Bij heemkundewerkgroep Nuwelant houden we ons bezig met de Nulandse geschiedenis in de breedste zin. We doen historisch onderzoek, verzamelen oude foto's en bidprentjes en adviseren de gemeente Maasdonk op het terrein van heemkunde. Enkele projecten waarmee de werkgroep zich op dit moment bezig houdt:

• Veldnamen
• Fotoarchief
• Bidprentjes
• Digitalisering archief
• Inventarisatie werktuigenverzameling Westerlaken