze arresteerden er een, die een zak al had laten vallen, waarin de eerder genoemde goederen werden gevonden, naast brood en worst, terwijl de twee anderen hen ontvluchtten. De arrestant werd overgedragen aan de schout civiel.

De derde verklaarden nog dat zijn broepgespen uit zijn broek vermist waren.

Tekenen: Merkteken Hendrien H. Jansen van Creij , antony de Haas, Francis J Broegsteeg

Handtekening Hendrik Jansen van Crei, RA Wierdsma, M. van de Laar, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris.

 

blz 74 dd  2 mei 1804   borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Johannes Marte Pennings en zijn huisvrouw Adriaantje Peter van Doorn

Tekenen: M. van de Laar, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 76 dd  2 mei 1804   borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Johannes, Roelof  en Martinus Aard van Nistelrooij

Tekenen: A. v Weert, Geurt Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 78 dd 7 mei 1804

Compareert Jan van Dinther, 73 jaar

Peeter Willem Jan Meeusen, 70 jaar

staande ten goede naam en wonende alhier

verklaren op ver\zoek van Jan Jacob Puttekoffer, wonend in Den Bosch

dat zij altoos hebben gewoond in deze gemeente en weten dat het land van Puttekoffer is gekomen van wijlen Jan Verhoeven, en het land genaamd "den Kikvorst" is gekomen van Dirk van Mil , nog heide wasen door wijlen voornoemden bezitters is ingegraven

Het land en het zogenaamde veldje gelegen bij de genoemde Kikvorst nooit enige tiendvrijheid heeft genoten maar steeds door de resp tiendpachters getiend geworden is.

Tekenen: Jan van Dinther (merkteken), Peter Meusen, M. van de Laar, A v Weert, schepenen, Esser Meerman, secretaris.

 

blz 80 dd 2 mei 1804

Compareert Jan van Dinther, 84 jaar en Peeter Willem Jan Meussen oud 70 jaar , staande ten goede naam en wonende alhier, verklaren op verzoek van Peter Govers, wonend alhier voor waar te zijn: dat het land nu in bezit van Peter Govers, eertijts gekomen is van Hendricus Bogers, en toen nog heide was, en door deselve is ingegraven, en nooit de 15 jarige tiendvrijheid heeft genoten, en steeds is getiend geworden.

Tekenen:  Jan van Dinther (merkteken), Peter Meusen, M. van de Laar, A v Weert, schepenen, Esser Meerman, secretaris.

 

blz 82 dd 9 mei 1804

Compareert Gijsbert van vugt van competenten ouderdom en staande van goede naam en faam.

verklaart op verzoek van Hendrik Rutte van Rosmalen, thans wonend te Uden,

dat hij samen met Hendrik Rutte van Rosmalen en zeekere Wouter van den Tillard op 9 nov 1781 van Hintham zijn gekomen om zich naar hunne woonplaats Nuland te begeven,

situatie ontstond in de namiddag tussen genoemde van Rosmalen en zeekere wijlen Marten Willem Westerlaken, destijts wonende omtrent de Rosmalense Kerk  ( zoals al eerder verklaard voor de hoogofficier van Den Bosch)

Ze gingen met zijn drieen over de openbare weg gingen dat de genoemde van Roosmalen geen der minste intentie bespeurde  om genoemde Westerlaken op te zoeken, hebben hun piojp aangestoken bij het huis toen ze kwamen bij een binnenpad die naar Rosmalen ging, terwijl hun karren en paarden de grote Weg volgden, die langst de genoemde Rooms Catholieke kerk voerde, waar gen. Westerlaken woonde. Op het voetpad moesten ze Westerlaken passeren die op een stuk land neffens de voetpad, en toen hij Hendrik Rutte van Rosmalen in het zicht kreeg, dadelijk op hem met een riek zodanig in woede is aangevallen, zodat er voor van Rosmalen geen tijd was om te vluchten, en Westerlaken zonder zich aan woorden te storen, naar van Rosmalen toeliep en deze zich trachten te bewaren , en - zo de getuige verteld en waarschijnlijk voorkomt - daar zij te samen voorstelden in zijn mes gevallen moet zijn.

Tekenen: G.. v Vugt, RA Wierdsma, A. v Weert, Geurt Govers, schepenen, Esser  Meerman,secretaris

 

blz 86 dd 16 mei 1804

Compareert Quirinus Johannes Pijnappels en Anna Antony Spierings van Nuland echterlieden, wonende te Rosmalen, schuld aan Heer Johannes Ant Nuijts , koopman te Den Bosch, 200 gulden compareert ook H. M. van der Doelen wonend te Rosmalen en HC Geelings te Nuland als borg

Tekenen: Quirinus Pijnappels, Anneke van Antony van Nuland, merk Hendrik van der Doelen,

HC Geelings, Van de Laar, Schepen Esser Meerman secr.

 

blz 91 dd 18 mei 1804

Gemeente verklaart op verzoek van Machiel Smits, thans in  ondertrouw in Aarle Rixtel, tijdens zijn inwoning in deze gemeente altijd zich goed gedragen heeft.

Tekenen: A. v Weert, Geurt Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 92 dd 2 juni 1804

Schepenen verklaren op verzoek van Peter Eijmert van Creij, taxeren zijn

- huis en land, groot 7 lopens , 37 roeden, alhier bij den Elsbosch , de ene zijde Weduwe H Schel, andere zijde de onmondige Willem Spierings, ene eind de straat, andere eind de Molengraafse Hoef op een bedrag van 500-0-0 ( belast met een pagt van 6 vaten rogge aan de armen van Geffen op lichtmis, in capitaal 117-3-12

en belast met een pagt van 8 vaten rogge aan de kerk te Geffen op Ligt mis , in capitaal 175-15-10 en een rente van 21 stuijvers aan de Armen van Nuland op Ligtmis, in capitaal 26-5-0

resteert dus 180-15-10

Tekenen: Adriaan van Weert, M. van de Laar, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris.

 

blz 94 dd Empel 4 juni 1804

Acte van arrest, 's Lands Deurwaarder Barbie, tot dusverre is niet voldaan door Jan Jacob Puttekoffer, collecteur van lands en dorpslasten over Empel in 1802, 1802

's Land ontvanger F van Landschot, acte 23 mei 1804 neemt alle goederen van Puttekoffer in arrest.

Tekenen: secr Vriezekolk

 

blz 97 dd 5 juni 1804

Caspar Barbie, 's lands deurwaarder wonend in Den Bosch , uit naam van Gemeente empel, in naam van het Bataafsche Volk, goederen alhier gelegen van JJ Puttekoffer.

Tekent: C Barbie, deurwaarder, Adriaan van Weert, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

Blz 99 dd 24 juni 1804

Jan Peters van de Ven wonend alhier gehuwd geweest met Johanna Wijgergans, weduwe van Peter van Nuland, waarbij hij een dochter verwekt heeft, nu meerderjarig, en gehwud zijnde met Derk Gloudemans en ten tweede maal herhuwt met Geertruij Nicolaas Zwanenberg waar hij 4 kinderen heeft, geen meerderjarig,

verzoekt om verkoop van 8 morgen genaamd de "Betmeeren"  gelegen in de korte hoeven, competerende hem ter tochte, bezittende het voorkind van 1/5 en de helft en zijn 4 nakinderen voor de helft en 4/5 , bedoelt om schulden af te betalen en voor zijn bedrijf en huis, aflossen van een capitaal van 600-0-0 aan heer Heemskerck, notaris C.S van sGravensande en een capitaal van 150-0-0 voor Cornelis Blommers voor notaris Bolsius 6 mei 1798. 

verkoop voor 650-0-0 (?)

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan van Weert, M. van de Laar, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris.

 

blz 103 dd 30 juni 1804

Compareert Piet van Loon, weduwnaar van Elisabeth Jan van Tuyl.

aanstellen momboiren: zijn oudste zoon Johan Piet van Loon, en schoonzoon Johannes Cornelis van Nuland.

Tekenen: Adriaan van Weert, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris, merkteken Piet van Loon.

 

blz 105 dd 19 juli 1804

taxatie en begroting geformeert door de schout civiel op verzoek van de burger Jan Rochiassen , mede lid en gecommiteerden tot de Tienden Verpachtingen uit het departementale bestuur van Branband bij rondgang en inspectie van de respectieve perceelen, geleegen in de  bij de s Lans Tienden verpachtingen  alhier den 17e juli 1804 opgehouden Clamp,  genaamd het tweede perceel van de Welhuize of kleine Heijtiende

 

Naam van de bezaaiers

Grootte der percelen

Gewas dat

tiendbaar is

    Hoeveelheid graan

    dat er  vanaf kan komen

 

lopens

Roeden

 

vaten

kannen

Tomas Manders

10

 

rogge

12

 

 

5

 

boekweijt

6

 

Franciscus vdHeijden

10

 

rogge

8

 

 

 

25

Spurrie

 

3

 

 

25

rogge

 

6

 

2

 

boekwijt

1

6

 

10

 

Rogge

12

 

Rombertus A Wierdsma

2

 

rogge

1

6

Peeter van Stappen

2

25

rogge

1

6

Andries van Groenland

1

25

rogge

1

6

Hendrik Langens

2

 

Rogge

2

6

RA Wierdsma

1

 

boekweijt

1

 

Jacobus van Druenen

2

 

boekwijt

 

6

 

 

 

erwte

1

 

 

 

 

Rogge

1

 

Johannes Jan v Nuland

1

25

erwten

 

6

 

 

 

Boekwijt

1

6

Aard van Nistelrooij

1

 

boekweijt

1

 

 

2

25

rogge

3

 

Jacobus van Druenen

1

25

rogge

2

 

 

1

25

boekwijt

2

6

Andries van Groensland

9

25

rogge

8

 

Baltus Langens

4

 

rogge

5

 

Aard van Nistelrooij

2

 

Rogge

3

 

Piet Pennings

3

25

rogge

4

 

 

2

 

boekwijt

2

 

Piet Maas

3

 

Rogge

1

 

 

 

 

Èrwten

 

6

 

 

 

spurrie

 

1

Francis J Schel

3

 

rogge

3

 

Andries van Groenland

3

 

rogge

3

 

Hendrik J van Creij

2

 

Rogge

2

6

 

 

 

Erwten

 

6

Andries van Groenland

4

 

boekwijt

3

6

Hendrik Geevers

2

 

Boekwijt

1

6

 

 

 

erwten

 

3

Tomas Manders

2

 

boekwijt

2

 

RA Wierdsma

2

 

rogge

2

6

Wede P Wijgergans

2

25

boekwijt

3

 

Andries van Groenland

2

 

boekwijt

2

 

Ant Matthijs van Creij

6

 

rogge

6

 

Hendrik Leermans

3

 

Erwten

 

9

 

 

 

boekwijt

 

6

 

 

 

spurrie

 

5

Jan Broeksteeg

2

25

rogge

3

 

Wed p Wijgergans

4

 

rogge

1

6

 

 

 

Erwten

 

6

Nicolaas van Uden

2

25

boekwijt

 

6

 

 

 

Erwten

 

6

 

 

 

Rogge

 

6

Hendrik van Doorn

1

25

boekwijt

 

6

 

 

 

erwten

 

6

 

 

 

spurrie

 

2

Willem  vd Hanenberg

1

 

rogge

 

6

Hednrik J van Creij

1

 

Erwten

 

3

 

 

 

boekwijt

 

3

 

 

 

spurrie

 

2

Willem  vd Hanenberg

 

25

rogge

 

niet

 

1

 

rogge

 

6

Johannes Wouter Vos

1

25

rogge

1

 

Hendrik J van Creij

3

 

rogge

2

 

 

 

 

Erwten

 

1

Willem Verstappen

4

 

Rogge

2

 

 

 

 

boekwijt

 

6

Wede L van Uden

6

 

Erwten

 

1

 

 

 

Rogge

3

 

 

 

 

boekwijt

1

 

 

 

 

erwten

 

1

 

 

 

spurrie

 

1

Francis J Schel

1

25

rogge

2

 

Ra wierdsma

1

25

rogge

 

6

Willem Verstappen

3

 

rogge

3

6

Weduwe Fr wijgergans

5

25

rogge

6

 

Geert van Hees

6

 

rogge

5

 

Thomas van Dieten

3

 

rogge

2

6

Fransciscus Jan Schel

4

 

rogge

2

6

 

 

 

Erwten

 

6

 

 

 

Boekwijt

1

6

Hendrik Langens

1

 

rogge

1

6

Wede vd wetering

2

25

rogge

3

 

Jan Broeksteeg

2

 

rogge

2

 

Wede J van Gogh

2

25

rogge

2

6

Wede wijgergans

2

 

Rogge

2

6

 

 

 

garst

1

 

Christiaan vd Aalsvoort

8

 

Rogge

10

 

Hendrik J van Creij

7

 

rogge

7

 

Wede J van Gogh

3

 

Rogge

3

6

Wede D vd Wetering

3

 

Rogge

3

6

Antony Mattijs v Creij

2

25

rogge

3

 

Geert de Bres

10

 

Rogge

13

 

 

 

 

spurrie

1

 

Dirk Hanegraaf

2

25

Rogge

3

 

 

1

25

rogge

1

6

Hendrik Langens

9

 

Rogge

4

6

 

 

 

Spurrie

 

6

 

 

 

Erwten

 

6

Hendrik Langens

4

 

Rogge

5

 

 

1

25

rogge

2

 

 

1

 

f……

1

6

Wede J van Gogh

10

 

Rogge

6

 

 

 

 

Boekweijt

5

 

 

 

 

erwten

1

 

Hendrik Janse v Creij

2

 

Rogge

2

 

Jan Broeksteeg

8

 

rogge

8

 

 

2

25

boekwijt

3

 

Hendrik Janse v Creij

3

 

Rogge

3

6

Hendrik Langens

10

 

Rogge

11

 

 

 

 

Erwten

1

 

Hendrik J Van Creij

4

25

Boekwijt

5

 

Jan Broeksteeg 2

2

25

Rogge

3

 

 

 

 

 

 

 

 

273

 

 

283

5

 

Tekenen: RA Wiedsma, Adriaan van Weert, M. van de Laar, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 111 dd 10 juli 1804

Ontslagen uit het arrest s Landsdeurwaarder Casparius Barbie  geauthoriseert door gemeente bestuur van Empel ( 4.7.1804), op de goederen van JJ Puttekoffer

Tekenen: Esser Meerman, secr.

 

blz 112 dd 25 september 1804

Compareert Luijcas Vissers geauthoriseert door Rover van den Groenendaal collecteur deser gemeente in 1802, neemt in arrest alle vaste goederen van Joost Schel om verpondingen van te betalen twv 1-14-0.

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 114 dd 25 september 1804

Compareert Luijcas Vissers geauthoriseert door Rover van den Groenendaal collecteur deser gemeente in 1802, neemt in arrest alle vaste goederen van Peeter van Mil om verpondingen van te betalen twv 1-12-0.

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 116 dd 25 september 1804

Compareert Luijcas Vissers geauthoriseert door Rover van den Groenendaal collecteur deser gemeente in 1802

neemt in arrest alle vaste goederen van Dirk Hendrik Wellen van der Ven om verpondingen van te betalen twv 3-16-0

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 118 dd 25 september 1804

Compareert Luijcas Vissers geauthoriseert door Rover van den Groenendaal collecteur deser gemeente in 1800, neemt in arrest alle vaste goederen van de weduwe Frans de Munnik om verpondingen van te betalen twv 5-6-12.

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 120 dd 25 september 1804

Compareert Luijcas Vissers geauthoriseert door Rover van den Groenendaal collecteur deser gemeente in 1802, neemt in arrest alle vaste goederen van Lamberdien Gloudemans Wijgergans, weduwe Frans de Munnik om verpondingen van te betalen twv 3-2-12.

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 122 dd 25 september 1804   borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Jan Gijsbert Brok en Ardien Johannes Gooijers, vertrekken naar Berlicum.

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 124 dd 2 november 1804

Compareert Hendrik Cornelis Geelings, Geert van den Engh, voogden van de onmondige kinderen van Antony Hendrik van Nuland en johanna Spierings (Hendrik en Johanna)

Quirinus Pijnappels gehuwd met Anna Antony van Nuland

Verzoeken om toestemming tot scheiding van de gedeelde erfenis, want de onmondige zijn al gekomen tot jaren van onderscheid.

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers  M. van de Laar, schepenen, Esser Meerman, secretaris

blz 126 dd 2 november 1804  Deling en scheiding

Hendrik Cornelis Geelings, Geert van den Engh, voogden van de onmondige kinderen van Antony Hendrik Spierings van Nuland en Johanna Spierings (Hendrik en Johanna)

Quirinus Pijnappels gehuwd met Anna Antony van Nuland

aan: Hendrik Antony van Nuland

- huis, schuur, bakest, met 3 lopens en 37 roeden land te Nuland aan het Marktveld, ene zijde de straat, andere zijde Heer van Hagens, ene eind t Marktveld, andere eind Heer van Hagens. (2-3-8 inde verpondingen)

- perceel land naast het land van voorgenoemde huizinge  ( staande te quohiere bekend als een huisplaats  en land van Willem de Weert) , groot 3 lopens ( 1-17-4  in de verpondingen)

Belast met:      - rente van 15 gulden per jaar aan s lands comptoir onder de administratie van de Heeren Graven van S…..

- rente van 21 stuijvers jaarlijks aan Blok van de Hinthammerstraat

- perceel teulland op de Hoge Hoef , groot 3 lopens, 6 roeden, ene zijde de weduwe Langens, andere zijde Dirk Goovers, ene eind de weduwe Laurens van Uden, ander eind Schotsheuvel ( 0-16-4 inverpondingen)

- een morgen hooiland op het agsterst Nuland, ene zijde H Langens, andere zijde de Armen van Nuland, ene eind Cornelis Geerlings  andere eind de Hoefdijck ( 1-3-4 inde verpondingen)

belast met 6 voeten Kepkensdonkdijk paal 104

- de last van een moniale obligatie door de eerste twee comparanten belooft aan Geert van Loon, 500-0-0 a5% ( datum 5.8.1801)

- betalen aan verkrijger van het tweede lot Johanna Antony van Nuland 25-0-0

aan Johanna Antony van Nuland

- camp hooi of weiland groot 3 mergen te Rosmalen  tegen de Nulandse Kerkdijck nevens de zogenaamd PiekenKamp  schietende met het ene eind tegen de Erven Aard van Nistelrooij en de andere eind de Heer Meulman. Belast met kerk of kepkendonkdijk paal 373

- 4 hont hooiland gelegen op het middelst Nuland , ene zijde weduwe Baltus Langens, andere zijde Gijsbert Ruijs, ene eind Sijme welle van de Ven, andere eind Antony Goovers ( 0-18-4 inverpondingen)

Belast met 4 voeten kepkensdonkdijk in de paal 259

- 4 hond hooiland op het middelst Nuland  ene zijde gijsbert ruijs, andere zijde Goijert Heeren ene eind Kinderen Adriaan Hanegraaf , andere eind Toon Govers.  ( 0-18-4 inverpondingen) belast met4 voetkepkensdonkdijk paal 180.

- te zijner last een capitaal van 200-0-0 aan de weduwe van de erven van Druenen a 3% bij obligatie d.d. 10 oktober j.l.?

- aan de verkrijger van t tweede lot Johanna Antony van Nuland 25-0-0

aan quirinus pijnappels

- huis en erven staande aan het Martveld en aangehoorende landerijen en houtgewassen, groot 5 lopens, ene eind de straat van Geffen na het Casteel , de andere zijde de weg van het Marktveld naar Schotsheuvel , belast met rogge pacht van 10 vaten rogge aan de Armen van Nuland op Ligtmis en rente van 2-14-0  aan de Kerk van Geffen.

- perceel teulland met houtgewas gelegen bij de Nulandse straat zijnde 3/4 deel van een perceel  (in verpondingen voor het geheel 8 lopens en 15 roeden) ene zijde Marte Suijskens, andere zijde wede Wijgergans, ene eind Boschstraatje, andere eind Nulandse straat. ( doende samen in de verpondingen 4-19-4 , 3/4 deel is 3-12-12. Belast met 15 voeten kepkensdonkdijk onderde paal 279

- 3 hont hooiland op het agsterst Nuland , ene zijde H Langens, ander zijde de Kerk van Geffen, ene eind Hoefdijck, andere eind x ( in de verpondingen 0-11-10) , 3 voeten kepkensdonkdijk in paal 358

- uit eerste en derde lot: elke 25-0-0

Tekenen: HC Geelings, Geert v d Engh, Quirinus Pijnappels, Adriaan van Weert, G Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 137 dd 11 november1804

compareert Luijcas Vissers, voster alhier, geauthoriseert door Rover van den Groenendaal collecteur deser gemeente in 1802 neemt in arrest alle vaste goederen van Willem Timmers  om verpondingen van te betalen twv 6-4-12 

Tekenen: Adriaan van Weert, G Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 139 dd 11 november 1804

Compareert Luijcas Vissers, voster alhier, geauthoriseert door Rover van den Groenendaal collecteur deser gemeente in 1802 neemt in arrest alle vaste goederen van Frens Gloudemans  om verpondingen van te betalen twv 11-0-5. 

Tekent: Lucas Vissers, Adriaan van Weert, G Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 141

Compareert Luijcas Vissers, voster alhier, geauthoriseert door Rover van den Groenendaal collecteur deser gemeente in 1802 neemt in arrest alle vaste goederen van Dirk Hendrik Wellen van de Ven  om verpondingen van te betalen twv 3-12-0

akte niet afgemaakt, niet getekent.

 

blz 143 dd 14 november 1804

Vorster van Nuland verzocht door de collecteur van de verpondingen over 1802 om te arresteren de vaste goederen

Joost Schel                                          1-14-0

Peeter van Mil                                    1-12-14

Dirk Hendrik Wellen vd Ven             3-16-0

Weduwe Frans de Munnik                  5-6-12

Lamberdien wijgergans, weduwe

Frans de Munnik                                3-2-12

Willem Timmers                                 6-4-12

Frens Gloudemans                             11-0-5

Dirk Hendrik Wellen vd Ven             3-12-0

Tekent: Esser Meerman

 

blz 145 dd 6 december 1804

Schepenen verklaren op verzoek van Eijmert de Poorter, wonend te Eeten, dat hen Gerardus van Nuland, woonachtig alhier, goed bekend is en verklaarde dat hij op de 27e november l.l. op verzoek van Eijmert de Poorter een verklaring heeft gegeven voor de schepenen van Bakel en dat gen. van Nuland van goede naam bekend staat.

Tekenen: Adriaan van Weert, G Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 146 dd 5 december 1804

comp Luijcas Vissers, vorster alhier, geauthoriseert door Rover van den Groenendaal collecteur deser gemeente in 1802 gaat openbaar verkopen vaste goederen van Lamberdien wijgergans, weduwe Frans de Munnik,   

en wel huis en land, 2 lopens en 43 roeden voor 510 gulden en slagen , koper Francis Verhoekx

Tekenen: Lucas Vissers, Adriaan van Weert, G Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

 

 

blz 148 dd 12 december 1804

Compareert Luijcas Vissers, vorster alhier, geauthoriseert door Rover van den Groenendaal collecteur deser gemeente in 1802 gaat openbaar verkopen de tweede koop van goederen van Lamberdien wijgergans, weduwe Frans de Munnik,   en wel de huisplaats van Jan van Iperen waarin zij 6 lopens heeft twv  210 gulden en slagen , koper Francis Verhoekx.

Tekenen: Lucas Vissers, Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 150 dd 29 december 1804

Compareert Luijcas Vissers, vorster alhier, geauthoriseert door Rover van den Groenendaal collecteur deser gemeente om in arrest te nemen goederen van de kinderen Jan van Dinther  om de verpondingen te kunnen betalen twv 1-8-0.

Tekenen: Lucas Vissers, Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 152 dd 10 januari 1805   borg en ontlast brief

Uit wettige ouders geboren Johannes Piet van Venrooij , verhuist naar Berlicum.

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris.

 

blz 154 dd 15 januari 1805

Compareert Caspar Barbie, wonend te Den Bosch als gelastigde van Quirinus van Amelsfoort, rentmeester van het Geefhuis van den H Geest te Den Bosch , authorisatie 14 jan 1805, verklaart ontvangen te hebben van Lamberdien wijgergans, weduwe Frans de Munnik, de som van 312-10 gulden  om een pacht af te kopen en de som van 85-13-0.

Tekenen: Adriaan van Weert, G Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris, C Barbie tekent

 

blz 156 dd 15 januari 1805

Compareert Nicolaas Esser Meerman, secretaris alhier, gelastigde van de Heer JC  van Bommel, wonend Den Bosch. Goederen verkocht van Lamberdien wijgergans, weduwe Frans de Munnik om te betalen 122-2-4 ineen capitaal van 250-0-0 aan Heer Wassenaar van Onsenoort.

som van 28-2-12 te betalen.

Tekenen: M vd Laar, Adriaan van Weert, G Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 158 dd 31 januari 1805

Goederen van Jan Adriaan Hoefs worden getaxeerd

- perceel teulland groot 5 lopens 29 roeden genaamd Ropkenhoef  te Nuland,

ene zijde Baltus Langens, andere zijde x ene eind x andere eind x                                       twv 275-0-0

- perceel hooiland, 13 hond op het kerkenhoog, ene zijde de weduwe

 J van Gestel, andere zijde Armen van Nuland, ene eind de straat andere

einde de Hogenweg                                                                                                   twv 250-0-0

- perceel hooiland, 2 mergen in het sevenvierendeel  ene zijde Willem van

den Dungen, andere zijde x, ene eind Jan Langens, andere eind

Wouter Frans Jansen                                                                                                 twv 250-0-0

- perceel hooiland 13 hont te langst over t Nuland , ene zijde Baltus Langens,

andere zijde Johannes van Grinsven, ene eind Hoefdijck, andere eind Neteringsgraaf,twv 300-0-0

Tekenen: Adriaan van Weert, G Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 161 dd 6 feb 1805

Hendrik Frans Gloudemans wonend alhier, diens vader Frans Gloudemans was gehuwd met Maria van de Wijgert , achterlatende 3 kinderen genaamd Maria, Cornelia en Hendriena, zonder momboiren benoemd te hebben, benoemen nu 4 bloedverwanten: Hendrik Frans Gloudemans, Jan van der Doelen uit rosmalen, oom van vaderszijde, Cornelis van Houthem en Herman W. Joppens, neven van moederswege tevens te rosmalen wonend. Benoemd worden: Hendrik Frans Gloudemans en Cornelis van Houthem

Tekenen: M vd Laar, Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

merkteken Hendr Frans Gloudemans , handtekening Cornelis van Houtum.

 

blz 164 dd 13 februari 1805

Caspar Barbie  op verzoek van de rentmeester van het godshuis den heiligen geest , zie verder aldaar.

Tekenen: Esser Meerman, secretaris.

 

blz 168 dd 26 februari 1805 Staat en Inventaris

Francis Gloudemans, gewoond hebbende alhier, alhier overleden

op verzoek van Hendrik Frans Gloudemans en Cornelis van Houthem als voogden over de onmondige kinderen Maria, Cornelia en Hendriena

- huis en land 1 lopens 33 roeden staande in den Helzenhoek bij de Graafsche baan, ene zijde deselve, andere zijde weduwe Dirk van der Ven, ene eind Geurt van der Ven, andere eind de straat (in verpondingen 1-1-6)

- perceel teulland, groot 47 roeden gelegen aldaar, ene zijde Geurt van der Ven, andere zijde Anthony Kwak, ene eind de Baan, andere eind de volgende perceel.( in verpondingen 0-11-4)

- perceel teulland 1 lopens 6 roeden gelegen aldaar neffens de voetpad, ene zijde Jan Gerrits, andere zijde de weduwe dirk van der Ven, ene eind Jan van der Ven, andere eind: vorige perceel. (in verpond 0-13-4)

- perceel teulland, 2 lopens 13 roeden, gelegen op de hoge hoef, ene zijde Jan van der Ven, andere zijde weduwe Derk van Uden, ene eind Peter Meulendijk, andere eind Jan Gerrits. ( in verpond 1-5-8)

- perceel teulland, 6 lopens, 25 roeden gelegen aldaar, ene zijde de weduwe Derk van Uden, andere zijde Ant Kwak, ene eind weduwe van der Ven, andere eind Jan van der Ven ( in verpond: 3-6-4)

Belast met een roggepacht van 3 zakken en 3 vaten en 4 kannen aan Groot ziekengasthuis den Bosch

85-0-0 beloofd door Frans Gloudemans aan JJ Puttekoffer ( nu aan Peter Hopmans)

 

bruin merrie paard

zwart bont melkbeest

een vale bonte melkbeest

een hoogkar en driebeen

een laagkar en driebeen

ploeg en toebehoren

een eegde, een kruiwagen

een snijbak

een baktrog

een gelind

twee schuppen

een rijf en kapmes

twee vlegels

een riek snijmes

sijssie hiep

een hangijzer

een wan

een vat

een korf

zaallicht

Haam onderhaam

Torn ?  halsters

een gareel

een onderhaam

een do. licht ?

een paards reep

een paar hachten ?

kom met zijn toebehooren

twee emmers

een melkzijg

twee tonnen

een korf

een tafel

een bank

een kasje

een stoel, nog 4 stoelen

een bedpan

twee koffijkeetels

een schotel

twee tinne schotels

twee rekken

en een lepelbord

met zes lepels

een kooper kookstel

een dito kleijnderen

een moespot, een ketel met dekzels

een dito ketel een ijsere ketel

Haal

vuurschup

een tang

twee ijzers

een balans

schalen en gewicht

een punder

drie kruiken

een vuurpan

een hangijzer

een hoop stroo

een hoop hooi

een partij aardappelen

klederen:

een damaste borstrok

een trijpe komisaal

een bruin lakense rok

Tekenen: C. van Houtum, merk Hendrik Frans Gloudemans, M vd Laar, Adriaan van Weert, schepenen, Esser Meerman, secretaris.

 

blz 177 dd 3 april 1805   borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Hendrik Jan de Kreij en alhier in echte verwekt heeft Piet, Jan, Lourens en Francis Jan de Kreij , vertrekken naar Heesch

Tekenen: Adriaan van Weert, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 179 dd 20 april 1805  borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Jan Mathijs van Creij en verwekt bij Maria Jan Buters heeft Elisabeth en Evert van Creij, vertrekken naar Rosmalen.

Tekenen: Adriaan van Weert, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 181 dd 23 april 1805

Schepenen compareren ivm Hoogsel van het gehouden erfhuis van Gijsbert van Vugt, verschenen o.a. Jacobus van Druenen, molenaar alhier, aangevallen . De molenaar noemde de secretaris een Schelm. 

Tekenen: M vd Laar, G. Govers, Adriaan van Weert, schepenen.

 

blz 183 dd 23 april 1805

Compareren Jan Ignatius van Riet, schoolonderwijzer  alhier

Gijsbert van Vugt, herbergier

verklaren op verzoek van Nicolaas Esser Meerman , secretaris

de eerstgenoemde verscheen in het huis van laatstgenoemde om de verkogte kopen te noteren en wachten op uitgaan van het hoogsel, toen verscheen Evert van Hassel wonend te Rosmalen, om onraad te betalen en borgen te stellen , waarbij genoemde van Hassel de secretaris toeriep dat hij hem een schelm kon noemen en niet zou doen als zijn schoonvader Jacobus van Druenen en dat met getuigen zou bewijzen , maar dat hij dat niet wil doen.

Tekenen: M vd Laar, loco secretaris ,  G Govers, Adriaan van Weert, schepenen, JI van Riet , G v Vugt.

 

blz 185 dd  8 mei  1805  borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Johannes Jan de Veer en  Maria Antony van Rooij thans wonend te Geffen alhier geboren, vertrokken naar Geffen.

Tekenen: G Govers, Adriaan van Weert, schepenen. Esser Meerman, secr.

 

blz 187 dd 8 mei 1805 borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Maria Christiaan van de Aalsvoort, Maria Anna Christiaan van de Aalsvoort, Johannes Christiaan van de Aalsvoort, Lucia Christiaan van de Aalsvoort, Jan Christiaan van de Aalsvoort en Peter Christiaan van de Aalsvoort, vertrekken naar Geffen

Tekenen: G. Govers, Adriaan van Weert, schepenen. Esser Meerman, secr.

 

blz 189 dd 8 mei 1805 borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Gijsbert van Vugt, vertrekt naar Lith.

Tekenen: M vd Laar, Adriaan van Weert, schepenen. Esser Meerman, secr.

 

blz 191 dd 12 mei 1805 borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Hendriena Antony van Rooij, vertrekt naar Berlicum

Tekenen: G. Govers, Adriaan van Weert, schepenen. Esser Meerman, secr.

 

blz 193 dd 15 mei 1805

Hendricus van Rooij inwoner van Nuland weduwnaar van Maria Leendert van Zoggel, eerder weduwe van wijlen Jan Geert van Empel, aangekomen van wijlen zijn vrouws ouders:

7 hond hooiland op het voorst en middelst Nuland , in 2 percelen

kocht twee mergen hooiland onder rosmalen op de Blok

geleend van Arnoldus le Ruct wonend te Den Bosch een som van 200-0-0

geleend van Joh Smoors  te rosmalen een som van 200-0-0, openbare verkoop, naaste bloedverwanten: Marte van Rooij en Arnoldus van Beekveldt

Tekenen: M vd Laar, Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 199 dd  23 mei 1805 borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Jan, Christiaan en Jenneke,  kinderen van wijlen Willem Timmers en Geertruij Jan van den Nieuwenhof.

Tekenen: G. Govers, Adriaan van Weert, schepenen. Esser Meerman, secr.

 

blz 201 dd 23 mei 1805

Compereren Peter Govers en Hendrik van Gogh, van comp ouderdom en van goede naam

verklaren op verzoek van Leonardus Paulus van Grinsven mede wonend alhier

dat zij op dinsdag 11 mei bij de Graafsche Baan dicht bij de ? Stoep ? die in den Heidijck is aan de hoek van het land gehorende de heer van Hagens  alwaar Mathijs van Menzel  woonachtig is  en zagen dat de genoemde van Grinsven over de baan kwam langs genoemde van Menzel, en enige woorden wisselenden en een zodanige klap met zijn hand gaf dat van Grinsven zijn hoed op de grond viel, terwijl hij zich niet verweerde.

acte niet gepasseerd, was al afgedaan.

Tekent: Esser Meerman, secr.

 

blz 203 dd 27 mei 1805

Op verzoek van hr. JWFJ van Hagens wonend op den Elsbosch en op de landerijen van zijn moeder weduwe hr GJV van Hagens

- perceel  1 morgen,1 lopens 28 roeden op Nulands Vinkel ene zijde de steeg, andere zijde Gijsbert van Vugt en een volg perceel, ene eind de baan, andere eind de loopgraaf.

- perceel groot 2,5 morgen op het Nulands Vinkel ene zijde een volgend perceel, andere zijde de Ruyterweg, ene eind het Vinkel, andere eind de gemeente.

Aangekomen van de heer WL Boer, secretaris te Geffen

blz 204/205 leeg

- een perceel 15 lopens gelegen als voor, ene zijde een volgend perceel, andere zijde ook volgend perceel, ene eind en andere eind als voor

- perceel 15 lopens gelegen als voor, beide zijde van de genoemde moeder, ene en andere eind als voor

- perceel groot 15 lopens alle zijde als voornoemd

Aangekomen van Gijsbert van Vugt, thans wonend te Lith

- perceel 2 lopens 42 roeden gelegen als voor aan "de oude kooij" ene zijde de heer Jacob WH Wassenaer, andere zijde volgend perceel, ene eind en andere eind als voor

- perceel 15 lopens, gelegen als voor, ene zijde vorige perceel, andere zijde de Heer Jacob WH Wassenaar, ene en andere eind als voor

- perceel 15 lopens, gelegen als voor, ene zijde de Heer Jacob WH Wassenaar, andere zijde het volgende perceel, ene en andere eind als voor

- perceel 15 lopens, gelegen aldaar, ene zijde vorige perceel, andere zijde perceel van de genoemde moeder, gekomen van gijsbert van vugt voornoemd, ene en andere eind als voor gemeldt.

Haar aangekomen bij koop van Jacobus van Druenen, molenaar wonend alhier

Schepenen constateren dat volgens de bepalingen van de verkoop , dat alle slooten nevens het Vinkel en de Slijkvoort, tot een behoorlijke breedte van 8 voeten moeten worden opgehaald, en de dam met rossen moet worden hersteld, dat topt behoudt van een goede vree de binnensloten tussen de dam en het land tot 8 voeten moeten worden verbreed en met rossen na de binnenzijde een behoorlijk nieuwe dam moet worden opgezet. Verder moet er een binnenslootje gegraven worden, waar deze er nog niet ligt.

Verders waren ze op een perceel in den Helzenhoek, groot 10 lopens, ene zijde Antony Jan Bosch, andere zijde en ene eind de Gemeente, andere eind de Weg. ook daar moeten de slooten opgehaald worden, de aarde uit de binnensloten moeten worden geslickt en gescheiden.

De eigenaar beloven de verbeteringen aan te brengen.

Tekenen: M vd Laar, Adriaan van Weert, G Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

Tekent RA Wierdsma

 

blz 210 dd 26 mei 1805

Compareert Gijsbert van Vugt wonend te Lith, hier present, gelastigde van zijn moeder de weduwe Dirk van Vugt, wonend te Dussen aan de ene kant en Hendrik Geene, wonend alhier aan de andere kant, de eerste verhuurt aan de tweede: huis, achterhuis en hof, staande bij de Roomsche Kerk, voor 6 jaar voor 140 gulden per half jaar,

ook compareert Vrouwe Anna Maria Lomans , weduwe van wijlen de heer GJV van Hagens, als borg

Tekenen: G van Vught, H Geene, weduwe van Hagens geboren Lomans, M vd Laar, G Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 214 dd 16 juni 1805

Compareren Johannes Langens wonend alhier machtigt Hendrikus Langens om hem te vertegenwoordigen voor de dijkstoel  Polder van der Eijgen bij de eerste klopschouw in de loop van deze maand op de dijk van de comparant in Nuland  gelegen.

Tekenen: merk Jan Langens, Adriaan van Weert, G Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 216 dd 16 juni1805

Gemeentebestuur machtigt RA Wwierdsma, schout civiel, en heemraad van de polder van der eijgen, om bij de dijkstoel te compareren bij de klopschouw, over de gemeenten dijk, te Nuland, in juni a.s.

Tekenen: Adriaan van Weert, G Govers, M vd Laar, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 217 dd 16 juni 1805

Gemeentebestuur machtigt RA Wierdsma, schout civiel, en heemraad van de polder van der eijgen, om bij de dijkstoel te compareren bij de klopschouw, te verschijnen, als proviseur der Armen Tafels alhier, over de gemeenten Armen dijk, te Nuland, in juni a.s.

Tekenen: Adriaan van Weert, G Govers, M vd Laar, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 218 dd 16 juni 1805

Inventaris van Hendrikus van Rooij , weduwnaar van Maria Leendert van Zoggel, eerder weduwe van Jan Geert van Empel , kinderen: Adriaan Geert en Hendrik van Rooij en de voorkinderen van zijn vrouw: Piet en Leendert van Empel.

Wil nu gaan trouwen met Dora Jan Timmers, weduwe van Wiilem van Balkom

- huis, hof boomgaard en teulland en houtgewas, groot meer dan 2 mergen gelegen onder Nuland in de Nieuwe Kampen, oost Marte van de Laar, west en noorde de Gemeente, zuid het steegje. belast met chijns van 5 stuijvers en 6 duijten op Ligt mis aant cantoor van de domeinen. Beslast met kapitaal van 600 gulden aan Joh. Ant Vugts, obligatie te rosmalen 15 feb 1805

- 5 hond hooi of weiland opt middelst Nuland

- helft van 5 hont hooi of weiland gelegen aldaar

- helft van twee hond alhier op t voorst Nuland

- helft van twee hond alhier gelegen aldaar.

Deze genoemde percelen zijn krachtens authorisartie voor de helft al verkocht

- helft in perceel teulland groot 2 lopens 10 roeden gelegen alhier aan de weerscheut.

- helft in perceel teulland groot 3 lopens, 20 roeden gelegen alhier op de hoge hoef

- helft in perceel teulland groot 3 lopens, 32 roeden, gelegen alhier op de Akkers

Al deze genoemde percelen aangekomen in zijn huwelijk via zijn vrouw  ( deling 2 juni 1795)

- perceel hooiland, groot 1,5 mergen "op den Blok"in een meerdere kamp.

- perceel hooiland, groot 1 mergen ? gelegen mede in een meerdere kamp.

Deze genoemde percelen zijn krachtens authorisartie al verkocht

Belast met een capitaal van 200 gulden aan Arn de Raet obligatie rosmalen 30 juli 1799

en een capitaal van 200 gulden aan Joh Smoor, obligatie te Rosmalen

kleederen……  per memorie

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, M vd Laar, schepenen, Esser Meerman, secretaris

Merkteken H van Rooij

 

blz 225 dd 16 juni 1805

Vrouwe Anna Maria Lomans, weduwe en boedelhoudster van wijlen heer GJV van Hagens wonende op den Elsbosch alhier. Zij magtigt Johan Adriaan Esser Meerman,  heemraad van de polder van der Eijgen, om bij de dijkstoel te compareren bij de klopschouw, te verschijnen,

Tekenen: Adriaan van Weert, G Govers, M. vd Laar, schepenen, Esser Meerman, secretaris,

AM van Hagens, geboren Lomans.

 

blz 227 dd 19 juni 1805

PieterLa Tour, wonend te Den Bosch magtigt Johan Adriaan Esser Meerman,  heemraad van de polder van der Eijgen, om bij de dijkstoel te compareren bij de klopschouw, te verschijnen.

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, M. vd Laar, schepenen, Esser Meerman, secretaris

P la Tour wr Zoon

 

blz 229 dd 19 juni 1805

Compareert JWFJ van Hagens magtigt Johan Adriaan Esser Meerman,  heemraad van de polder van der Eijgen, om bij de dijkstoel te compareren bij de klopschouw, te verschijnen.

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, M. vd Laar, schepenen, Esser Meerman, secretaris

JWFJ van Hagens

 

blz 231 dd 19 juni 1805

Compareert de Heer Godefridus Heeren  en Anna Catharinia van Gogh , meerderjarig ongehuwde dochter met als gekzoen momboir de secretaris alhier, beide wonend te Den Bosch en hier present, machtigen de heer Christiaan van Gogh , gecommitteerde van de polder van der Eijgen, om bij de dijkstoel te compareren bij de klopschouw, te verschijnen.

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris, Godefriedus Heeren en  Anna Catharina van Gogh.

 

blz 233 dd 25 juni 1805

Willem van den Dungen, Hendrik Antony Hanegraaf, Hendrik Langens, van competenten ouderdom en van goede naam, verklaren op verzoek van de Heer pastoor van de RK kerk

- de eerste, tweede en derde verklaren dat zij goed weten dat het huis van de weduwe Derk van Vugt staande alhier bij de RK Kerk nog niet vertimmert was, dat er toen geen deur aan de kant van de RK kerk was en dus geen uitwegh van het huis over de misse van de kerk , maar dat er een schijsloot was gegraven , waar nu de noordelijke want van het achterhuis zich bevindt. tot aan de koestal toe, die gebouwd was, toen de sloot gedempt was. Bovendien stond er een rij bomen naast de sloot toenbehoorde de roomse gemeente en dus op de grond waar nu het genoemde achterhuis deels in getimmert. Er stond ook nog een boom waar de weduwe Derk van Vugt  thans de noordelijke kamer bij het genoemde huis heeft gebouwd.

Tekenen: Willem van den Dungen, Hendrik Antony Hanegraaf, Hendrik Langens, Adriaan van Weert, M. vd Laar, schepenen, Esser Meerman, secretaris.

 

blz 236 dd 27 juni 1805

Ermert Hendrik van Nuland wonend alhier, donatie intervivio aan de heer pastoor en de kerkmeesteren ten behoeve van de RK gemeente alhier, de grond voor zover daar lindebomen zijn  geplant gelegen alhier, nevens de uitweg van zijn land genaamd den Haasenkamp, ten zuijde tegen de Kerkmisse, compareren de kerkmeesters Cornelis Geelings en Christiaan van Gogh accepteren de gift.

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, , schepenen, Esser Meerman, secretaris, Ermert Hendrik van Nuland, Cornelis Geelings en Christiaan van Gogh

 

blz 238 dd 27 ? juni 1805

Vrouwe Anna Maria Lomans, weduwe en boedelhoudster van wijlen heer GJV van Hagens wonende op den Elsbosch alhier.

verklaart op verzoek van de heer …Rijckes, gepensioneert Ritmeester vande Husaren in dienst van het Bataafse gemenebest, waar te zijn dat zij verhuurt heeft den Buitenplaats de Elsbosch te aanvaarden met december.

Tekenen: Adriaan van Weert, M. vd Laar, schepenen, Esser Meerman, secretaris, AM van Hagens, geboren Lomans

 

blz 240 dd 31 juli 1805   borgbrief

Uit wettigen ouders geboren Johannes Pieter van Doorn, vertrekt naar Heeswijk..

Tekenen: Adriaan van Weert, G Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 241 dd 2 december 1805

Piet van Beugen en Mathijs van Menzel wonend alhier

Hendrik de Bruijn wonend te Rosmalen

Andries de Bruijn vorster alhier

verklaren op verszoek van RA Wierdsrma, schout civiel waar te zijn dat op zondag 17 november tussen 12 en 1 uur in het huis en herberg van Hendrik Geene bij de Roomse Kerk alhier

waar ook waren Willem van houtum, wonend te Nuland, die ruzie had met Anthony van der Aa.

Toen kwam hospis Hendrik Geene die bij Evert van Hassel woonde onder rosmalen , hij had een woordenwisseling met van Houtum en gaf hem een klap en nam hij ook een dik hout of stok en genoemde van Houtum verschillende keren met zodanige kracht heeft geslagen , dat er een stuk hout af kwam, waarop van Houtum sprak "ik gellof dat mijn arm nu stuk is"

Tekenen: Adriaan van Weert, G Govers, , schepenen, Esser Meerman, secretaris, RA Wierdsma, Hendrik de Bruijn, Andries de Bruijn, merktekens Piet van Beugen en Mathijs van Menzel

 

blz 244 dd  2 dec 1805 Borgbrief

Schepenen verklaren dat Lamberdien Wijgergans , weduwe Francis de Munnik, hetrouwd met Johannes Herme van Lith, en haar dochter Maria Adriana de Munnik alhier uit wettige ouders geboren, vertrekken naar Den Bosch.

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

 

Einde

Laatst aangepast op maandag, 27 augustus 2012 21:29

Geef ons uw mening

Ga naar boven