RA Nuland 67 Allerhande Acten (1808-1810)

Blz. 1 dd 10 juli 1808

Adriaan van Weert en Hendrik Cornelis Geelings worden afgevaardigd naar de kwartiervergadering in Osch op maandag 11 juli 1808

Tekenen: N. Esser Meerman, secr.

 

Blz 2/3/4 leeg

 

Blz. 5 dd 11 november 1808  borg en ontlastbrief

Adriaan van Weert en Hendrik Cornelis Geelings, schepenen van Nuland verklaren dat is geboren uit eerlijke ouders Geert Hendrik Jacob van Creij, nu in ondertrouw te Rosmalen opgenomen.

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr.

 

Blz 7/8 leeg

 

Blz. 9 dd  29 november 1808  Borg en ontlastbrief

Adriaan van Weert en Hendrik Cornelis Geelings, schepenen van Nuland verklaren dat uit wettige ouders is geboren Hendrika Richard Beutelaar, nu wonend te Dinther ( waar ze gaat trouwen).

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz 11/12 leeg

 

Blz. 13 dd 14 december 1808

Gemeentebestuur verklaart op verzoek van Jan Willem Frans Joseph van Hagens, wonend te Den Bosch, dat er geen redenen bekend zijn dat Johannes Meijer alias de Koopman wonend alhier geen recht heeft om schietgeweren te dragen.

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz 14/15/16 leeg

 

Blz. 17 dd 18 december 1808

De eerzame Willem van Gestel verschijnt voor het gemeentebestuur , wonend te Nuland, weduwnaar en erfgenaam van wijlen zijn huijsvrouw Anna Linde Smits

eerder testament voor notaris Josue L'auge, 14 maart 1774, geeft vooruit aan neef Peter van Gestel, wonend te Nuland, 100 gulden.

rest: Peter van Gestel, Johanna van Gestel gehuwd met Peter van der Stappen(of Verstappen) , en de kinderen van wijlen Johannes van Gestel: genaamd: Jan, Anneke,  Marte en Petronella bij zijn vrouw Hendrina van der Zande, en de kinderen van broer Jan van Gestel , Johanna van Gestel gehuwd met Adriaan Giele van Nuland en Ardiena van Gestel , huisvrouw van fr….   van Groenland respectieve voor- , adriana en cornelia respectieve na-kinderen van jongste broer Joost van Gestel, wonende te Nuland en Geffen: huis en hof bij de Roomse Kerk aangekomen bij erfenisse van zus Joanna Aard van Gestel, weduwe wijlen Jan Hendrick van de Ven

Tekenen: W. van Gestel, A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz 23/24/25/26/27/28 leeg

 

 

 

Blz. 29 dd 23 december 1808 inventaris

Schepenen vervoegen zich ten sterfhuijse van wijlen Willem van Gestel bij de RK kerk op verzoek van Marte Suijskens, executeur en hebben versegelt een latafel, kist en bureau.

Buiten de versegeling gebleven: diverse zaken opgenoemd ( zie blz 49 de staat en inventaris)

Tekenen: Marte Suijskens, RA Wierdsma, A. van Weert, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 32 leeg

 

Blz. 33 dd 5 januari 1809 certificaat van ontsegeling

Ten sterfhuijse van wijlen Willem van Gestel bij de RK kerk op verzoek van PE Wierdsma en Marte Suijskens executeurs van de boedel, verzoeken en zijn getuige bij de ontsegeling van het bureau en de andere zaken.

Tekenen: PE Wierdsma, Marte Suijskens, RA Wierdsma, A. van Weert, N. Esser Meerman, secr

Blz. 35/36 leeg

 

Blz. 37 dd 18 januari 1809

Cornelis D. Spierings alhier van wettige ouders geboren

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 39/40 leeg

 

Blz. 41 dd 24 januari 1809 obligatie van 500 gulden moeilijk leesbaar

Compareren Hendrik Antony van Nuland (schuldenaar), Cornelis Gerardus van Grinsven ( als borg), beide wonend te Nuland, ten behoeve van Juffrouw Cristina Maria en Johanna Clara Corstens wonend te Den Bosch, een som van 500 gulden.

Tekenen: HA van Nuland, Johannes van Nuland, Cornelis van Grinsven, A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 46/47/48 leeg 

 

Blz. 49 dd 24 januari 1809 staat en inventaris

Van Willem van Gestel, weduwnaar van wijlen Anna Linde Smit, gewoond hebbende alhier en overleden den 22 december 1808, executeurs van het testament PE Wierdsma en Marte Suijskens, tevens voogden van de minderjarigen, volgens acte van testament voor Notaris Josua L’Ange te Leijden, 13 maart 1774 en een gerechtelijke acte alhier gepasseerd dd 2 januari 1801, de kinderen wijlen Johannes van Gestel in huwelijk verwekt bij Hendrina van der Zande, waarvan Marte Suijskens en Peter van gestel de voogden zijn, volgens acte dd 18 december 1808, alhier.

Erfelijke vaste goederen:

-          huis, hof en aangelag, groot 47 roeden, gestaan alhier bij de Roomsch Catholieke Kerk, ene zijde de weduwe Dirk van Vugt, andere zijde Ermert van Nuland, ene einde de straat, andere eind de kinderen Adriaan Hanegraaf

Erfhaeffelijke en gereede goederen, goud en silver

-          een paar goude oorringetjes

-          een zilver tabaksdoos

-          twee snuijfdoozen

-          een beugeltas met anhaak?

-          Een dito candela rumdoosje

-          Een dito horloge met een stale ketting en silvere sleuteltje

-          Een dito vingerhoet

-          Een paar dito schoengespen met silveren beugels

-          Een paar dito braakgespen met dito beugels

-          Een paar dubbele hemdknoopen

-          Twee dito grote en 5 dito kleijne borstrok knoopen

-          Een paar dito schoengespen met stale beugels

-          Een dito broekgesp met dito beugels

-          Een dito broekband gesp met dito beugels

-          Een silver deurslot

-          Een bril met silver gemonteert

-          Een silver mutsijzer

-          Twee kerkboeken met silver beslag

Kleeragien:

-          Zwart lakense rok

-          Dito kamisool

-          Dito broek

-          Blauwe lakense rok

-          Dito kamisool

-          Een blauwe duffelse rok

-          Een Swart kamisool

-          Een blauwe jas

-          Een bonte wolle japon

-          Een oud blauw rokske

-          Een oud Swart trijpe kamisool

-          Een oude borstrok en broek

-          Een groene damaste borstrok

-          Een gestreepte borstrok

-          Een katoene dito

-          Een paar swarte kousen

-          Twee witte bordstrokken

-          Een paar rode sayette kousen

-          Een paar swarte dito

-          Een paar oude kousen

-          Een paar wolle kousen en sokken

-          3 hoeden

-          Een groen seije rabat

-          Twee tafelkleeden

-          6 paar handschoenen

-          2 reijszakken

-          2 koornzakken

-          Differente lappen

Bedde, beddegoed, linne en wolle

-          2 bedden

-          2 peuluwen

-          4 kussens

-          2 linde kussens

-          Een katoene deken

-          2 wolle dito

-          Een groene dito

-          2 overtreksel van peuluwen

-          2 groene trijpe stoelkussens

-          2 schoorsteenkleden

-          2 bedgordijnen

-          Een zelfkante vloerkleed

-          17 slaaplakens

-          9 dito

-          13 kussensloopen

-          6 trille tafellakens

-          4 servetten, 9 vrouwe Hembden

-          16 manshembden

-          2 halve hembden

-          11 handdoeken

-          9 ondermutsen

-          2 neteldoekse doeken

-          9 bonte zakdoeken

-          13 nederdoekse dassen

-          4 linnen lange dassen

-          21 stropdassen

-          Een paar haardmoutjes

-          2 blauw kinnen voorschoten

-          Een swarte bonte dito

-          Een grauw mansvoorschoot

-          Een linne sloop

-          2 paar witte katoene koussen

-          18 kovels

-          8 glasgordijnen

-          3 stukken linnen samen 28 ellen

-          2 stukken ongebleekte linnen lang ruim 9 ellen

-          Een pakje oud linnen

Meubilaire goederen en huisraad:

-          Een bureau

-          Laadtafel

-          3 tafels in soorten

-          2 etenskasten

-          Een spiegel met een vergulde lijst

-          13 kleijne schilderijtjes

-          Een rustbank

-          14 stoelen

-          Een stilletje

-          Een koffer

-          Kist

-          2 tinne schotelen

-          13 dito borden

-          Een dito waterfles

-          Een dito bierkan

-          Een dito waterpot

-          Mosterdpotje

-          Een zwitser bakje?

-          Een kommetje

-          18 lepels

-          Kopere wasketel

-          4 dito koffij ketels so groot als kleijn

-          2 dito handketels

-          Dito panneke

-          Dito melkemmer

-          Dito bedpan

-          3 dito busjes

-          Een dito mengelen

-          Een paar schatemmers ?

-          Ijsere balans

-          3 ijsere ketels

-          2 dito lampen

-          Dito ketting

-          Dito vuurijser

-          2 tangen en 2 schuppen

-          Dito strijkijser

-          Een blikke waterfles

-          Een dito gieter

-          2 dito theebussen

-          2 dito trommels

-          2 dito theebusjes

-          Een suijkerbus met koper van boven

-          Mostert pot

-          Peperbus en beker

-          Een kaarsen en Swart bakje

-          Koekpan en hangijser

-          15 postelein kopjes en dito schoteltjes

-          Een roode trekpot met eensilvere kettingske

-          Een witte trekpot

-          Dito melkkanneke

-          Een spoelkom en suiker bakje

-          4 bierglazen

-          3 flessen en 3 roemers

-          3 kwispedooren

-          5 boterpotten

-          Een waskuijp

-          2 wateremmers

-          2 blaasbalken

-          2 koffijmolens

-          Een snaphaan geweer

-          Een houte klok

-          Een rotting met een silver bandje

-          Een swarte stok met een silvere knop en een silver bandje?

-          2 sluijtmantjes

-          Kruijwagen

-          Een vat en wan

-          Een punder en haargetouw

-          Een schup, riek en schoffel

-          Bijl en hiep

-          Lantaarn

-          Een houte boterschotel

-          Doorslag

-          3 beijtels

-          3 booren

-          3 ijsere hamers

-          3 knijptangen

-          2 houtmessen

-         3,5 pondijsergewicht

Contante penningen en acten en credieten:

-          Gereed geld 150-4-0

-          Schuldbekentenis van de weduwe Joost van Gestel van 23 april 1808 groot 475 gulden

-          Een handbreifje ten laste van Willem van Venrooij en zijn vrouw van 100 gulden

-          Idem een som van 54 gulden

-          Van Peter van Gestel 100 gulden

Pretensien van de boedel wegens huur en pachten van de landerijen die de zus van de overledene Johanna Aard van Gestel, weduwe Jan Hendrik van der Ven, ter tochte heeft bezeten,

-          van de weduwe Johanna van Gestel 34-15-0 gulden wegens  de huur van de helft van de Klomp ( teulland) en de 11 hont in de Korte hoeve,

-          van Adr. G van Nuland 26-4-0 wegens van de andere helft van de Klomp

-          Van Francis Schel de som van 12 gulden wegens huur van land op de Akkers,

-          Van Huibert van Dijk 22 gulden wegens pacht van den ….. hooiland voor en midden opt Nuland

-          Van Jan Broeksteegh 6 gulden huur van perceel op de Akkers

-          Van Cristiaan van Groenland 30 gulden wegens een bed en een kast van de overledene gekocht

Schulden ten laste van de Boedel:

-          Geen schulden gevonden, enkel de begrafenis kosten de som van 88-17-2

Tekenen: PE Wierdsma, Marte Suijskens, A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 67/68 leeg

 

Blz. 69 dd 9e van de lentemaand 1809 borg en ontlastbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrina Joost Verhagen

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 70/71/72 leeg

 

Blz. 73 14e van de lentemaand 1809 acte van advies

Compareert Hendrik Antony Hanegraaf wonende alhier, i.v.m. zijn voorpotingen staande bij zijne hoeve omtrent Duinendaal alhier tegen de gemeente, tegen 3 gulden per lopens, gelieve uit te geven. Gemeente laat weten dat zij de voorpotingen kunnen missen, als zijnde barren grind,

Tekenen: N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 75/76 leeg

 

Blz. 77 dd 14e van de lentemaand 1809 acte van advies

Renier Timmers, wonende alhier, krijgt toestemming om een perseeltje tegen 5 gulden per lopens te transporteren.

Niet ondertekend.

 

Blz. 79/80 leeg

 

Blz. 81 dd 20e van de lentemaand 1809 advies bericht

Verzoek van de heer H. Rovers wonende te Den Bosch om een voor de heer noodzakelijke waterlozing, wordt erop gewezen niet op een goede manier het gemeente bestuur aangesproken te hebben. Hij heeft onder andere in een herberg gemeenteleden aangesproken, en geen brief gestruurd. Hij heeft onbehoorlijke argumenten erbij gehaald, alsof er koren van hem bedorven zou zijn door het water. Volgens het gemeente bestuur laat de situatie niet toe dat hij zijn waterlozing heeft op de voorgestelde manier. Allereerst is een sloot waardoor eerst de waterlozing ging toe gegraven door hem of een eerdere eigenaar, betreft het huis aan de Graafse baan naar het Vinkel. Rovers wil nu lozen via het Haagzijl, ongeveer een half uur ver, recht door de gemeente van Nuland, die daardoor zouden onderlopen en beschadigd worden, bestuur betoogd dat een afwatering naar het vinkel veel gemakkelijker is. Er zou een kleine sleuf in de Heijdijck gemaakt worden, waardoor de sloot die enkel door een steegje van het erf van Rovers gescheiden is. Gemeente biedt aan een buis te leveren.

Tekenen: A. van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 86 leeg

 

Blz. 87 dd 23 van de grasmaand 1809 borgbrief

uit wettige ouders alhier geboren Willem Jan de Veer

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 88/89/90 leeg

 

Blz. 91 dd 29e van de lentemaand 1809 Testament beneden de 1000 gulden

Compareren Derk van Doorn en Maria Teunis Peter Smits, echtelieden, wonend alhier

Vermaken alles aan de langstlevende.

Tekenen: merk Derk van Doorn, merk Maria Teunis Smits, M. vd Laar, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 94 leeg

 

blz. 95 dd 23e van de grasmaand 1809 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Servaas Hanegraaf, zoon van Hendrik Hanegraaf

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 96/97/98 leeg

 

Blz. 99 dd 23e van de grasmaand 1809 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren: Marte van de Laar

Tekenen: A. van Weert, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 100/101/102 leeg

 

Blz. 103 dd 29e van de grasmaand 1809

Uit wettige ouders alhier geboren Maria Dirk van de Wetering, huisvrouw van Arn. van Hees

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 104/105/106 leeg

 

Blz. 107 dd  29e van de grasmaand 1809 Huwelijksvoorwaarden

Compareren aan de ene kant Geert Timmermans, meerderjarige jongman, en aan de andere kant

Jenneke Cornelis van Nuland, weduwe Joost van Gestel, beiden wonend te Nuland.

Tekenen: merk van Geert Timmermans, Jenneke van Nuland, A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 112 leeg

 

Blz. 113 dd 29e van de grasmaand 1809  borg en ontlastbrief

Van wettige ouders alhier geboren Jenneke Goijert Zwanenberg, weduwe wijlen Hendrik Jansen van Creij, en haar dochter Anneke van Creij in echte verwekt.

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 114/115/116 leeg

 

Blz. 117 dd 29e van de grasmaand 1809  borg en ontlastbrief

Van wettige ouders alhier geboren Adriaan van Groenland.

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 118/119/120 leeg

 

Blz. 121 dd 29e van de grasmaand 1809  borg en ontlastbrief

Van wettige ouders geboren Allegonda Cornelis Geelings

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 122/123/124 leeg

 

Blz. 125 dd 29e van de grasmaand 1809  acte van voogdij

Jenneke Zwanenberg, weduwe en boedelhoudster van wijlen Hendrik Jansen van Creij, wonende te Geffen, benoemd als voogden over haar minderjarige kleinkinderen en verdere minderjarige of sogezegd behoevende erfgenamen die op haar overlijden aanwezig mochten zijn,

Hendrik Aert (?) Swanenberg wonend te Rosmalen en Antony Peter Govers wonend te Heesch.

En als toeziende: Nicolaas Baars wonend te Geffen en Antony Jan de Haas ook te Geffen 

Tekenen: de weduwe van Kreij, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman, secr

 

Blz. 128 leeg

 

Blz. 129 dd  29e van de grasmaand 1809 Inventaris  (slecht leesbaar)

Compareert Jenneke Cornelis van Nuland, weduwe Joost van Gestel die een inventaris maakt van de goederen haar ter toghte staande en haar kinderen ter erfrecht. kinderen: Cornelia en Adriaan Joost van Gestel. Jenneke gaat nu trouwen met Geert Timmermans.

-          Huis met stallingen en backest, varkenskot, met aangelag van Hof en teulland, groot 10 lopens en 40 roeden, gelegen alhier aan de Groenstraat, ene zijde Nicolaas Pels, de andere zijde Aard Kuijpers, ene einde de straat, andere einde Antonie Govers.

-          Perceel teulland genaamd de Moespot, groot 5 lopens en 16 roeden, gelegen aldaar, ene zijde de Singel, andere zijde de Heer van Hagens, ene eind de Heer Rut van Onna ?, andere eind de weduwe Piet Bogers

-          Perceel hooi of weiland genaamd de Donk, groot 14 hont, gelegen neffens de Goorsteeg, andere zijde het voorst Nuland, ene einde Nicolaas Belo???, andere eind weduwe Hendrik van der Ven.

-          Perceel hooiland, groot 5,5 hont gelegen in de ….., ene einde de gemeene Hoeve, andere zijde….

Compareert tevens Hendrik Cornelis Geelings als voogd van de onmondige kinderen.  

Tekenen: De weduwe J van Gessel, HC Geelings, A van Weert, M. vd Laar, N Esser Meerman, secr

 

Blz. 134 leeg

 

Blz. 135 dd 29e van de grasmaand 1809 borg en ontlastbrief

Alhier van wettige ouders geboren Annemie van der Heijden, weduwe Willem Verhoeven

Marie, Petronella, Lourens en Hartmus ? …… , hare kinderen in echte verwekt, mitsgaders

Maria, dochter Willem Verhoeven

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman, secr

 

Blz. 136/137/138  leeg

 

Blz. 139 dd   21 e van de bloeimaand 1809  Staat en inventaris

Compareert Christina Baltus Langens, weduwe Ermert Peter van Nuland, overleden te Nuland.

Door de voogden: Hendrik Cornelis Geelings en Cornelis Hendrik van Nuland (akte 24 feb 1808). Kinderen: Johannes, Adriana en Petronella Ermert van Nuland

-          huis en stallingen met bijstaande schuur en aangelag, groot in 3 stukken: 4 lopens en 14 roeden, 4 lopens en 14 roeden, 4 lopens en 18 roeden, staande alhier in den Helsenhoek, ene zijde Petronella van Nuland, andere zijde de Heide, ene eind Adriaan Kroon, andere einde de straat.

-          Perceel teulland groot 3 lopens en 18 roeden, gelegen aldaar, belend als voornoemd

De roerende goederen, paarden en beestej zullen hier niet opgebracht werden, omdat ze meteen na het overlijden openbaar zijn verkocht, dd 31 mei 1808.

Tekenen: C. van Nuland, HC Geelings, A. van Weert, M. vd Laar, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 145/146 leeg

 

Blz. 147 dd 7e van de zomermaand 1809 borg en ontlastbrief

Van wettige ouders geboren Annemie Boudewijn van Tuijl

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 148/149/150 leeg

 

Blz. 151 dd 7e van de zomermaand 1809  borg en ontlastbrief

Van wettige ouders geboren Hendrina Antony Kwak

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 153/154 leeg

 

Blz. 155 dd 22e van de zomer maand 1809 attestatie

Compareert Dirk Gloudemans wonend alhier, Johanna Giele van Nuland wonend te Rosmalen,  

Antony Govers wonend te Heesch, van competerende ouderdom en goed bekend staande, die

verklaren op verzoek van Gerardus Govers, aannemer van de werken

De 2 eersten waren aanwezig te Geffen in het huis van Jan Strik op de 19e van de grasmaand jongstleden, aangesteld in naam van de 3e comparant, over het opmaken en herstellen van een deel van doorgebroken dijk opt Heeseijnd onder Rosmalen. Van het stuk dijk dat Antony Govers aangaat, ze laten het stuk dijk aansluiten aan de binnenkant, hij moet 3 voeten boven het water en 10 voeten breed, de helft van de aannemingspenningen ter waarde van 250 gulden en twee kannen genever. De derde comparant geeft aan dat de genoemde aannemer Gerardus Govers hem kwam vragen of hij genoegen nam tegen een bedrag van 175 gulden en 5 kannen genever.

Tekenen: Dirk Gloudemans, Johannes van Nuland, Antony Govers, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 159 dd   5e van de hooimand 1809  borg en ontlastbrief

Van wettige ouders geboren Willem en Peter Geerts van der Aa

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 160/161/162 leeg

 

Blz. 163 dd 9e van de hooimaand 1809

Namens Schepenen gaan Adriaan van Weert en Hendrik Conelis Geelings op 10e hooimaand naar de vergadering in Osch

Tekenen: A. van Weert, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 166/167/168/169/170 leeg

 

Blz. 171 dd  16e van de hooimaand 1809 Huwelijksvoorwaarden beneden de 1000 gulden

Compareert Dirk van Doorn, eerst weduwenaar van Maria van Grinsven en laaste weduwnaar van Maria Peter Smits, bruidegom en Geertruij Cornelis van Nuland , ongehuwde dochter, thans bruid, genoemd zijn voorzoon Roelof van Doorn uit het huwelijk met Maria van Grinsven,

Tekenen: merk Dirk van Doorn, merk Geertrui Cornelis van Nuland, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 176/177/178 

 

Blz. 179 dd 15e van de oogstmaand 1809

Compareert Ermert van Nuland, van competerende ouderdom en staande tot goede naam, wonend te Nuland,  runder-, paarden- en koemeester, verklaart ter instantie van Francis Slegers wonend te Helvoort, i.v.m. een koebeest, te Empel onder de Koornwaard, leiddende aan een besmettelijke ziekte , nl. miltvuur, gestorven in de stal van Antony Dekkers aldaar

Tekenen: Ermert van Nuland, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

B1z. 182/183/184/185/186 leeg

 

Blz. 187 dd 15e van de oogstmaand, obligatie langer lopend dan 1 jaar

Inleggende obligatie aan gemeentebestuur door Hendrik Langens, wonend alhier tot Nuland, een som groot 400-0-0

Tekenen: HC Geelings, C. van Gogh, G. Ruijs,  M. vd Laar, A. van Weert, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 192/193/194/195/196/197/198 leeg

 

Blz. 199 dd 23e van de oogstmaand 1809

Compareert Lambertus van de Laar, Andries de Bruijn, wonend te Nuland, Jan van Vugt, wonend te Geffen en Hendrik de Bruijn, wonend te Rosmalen,  allen van competenten ouderdom, verklaren op verzoek van de Heer Johan Willem Frans Josephs van Hagens, wonende op de Elsbos, op zondag 23e van de hooimaand in de Kesselsche Hut, staande tussen Nuland en Kessel, op den Agterdijk te Kessel, in gezelschap van Jan van Nistelrooij, ……. en oppasser der Jagt voor de Heer van Hagens, in kwam een kooiman van de Heer Secretaris Bresi Kolk  te Kessel, zich noemende Leendert Verburgh, die het weer dat Jan van Nistelrooij bij zich hadt ziende staan, dat opname en zeide: ”dat hou ik voor mij, en ik sla u in de boete”. Van Nistelrooij vroeg of hij daartoe bevoegdheid had? Hij antwoordde als ge mee gaat naar Kessel of de Kooij dan kun je mij papieren zien. Nadien vertrok de kooiman met het geweer.

Tekenen: A. de Bruijn, J. v. Vught, A. de Bruijn, M. vd Laar, A. van Weert, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 203/204/205/206  leeg

 

blz. 207 dd 10e van de herfst maand 1809, obligatie langer lopend dan 1 jaar

obligatie van het gemeentebestuur, geautoriseerd door de Landdrost van Brabant dd 12e van de oogstmaand 1809,  aan Jan van Erp wonend te Geffen, 300 gulden

Tekenen: M. vd Laar, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 212/213/214  leeg

 

Blz. 215 dd 13e herfstmaand 1809

Civiele rechtbank en de schepenen van Nuland verklaren dat het verzoek van Coenraad Christiaan Molhuijzen inwoner van Den Bosch, op willige condemnatie van de schepenen van Den Bosch dd 17e oogstmaand 1809,  i.v.m. een verzoek tot een interdicite van zijn hypotheek  van Hendrik Looijmans, Aard van Loop te Nistelrode en Hendrik Hoefs te Uden,

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, C. van Gogh, G. Ruijs, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 218/219/220 leeg

 

Blz. 221 dd 25e herfstmaand 1809 obligatie obligatie langer lopend dan 1 jaar

Door het gemeente bestuur geauthoriseerd door de Landrost van Brabant, dd 12e van de oogstmaand 1809, aan Adriaan Joh. Verhoeven, wonend alhier,  een som van 100 gulden, wegens engagementpenningen om te dienen voor deze gemeente in een der battallions vrijwilliger op te richten in dit department, terug te betalen vandaag over een jaar, a 5%,

Tekenen: C. van Gogh, G. Ruijs, A. van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 226/227/228 leeg

 

Blz. 229 dd 14e slachtmaand 1809 testament  beneden de 1000-0-0.

Compareert Piet Eijmert van Kreij, wonend alhier, alles naar drie volle neven: Eijmert, Jan en Willem Joh. van der Sande verwekt bij zijn zuster Maria Eijmert van Creij.

Tekenen: merk Piet Eijmert van Kreij, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 232/233/234/235/236 leeg

 

Blz. 237 dd 26e slachtmaand 1809 borg en ontlastbrief, acte van indemniteit

Alhier uit wettige ouders geboren: Annemarie Peter van Niftrik

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman.

 

Blz. 238 leeg

 

Blz. 239 dd 27e slachtmaand 1809 borg en ontlastbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Annemarie Peter van Niftrik

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman

 

Blz. 241/242/243/244 leeg

 

Blz. 245 dd  6e van de wintermaand 1809 acte van voogdij

Schepenen zijn te kennen gegeven door Hendriena van de Zande, weduwe Johannes van Gestel, wonend alhier, zoon van wijlen Magrieta van Loon,  wonend te Nuland moeder en voogdes over haar kinderen met de namen: Jan, Peternel, Marte en Anneke, zijn nu mede-erfgenaam van hun oud oom Geert van Loon, nu benoeming toeziend voogd Peter van Gestel, naast de moeder als voogd.

Tekenen: merk Hendrina weduewe Johannes van Gestel, P. van Gestel, RA Wierdsma, M. vd Laar, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman

 

Blz. 248 leeg

 

Blz. 249 dd 20e van de wintermaand 1809

Compareert Jan van Boxtel wonende te Orthen als oom en natuurlijk voogd van de 2 kinderen van wijlen Leonardus Paulus van Grinsven en Willemijn van Vlijmen, overleden alhier. 

Ze zijn van hunne oud moei Tijke van Vlijmen, alhier mede overleden,  mede erfgenaam

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman

.

Blz. 253/254/255/256  leeg

 

Blz. 257 dd 29e wintermaand 1809, acte van voogdij

Compareert Ermert van Nuland wonend alhier, stelt voogd voor zijn oudste maar minderjarige zoon Hendrik van Nuland, zijn broer Jan Hendrik van Nuland en Jan Piet van Dinther als toeziend voogd.

Tekenen: Ermert van Nuland, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman, Jan Hendrik van Nuland, merk van Jan Piet van Dinther.

 

Blz. 259/260  leeg

 

Blz. 261 dd 29e wintermaand 1809

Verzoek voor de schepenen van Hendrik Ermert van Nuland verzoekt samen met zijn voogden Jan Hendrik van Nuland en Jan Piet van Dinther, vragen authorisatie om den boedel van de vader van Hendrik aan hem te transporteren,

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman

 

Blz. 263/264 leeg

 

Blz. 265 dd 29e wintermaand 1809, obligatie 1360 gulden groot

Compareert Ermert van Nuland verklaart schuldig te zijn aan de Heer Simon Hartog, Joods Koopman, wonend te Den Bosch, de som van 1360 gulden. Terug te betalen met 100-0-0 per jaar, a 6%,  

Tekenen: Ermert van Nuland, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman.

 

Blz. 269/270  leeg

 

Blz. 271 dd 17e louwmaand 1810 Testament beneden de 1000 gulden

Compareert Judik Kwak, weduwe Lourens van Gestel wonende alhier, universeel erfgenaam wordt haar half broer Antony Kwak, wonend alhier, legateert 20 gulden aan de RK kerk als dat in haar boedel gevonden wordt. Executeur wordt PE Wierdsma.

Tekenen: merk Judik Kwak, weduwe van Lourens van Gestel, A. van Weert, M. vd Laar, N Esser Meerman.

 

Blz. 275/276/277/278  leeg

 

Blz. 279 dd  25e van de louwmaand 1810 obligatie langer lopend dan 1 jaar, 150-0-0.

Compareert voor Heren schepenen van Nuland: Jacobus van Drunen, molenaar alhier, verklaart dat zijn zoon Wilhelmus van Drunen, thans in de theologie studerende te Herlaer, voornemende is den geestelijke staat   als Rooms Catholiek werelds Priester te willen worden, hij staat garant om jaarlijks 150 gulden te betalen en dat zal na zijn overlijden door zijn erfgenamen ook gedaan moeten worden.

Tekenen: J v Druenen, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman

 

Blz. 280 leeg

Blz. 283/284/285/286  leeg

 

Blz. 287 dd 7e sprokkelmaand 1810 borg en ontlastbrief

Petrus Jacobus van Druenen is alhier geboren.

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman

 

Blz. 289/290  leeg

 

Blz. 291 dd 1e van de bloeimaand 1810  obligatie 1000-0-0

President en Gemeentebestuur  geauthoriseerd door de landdrost in Brabant dd 16e grasmaand 1810, verklaart ten laste van het corpus schuldig te zijn ten behoeve van Dhr R. Wierdsma, M. vd Laar, J.v. Gogh, G. Ruijs, J. van Drunen, Ant. J. Bosch, C. van Groenland, S. vd Wetering, Ant M van Creij, J.M van Creij, Dirk van Doorn, H. van Nuland, G. Timmermans, Hendrik Ant. Hanegraaf, Hendrik Langens, P. Boerdonk, J. Brok, G. van Creij, Andr. Van Groenland, Johan J. van Nuland, P. Hanegraaf, Joh. van de Tillard, Corn. van Grinsven, weduwe P. Wijgergangs, Hendri Adr Hanegraaf, Bertus van Grinsven, weduwe J Langens, J van der Ven, allen inwoners alhier, 1000 gulden a 6%.

Tekenen: HC Geelings, A. van Weert, N Esser Meerman.secr.

 

Blz. 294/295/296/297/298 leeg

 

Blz. 299 dd 2e van de bloeimaand 1810 obligatie

Compareren Dhr R. Wierdsma, M. vd Laar, J.v. Gogh, G. Ruijs, J. van Drunen, Ant. J. Bosch, C. van Groenland, S. vd Wetering, Ant M van Creij, J.M van Creij, Dirk van Doorn, H. van Nuland, G. Timmermans, Hendrik Ant. Hanegraaf, Hendrik Langens, P. Boerdonk, J. Brok, G. van Creij, Andr. Van Groenland, Johan J. van Nuland, P. Hanegraaf, Joh. van de Tillard, Corn. van Grinsven, weduwe P. Wijgergangs, Hendri Adr Hanegraaf, Bertus van Grinsven, weduwe J Langens, J van der Ven, allen inwoners alhier, schuld aan de Heer HW Loutermans te Den Bosch 1000 gulden

Tekenen: RA Wierdsma, M. vd Laar, C. van Gogh, C. van Groenland, HT Hanegraaf, J. v Drunen,EM van Creij, Ant. J Bosch, Jan Matijs van Creij, merk van de weduwe Pieter Wijgergangs, Lambertus van Grinsven, H.v.Nuland, merk van Johannes van den Tillart, Cornelis van Grinsven, Jan Brok, merk Geurt Timmermans, G. Ruijs, J. van Nuland, P. Boerdonk, Hendrik Langens, Jan van de Ven, S. van de Wetering, merk van Dirk van Doorn, merk weduwe Johannes Langens, merk Hendrik Adriaan Hanegraaf, Geert van Creij, Andries van Groenland, Derk Hanegraaf, A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr.

 

Blz. 304/305/306 leeg

 

Blz. 307 dd  6 juni 1810 Scheiding en Deling van groot ouders /ouders: Petronella Adriaan van Creij, weduwe wijlen Balthus Langens: (Deling beneden de 2000 gulden)

Compareren

- Cornelis Hendrik van Nuland  als man en voogd over Maria Balthus Langens

- Maria Hendrik van Nuland weduwe wijlen Johannes Balthus Langens , voogd over haar 5 minderjarige kinderen

- Cornelis Hendrik van Nuland en Hendrik Cornelis Geelings als voogd over minderjarige Adrianus en Petronella Ermert Peter van Nuland

- Anton. Gijsbers van Creij man en voogd over huisvrouw Johanna Ermert Peters van Nuland

1e lot: Cornelis Hendrik van Nuland en Hendrik Cornelis Geelings als voogd over minderjarige Adrianus en Petronella Ermert Peter van Nuland, en Anton.Gijsbers van Creij man en voogd over huisvrouw Johanna Ermert Peters van Nuland

- een schuur  met aangelegen land genaamd "Hansenhoef"groot 3 lopens, 39 roeijden, en een voorpoting daarneffens, groot 1 lop, 14 roe, alhier gelegen, belend: ene zijde Hendrik Hoefs, …. teinde de straat, andere einde Christiaan Groenland,

- perceel teulland "Krakenburg", groot 5 lopens 19 roe, ge;legen alhier: ene zijde Geert Govers, andere zijde: de Loonsche straat, ene einde Jan M van Creij, andere einde Geert H. van Creij

- perceel hooiland , groot een mergen in de benedenste gemeene hoeve , de ene zijde Cornelis Baars, andere zijde Geert van Creij , ene eind de Hoefdijck, andere eind

- perceel hooiland 3 morgen gelegen onder Kessel, genaamd "Kraijenheuvel" ,  ene zijde Peter Langens, andere zijde (niets infgevuld), teinde de tweede steeg, andere eind Jan N (?) van Creij

2e lot: Maria Hendrik van Nuland, weduwe wijlen Johannes Balthus Langens , voogd over haar 5 minderjarige kinderen

- huis, stal, hof gequot no. 63 , gelegen bij het Heike, ene zijde Jan en Allegonda J. van Nuland, ene eind de straat, andere einde Andries van Groenland

- perrceel teulland groot 2 lopens, 2 roe, gelegen op "de akkers", ene zijde volgende perceel, andere zijde willem van den dungen, ene eind de weg, ander einde deheide

- perceel teulland 4 lopens 30 roeden gelegen aldaar ene zijde vorige perceel, andere zijde Aard Kuipers, ene einde de weg, andere einde jacobus van drunen.

- perceel teulland groot 1/2 deel in 12 lopens 33 roeden gelege als voor , ene zijde margriet van der ven, andere zijdejohannes jan van nuland, teinden de weg,  andere einde (niet ingevuld)

- perceel teulland, groot 2 lop, 3 roe, "de negen streepen", gelegen als voor

- perceel teulland, groot 1/3 in 7 lopens en 13 roe , alhier in den helsenhoek, ene zijde peter langens, andere zijde Jacobus van Creij, teinde Hendrik cornelis geelings andere einde huibert van dijk

- perceel weiland 1 morgen alhier op het groot hoog, ene zijde christiaan van gogh , anderezijde niet ingevuld, ene einde voorst nuland,  tandereind de straat.  ( onderhoud deel kepkensdonkdijk)

 3e lot: Cornelis Hendrik van Nuland  als man en voogd over Maria Balthus Langens

- perceel weiland, groot 7 lopens 14 roe aan de lagen kant, ene zijde Jan Brok, andere zijde Johs Giele van Nuland, teinde Peter Dielis van Nuland, andere einde de straat    ( chijns van 7 stuijvers aan armen van nuland op ligtmis)

- perceel weiland, groot 4 mergen, gelegen op het groot hoog, ene zijde christiaan van gogh, andere zijde Ant. M van creij, ende einde voorst Nuland, ander einde de straat. ( belast met 24 voeten kepkensdonkdijk  onder paal nr 16)

- hooiland, groot 13,5 hont, alhier gelegen t langst over t nuland, gemeenschappelijk met de erfgenamen Hendrik Hoefs en erfgenamen Jan van Grinsven, ene zijde antonis Govers, andere zijde   frits (?) Groenland, teinde de Hoefdijk, ander einde Heer Hagens,

- hooiland, groot 1 mergen onder Kessel op den Achtkerk (?), gemeen met Jan W van Creij

- hoooiland, 1,5 lopens ? gelegen aldaar ook gemeen met Jan W van Creij voornoemd

Tekenen: Cornelus van Nuland, merk van de weduwe Johannes Langens, HC Geelings, A. van Weert, M. vd Laar, N Esser Meerman.secr.

 

Blz. 317 / 318 leeg

 

Blz. 319 dd 1 augustus 1810  obligatie

Schepenen geven aan dat het corpus van Nuland schuldig is aan Adriaan Aard Hanegraaf, wonend alhier, dd 15 maart 1810, een som van 300 gulden.

Tekenen: A. van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, N Esser Meerman.secr.

 

Blz. 322/323/324/325/326 leeg

 

Blz. 327 dd 3 augustus 1810

Compareert voor schepenen van Nuland Heer Johan Willem F.J. van Hagens en vrouwe Jacoba Elisabeth Roda, echtelieden, wonend op de Elsbos, machtigen heeren van Lambargh Roest en van der Est te Rotterdam wonend, om uit zijn naam uit hande van de Heer Marte Meijndert ? van der Loeff te Rotterdam, volgens een procuratie dd 22 maart 1805 voor Notaris Peter Henricus van Fenema te Den Bosch gepasseert, een overgenomen legaat met de verachterde rente in de boedel van Heer Jan van Spijk, gemeenschappelijk aam mevrouw comparante van haar overleden broeder van halve bedde wijlen den Heer Fransois Andreas Lomans, door het overlijden van Jonkvrouwe Hermina Alida Roda toekomende, (…) benevens de effecten over te nemen  en met Vrouwe Antonia Josepha Kerstens bevorens weduwe, enige en universele erfgename van wijlen Franois Andreas Lomans, en thans echtgenote van de Heer Petrus Maximilianus van Dam, om met hem te delen.

Tekenen: JWFJ van Hagens, JE van Hagens geboren Roda,  A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman.secr.

 

Blz. 330 leeg

 

Blz. 331 dd 4 november 1810 

Compareert Welle van der Ven wonend te Geffen aan de ene kant en

Tomas van Dieten, Willem van den Dungen, Cornelis Gerard van Grinsven, wonend te Nuland,  

Gevolmachtigd door de geërfden van de lagen kant, d.d. 30 juli 1810, Ze hebben een conctract gemaakt. Wellen van der Ven zal de geerfden bevrijden van het opkomende water over zijn land genaamd Beijers Hof om daar een dijkske te leggen van 10 voeten breedte op de grond, 4 voeten op de kruin,  ruim zo hoog als het koppeldijkje of kerkenvoetpad. Hiervan komt er geen schouw, het blijft in volle bezit van Welle van der Ven, voor onderhoud zal er grond van zijn land gehaald worden. De andere kant betaald hiervoor meteen na de ondertekening 155 gulden.

Tekenen: Welle van de Ven, Thomas van Diete, Cornelius van Grinsven, W. vd Dungen, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman.

 

Blz. 335 dd 19 november 1810

Compareren Hendrik van Erp, Piet Boerdonk, Marte Pennings, wonende alhier, betreft een schuld aan de Heer Marte Bowies advocaat Den Bosch, som van 200 gulden, a 6%,  

Tekenen: Hendrik van Erp, P. Boerdonck, M. Pennings, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman.

 

Blz. 338 leeg

 

Blz. 339 dd 20 oktober 1810

Compareert Tunnis Jansen van den Boom, weduwe Gijsbert Bosch , wonend alhier en Johannes Verhagen  wonend te Berlicum op de Lovert, stellen zich tot borg voor de Armenkas deser gemeente, door de inwoning van Maria Elisabeth Gelekens geboren te … onleesbaar van het kind waarvan deselve zwanger gaat, voor een som van 600 gulden.

Tekenen: merk van de weduwe Gijsbert Bosch, merk Johannes Verhagen, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman.

 

Blz. 341/342  leeg

 

Blz. 343 dd 30 december 1810

Compareert Hr. JWFJ van Hagens wonend op de Hofstede de Elsbos machtigd Jan de Bergh Secretaris en Notaris te Den Bosch om een huis, erve en tuin te verkopen gelegen te Den Bosch aan de Markt.

Tekenen: JWFJ van Hagens, A. van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, loco secr.

 

Blz. 345/346 leeg

 

Blz. 347 dd 31 december 1810

Compareert Hr JWFJ van Hagens wonend op de Elsbos, als in huwelijk hebbende Vrouwe Jacoba Elisabeth Roda, die een van de twee nagelaten kinderen is van wijlen Heer Michiel Roda, volgens testament van 1 april 1786 voor Notaris Jacobus Johannes van der Laar te Breda, als enige overgebleven erfgenamen van haar overleden zus Hermina Alida Roda, genoemd rootvader Drik Daniel Roda. Zij machtigt Hendrik Viervant, oudste klerk van notaris van Varik te Amsterdam, haar moeder zag af van de tocht van de goederen, effecten uit handen van de Heer Andries Jacob van Duijden over te nemen,

Tekenen: JWFJ van Hagens, JE van Hagens geboren Roda, A. van Weert, M. vd Laar, N Esser Meerman.

 

Blz. 349 leeg

 

Blz. 350 dd 31 december 1810

Gesloten bij aankomst Monsieur le Prefet du departement des Bouches du Rhin op 21 december 1810.

Tekenen: C. van Gogh

 

EINDE 

Laatst aangepast op maandag, 27 augustus 2012 21:27

Geef ons uw mening

Ga naar boven