Martien Westerlaken, één van onze leden van het eerste uur, beschikt over een grote verzameling oude werktuigen. Samen met enkele familieleden is Nuwelant momenteel bezig met het inventariseren van de verzameling. 

De verzameling van Martien Westerlaken is zeer divers. Landbouwwerktuigen zijn rijk vertegenwoordigd, maar ook de verzameling telt ook werktuigen van ambachtslieden zoals de schoenmaker, hoefsmid, mandenvlechter en rietdekker.

De inventarisatie bestaat uit het vastleggen van ieder werktuig. Er wordt een foto gemaakt en uiteengezet waarvoor het werktuig diende. Daarnaast wordt zo mogelijk vastgelegd hoe oud het is en wie er vroeger mee gewerkt heeft. Een aantal werktuigen is namelijk afkomstig van Nulanders die er jarenlang mee gewerkt hebben. Dat maakt de verzameling van Westerlaken extra waardevol.

Zodra de inventarisatie is afgerond, wordt deze via de website van Nuwelant ontsloten.